Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
20 jan 2018

Februarinyheter

2018-01-20 18:31

Bredband, avtal tecknat med Ownit.
Under hösten har vi tagit in offerter från 5 olika leverantörer på en gruppanslutning av internet till föreningen. Ownit var den internetoperatören som styrelsen valde som det bästa alternativet för föreningen. Ownit och Bredbandsbolaget ägs båda av Telenor och delar bland annat samma teknik för IPTV, något vi tyckte var viktigt att internetoperatören kunde erbjuda i egen regi. Ownit kommer leverera 700-1000mbit i båda riktningarna. Föreningen kommer att höja avgiften med ca 40kr i månaden, men då kommer internet att ingå i avgiften.
För hyresrätter i föreningen som önskar ta del av gruppanslutning så kommer vi behöva skriva en överenskommelse om höjd hyra. Vi i styrelsen kommer dela ut informationsblad om detta till er. Vi kommer återkomma med exakt datum för inkoppling, men preliminärt blir det i mars/april.
 

Försäljningen av byggrätten genomförd.
Efter vår stämma i april då styrelsen fick tillåtelse att påbörja försäljningen av byggrätten för påbyggnationen så har vi jobbat med att hitta en köpare. I slutet av sommaren påbörjade vi förhandlingar med den köparen som vi ansåg kunde leverera bäst slutresultat och vi har under hösten jobbat med att ta fram det avtalet som reglerar hur försäljningen ska gå till.

Vi är glada att meddela att vi innan jul signerade avtalet och vi nu har ett avtal med Carpenter i Mälardalen AB. De kommer att driva både detaljplaneprocessen samt bygglovsprocessen åt föreningen. Föreningen kommer även att i entreprenaden ge Carpenter i uppdrag att byta ut fasaden samt bygga ut balkongerna. Carpenter kommer genast påbörja detaljplaneprocessen och då förändringar av utseende på husen (påbyggnad, fasadmaterial/färg & balkonger) behöver vara med i den nya detaljplanen så kommer även stämman behöva godkänna utseendet innan vi lämnar in det till kommunen (vilket kommer ske i maj).
Därför kommer vi kalla till en extrastämma gällande husens nya utseende i mars/april.
Påbyggnationen kommer ske med moduler som de bygger i trä i sin fabrik i Västerås och sedan lyfter upp på husen. För er som vill läsa mer om Carpenter kan göra det på deras hemsida www.carpenterhus.se.
 

Bokning av tvättstugor ska ske med lägenhetsnummer
Efter årsskiftet så ändrade vi rutinerna vid bokning av tvättstugorna.
Tidigare skrev man efternamn, men då det inte alltid var tydlig med vart man bodde så var det inte alltid lätt att hitta den som bokat tvättstugan en viss tid. Därför valde vi i styrelsen att ändra detta efter årsskiftet.
Nu ska man skriva sitt lägenhetsnummer enligt skatteverket (1101, 1403, 1802 osv) och bokar man grovtvättstugan så ska man även skriva vilket hus man bor i. Förslagsvis såhär 11-1101, 15-1403, 9-1801 osv.


Stadgeändringen
Boka redan nu in 21 februari klockan 19.30-21.00, då har vi bokat konsertsalen hos Kulturcentrum uppe i Hallonbergen Centrum. Kallelse till extrastämman kommer efter att vi haft det extra öppna huset 24 januari (18.30-19.15) och tagit del av eventuella synpunkter på stadgarna.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

9 jan 2018

Förslag på nya stadgar till Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

2018-01-09 20:18

Bakgrund
Riksdagen antog ändringar i lagen om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016. De flesta av ändringarna påverkade inte en bostadsrättsförening men några gjorde det.

T.ex. så var en av ändringarna att styrelsen måste hålla årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före en årsstämma. Revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman. En annan förändring gäller när själva kallelsen till föreningsstämman ska gå ut. Förändringen är att en kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna.  De äldre bestämmelserna i stadgarna blir alltså i och för sig ogiltiga efter 30 juni 2018 men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Styrelsens förslag till nya stadgar
När vi i styrelsen skulle uppdatera föreningens stadgar så kom vi fram till att våra tidigare stadgar var svåra att hitta i, saknade en profilering till föreningen samt att föreningen inte har tillgång till originalfilen. Vi tog då beslutet att uppdatera våra stadgar helt och hållet för att få nya moderna stadgar som vi i framtiden kan uppdatera ifall vi vill göra förändringar.

De nya stadgarna har samma innehåll som våra gamla stadgar, dock är vissa delar omskrivna då vi använt oss av Restates mönsterstadgar som grund. Vi har jämfört del för del för att säkerställa att innebörden är densamma, dock kan det vara en annan formulering i våra befintliga stadgar.

De nya stadgarna innehåller även delar som tillkommit i bostadsrättslagen sedan 2007 då våra tidigare stadgar togs fram. De nya stadgarna innehåller även delen stämman röstat genom gällande styrelsens sammansättning.

Hur går vi vidare?
Styrelsen kommer kalla till en extrastämma som kommer hållas i mitten/slutet av februari.
Men vi presenterar redan nu utkastet till stadgarna så att ni medlemmar har möjlighet att läsa igenom och komma med frågor / synpunkter. Senast fredagen den 26 januari vill vi att ni medlemmar kommer med era tankar och funderingar, efter det kommer vi skicka ut en kallelse till extrastämma.

Till kallelsen kommer de slutgiltiga stadgar vi ska ta beslut om finnas med och vår förhoppning är då att alla medlemmar känner sig komfortabla med att de kan ta beslut om att anta de nya stadgarna.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

8 jan 2018

Erbjudande om säkerhetsdörr

2018-01-08 06:21

Föreningen har fått ett nytt erbjudande från Secor / Daloc på leverans och montage av säkerhetsdörr till lägenheten.
De bostadsrättsinnehavare som önskar att montera in en säkerhetsdörr kan använda sig av beställningsblanketten som finns i bifogat erbjudande.

Kontantpriset är 15.790:- för dörren monterad och klar.
Om du bor i hyresrätt så kan du få en säkerhetsdörr mot ett hyrestillägg på 140:- / månaden, kontakta i så fall styrelsen om du är intresserad av detta.