Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
14 dec 2018

Decembernyheter 2

2018-12-14 23:35

Avgiftshöjning med 4% från och med 2019-01-01
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 4% från och med 2019-01-01.
Höjningen av avgiften följer det vi tidigare kommunicerat. Vi har dels ett kommande underhåll som vi behöver förbereda för samt att när vi försökte omförhandla våra lån så fick vi svaret av bankerna att vi behövde höja avgiften med 10% för att de skulle börja diskutera lån med oss.
Framtida styrelser kommer få ta beslut från år till år ifall vi behöver höja avgiften i enlighet med inflationen och de indexhöjningar som sker från våra leverantörer.  

Avgift för andrahandsuthyrning 
Styrelsen har även beslutat att vi i enlighet med våra nya stadgar kommer att börja ta ut en avgift på 10% av prisbasbelopp per år för andrahandsuthyrning (2019 blir avgiften 4650:- per år).
Avgiften kommer att börja tas ut från och med årsskiftet 2019-01-01 och gäller för samtliga pågående och framtida andrahandsuthyrningar. Avgiften kommer att fördelas ut månadsvis under perioden som andrahandsuthyrningen är godkänd.

Brandsäkerheten i våra hus (brandsläckare, brandfilt och brandvarnare)
Styrelsen fick i höstas en förfrågan från en medlem om brandsäkerheten i våra hus och om vi kan göra det säkrare och bättre. Styrelsen började utreda möjligheten att exempelvis placera brandsläckare på varje våningsplan och vi pratade med bland annat vårt försäkringsbolag, Storstockholms brandförsvar samt brandskyddsföretag om deras syn på brandskydd och vad som räddar liv / minskar skador.

Slutsatsen vi fick av denna förfrågning var att det som främst räddar liv och minskar skador är att de boende har utrustningen nära till hands ifall det skulle börja brinna, detta för att snabbt kunna släcka samt att har man det i sin lägenhet så vet man att den alltid finns tillgänglig. Att som fastighetsägare återkommande informera de boende om hur de ska agera vid brand är något som räddar liv.

Styrelsen rekommendation är att samtliga boende har minst en fungerande brandvarnare som det har gjorts ett batteritest på den senaste månaden. Utöver detta så är samtliga vi pratat med överens om att en pulversläckare på 6 kg samt en brandfilt bör finnas i varje lägenhet för att snabbt kunna släcka spisbränder samt bränder i elektriska apparater/installationer.

Vi kommer nu dela ut broschyren ”Skydda dig mot brand hemma” till samtliga boende tillsammans med produktblad på de produkter vi rekommenderar att alla ska ha hemma (som finns att köpa på Hornbach). Vi håller även på och färdigställer en informationssida om brand på vår hemsida där materialet ska finnas digitalt samt på engelska.

Sopnedkastet, stopp i Örsvängen 11 och 13! 
Efter mailet angående stoppen ute i gatan så fick vi i veckan två stopp lokalt i hus 11 och 13. Sopnedkastet är endast för restavfallet i väl förslutna påsar, men många verkar tro att det är någon form av grovsopsnedkast för allehanda skräp. Slänger du sådant som inte ska vara i nedkastet så orsakar det stopp och det luktar skit i hela trapphuset. Föreningen får även betala för din lathet helt i onödan vilket påverkar oss alla ekonomiskt i föreningen!

Med vänlig hälsning,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

14 dec 2018

Ändrad numrering av parkeringsplatserna

2018-12-14 23:20

Nu när första aviseringen från Rådrum har skickats ut så har säkert ni med parkeringsplats märkt att numret på er plats skiljer sig från det numret ni tidigare hade när Restate skickade avierna.
Anledningen till detta är att vi i styrelsen valde att göra om numreringen på platserna då den äldre numreringen är Förvaltarens gamla numrering som gällde för alla deras parkeringsplatser i Ör.

Den nya numreringen gör att platserna kommer i följd samt att vi delar upp dem i två serier, de platser som börjar på 101 ligger närmst husen och de som börjar på 201 är de som ligger mot fotbollsplanerna. Lägst nummer är mot rackethallen.

När vädret blir varmare i vår så kommer vi även att byta ut alla nummerskyltar, men för att slippa dubbel administrativ kostnad så gjorde vi förändringen nu när Rådrum registrerade allt hos sig och så ordnar vi skyltningen i efterhand.

Nedan finns en "översättningsbild" som visar det gamla numret i parkeringsrutan och sedan det nya numret ovan och under.
Vi har även valt att numrera upp gästplatserna om vi i framtiden gör om dessa till parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar.

2 dec 2018

Decembernyheter

2018-12-02 21:46

Rådrum, ny ekonomisk förvaltare från och med 1 januari 2019!
Under september sa Restate upp avtalet på totalförvaltning som föreningen haft sen ombildningen. Styrelsen valde att i samband med detta ta in offerter från fler ekonomiska förvaltare för att se om det fanns andra alternativ än att teckna nytt avtal med Restate.

Efter att ha frågat grannföreningarna i Hallonbergen / Ör om vad de tyckte om sina förvaltare så tog vi in offerter från 3 ekonomiska förvaltare (utöver Restate). Efter goda referenser från andra bostadsrättsföreningar, ett mycket bra webbaserat styrelseverktyg samt bättre aviseringslösningar (faktura på mail, e-faktura, pappersfaktura) har styrelsen fattat beslut om att teckna avtal med Rådrum för ekonomisk förvaltning. Rådrum tar över den ekonomiska förvaltningen från och med årsskiftet 2019-01-01. 
www.radrum.se

Detta betyder att föreningen får ett nytt bankgironummer samt att det gamla autogirot kommer upphöra. Samtliga boende (brf och hyresrätt) kommer att under december månad få avgift/hyresavier på papper. På avin kommer det finnas inloggningsuppgifter så att ni kan logga in på Rådrums portal för att välja hur ni i framtiden vill ta emot era avier. En skillnad mot tidigare är att Rådrum skickar avier varje månad istället för en bunt om 3 månader som Restate skickade.
Ni som fortsättningsvis önskar era avier på papper kommer inte behöva göra någonting.

Styrelsen har även valt att teckna ett separat avtal för drift och teknisk förvaltning direkt med Jensen Drift. Detta avtal börjar även det vid årsskiftet och ni boende kommer egentligen inte märka någon skillnad utan felanmäler på samma sätt som ni alltid gjort.
www.jensendrift.se

Stambytet – hur ligger vi till? 
Stambytet följer tidsplanen och sista etappen med 2orna i hus 11 påbörjas efter årsskiftet.
Hus 9 startar i slutet av januari och där är 3orna först ut. Projektledningen och byggentreprenören kommer att kalla till ett informationsmöte för de boende i hus 9 som kommer ske i början av januari.

Städning av tvättstugorna
För att hålla våra tvättstugor i föreningen så rena och fräscha som möjligt har styrelsen infört en bokad städning av samtliga tvättstugor som tar plats varje onsdagsmorgon.

Vi vill ändå uppmärksamma om att det är samtliga boendes ansvar att se till att hålla rent i tvättstugorna efter ens tvättpass. Skräp, damm och tomma förpackningar ska inte lämnas kvar i tvättstugan. Instruktioner för vad du förväntas göra efter tvättpasset finns i varje tvättstuga.

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

19 sep 2018

Nya stadgarna är registrerade hos bolagsverket

2018-09-19 11:41

Nu har vi efter en lång handläggningstid äntligen fått våra nya stadgar registrerade hos bolagsverket.
Från och med 2018-09-18 är det våra nya stadgar som gäller och de som vi kommer förhålla oss till.

De nya stadgarna är nu uppdaterade på vår hemsida samt finns att ladda ner nedan.

18 aug 2018

Anmälan till sommarfesten 1 september

2018-08-18 10:07

Hej alla medlemmar,

Vi vill bara påminna om att skriva upp er på anmälningslistan i trapphuset ifall ni vill komma på sommarfesten 1 september. Anmälan är inte bindande och ni får självklart komma fast ni inte skrivit upp er.
Dock behöver vi i styrelsen veta på ett ungefär hur många det är som kommer så att vi kan ordna så att det finns bord/stolar till alla.

Sommarfesten ska vara ett tillfälle då vi boende kan träffas och umgås, utbyta idéer med varandra och bara ha trevligt

Om du inte har skrivit upp dig ännu så gör det snarast, i varje entré så sitter en lista där du på ditt lägenhetsnummer skriver hur många ni är som kommer.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

10 jul 2018

Julinyheter

2018-07-10 00:00

Nytt telefonnummer till styrelsen
När Ownit aktiverades valde styrelsen att byta bort skypenumret och istället använda oss av ownits telefonitjänst. Nu fungerar röstbrevlådan bättre och inspelade meddelanden skickas som epost till styrelsen så att vi lättare kan lyssna av dem. Det nya telefonnumret är: 08–12158528  
 
Styrelsen 18/19 
Nu kan vi presentera den nya styrelsen för 18/19 som har konstituerat sig enligt följande: 
Ted Herngren (port 15) – Ordförande 
Lennart Svanborg (port 15) – Vice Ordförande 
Jessica Neuman (port 11) – Kassör 
Annmari Schulz (port 15) – Sekreterare 
Jeanette Johansson (port 9) – Ledamot 
Ola Olsson (port 15) – Ledamot 
Fredrik Hagnelöv (port 11) – Ledamot 
Tommy Wik (port 15) – Suppleant 
Markus Ånöstam (port 13) – Suppleant 
 
Stambytet – hur ligger vi till? 
Stambytet följer tidsplanen och i dagsläget är samtliga badrum/wc i Örsvängen 13 färdiga samt stam 1-3 i Örsvängen 15. I mitten av augusti påbörjas den sista stammen i Örsvängen 15 för att sedan i slutet av augusti gå in i Örsvängen 11.  
Det kommer att några veckor innan stambytet börjar att hållas ett informationsmöte för de boende i Örsvängen 11, en separat kallelse för detta kommer att delas ut till er. 
 
Trädgårdsgrupp 
I föreningen finns många trädgårdsintresserade som pysslar om våra rabatter och gör det fint för oss alla som bor i husen. Vi i styrelsen har diskuterat om vi inte ska försöka starta en trädgårdsgrupp för att samla alla intresserade och dela engagemanget mellan våra hus. Vi lägger varje år en hel del pengar på trädgårdsskötsel via Jensen, något vi i viss mån skulle kunna utföra själva och på så sätt omfördela våra befintliga kostnader.  
Tanken är att trädgårdsgruppen kommer med önskemål med vilka inköp som behövs i form av utrustning, tillbehör och växter. Sedan godkänner styrelsen kostnaden och trädgårdsgruppen köper in och genomför det som önskats. 
Vill du vara med i trädgårdsgruppen? Anmäl ditt intresse antingen via epost kontakt@brfhasthoven2.se eller genom att lägga en lapp i brevlådan på Örsvängen 9 med kontaktuppgifter. Vi återkommer sedan ifall det finns tillräckligt många intresserade för att starta en trädgårdsgrupp. 
 
Sommarfest lördagen den 1 september! 
Efter en mycket lyckad städdag i maj har styrelsen valt att anordna en sommarfest för samtliga boende i föreningen. Se till att boka lördagen den 1a september 2018 - mer information kommer inom kort! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

11 jun 2018

Protokoll från årsstämma

2018-06-11 20:16

Protokollet från årsstämman finns nu på medlemssidan.
För att komma åt det behöver din mailadress vara registrerad samt att du har skapat ett konto.

Om du önskar en fysisk kopia så finns det att hämta på nästa öppet hus

16 maj 2018

Kallelse till årsstämma

2018-05-16 23:45

Dag och Tid: 31 maj 2018, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum 

Dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Godkännande av dagordningen.
3.    Val av stämmoordförande.
4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
8.    Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9.    Föredragning av revisorns berättelse.
10.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11.    Beslut om resultatdisposition.
12.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13.    Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
14.    Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15.    Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16.    Val av valberedning.
17.    Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 19 §.

- Ändring av stadgarna (andra beslutet av två).

- Fråga om att ge i uppdrag till styrelsen att ändra användningsområde på förråden i markplan på Örsvängen 11 samt Örsvängen 13 till följande:
Örsvängen 11: Övernattningslägenhet med toalett och pentry
Örsvängen 13: Bastu och relaxavdelning

18.    Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19.    Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Fullmakt
OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).
För dig som inte kan närvara på årsstämman den 31/5 men vill representeras genom ombud behöver fylla i en fullmakt för att låta någon annan representera dig.
Har du inte möjlighet att skriva ut den själv? mejla styrelsen på kontakt@brfhasthoven2.se så hjälper vi dig att få ett exemplar.

 

9 maj 2018

Driftsättning av Ownit bredband

2018-05-09 09:44

Idag påbörjas driftsättningen av gruppanslutningen på bredbandet i föreningen.
En tekniker från Ownit kommer att koppla in hus för hus och detta beräknas påbörjas vid 10.00. 
Samtliga hus beräknas vara klart under eftermiddagen och då ska samtliga ha tillgång till den nya internetanslutningen.

Om ni inte redan registrerat er på ownits hemsida så kommer ni mötas av en välkomstsida där det står att ni ska aktivera ert internetabonnemang.
Där finns det möjlighet att köpa till trådlös router och ownits tv-tjänst för de boende som önskar att köpa den tjänsten av ownit.
För er som redan har en trådlös router och inte tänker använda varken telefonidelen eller tv via ownit behöver inte göra något mer än att koppla in kabeln i uttaget i hallen. 

Om ni har frågor gällande internetuppkoppling så är ni välkomna att vända er till Ownits kundservice.
https://www.ownit.se/kundservice

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Hästhoven 2

13 apr 2018

Aprilnyheter

2018-04-13 19:28

Gruppanslutning bredband, vad händer?
Den 9 maj kopplar Sundbybergs Stadsnät ur sin utrustning och Ownit kopplar in sin.
Ca 2 veckor innan så kommer alla boende få ett brev från Ownit med information om hur aktiveringen av bredbandet kommer gå till. Ni kan då göra extrabeställning på exempelvis TV eller router.

Ni som har bredband med Comhem behöver säga upp det om ni vill slippa betala dubbelt för internet, för er med någon annan internetoperatör så behöver ni säga upp ert bredband till 9 maj då Sundbybergs Stadsnät inte kommer göra det.

Om ni idag har telefoni via er nuvarande operatör så behöver ni aktivera en portering av ert telefonnummer innan 9 maj. Ni kan redan idag ringa till Ownits kundcenter för att ordna med portering av ert telefonnummer. 08 - 525 07 300.

Bostadsrättsinnehavare:
Samtliga bostadsrättsinnehavare kommer att få en avgiftshöjning på 40 kr i månaden från och med maj månad. Höjningen kommer att ske på kvartal 3 avgiftsaviseringar med en retroaktiv höjning från och med maj.

Hyresrätter:
Samtliga hyresrätter kommer att få en sänkning av sin hyra med 50 kr i månaden. I dagsläget är tillägget för Sundbybergs Stadsnät inbakat i er hyra och eftersom föreningen nu avslutar det avtalet så ska vi inte längre ta ut den avgiften från er.
De hyresrättsinnehavare som önskar att ta del av föreningens gruppanslutning behöver skriva på ett medgivande om ett tillägg på 90 kr i månaden. Då får ni tillgång till en bredbandsuppkoppling på 1000 mbit samt ip-telefoni. Kontakta styrelsen om du inte varit hemma när vi knackat på hos er för att få ett medgivande att signera.

Årets städdag, tisdag 8 maj klockan 17:00 – 20:00.
Till årets städdag så tänkte vi prova att ha det på en eftermiddag, tidigare år har vi haft det på en helgdag vilket har gjort att några medlemmar inte kunnat närvara då de varit bortresta.
På årets städdag kommer styrelsen att bjuda på korvgrillning och fika (om vädret tillåter) för att stilla hungern. Vi tänder grillen vid 17 och håller den igång så länge det finns deltagare.
Vi kommer som tidigare år vara med i ”Vi håller rent” för att göra vår närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Årets ordinarie stämma, torsdagen den 31 maj klockan 18:00 – 21:00
Årets stämma kommer att hållas som tidigare stämmor uppe i Hallonbergen centrum på Kulturcentrum. Stämman öppnas klockan 18:00 och vi har lokalen till 21:00.
Boka in datumet, en kallelse till stämman kommer när det närmar sig och årets årsredovisning är godkänd och signerad.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

28 mar 2018

Valberedningen 2018

2018-03-28 20:11

Hej Brf medlemmar!

Det här är en uppmaning från valberedningen!

I vår ska vi föreslå nya styrelserepresentanter till Årsstämman. Därför gör vi detta utskick med en uppmaning just till Er.
Vi behöver förslag eller intresseanmälningar till styrelserepresentanter. Att arbeta med olika frågor i Styrelsen är ett intressant och utvecklande arbete. Här får du vara med att påverka inte bara din situation utan alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter så kan vi berätta mera!

Igor Borg, Örsvängen 13
Mobil: 070 728 58 13
E-post: igor.borg58@gmail.com

Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 073 645 88 36
E-post: caroline.olsson90@gmail.com

27 mar 2018

Gruppanslutning internet, säg upp ditt internetavtal till 9 maj

2018-03-27 10:31

Det har nu framkommit att Sundbybergs Stadsnät inte meddelar sina operatörer att de ska säga upp sina avtal förens föreningens avtal med Sundbybergs Stadsnät är avslutat 9 maj 2018.

Detta betyder att alla medlemmar själva måste säga upp sina avtal med respektive internetoperatör för att de ska avslutas till 9 maj då Ownit kopplar in sin utrustning. För de medlemmar som är låsta i längre avtalsperioder så får ni säga upp ert avtal och sedan får vi se hur det löses praktiskt.
Enligt avtalet vi har med Sundbybergs Stadsnät så har internetoperatören rätt att leverera sin tjänst till slutkunden (medlemmen/hyresgästen) tills dess att avtalet är avslutat. Detta kan rent praktiskt betyda att du har kvar din internetoperatör tills avtalet är avslutat och först då kopplas du in på Ownits utrustning.

Detta gäller samtliga som idag har ett internetabonnemang via nätverksuttaget i hallen.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen Brf Hästhoven 2

 

18 mar 2018

Protokoll från extrastämman

2018-03-18 22:07

Nu finns protokollet från extrastämman att läsa på medlemssidan.
Där finns även röstlängden samt fullmakter.

13 mar 2018

Marsnyheter

2018-03-13 10:45

Föreningen flyttar sina lån till SBAB från och med mars/april.
Under hösten har föreningens kassör Jessica jobbat hårt med att försöka omförhandla föreningens lån.
Denna och tidigare styrelser har försökt att omförhandla lånen både med Länsförsäkringar men även med andra banker. Det svaret vi får är att föreningens avgifter är för låga i förhållande till föreningens storlek, att inga avgiftshöjningar sker för att täcka framtida underhållsutgifter samt inflation / indexjusteringar. Med bakgrund av detta så beslutade styrelsen att höja avgiften och rekommendera framtida styrelser att göra detsamma för att föreningen ska vara attraktiv som låntagare och kunna förhandla sig till bra ränta när vi behöver ta lån för att bekosta vårt underhåll av fastigheten.

Efter en intensiv förhandling under hela hösten med SBAB så lyckades Jessica komma överens med SBAB om att flytta de 4 rörliga lån som föreningen har hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar kom med ett motbud som var 0.7 punkter sämre än den räntan vi fick hos SBAB. Flytten av de 4 lånen kommer vara klart 1 april.
Föreningen kommer i och med detta att sänka sina räntekostnader med upp till 700 000 kr under 2018. När vårt sista bundna lån med 3.9% ränta löper ut 2020 så kommer även detta att flyttas över till SBAB.

Ny fastighetsförsäkring via Bostadsrätterna från och med 1 mars.
Styrelsen har tecknat en ny fastighetsförsäkring som börjar gälla 1 mars 2018 via Bostadsrätterna. Försäkringen tecknas via Söderberg & Partners som för närvarande använder Moderna Försäkringar.
Försäkringen som tecknats är en fullvärdesförsäkring där bostadsrättstillägget ingår.
För er bostadsrättsinnehavarare som har tecknat eget bostadsrättstillägg så kan ni avsluta det hos ert försäkringsbolag då det ingår i föreningens försäkring.
Byte av försäkringsbolag gällande fastighetsförsäkringen kommer ge föreningen en sänkning med ca 50 000 kronor per år.

Extrastämman 22 februari
Styrelsen vill tacka de 40 medlemmar som kom till föreningens extrastämma den 22 februari för ert engagemang att komma och rösta och påverka föreningens framtid.

Följande beslut röstades fram:

 • Ändring av stadgarna (första beslutet av två).
  Stämman röstade ja till att anta de nya stadgarna i sin presenterade form.
 • Fråga om att säga upp distributionsavtalet med Comhem
  Stämman röstade ja till att säga upp distributionsavtalet med Comhem som löper ut 9 mars 2019. Styrelsen kommer att diskutera med Comhem om de är intresserade av att omförhandla avtalet med föreningen.
 • Fråga om att teckna gruppavtal ownit bas för tvutbudet.
  Stämman röstade nej till att teckna gruppavtal via IPTV med Ownit.
  Styrelsen ska diskutera med Ownit samt Comhem och jämföra deras erbjudanden om gruppanslutning och återkomma i frågan på den ordinarie stämman.

Öppet Hus
Då det uppstod en del diskussioner och frågor på extrastämma vill styrelsen passa på att påminna om att vi har öppet hus den första onsdagen i månaden. Vi har öppet hus just för att kunna svara på liknande frågor/funderingar som uppkom på extrastämman. Vi önskar medlemmar varmt välkomna om ni har frågor eller funderingar om vad som helst som rör vår förening.

Styrelsen kommer att köpa in så kallade fettfilter till boende som har spiskåpor ovan spis, dessa fettfilter kan boende köpa till självkostnadspris. Vi har sedan tidigare nya luftfilter till friskluftsintagen och även dessa kan de boende köpa till självkostnadspris av styrelsen.

Internetanslutningen med Ownit
Den 9 maj kommer Sundbybergs Stadsnät koppla ur sin utrustning i källaren och Ownit kommer installera sin. Föreningen har tecknat en gruppanslutning som ger samtliga bostadsrättsinnehavare en internetuppkoppling på 1000 mbit som ingår i avgiften.
För alla medlemmar som har comhem som internetoperatör så ska ni avsluta ert internetabonnemang till den 9 maj. För de medlemmar som har internet via någon operatör som levererar via Sundbybergs Stadsnät så kommer ert internetabonnemang att avslutas automatiskt av er internetoperatör.

För föreningens hyresgäster så behöver vi skriva en överenskommelse om att ni godtar ett hyrestillägg på 90 kr i månaden för att ni ska få tillgång till gruppanslutningen.  

Uttaget som internet kommer levereras genom ska sitta i respektive hall i varje lägenhet. Vi har fått frågor från några medlemmar som inte hittar sitt uttag, är du en av dem så kan du höra av dig till styrelsen så kan vi försöka se om någon tidigare lägenhetsinnehavare har gömt uttaget / tagit bort uttaget.

Framtiden för föreningen.
Föreningen har utöver det pågående stambytet en hel del kommande underhåll av fastigheterna.
Vår ambition och förhoppning är att försäljningen av byggrätten ska kunna täcka det som kommer inom 3-5 år. Med marknadsläget som råder och där priser inte bara stiger och stiger så måste föreningen täcka upp för ett scenario då det inte är ekonomiskt genomförbart för byggherren att utföra påbyggnationen. Om det scenariot faller in så behöver föreningen täckt upp för de kostnader som kommer och därför kommer vi i varje budget behöva fortsätta lägga undan för underhåll på våra hissar, tak och fasader.

Detta innebär att föreningen kommer behöva höja avgiften vid varje budget och skjuta till medel till den yttre reparationsfonden. Våra hyresrätter är en dold tillgång och när de lämnas tillbaka till föreningen så kommer de upplåtas som bostadsrätter. Men föreningen måste kunna utföra planerat underhåll utan att vara beroende av att ”sälja” hyresrätter och då behöver vi vara en bra låntagare som kan få ta nya lån när vi behöver det. Allt överskott som blir varje år kommer föreningen att använda för att amortera på lånen, alla försäljningar som sker kommer föreningen att använda för att amortera. Detta sänker våra räntekostnader och minskar vår känslighet om räntan skulle börja stiga framöver.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

10 feb 2018

Förklaring Gruppanslutning

2018-02-10 20:00

Efter onsdagens öppna hus så framkom önskemål från närvarande medlemmar att vi i styrelsen bör förtydliga vilka egentliga praktiska och ekonomiska fördelar ett gruppavtal ger er medlemmar.
Idag finns avgiften för kanalerna via Comhem inbakat i månadsavgiften, det är en avgift vi alla betalar men då den ”ingår” i avgiften så ser inte respektive medlem denna kostnad. I tabellen på nästa sida så är den inbakade avgiften presenterad då det är en viktig del i slutkostnaden om vi ska försöka förtydliga vilken besparing ett gruppavtal ger. Avgiften betalar vi idag oavsett om den boende använder de analoga kanalerna eller inte.

Vi har tagit 5 stycken olika scenarion för att presentera de månadskostnader (dolda i avgiften samt eget tecknat avtal med ex. Comhem) som boende har beroende på vilken tv-lösning de har idag:
1. Så som det är idag, 14 analoga kanaler som ingår i månadsavgiften.
2. Den boende har köpt digitalbox med digitala kanaler från Comhem.
3. Den boende har köpt digitalbox men även ett större kanalpaket än ovan från Comhem.
4. Om vi väljer att teckna Ownit TV Bas som gruppavtal.
5. Om den boende önskar att uppgradera med fler kanaler från Ownit (jämförbart med Comhem större kanalpaket)

Ett gruppavtal med TV från Ownit innehåller ett kanalpaket som motsvarar de kanaler vi idag via Comhem. Skillnaden är att vi får en HD-box och kanalerna blir högupplösta och ser bättre ut på en platt-tv. Prisskillnaden är att det kostar föreningen 49 kr mer i månaden per lägenhet att teckna detta avtal, men denna kostnadsökning täcks in av avgiftshöjningen som sker 2019-01-01. För de boende som idag betalar för ett tv-abonnemang utöver de analoga kanalerna så ger en gruppanslutning en sänkning av månadskostnaden.

Fördelar:
* Föreningen får möjlighet att vid varje avtalsperiod slut förhandla med samtliga nätverksbaserade aktörer på marknaden om en internet- och tv-lösning. Detta kan ge oss möjlighet att få bättre paketpriser i framtiden på internet och tv då vi kan konkurrensutsätta operatören.
* För de boende som tecknat ett större separat tv-paket från Comhem (eller motsvarande från Sundbybergs Stadsnät) får en sänkning med minst 170 kr i månaden (2000 kr per år).
* I det nya kanalpaketet så kommer en digital HD-box att ingå samt HD-kanaler. I dagsläget ingår endast analoga kanaler från Comhem vilket har en sämre bild på nya moderna platta tv-apparater.
* För de som önskar att uppgradera till fler kanaler hos Ownit så görs detta till ett rabatterat pris om 109 kr / månaden för Ownit Bas
à Ownit Flex alternativt Ownit Bas à Ownit Stor för 229 kr / månaden.
* Internet samt digital-TV kommer att ingå i avgiften, detta gör föreningen mer attraktiv när boende önskar att sälja då det för vissa köpare är en viktig faktor vid lägenhetsval.
* Du som boende behöver inte prata med försäljare av tv och internet utan kan hänvisa till att föreningen har ett gruppavtal och att styrelsen förhandlar med operatörerna.


Nackdelar
* De boende som idag enbart tittar på de kanaler som ingår i avgiften på en gammal ”tjock-tv” kommer uppgraderingen av bildkvalité inte märkas.
* För att kunna se på tv via HD-boxen kommer de boende att behöva köpa till en router för 799 kr i en engångskostnad. Denna lösning ger en lägre månadsavgift men skapar en engångsavgift. Föreningen skulle exempelvis kunna köpa in dessa boxar till alla boende och sedan höja avgiften med 70 kr / månaden under 1 år för att täcka utgiften.
* Uttaget för internet sitter i hallen, detta medför att boende måste dra en kabel från hallen in till vardagsrummet eller till den plats där tvn står. (Det är dock möjligt att exempelvis köpa en så kallad ”Homeplug” så att man kan ha nätverk via eluttagen i lägenheten. Då kan man istället för att dra en kabel sätta en dosa i eluttaget i hallen samt en dosa i eluttaget där man har sin tv).
* För boende med mer än 1 tv-apparat så kommer man behöva köpa till en HD-box samt abonnemang för de tillkommande tv-apparater man har i hemmet. F.n. är kostnaden för tillkommande tv-apparater 99 kr / mån, men då får man samma kanalpaket som på huvudavtalet. (exempelvis, har du tecknat Ownit Stor så får du även det på den tillkommande tv-apparaten).

För att se tabellen med jämförelserna, vänligen ladda ner bifogad fil.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

7 feb 2018

Ändring: Punkt 9

2018-02-07 07:00

Punkt 9, teckna tv-avtal med ownit.

Vi i styrelsen har fått återkoppling från er boende gällande att kanalpaketet vi skulle ta beslut om är en försämring mot det som idag erbjuds via comhem och som redan ingår i avgiften.

Därför har vi beslutat att vi istället kommer fråga om vi ska teckna Ownit Bas som är ett större kanalpaket som motsvarar det vi har idag.
En av fördelarna om föreningen tecknar detta kanalpaket är att de boende som önskar mer kanaler kan uppgradera sitt kanalpaket till rabatterat pris.
Om man önskar exempelvis Ownit Flex så får den boende betala 109 kr / mån extra istället för 259 kr som det kostar i vanliga fall.

Merkostnaden för detta kanalpaket täcks in av den planerade avgiftshöjningen som sker vid årsskiftet 18/19.

Punkten lyder som följande:
9. Fråga om att teckna gruppavtal ownit bas för tvutbudet

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

4 feb 2018

Kallelse till extrastämma 21 februari kl 19.30

2018-02-04 17:23

Dag och Tid: Onsdag, 21 februari 2018, klockan 19:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning

1.     Stämmans öppnande.
2.     Godkännande av dagordningen.
3.     Val av stämmoordförande.
4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
8.     Fråga om att säga upp distributionsavtalet med comhem.
9.     Fråga om att teckna gruppavtal ownit grund för tvutbudet.
10.   Ändring av stadgarna (första beslutet av två). 

För mer information gällande punkt 8-10, läs bifogad fil "180204 - Informationsbrev kallelse till extrastämma 180221.pdf"

VÄLKOMNA!

Sundbyberg den 4 februari 2018
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

20 jan 2018

Februarinyheter

2018-01-20 18:31

Bredband, avtal tecknat med Ownit.
Under hösten har vi tagit in offerter från 5 olika leverantörer på en gruppanslutning av internet till föreningen. Ownit var den internetoperatören som styrelsen valde som det bästa alternativet för föreningen. Ownit och Bredbandsbolaget ägs båda av Telenor och delar bland annat samma teknik för IPTV, något vi tyckte var viktigt att internetoperatören kunde erbjuda i egen regi. Ownit kommer leverera 700-1000mbit i båda riktningarna. Föreningen kommer att höja avgiften med ca 40kr i månaden, men då kommer internet att ingå i avgiften.
För hyresrätter i föreningen som önskar ta del av gruppanslutning så kommer vi behöva skriva en överenskommelse om höjd hyra. Vi i styrelsen kommer dela ut informationsblad om detta till er. Vi kommer återkomma med exakt datum för inkoppling, men preliminärt blir det i mars/april.
 

Försäljningen av byggrätten genomförd.
Efter vår stämma i april då styrelsen fick tillåtelse att påbörja försäljningen av byggrätten för påbyggnationen så har vi jobbat med att hitta en köpare. I slutet av sommaren påbörjade vi förhandlingar med den köparen som vi ansåg kunde leverera bäst slutresultat och vi har under hösten jobbat med att ta fram det avtalet som reglerar hur försäljningen ska gå till.

Vi är glada att meddela att vi innan jul signerade avtalet och vi nu har ett avtal med Carpenter i Mälardalen AB. De kommer att driva både detaljplaneprocessen samt bygglovsprocessen åt föreningen. Föreningen kommer även att i entreprenaden ge Carpenter i uppdrag att byta ut fasaden samt bygga ut balkongerna. Carpenter kommer genast påbörja detaljplaneprocessen och då förändringar av utseende på husen (påbyggnad, fasadmaterial/färg & balkonger) behöver vara med i den nya detaljplanen så kommer även stämman behöva godkänna utseendet innan vi lämnar in det till kommunen (vilket kommer ske i maj).
Därför kommer vi kalla till en extrastämma gällande husens nya utseende i mars/april.
Påbyggnationen kommer ske med moduler som de bygger i trä i sin fabrik i Västerås och sedan lyfter upp på husen. För er som vill läsa mer om Carpenter kan göra det på deras hemsida www.carpenterhus.se.
 

Bokning av tvättstugor ska ske med lägenhetsnummer
Efter årsskiftet så ändrade vi rutinerna vid bokning av tvättstugorna.
Tidigare skrev man efternamn, men då det inte alltid var tydlig med vart man bodde så var det inte alltid lätt att hitta den som bokat tvättstugan en viss tid. Därför valde vi i styrelsen att ändra detta efter årsskiftet.
Nu ska man skriva sitt lägenhetsnummer enligt skatteverket (1101, 1403, 1802 osv) och bokar man grovtvättstugan så ska man även skriva vilket hus man bor i. Förslagsvis såhär 11-1101, 15-1403, 9-1801 osv.


Stadgeändringen
Boka redan nu in 21 februari klockan 19.30-21.00, då har vi bokat konsertsalen hos Kulturcentrum uppe i Hallonbergen Centrum. Kallelse till extrastämman kommer efter att vi haft det extra öppna huset 24 januari (18.30-19.15) och tagit del av eventuella synpunkter på stadgarna.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

9 jan 2018

Förslag på nya stadgar till Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

2018-01-09 20:18

Bakgrund
Riksdagen antog ändringar i lagen om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016. De flesta av ändringarna påverkade inte en bostadsrättsförening men några gjorde det.

T.ex. så var en av ändringarna att styrelsen måste hålla årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före en årsstämma. Revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman. En annan förändring gäller när själva kallelsen till föreningsstämman ska gå ut. Förändringen är att en kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna.  De äldre bestämmelserna i stadgarna blir alltså i och för sig ogiltiga efter 30 juni 2018 men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Styrelsens förslag till nya stadgar
När vi i styrelsen skulle uppdatera föreningens stadgar så kom vi fram till att våra tidigare stadgar var svåra att hitta i, saknade en profilering till föreningen samt att föreningen inte har tillgång till originalfilen. Vi tog då beslutet att uppdatera våra stadgar helt och hållet för att få nya moderna stadgar som vi i framtiden kan uppdatera ifall vi vill göra förändringar.

De nya stadgarna har samma innehåll som våra gamla stadgar, dock är vissa delar omskrivna då vi använt oss av Restates mönsterstadgar som grund. Vi har jämfört del för del för att säkerställa att innebörden är densamma, dock kan det vara en annan formulering i våra befintliga stadgar.

De nya stadgarna innehåller även delar som tillkommit i bostadsrättslagen sedan 2007 då våra tidigare stadgar togs fram. De nya stadgarna innehåller även delen stämman röstat genom gällande styrelsens sammansättning.

Hur går vi vidare?
Styrelsen kommer kalla till en extrastämma som kommer hållas i mitten/slutet av februari.
Men vi presenterar redan nu utkastet till stadgarna så att ni medlemmar har möjlighet att läsa igenom och komma med frågor / synpunkter. Senast fredagen den 26 januari vill vi att ni medlemmar kommer med era tankar och funderingar, efter det kommer vi skicka ut en kallelse till extrastämma.

Till kallelsen kommer de slutgiltiga stadgar vi ska ta beslut om finnas med och vår förhoppning är då att alla medlemmar känner sig komfortabla med att de kan ta beslut om att anta de nya stadgarna.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

8 jan 2018

Erbjudande om säkerhetsdörr

2018-01-08 06:21

Föreningen har fått ett nytt erbjudande från Secor / Daloc på leverans och montage av säkerhetsdörr till lägenheten.
De bostadsrättsinnehavare som önskar att montera in en säkerhetsdörr kan använda sig av beställningsblanketten som finns i bifogat erbjudande.

Kontantpriset är 15.790:- för dörren monterad och klar.
Om du bor i hyresrätt så kan du få en säkerhetsdörr mot ett hyrestillägg på 140:- / månaden, kontakta i så fall styrelsen om du är intresserad av detta.