Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
31 dec 2016

Kallelse till extrastämma

2016-12-31 15:14

Dag och Tid: 12 januari 2017, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Fråga om att påbörja planarbetet för påbyggnad av husen.
9. Fråga om att avlöna styrelsemedlem för att driva planarbetet.
10. Fråga om att teckna gruppanslutning på bredband.
11. Fråga om ersättning till valberedningen.

VÄLKOMNA!
Sundbyberg den 30 december 2016
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Gällande ekonomisk kalkyl så kommer denna att publiceras här på hemsidan samt delas ut till alla medlemmar tillsammans med bilagorna för extrastämman.

Fullmakt
OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).
För dig som inte kan närvara på extrastämman den 12/1 men vill representeras genom ombud behöver lämna fullmakt.
Vill du ha hjälp att få tag i fullmakten, ring styrelsen på 08-559 23 751 eller mejla kontakt@brfhasthoven2.se

23 dec 2016

Information angående kommande kallelse till extrastämma.

2016-12-23 14:43

Styrelsen ansökte under 2015 till Sundbybergs kommun om att få ändra i detaljplanen för att möjliggöra en påbyggnad av våra fastigheter med 2 våningar per hus.
Vi ville se om kommunen var positiv till detta och det beskedet vi fått nu är att vi får möjlighet att gå vidare i processen och påbörja detaljplaneändringen om föreningens medlemmar godkänner detta.

Torsdagen den 12 januari klockan 18:30 kommer vi därför hålla en extrastämma där närvarande medlemmar från Brf Hästhoven 2 kommer att få rösta ja eller nej om vi ska gå vidare med detaljplaneprocessen.

Styrelsen kommer att skicka ut en kallelse till extrastämman under mellandagarna tillsammans med ett kompendium innehållandes skisser på påbyggnaden, värderingen av byggrätten samt de ekonomiska effekterna av att genomföra påbyggnaden.

 

16 dec 2016

Snöskyfflar i varje entré

2016-12-16 19:09

Nu finns det snöskyfflar i varje hus entré. Dessa är till för att göra mini-skottning om man vill, om tex inte vår leverantör Jensen har hunnit fram eller om man vill låna skyffel för att själv skotta fram sin bil. 

7 dec 2016

Decembernyheter

2016-12-07 19:16

Decembernyheter från styrelsen

Först vill vi påminna om att nu på onsdag 7 december är det öppet hus i styrelserummet.

Stambytet
Ni undrar säkert hur det går med i medgivandeprocessen. Vi i styrelsen har försökt att hälsa på hos alla som inte gett sitt medgivande för att se om det finns några frågetecken. Dom flesta som vi har pratat med har fått svar på sina frågor men det finns fortfarande några vi inte fått kontakt med (i dagsläget är det 2 st. bostadsrätter och 3 st. hyresrätter).

Styrelsen kommer fortsätta försöka nå dessa för att se varför dom inte skrivit under medgivandet. Parallellt med detta så är ramhandlingarna ute för anbud och vi inväntar att få ta del av anbuden i början av nästa år.

Föreningstelefonen
Vi har haft lite problem med telefonsvarartjänsten från Skype vilket har lett till att vårt nya telefonnummer inte har fungerat som det var tänkt. Men det ska nu fungera att ringa

08-559 23 751 och lämna ett meddelande till oss.

Städningen
Styrelsen har varit i kontakt med Excelencia som städar våra trapphus. Vi har som ni uppmärksammat att städningen inte riktigt levt upp till en godtagbar standard. Styrelsen kommer fortlöpande ha en dialog med Excelencia gällande kvalitén. Vi har även beställt längre mattor till vinterhalvåret för att samla upp så mycket smuts det går.

Hyllor och krokar i barnvagnsrummen
Vissa av barnvagnsrummen används flitigt och blir snabbt belamrade. För att lösa detta har vi beställt montering av ett hyllplan i varje barnvagnsrum för att kunna förvara barnvagnar på två våningar. För att få ordning på barncyklarna så har vi även beställt likadana krokar som i cykelrummet. Vi hoppas att detta skapar mer ordning och reda i barnvagnsrummen.

Säkra ner fastigheternas el-centraler
När vi skulle utföra detta förra gången så vågade inte elektrikern byta säkringar på alla hus direkt. Säkringarna byttes på Örsvängen 15 och har fungerat utan problem sen dess. Nu är det bestämt att elektrikern kommer att byta ut säkringarna i samtliga hus.

Lägenhetsnummer och tillhörande förråd
Vi har fått nya skyltar att sätta på lägenhetsdörrarna samt förråden. Den nya skylten kommer ha exakt samma text både på lägenhetsdörren samt på förrådet, detta för att en gång för alla reda ut vad lägenheten heter samt vilket förråd som hör till.

Det finns ingen exakt tidplan på när vi ska montera dessa, men vi går ut med mer information när det blir aktuellt att montera dessa.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

22 sep 2016

Medgivande för stambytet

2016-09-22 00:01

Nu är medgivande till alla boende i vår förening gällande stambytet på väg till er i posten.

I medgivandet står det vilka förändringar som kommer att genomföras i varje lägenhet. Arbetet i respektive lägenhet förväntas ta cirka 6-8 veckor, med ambulerande start eftersom arbetet sker stamvis.

Om du har frågor gällande medgivandet kan du ställa de direkt på informationsmötet den 29 september eller kontakta Peter Hladisch på Restate genom att kontakta honom på peter@restate.se eller 08 – 400 294 08.

Vi ses på informationsmötet torsdagen den 29 september kl.18.30.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Hästhoven 2

22 sep 2016

Tyck till – Malins park!

2016-09-22 00:00

Sundbybergs kommun kommer att genomföra en medborgardialog gällande Malins park. Detta är parken precis bredvid vår förening. 

 • Hur vill du parken ska se ut?
 • Vad vill du kunna göra i parken?
 • Vill du ha nya gungor, klätterställning?
 • Kom med input till kommunen!

När? Fredagen den 30 sept och lördagen den 1 oktober.
Tid: kl.10.00 – 15.00 (båda dagarna)
Plats: Malins park

14 sep 2016

Arborist

2016-09-14 00:00

Med start igår den 13 september och fem dagar framöver kommer en arborist för att beskära föreningens träd.

14 sep 2016

Informationsmöte angående stambytet 29 sept

2016-09-14 00:00

Kallelse till informationsmöte angående stambytet, torsdagen den 29/9 kl. 18.30.

Torsdagen den 29 september klockan 18:30 kommer vi hålla ett informationsmöte angående stambytet som nu har kommit till fasen att samtliga måste skriva under medgivandet.

Vi kommer hålla till i kulturcentrums konsertlokal uppe i Hallonbergen Centrum. Det är samma lokal som årsstämman hölls i.

Vi kommer gå genom medgivandet samt förklara vad vi avser att utföra vid stambytet.
Sedan kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med stambytet. Om vi har färdiga ramhandlingar kommer även dessa finnas tillgängliga för er att bläddra i.

Ni kommer att få medgivandet utskickat till er tillsammans med en kallelse inom en snar framtid.


Alla boende i Brf Hästhoven 2 är varmt välkomna.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

4 jul 2016

Ingen telefontid i juli

2016-07-04 00:00

Under juli månad är föreningens telefon avstängd. Det innebär att ingen svarar under den normala telefontiden. Telefontiden öppnar åter i augusti. Det går att mejla som vanligt och felanmälan är också som vanligt öppen.

Vi önskar er en bra sommar!

Styrelsen Brf Hästhoven 2

30 jun 2016

Nyheter från styrelsen

2016-06-30 00:00

Stambytet
Nu går stambytet in i nästa fas och vi vet att ni är många som undrar vad status är och vad som händer. Styrelsen fick den 16 juni granskningshandlingarna för rambeskrivningen till stambytet. Vi har sedan granskat dessa sammanställt synpunkter. Nästa steg är att ge Restate i uppdrag att påbörja inhämtning av medgivande från samtliga boende samt skicka ut ramhandlingen till potentiella byggentreprenörer som får komma med offert och tidsplan.

Nya tvättider i samtliga tvättstugor
Vi har under cirka ett års tid haft nya tvättider på prov i tvättstugan på Örsvängen 11. Detta för att fler ska hinna tvätta per dag. Feedbacken vi fick var övervägande positiv och därför har styrelsen beslutat att införa de nya tvättiderna i samtliga tvättstugor från och med 1 juli 2016. Det kommer nu finnas 5 stycken tider att boka per dag och tvättpassen blir på 3 timmar. De nya tvättiderna kommer att vara: Tid 1: 07-10. Tid 2: 10-13. Tid 3: 13-16. Tid 4: 16-19. Tid 5: 19-22. Det är samma tider för hela veckan.

Cykelrummen
Samtliga av föreningens cykelrum är överbelamrade. Efter en inventering så har vi sett att ca ¼ av cyklarna inte har använts på länge och tar upp behövlig golvyta. Vi kommer därför att montera 20-25 takkrokar i varje cykelrum där främst cyklar med platta däck kommer att hängas upp så att de som cyklar ofta enkelt kan komma in och ut med sin cykel. Vi kommer även att göra en utrensning av cyklar så vi får bort de som inte tillhör någon boende. Mer info om detta kommer sen.

Öppet hus och föreningstelefonen
Vi kommer att införa öppet hus en gång i månaden där ni medlemmar har möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor. Vid varje tillfälle kommer vi att vara i styrelserummet på Örsvängen 9. Det första tillfället är onsdagen den 7 september 2016.

I och med detta kommer vi inte längre ha fasta telefontider utan ni medlemmar kan lämna meddelande på telefonsvararen och sedan kommer någon i styrelsen att ringa upp vid lämplig tid. Ni kan självklart fortsätta att mejla oss som vanligt.

Hör av dig till oss om du har frågor!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

hasthoven2@gmail.com

30 jun 2016

Ändrade tider för grovtvättstugan

2016-06-30 00:00

För att fler ska hinna tvätta i grovtvättstugan i hus 15 har passen minskats ner från sex timmar till fyra timmar samt även att tvättstugans öppettider utökats till kl.20 alla dagar.

Nya tvättiderna (alla dagar):
Kl: 8-12
Kl: 12-16
Kl: 16-20

Vi har även uppdaterat bokningsformuläret så man kan fylla i vilket hus man bor i. Tänk på att texta tydligt så alla kan läsa vem det är som bokat.

Läs mer i tidigare inlägg om hur du kommer in i grovtvättstugan här! 

Hör av dig till Hasthoven2@gmail.com om du har några frågor.

Hälsningar,
Styrelsen, Brf Hästhoven 2

16 jun 2016

Nya tvättider i hus 11

2016-06-16 00:00

Som vi pratade om på årsmötet och på tidigare möte har vi nu ändrat tvättiderna i hus 11. Detta för att modernisera vår tvättstuga med bättre tider, och för att fler ska kunna hinna tvätta per dag, fler ska kunna hinna tvätta efter jobbet. Barnfamiljer ska tex inte behöva vänta för länge för att kunna hitta ledigt tvättpass.
Vad gjorde vi i hus 11?
Vi ändrade tvättiderna i hus 11 på prov i cirka 10 månader. Vi utökade till 5 pass/dag samt utökade även tvättstugans öppettider från kl.7 till kl. 22. Detta gör att fler har möjlighet att tvätta per dag samt att de som t.ex. jobbar mellan kl.8-17 hinner hem för att tvätta kl.19.
Nya tvättiderna (alla dagar):
Kl: 7-10
Kl: 10-13
Kl: 13-16
Kl. 16-19
Kl: 19-22

Nuvarande tvättider i resterande hus: 
Måndag – lördag:
Kl: 8-12
Kl: 12-16
Kl: 16-20
Söndag:
Kl: 12-16
Kl: 16-20

Enkät
Efter de 10 månaderna fick alla boende i hus 11 svara på en enkät. Den innehöll frågor som tex: har det blivit bättre eller sämre med nya tvättiderna, ska vi fortsätta med de nya tvättiderna, vilken dag och tid tvättar du helst på, hur ofta tvättar du..

Resultatet
En majoritet ville ha kvar de nya tvättiderna. Tack alla ni som fyllde i enkäten! Vi har därför nu permanent infört dessa tider i hus 11 samt ska även se om detta är något som de andra husen efterfrågar. Mer info för de andra husen kommer senare.
Städningen var det som flest gav feedback om. Tyvärr är det många som slarvar med städningen efter avslutat tvättpass. Tänk på att ALLTID sopa och moppa golvet samt rengöra luddfilter både i torktumlaren och i torkskåpet. Här är lite av den feedback vi fick:

 • ”Tyvärr mycket hundhår på golv och i luddfilter, du som har hund rengör ordentligt efter dig”
 • ”Det hade varit smidigare med elektroniskt bokningssystem”
 • ”Dåligt städat”
 • ”Rengör filter i båda tumlare och torkskåp”
 • ”Boka tvättid med det efternamnet som står på din dörr, och boka inte med båda efternamnen utan håll dig till ett”
 • ”Ny mangel, den är ofta trasig”
 • ”Alla måste bli bättre på att städa efter sig

Digitalt bokningssystem 
Vi håller även på att kolla upp vad det skulle kosta att köpa in ett digitalt bokningssystem. Detta skulle innebära att man kan boka via datorn eller via app i mobilen. Om man inte skulle ha dator eller mobil går det ändå att boka manuellt på en digital tavla utanför varje tvättstuga.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Hälsningar, 
Styrelsen Brf Hästhoven 2 

11 maj 2016

Vilka projekt jobbar vi med?

2016-05-11 00:00

Det är mycket som händer i vår förening just nu och vi vill därför passa på att informera om de större projekten vi jobbar med.

Trapphusbelysningen klar!
Eftersom trapphusbelysningen är gammal och armaturerna ofta går sönder, har vi bytt ut all trapphusbelysning till energieffektiv LED-belysning med närvarodetektering och dimring. Detta kommer att minska både våra underhållskostnader och även energianvändningen. 

Stambytet
Just nu håller vår förvaltare Restate och Bjerking AB tillsammans på att gå igenom rambeskrivningen och allt som den ska innehålla. På vårt kommande årsmöte kommer vi att gå igenom detta mer i detalj. Vi kommer även gå igenom hur det fungerar med medgivande – det vi måste ha av alla boende för att kunna gå in med hantverkare och utföra stambytet.

Målningen – inställd till efter stambytet
Vi har en del klotter i cykelrum, på dörrar och andra gemensamma utrymmen. Vi kommer att måla om efter stambytet. Detta pga av allt slitage det kommer bli i dessa utrymmen under stambytet. Då kommer dörrarna i entréplanet få ny färg, hissdörrarna, cykelrum, och tvättstugegången likaså.

Ny belysning i tvättstugorna
Belysningen i våra tvättstugor är gammal och ineffektiv. Vi kommer därför att byta till ny LED-belysning med närvarodetektering. Installationen påbörjas om cirka 2 veckor.

Kollar upp nytt bokningssystem för tvättstugorna
Vi håller på att kolla upp vad det skulle kosta med ett nytt bokningssystem till våra tvättstugor. De flesta föreningar har nuförtiden digitala bokningstavlor. För att underlätta bokningen för alla boende håller vi därför på att kolla upp vad detta skulle kosta.

Nya tvättider på prov i hus 11
För att fler ska lättare hitta ledig tvättid har vi provat på att utöka tvättstugans öppettider i hus 11 samt även utökat antal pass per dag och minskat ner tvättpassen från 4 timmar till 3 timmar.

Uppdatering av underhållsplanen
En ny, bättre och mer utförligare underhållsplan har tagits fram. Den sträcker sig 30 år fram i tiden.


Hör av dig till oss om du har frågor!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

25 apr 2016

Årsstämma 11 maj kl.18.30

2016-04-25 06:47

Dag och Tid: 11 maj 2016, klockan 18:30

Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16. Val av Valberedning.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem
anmält enligt 19 §.

Styrelsen föreslår

– Ändring av föreningens stadgar enligt följande (Kräver två stämmobeslut):

§ 11- (Ny lydelse)

”Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill

dess nästa ordinarie stämma hållits. Ledamöter till styrelsen väljs på två eller ett år enligt

följande: Vid 7 ledamöter väljs 4 på ett år och 3 på två år, vid 6 ledamöter väljs 3 på ett år

och 3 på två år, vid 5 ledamöter väljs 3 på ett år och2 på två år osv. Omval kan ske.

Vid ordinarie föreningsstämma väljs också en valberedning bestående av 2 till 5 personer

och utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens

uppgift är att lämna förslag enligt styrelsen uppdrag, till samtliga personval samt förslag till

arvode.”

18. Stambyte – Vad händer i lägenheterna

Medgivande till stambyte. Hur går det till.

19. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).

20. Stämmans avslutande.

VARMT VÄLKOMNA!

Sundbyberg den 25 april 2016

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Fullmakt

OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).

För dig som inte kan närvara på Årsstämman den 11/5 men vill representeras genom

ombud, finns en fullmakt att ladda ner på hemsidan för Brf Hästhoven 2.

Vill du ha hjälp att få tag i fullmakten, ring styrelsen på 0760- 55 07 17 eller mejla

hasthoven2@gmail.com

25 apr 2016

Fullmakt för årsstämma

2016-04-25 00:00

OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).

För dig som inte kan närvara på Årsstämman den 11/5 men vill representeras genom ombud, finns en fullmakt att ladda ner på hemsidan för Brf Hästhoven 2.

Vill du ha hjälp att få tag i fullmakten, ring styrelsen på 0760- 55 07 17 eller mejla

hasthoven2@gmail.com

18 apr 2016

Vårstädning söndag 24 april

2016-04-18 00:00

Nu på söndag har vi vårstädning i föreningen. Alla är välkomna att delta, gammal som ung! Detta gör vi genom Skräpplockardagarna som är en nationell manifestation mot nedskräpning arrangerad av Håll Sverige rent. Vi kommer plocka skräp i vårt område och göra allmänt vårfint i rabatterna. Vi ska även se över våra gemensamma utrymmen och ta bort sådant som tyvärr ställts dit. Efteråt så bjuder vi på fika!

Om du inte skulle orka vårstäda, kom ändå och fika med oss!

Datum: söndagen den 24 april
Tid: Kl.10-11
Plats: samling utanför respektive hus
Vad? Vi kommer att:

 • Plocka skräp på parkeringen, runt husen, lekpark och i skogsdungarna bredvid oss
 • Slänga skräp som står i gemensamma utrymmen
 • Perfekt sätt att träffa grannar, nya som gamla!
 • FIKA!

Hoppas vi ses!

Hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhoven 2

P.S. Är du intresserad av att vara med i en trivselgrupp för vår utomhusmiljö? Prata då med oss nu på söndag så tar vi upp intresseanmälningar. D.S.

3 mar 2016

Installering av ny trapphusbelysningen

2016-03-03 00:00

Nästa vecka (vecka 10) kommer det att installeras ny energisnål LED-belysning i trapphusen. Det kommer att bli helt nya LED-armaturer med närvarodetektering och dimring.

Varför byts den ut?
Eftersom trapphusbelysningen är gammal och armaturerna ofta går sönder, blir det mer ekonomiskt att byta till ny belysning. Bland annat börjar det bli svårt och dyrt att hitta reservdelar till de gamla armaturerna. Detta kommer att minska både våra underhållskostnader och även energi- förbrukningen. Energiförbrukningen kan minska så mycket som upp till 80 %.

Nu även nödbelysning
På varje våningsplan kommer det även att finnas nödbelysning. Detta innebär att om strömmen går så kommer ändå belysningen på en armatur per våningsplan att lysa.  Det kommer vara den armaturen närmast hissen och trappan.

Status målning av dörrar
Vi har beslutat att skjuta upp målningen av dörrarna till de gemensamma utrymmena pga det stundande stambytet. Det kommer bli mycket slitage med repor på dörrarna och därför väljer vi att göra detta efter stambytet. De dörrarna som skulle målas var förråds-, barnvagnsrums-, tvättstugedörrar mm.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

 Med vänliga hälsningar,
Styrelsen, Brf Hästhoven 2