Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
28 dec 2015

Vilka större projekt är på gång?

2015-12-28 00:00

Det är mycket som händer i vår förening just nu och vi vill därför passa på att informera om de större projekten vi jobbar med: 

Trapphusbelysningen
Eftersom trapphusbelysningen är gammal och armaturerna ofta går sönder, kommer vi att byta all trapphusbelysning till energieffektiv LED-belysning med närvarodetektering och dimring. Detta kommer att minska både våra underhållskostnader och även energiförbrukningen. På varje våningsplan, armaturen närmast hissen och trappan, kommer det att installeras nödbelysning som lyser om strömmen går.

Stambytet
Vi har lämnat in rambeskrivningen som ligger till grund för stambytet, vad som ska ingå och vad som inte ska ingår. Det har tyvärr tagit lite längre tid än vi beräknade men nu är den i sitt slutskede. Så fort rambeskrivningen är godkänd kan vi få in prisuppgifter och börja informera vad stambytet innebär för var och en av oss, kostnaden och när det kommer att bli av. Detta hoppas vi kunna informerar om i februari/mars.

Målning
Det var längesedan det gjordes målningsunderhåll i våra hus. Vi har en del klotter i cykelrum, på dörrar och andra gemensamma utrymmen. Därför kommer dörrarna i entréplanet få ny färg, hissdörrarna, cykelrum, och tvättstugegången likaså.

Tveka inte i att höra av dig till oss om du har frågor!

Gott Nytt År!

10 dec 2015

Avstängning av värmen i badrum

2015-12-10 00:00

Det har visat sig att rören till värmestammen som levererar komfortvärme till våra badrum är mycket rostiga och i dåligt skick. Denna värmestam av järnrör betjänar uteslutande elementet i badrummet. Den har under lång tid varit utsatt för vatten vid dusch och bad och är olyckligt placerad genom vägg mot WC.

Efter samråd med vår fastighetsförvaltare Jensen beslutade vi därför att stänga av värmestammen i samtligas badrum (i alla hus).
Detta görs för att minska riskera att några av oss boende skall drabbas av vattenskador.

Eftersom badrummen ligger inne i lägenheten tror vi dock att det inte skall upplevas besvärande. Vissa värmestammar i badrum har redan varit avstängda under delar av hösten pga. läckage.

Tips: Låt dörren till badrummet stå på glänt efter att ni duschat eller badat.

Ledningarna för kall- och varmvatten är i koppar och i mycket bättre skick. Värmen till elementen i övriga lägenheten berörs inte, värmen i övriga lägenheten kommer att förbli densamma. Efter stamrenoveringen kommer värmen tillbaka till badrummet.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Brf Hästhoven 2

26 okt 2015

Breddning av parkeringsplatserna

2015-10-26 00:00

morgon tisdagen den 27 oktober kommer vi att börja arbetet med att bredda parkeringsplatserna, så att det blir mer plats för att parkera och ta sig mellan bilarna. I och med detta kommer vissa platser att flyttas, upp till ett par meter.

Alla har dock kvar samma nummer på platserna som innan. Imorgon tisdaden den 27 oktober börjar vi med platserna 864-878 samt 914-922. Vi vill därför att ni efter det flytter era bilar så fort som det är möjligt till er nya plats, helst tisdag eftermiddag.

Arbetet kommer vara avslutat ca klockan 15:00. Flyttar ni inte er bil så är risken stor att ni står ivägen för bilen brevid. Har ni inte haft möjlighet att flytta bilen på en gång för att en annan bil stått i vägen så önskar vi att ni har lite uppsikt över er plats och flyttar den så fort som luckan blir ledig.

Skulle du ha problem med att parkera din bil för att en annan bil står i vägen, eller har du en bil på plats 864-878 eller 914-922 och vet att du inte kan flytta den på tisdag, så meddela Emil Envall Ahlberg på telefon 0734038765 eller någon annan i styrelsen så fort som möjligt.

Vid frågor anngående detta ärende ber vi er kontakta Emil Envall Ahlberg: på telefon
0734 038 765 eller via mejl emilenvall@gmail.com.

Vid övriga frågor, kontakta gärna oss via mejl Hasthoven2@gmail.com eller ring oss på
0760 – 55 07 17.

14 sep 2015

Grovtvättstugan

2015-09-14 00:00

Nu kommer alla boende åt grovtvättstugan i hus 15 utan att behöva få nyckel av styrelsen. Detta innebär att du kommer in i porten i hus 15 med din egna bricka. För att sedan komma in till tvättstugan använder du din egen portnyckel (källardörren till höger om hissen, sedan sista dörren till höger i korridoren).
Du bokar grovtvättstugan utanför hissen i hus 15.

I grovtvättstugan finns det en stor tvättmaskin, centrifug och torkskåp.

När ska man använda grovtvättstugan?
Om du tvättar mattor, överkast eller andra skrymmande textilier.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhoven 2
hasthoven2@gmail.com

8 jun 2015

Var med i Trivselgruppen

2015-06-08 00:00

Vi ska bilda en Trivselgrupp för föreningen. Syftet med Trivselgruppen är att värna om vår utomhusmiljö såväl som om gemenskapen i vår förening.

Medlemmarna i Trivselgruppen verkar för att göra det trivsamt för hela föreningen, inte bara för ett hus.

Exempel på aktiviteter:  

 • Plantera blommor i våra krukor/rabatter utanför portarna
 • Anordna städdag
 • Grillkväll
 • Allmänt pyssel i vår omgivning

Anmäl dig genom att mejla till hasthoven2@gmail.com

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Hälsningar,

Styrelsen i Brf Hästhoven 2

7 jun 2015

Protokoll årsmötet för 2014

2015-06-07 00:00

Nu är protokollet justerat och klart.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Styrelsen har telefontid tisdagar och torsdagar kl 18.00–19.00, tel 0760-55 07 17. Övriga tider kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen. Glöm inte att uppge namn och telefonnummer om du vill bli kontaktad!

Det går också bra att lägga en lapp i lådan på Örsvängen 9 eller att skicka e-post till
hasthoven2(a)gmail.com (ersätt (a) med @).

Styrelsens kansli är beläget på entréplanet på Örsvängen 9 (bredvid tvättstugan).

2 jun 2015

Ny belysning i barnvagnsrummen

2015-06-02 00:00

Nu är det ny energieffektiv LED-belysning med närvarodetektering i våra barnvagnsrum. Tidigare hade vi lågenergilampor där och en vanlig strömbrytare vilket gjorde att det lätt glömdes bort att släckas där inne och lamporna brann i onödan. Med nya belysningen sparar vi både energi och underhåll. Bra för oss – bra för miljön!

8 maj 2015

Mötesanteckningar från infomötet

2015-05-08 00:00

Brf Hästhoven 2 informationsmöte
2015-04-23
Plats: Örskolans matsal
Tid: 18.30

Styrelsen bjöd in alla boende till ett informationsmöte i Örskolans matsal. Det var cirka 65 boende närvarande på mötet. Syftet med mötet var främst att berätta om det kommande stambytet och hur det i stora drag kommer att gå, men även ta upp andra mindre ämnen.

Agenda:
Stambytet
Återvinningen
Kompostering
Städdag
Utomhusbelysningen
Hemsidan + Facebook

Stambytet
Styrelsen hade bjudit in Peter Hladisch som är teknisk förvaltare på Restate. Han gick igenom vad det innebär med ett stambyte samt de olika stegen mot ett stambyte. De tre formella stegen mot ett stambyte är:


1. Att styrelsen anordnar ett informationsmöte för alla, även hyresgäster där det informeras övergripande om vad som kommer göras. Mer detaljer om vad som kommer ingå i stambytet kommer senare.
2. Styrelsen anordnar en extra stämma eller på årsmötet där BRF-innehavarna röstar med enkel majoritet för att stambytet skall genomföras. Inte hur stambytet ska gå till, utan endast att föreningen godkänner att ett stambyte kommer att ske.
3. Efter detta behövs det medgivande från samtliga boende att gå in i allas lägenheter och för hyresgäster en förhandling med Hyresgästföreningen om eventuell hyreshöjning (beroende på nivån på eventuell standardhöjning i lägenheterna).  Det kommer vara två olika medgivande, en till bostadsrättsinnehavare och en till hyresgäster.


Frågor gällande stambytet
Hur lång tid kommer det att ta?
 Väldigt grovt räknat kommer det att ta cirka 15 veckor per hus.
Under den tiden, kan man duscha, diska? Under den specifika tiden kommer vatten och avlopp vara urkopplat. Men det kommer finnas reservduschar, tillfälliga vattenkranar och portabla toaletter.
Blir det relining eller stambytet? Det kommer att bli ett stambyte.
Finns det någon deadline när stambytet senaste kommer påbörjas? Föreningen räknar med att genomföra stambytet inom två år.
Är det klar vilken byggherre som ska göra stambytet? Nej det är inte bestämt. Styrelsen har lämnat förfrågan på förslag till stambyte och lista över saker som behöver åtgärdas i husen till en extern konsult som utformar en rambeskrivning. Utifrån rambeskrivningen bestäms utformningen och kostnaderna för genomförandet. Det slutgiltiga beslutet när man vet exakt vad som skall göras, tas av medlemmarnas på extrastämma. Då kommer det finnas en kostnad för stambytet. Efter detta kommer frågan om upphandling av utförare.
Kommer det finnas evakueringsboende för äldre och personer med rörelsehinder? När det börjar närma sig stambytet kommer styrelsen att informera om, och i så fall vilken typ av evakueringsboende som kan bli aktuellet. Detta är inte bestämt eller klart ännu.

Hur gör man att stambytet håller tiden? Det finns olika branschregler där det finns vite mm som kan skrivas in i avtal. Det är svårt att få 100% garantier på att det kommer ta exakt så många veckor som först bestämdes. Det kan komma upp händelser som ingen hade kunnat förutspå.

Stambyte , Fas 1
Varför inte relining? Vad måste göras och varför?
Målet för stambytet är energisnålt, långsiktigt och hållbart. Vi kalla det som skall göras i en lägenhet för Fas 1, toalett, badrum, köksavlopp, ventilation och radiatorventiler. Tanken är att försöka göra allts som behöver göras i en lägenhet vid ett tillfälle för att slippa komma tillbaka till de boende efter något år för nya prövningar.
Vi har sett att stammarna är för dåliga för relining, vi har haft en del vattenskador och sett den dåliga kvalitén på rör och stammar i samband med renoveringar som gjorts i vissa lägenheter. Toaletten, badrummet och köksavloppet berörs vid ett stambyte. Den avgörande punkten och det som sätter standarden för renoveringen är de värme och vattenledningsrör som mynnar ut i väggen bakom badkaret från toaletten. Detta gör att inredningen i badrummet måste rivas och rören dras om för att installationen skall bli godkänd. Ventilation blev också underkänd vid senaste besiktning och den vill vi åtgärda samtidigt.
Alla rör och stammar i källaren kommer också att bytas, asbest kommer att saneras.
Ett första steg av detta blir filmning av plattan, påbörjas den 4 maj i hus 9.
Avloppet som löper under bottenplattan på varje hus kommer att filmas för att se om det kan relinas eller om dessa rör kräver ett mer omfattande arbete. Resultat av filmningen kan påverka vad som behöver göras; om det går att renlinig av rören eller om man måste hitta annan lösning.

Föreningen har också en Fas 2 att se fram emot.
Till Fas 2 Räknas

 • Vi har årlig koll på taken, de håller tätt men kommer inom en framtid att behöva bytas.
 • Hissarna måste bytas. De är gamla och slitna och det är svårt att hitta nya reservdelar:
  Dessutom krävs en innerdörr för säkerhetens skull.
 • Fasaderna behöver underhållas. De behöver rappas om och plåten till balkongerna målas.

För att eventuellt finansiera den kostsamma Fas 2
…undersöker styrelsen möjligheten att bygga på husen två våningar.
De andra föreningarna i vår närhet har samma planer. Tanken är att sälja byggrätten och få taken, hissarna och fasaderna åtgärdade på köpet. Sedan kommer föreningen också att få ökade medlemsintäkter för de nya lägenheterna. Kan inte föreningen dra ekonomisk nytta av en påbyggnad kommer den inte att genomföras och en eventuell påbyggnad kommer också att kräva medlemmarnas godkännande. Men styrelsen ser det som sin skyldighet att utreda frågan.

Komposteringen
Kärlskåpen är på plats och föreningen ska börja kompostera. Efter valborg kommer behållare och papperpåse att delas ut. Kärlskåpen kommer att vara låsta och allas portnyckel kommer att fungera till att låsa upp för att kunna slänga. Till en början med kommer kommunen att hämta en gång i veckan. Om det är ett stort intresse av att kompostera kommer vi utöka med fler kärlskåp och även fler hämtningar.

Återvinningen på parkeringen
Det har kommit in klagomål från boende gällande kommunens återvinning som står på föreningens parkering.  Det gäller främst att det låter mycket när det slängs glasflaskor, det slängs sent på kvällar och tidiga morgnar. Det är ofta skräpigt och trångt för de som har sina parkeringsplaster i närheten. Återvinningen kommer därför att flyttas från parkering till kommunens parkering som ligger precis bakom. Det blir nya, tystar uppsamlingskärl. I dagsläget finns inget datum för när den kommer att flyttas. Flytten ligger helt i Kommunen och FTIs händer.

Städdag
På söndag den 26/4 är vi med i skräpplockardagarna vilket innebär att vi kommer plocka skräp i vårt område. Men vi har även köpt in trädgårdsredskap och kommer att plantera blomlökar och frön. Vi ska även se över våra gemensamma utrymmen och ta bort sådant som tyvärr ställts tid.

Belysningen
Det kommer att installeras ny utomhusbelysning. 
Belysningen i våra portar och utanför källaringångarna har sedan länge varit undermåliga, det är mörkt i vid porten och utanför huset. De lampor som Förvaltaren monterade på 90-talet har bl.a. plastkåpor som kraftigt gulnat och hindrar ljusutsläppet. Belysningen kring husen skall kännas välkomnande. Portarna skall vara tydligt upplysta och det skall vara lätt att se porttelefonen. Den nya belysningen kommer sättas upp under maj månad.

 • Området utanför porten, gångvägen, skall också lysas upp så man klart och tydligt ser om andra personer befinner sig i närheten.
 • Källaringången (ingång cykelrum) och området utanför ska lysas upp så man ser om andra personer uppehåller sig där samt att man ser när man ska låsa upp dörren.
 • Gångvägen utanför Örsvängen 9 mot Örsv 11 och gångvägen vidare utmed hus Örsv 11 (mot Malins Park), kommer också att utrustas med lampor.
 • Den nya belysningen kommer vara modern teknologi som är hållbar, energibesparande, underhållsfri och på lång sikt även sparar pengar åt föreningen jämfört med konventionell belysning.

Hemsidan + Facebook
Det händer mycket i föreningen och om ni vill veta vad som händer, besök vår hemsida: www.brfhasthove2.se eller vår Facebook-sida. För att hitta den, sök bara på Brf Hästhoven 2.
På hemsidan finns det nu en flik högst upp som heter ”Nyheter”, där läggs all den senaste informationen om. Sidan uppdateras cirka 2 gånger per månad.

Övrigt
Motion på årsmötet att styrelsen ska sitta på ett och två år. Årsmötet blir den 19 maj. På årsmötet kommer det att vara en ekonomisk genomgång.

Hälsningar
Styrelsen Brf Hästhoven 2

Ola Olsson (ordförande)
Aaron Timstråhle (vice ordförande)
Louise Åkesson (sekreterare)
Stephan Forsgren (ledamot)
Peter Wargård (ledamot)
Bo Tegnér (suppleant)
Emil Envall (suppleant)

30 apr 2015

Kallelse till årsstämma

2015-04-30 00:00

Varmt välkommen på årsstämma den 19 maj kl.18.30 i Örskolans matsal.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
 15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
 16. Val av Valberedning.
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem
  anmält enligt 19 §.
  Styrelsen förslår
  – Ändring av föreningens stadgar enligt följande (Kräver två stämmobeslut):
  § 11- (Ny lydelse)
  ”Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Ledamöter till styrelsen väljs på två eller ett år enligt följande: Vid 7 ledamöter väljs 4 på ett år och 3 på två år, vid 6 ledamöter väljs 3 på ett år och 3 på två år, vid 5 ledamöter väljs 3 på ett år och2 på två år osv. Omval kan ske.
  Vid ordinarie föreningsstämma väljs också en valberedning bestående av 2 till 5 personer och utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag enligt styrelsen uppdrag, till samtliga personval samt förslag till arvode.”

– Beslut om att genomföra stambyte i fastigheterna. Ja eller nej, enkel majoritet.

– Motion från Ina Bergström: ”Skyddande cykelställ – kanske som små skjul med låsbar grind eller att de flyttas till husens andra sida, mot skolan”

 1. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
 2. Stämmans avslutande.

Varmt välkomna! 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Fullmakt
För dig som inte kan närvara på årsstämman den 19 maj men vill representeras genom ombud, finns en fullmakt att ladda ner:

27 apr 2015

Städdagen

2015-04-27 00:00

Stort tack till alla som var med på vår städdag igår söndag! Väldigt roligt att så många ställde upp och gjorde fint runt omkring våra hus. Det plockades skräp, planterades blomlökar och frön, det krattades, sopades, putsades och fejades. Det blev väldigt fint!

Vi avslutade dagen med lite gott fika. Detta kommer vi göra fler gånger!

15 apr 2015

Varmvattnet och värmen stängs av 15 april

2015-04-15 00:00

Även denna vecka gör NorrEnergi arbeten och därför stängs både varmvattnet och värmen av i alla husen mellan kl.8-15.

Ring NorrEnergi på 08-47504 00 och be att få prata med Tove eller Hans.

13 apr 2015

Informationsmöte den 23 april

2015-04-13 00:00

Eftersom vi har ett planerat stambyte på gång vet vi att det är många frågor kring detta. Därför kommer vi att ha ett informationsmöte påtorsdagen den 23 april kl.18.30 – 20.00,
Örskolans matsal.

Vi kommer även ta upp andra ämnen som till exempel komposteringen, återvinningen och lite annat smått och gott.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhoven 2

P.S. Du glömmer väl inte att regelbundet gå in på vår hemsidawww.brfhasthoven2.se och läsa under ”Nyheter” eller vår Facebook-sidaför att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen?  D.S.

8 apr 2015

Tillgång till grovtvättstugan

2015-04-08 00:00

Nu har alla boende behörighet att komma in i hus 15 och boka grovtvättstugan. När vi installerade nya bricksystemet innebar det också att portarna låstes och att därför alla boende inte kunde komma in och boka grovtvättstugan. Men nu har alla behörighet med sin bricka.

Bokningskalendern sitter vid hissen i hus 15. När du bokat tvättpasset kontaktar du styrelsen så ser vi till att du får nyckeln in till grovtvättstugan. Grovtvättstugan har en specialtvättmaskin för stora skrymmande textilier, som t.ex. mattor och överkast samt ett stort torkskåp.

Vill du boka grovtvättstugan?
Kontakta då oss på: Hasthoven2@gmail.com  eller ring oss på: 0760 – 55 07 17
Styrelsen har telefontid tisdagar och torsdagar kl. 18.00–19.00.  Övriga tider kan du tala in meddelande. Glöm inte att uppge namn och telefonnummer om du vill bli kontaktad. Du kan även lämna meddelande i brevlådan Örsvängen 9. 

7 apr 2015

Avstängning av värme och varmvatten 8 april

2015-04-07 00:00

Onsdagen den 8 april stänger NorrEnergi av vårt varmvatten och värmen mellan kl.8-16. Detta på grund av ombyggnation av fjärrvärmenätet. Under denna tiden kan därför varken värme eller varmvatten levereras.

Om du har några frågor, ring NorrEnergi på telefon 08 – 475 04 00 och prata med Hans Andersson eller Tove Swenson.

1 apr 2015

Nu börjar vi med kompostering

2015-04-01 00:00

Vår förening har under en längre tid fått dispens från att kompostera. Nu måste vi dock börja med det.

Till en början kommer föreningen att ha två kärlskåp där man slänger sitt matavfall. Ett delas mellan hus 9 och 11, ett mellan hus 13 och 15. Om intresset för att kompostera är stort (vilket vi hoppas) kommer vi att installera fler kärlskåp.

Hur går det till?
Sundbyberg Stad tillhandahåller kostnadsfritt komposteringskärl samt påsar till varje hushåll.Komposteringskärl samt påsar kommer föreningen att dela ut till alla boende under april månad.

I Sundbyberg samlar man in matrester från hushåll och restauranger för att utvinna biogas och biogödsel. Det är obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall.

Exempel på matavfall:

 • Råa eller tillagade rester av till exempel grönsaker, frukt, fisk, fågel, kött, ägg och mjöl
 • Ben från fisk och fågel (inte köttben)
 • Skal från frukt och grönt
 • Bröd, kex, kakor, godis
  Även det här kan sorteras som matavfall:
 • Hushållspapper (suger upp fukt i påsen)
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

Vill du veta mer om kompostering i Sundbyberg stad, gå in på kommunens hemsida. Du kan även se film här!

Om ni har några frågor, kontakta gärna oss via mejl Hasthoven2@gmail.com eller ring på
0760 – 55 07 17.

16 mar 2015

Vårstädning söndagen 26 april

2015-03-16 00:00

Söndagen den 26 april är det dags att göra vårfint runt omkring våra hus. Föreningen är då med i Skräpplockardagarna som är en nationell manifestation mot nedskräpning, arrangerad av Håll Sverige rent. Detta innebär att vi får sopsäckar av Sundbyberg stad och att de även hämtar de fyllda sopsäckarna åt oss.

Vi samlas kl.11 utanför respektive hus och plockar skräp runt husen, i lekparken, på parkeringen, i rabatterna och andra angränsande ytor runt våra hus.

Vi hoppas på att så många som möjligt vill vara med att göra fint i vårt kvarter! Så slå två flugor i en smäll, umgås med grannar och gör vår utomhusmiljö fin! Ju fler som ställer upp, desto renare och finare blir det!

Datum: söndagen 26 april
Tid: kl.11.00 – 12.00
Plats: samling utanför respektive hus

Om du har några frågor, kontakta styrelsen på hasthoven2@gmail.com.

5 mar 2015

Tillfällig parkeringsplats

2015-03-05 00:00

Behöver du hyra tillfällig parkeringsplats?

Nu kan du som boende hyra en tillfällig parkeringsplats av föreningen. Detta innebär att du betalar kontant och hyr minst en hyra månad och max tre månader. Behöver du hyra under en längre period, tecknar du ett vanligt parkeringsavtal.

Pris: 350 kr/månaden

Om du är intresserad, mejla dina personuppgifter (namn, adress, telefon och personnummer) till styrelsen på hasthoven2@gmail.com eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i hus 9.