Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
14 dec 2018

Decembernyheter 2

2018-12-14 23:35

Avgiftshöjning med 4% från och med 2019-01-01
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 4% från och med 2019-01-01.
Höjningen av avgiften följer det vi tidigare kommunicerat. Vi har dels ett kommande underhåll som vi behöver förbereda för samt att när vi försökte omförhandla våra lån så fick vi svaret av bankerna att vi behövde höja avgiften med 10% för att de skulle börja diskutera lån med oss.
Framtida styrelser kommer få ta beslut från år till år ifall vi behöver höja avgiften i enlighet med inflationen och de indexhöjningar som sker från våra leverantörer.  

Avgift för andrahandsuthyrning 
Styrelsen har även beslutat att vi i enlighet med våra nya stadgar kommer att börja ta ut en avgift på 10% av prisbasbelopp per år för andrahandsuthyrning (2019 blir avgiften 4650:- per år).
Avgiften kommer att börja tas ut från och med årsskiftet 2019-01-01 och gäller för samtliga pågående och framtida andrahandsuthyrningar. Avgiften kommer att fördelas ut månadsvis under perioden som andrahandsuthyrningen är godkänd.

Brandsäkerheten i våra hus (brandsläckare, brandfilt och brandvarnare)
Styrelsen fick i höstas en förfrågan från en medlem om brandsäkerheten i våra hus och om vi kan göra det säkrare och bättre. Styrelsen började utreda möjligheten att exempelvis placera brandsläckare på varje våningsplan och vi pratade med bland annat vårt försäkringsbolag, Storstockholms brandförsvar samt brandskyddsföretag om deras syn på brandskydd och vad som räddar liv / minskar skador.

Slutsatsen vi fick av denna förfrågning var att det som främst räddar liv och minskar skador är att de boende har utrustningen nära till hands ifall det skulle börja brinna, detta för att snabbt kunna släcka samt att har man det i sin lägenhet så vet man att den alltid finns tillgänglig. Att som fastighetsägare återkommande informera de boende om hur de ska agera vid brand är något som räddar liv.

Styrelsen rekommendation är att samtliga boende har minst en fungerande brandvarnare som det har gjorts ett batteritest på den senaste månaden. Utöver detta så är samtliga vi pratat med överens om att en pulversläckare på 6 kg samt en brandfilt bör finnas i varje lägenhet för att snabbt kunna släcka spisbränder samt bränder i elektriska apparater/installationer.

Vi kommer nu dela ut broschyren ”Skydda dig mot brand hemma” till samtliga boende tillsammans med produktblad på de produkter vi rekommenderar att alla ska ha hemma (som finns att köpa på Hornbach). Vi håller även på och färdigställer en informationssida om brand på vår hemsida där materialet ska finnas digitalt samt på engelska.

Sopnedkastet, stopp i Örsvängen 11 och 13! 
Efter mailet angående stoppen ute i gatan så fick vi i veckan två stopp lokalt i hus 11 och 13. Sopnedkastet är endast för restavfallet i väl förslutna påsar, men många verkar tro att det är någon form av grovsopsnedkast för allehanda skräp. Slänger du sådant som inte ska vara i nedkastet så orsakar det stopp och det luktar skit i hela trapphuset. Föreningen får även betala för din lathet helt i onödan vilket påverkar oss alla ekonomiskt i föreningen!

Med vänlig hälsning,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

14 dec 2018

Ändrad numrering av parkeringsplatserna

2018-12-14 23:20

Nu när första aviseringen från Rådrum har skickats ut så har säkert ni med parkeringsplats märkt att numret på er plats skiljer sig från det numret ni tidigare hade när Restate skickade avierna.
Anledningen till detta är att vi i styrelsen valde att göra om numreringen på platserna då den äldre numreringen är Förvaltarens gamla numrering som gällde för alla deras parkeringsplatser i Ör.

Den nya numreringen gör att platserna kommer i följd samt att vi delar upp dem i två serier, de platser som börjar på 101 ligger närmst husen och de som börjar på 201 är de som ligger mot fotbollsplanerna. Lägst nummer är mot rackethallen.

När vädret blir varmare i vår så kommer vi även att byta ut alla nummerskyltar, men för att slippa dubbel administrativ kostnad så gjorde vi förändringen nu när Rådrum registrerade allt hos sig och så ordnar vi skyltningen i efterhand.

Nedan finns en "översättningsbild" som visar det gamla numret i parkeringsrutan och sedan det nya numret ovan och under.
Vi har även valt att numrera upp gästplatserna om vi i framtiden gör om dessa till parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar.

2 dec 2018

Decembernyheter

2018-12-02 21:46

Rådrum, ny ekonomisk förvaltare från och med 1 januari 2019!
Under september sa Restate upp avtalet på totalförvaltning som föreningen haft sen ombildningen. Styrelsen valde att i samband med detta ta in offerter från fler ekonomiska förvaltare för att se om det fanns andra alternativ än att teckna nytt avtal med Restate.

Efter att ha frågat grannföreningarna i Hallonbergen / Ör om vad de tyckte om sina förvaltare så tog vi in offerter från 3 ekonomiska förvaltare (utöver Restate). Efter goda referenser från andra bostadsrättsföreningar, ett mycket bra webbaserat styrelseverktyg samt bättre aviseringslösningar (faktura på mail, e-faktura, pappersfaktura) har styrelsen fattat beslut om att teckna avtal med Rådrum för ekonomisk förvaltning. Rådrum tar över den ekonomiska förvaltningen från och med årsskiftet 2019-01-01. 
www.radrum.se

Detta betyder att föreningen får ett nytt bankgironummer samt att det gamla autogirot kommer upphöra. Samtliga boende (brf och hyresrätt) kommer att under december månad få avgift/hyresavier på papper. På avin kommer det finnas inloggningsuppgifter så att ni kan logga in på Rådrums portal för att välja hur ni i framtiden vill ta emot era avier. En skillnad mot tidigare är att Rådrum skickar avier varje månad istället för en bunt om 3 månader som Restate skickade.
Ni som fortsättningsvis önskar era avier på papper kommer inte behöva göra någonting.

Styrelsen har även valt att teckna ett separat avtal för drift och teknisk förvaltning direkt med Jensen Drift. Detta avtal börjar även det vid årsskiftet och ni boende kommer egentligen inte märka någon skillnad utan felanmäler på samma sätt som ni alltid gjort.
www.jensendrift.se

Stambytet – hur ligger vi till? 
Stambytet följer tidsplanen och sista etappen med 2orna i hus 11 påbörjas efter årsskiftet.
Hus 9 startar i slutet av januari och där är 3orna först ut. Projektledningen och byggentreprenören kommer att kalla till ett informationsmöte för de boende i hus 9 som kommer ske i början av januari.

Städning av tvättstugorna
För att hålla våra tvättstugor i föreningen så rena och fräscha som möjligt har styrelsen infört en bokad städning av samtliga tvättstugor som tar plats varje onsdagsmorgon.

Vi vill ändå uppmärksamma om att det är samtliga boendes ansvar att se till att hålla rent i tvättstugorna efter ens tvättpass. Skräp, damm och tomma förpackningar ska inte lämnas kvar i tvättstugan. Instruktioner för vad du förväntas göra efter tvättpasset finns i varje tvättstuga.

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2