Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
2 nov 2013

Informationsmöte 3 dec 2013

2013-11-02 00:00

Samtliga boende är välkomna till informationsträff tisdag den 3 december, kl. 18.30 i Örskolans matsal. Följande punkter tas upp:

  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hur går det till? Vad behöver de boende tänka på?
  • Dörrar och portar, kodlås.
  • Målning av dörrar till fastighetens gemensamma utrymmen.
  • Inglasad balkong. Brf Hästhoven har fått generellt bygglov.
  • Parkeringen, utbyte av elstolpar och reparation av trasigt plank.
  • Visioner – Reparationer. Arbetsgruppen berättar om hur långt de kommit gällande planering av stambyte.

Varmt välkommen önskar styrelsen!

1 nov 2013

Dags för OVK

2013-11-01 00:00

Nu är det dags för den återkommande obligatoriska ventilationskontrollen, OVK

Mellan den 10 och den 12 december 2013 utför vi en obligatorisk ventilationskontroll på Örsvängen 9–15. Kontrollen visar om det finns problem med ventilation, fläktar och kanaler. Samtidigt besiktigas avlopp, vatten och värme. På så vis får styrelsen en uppfattning om husens status och indikationer på underhåll som behöver utföras och som påverkar driftkostnaderna.
Dessa två besiktningar stöds av § 15 i föreningens stadgar och ligger till grund för styrelsens kommande underhållsplan.

Besiktningen utförs av O Nilsson Consulting Farsta AB

Mer information kommer veckan före besiktningen.