Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
1 nov 2013

Dags för OVK

2013-11-01 00:00

Nu är det dags för den återkommande obligatoriska ventilationskontrollen, OVK

Mellan den 10 och den 12 december 2013 utför vi en obligatorisk ventilationskontroll på Örsvängen 9–15. Kontrollen visar om det finns problem med ventilation, fläktar och kanaler. Samtidigt besiktigas avlopp, vatten och värme. På så vis får styrelsen en uppfattning om husens status och indikationer på underhåll som behöver utföras och som påverkar driftkostnaderna.
Dessa två besiktningar stöds av § 15 i föreningens stadgar och ligger till grund för styrelsens kommande underhållsplan.

Besiktningen utförs av O Nilsson Consulting Farsta AB

Mer information kommer veckan före besiktningen.