Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
10 feb 2018

Förklaring Gruppanslutning

2018-02-10 20:00

Efter onsdagens öppna hus så framkom önskemål från närvarande medlemmar att vi i styrelsen bör förtydliga vilka egentliga praktiska och ekonomiska fördelar ett gruppavtal ger er medlemmar.
Idag finns avgiften för kanalerna via Comhem inbakat i månadsavgiften, det är en avgift vi alla betalar men då den ”ingår” i avgiften så ser inte respektive medlem denna kostnad. I tabellen på nästa sida så är den inbakade avgiften presenterad då det är en viktig del i slutkostnaden om vi ska försöka förtydliga vilken besparing ett gruppavtal ger. Avgiften betalar vi idag oavsett om den boende använder de analoga kanalerna eller inte.

Vi har tagit 5 stycken olika scenarion för att presentera de månadskostnader (dolda i avgiften samt eget tecknat avtal med ex. Comhem) som boende har beroende på vilken tv-lösning de har idag:
1. Så som det är idag, 14 analoga kanaler som ingår i månadsavgiften.
2. Den boende har köpt digitalbox med digitala kanaler från Comhem.
3. Den boende har köpt digitalbox men även ett större kanalpaket än ovan från Comhem.
4. Om vi väljer att teckna Ownit TV Bas som gruppavtal.
5. Om den boende önskar att uppgradera med fler kanaler från Ownit (jämförbart med Comhem större kanalpaket)

Ett gruppavtal med TV från Ownit innehåller ett kanalpaket som motsvarar de kanaler vi idag via Comhem. Skillnaden är att vi får en HD-box och kanalerna blir högupplösta och ser bättre ut på en platt-tv. Prisskillnaden är att det kostar föreningen 49 kr mer i månaden per lägenhet att teckna detta avtal, men denna kostnadsökning täcks in av avgiftshöjningen som sker 2019-01-01. För de boende som idag betalar för ett tv-abonnemang utöver de analoga kanalerna så ger en gruppanslutning en sänkning av månadskostnaden.

Fördelar:
* Föreningen får möjlighet att vid varje avtalsperiod slut förhandla med samtliga nätverksbaserade aktörer på marknaden om en internet- och tv-lösning. Detta kan ge oss möjlighet att få bättre paketpriser i framtiden på internet och tv då vi kan konkurrensutsätta operatören.
* För de boende som tecknat ett större separat tv-paket från Comhem (eller motsvarande från Sundbybergs Stadsnät) får en sänkning med minst 170 kr i månaden (2000 kr per år).
* I det nya kanalpaketet så kommer en digital HD-box att ingå samt HD-kanaler. I dagsläget ingår endast analoga kanaler från Comhem vilket har en sämre bild på nya moderna platta tv-apparater.
* För de som önskar att uppgradera till fler kanaler hos Ownit så görs detta till ett rabatterat pris om 109 kr / månaden för Ownit Bas
à Ownit Flex alternativt Ownit Bas à Ownit Stor för 229 kr / månaden.
* Internet samt digital-TV kommer att ingå i avgiften, detta gör föreningen mer attraktiv när boende önskar att sälja då det för vissa köpare är en viktig faktor vid lägenhetsval.
* Du som boende behöver inte prata med försäljare av tv och internet utan kan hänvisa till att föreningen har ett gruppavtal och att styrelsen förhandlar med operatörerna.


Nackdelar
* De boende som idag enbart tittar på de kanaler som ingår i avgiften på en gammal ”tjock-tv” kommer uppgraderingen av bildkvalité inte märkas.
* För att kunna se på tv via HD-boxen kommer de boende att behöva köpa till en router för 799 kr i en engångskostnad. Denna lösning ger en lägre månadsavgift men skapar en engångsavgift. Föreningen skulle exempelvis kunna köpa in dessa boxar till alla boende och sedan höja avgiften med 70 kr / månaden under 1 år för att täcka utgiften.
* Uttaget för internet sitter i hallen, detta medför att boende måste dra en kabel från hallen in till vardagsrummet eller till den plats där tvn står. (Det är dock möjligt att exempelvis köpa en så kallad ”Homeplug” så att man kan ha nätverk via eluttagen i lägenheten. Då kan man istället för att dra en kabel sätta en dosa i eluttaget i hallen samt en dosa i eluttaget där man har sin tv).
* För boende med mer än 1 tv-apparat så kommer man behöva köpa till en HD-box samt abonnemang för de tillkommande tv-apparater man har i hemmet. F.n. är kostnaden för tillkommande tv-apparater 99 kr / mån, men då får man samma kanalpaket som på huvudavtalet. (exempelvis, har du tecknat Ownit Stor så får du även det på den tillkommande tv-apparaten).

För att se tabellen med jämförelserna, vänligen ladda ner bifogad fil.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

7 feb 2018

Ändring: Punkt 9

2018-02-07 07:00

Punkt 9, teckna tv-avtal med ownit.

Vi i styrelsen har fått återkoppling från er boende gällande att kanalpaketet vi skulle ta beslut om är en försämring mot det som idag erbjuds via comhem och som redan ingår i avgiften.

Därför har vi beslutat att vi istället kommer fråga om vi ska teckna Ownit Bas som är ett större kanalpaket som motsvarar det vi har idag.
En av fördelarna om föreningen tecknar detta kanalpaket är att de boende som önskar mer kanaler kan uppgradera sitt kanalpaket till rabatterat pris.
Om man önskar exempelvis Ownit Flex så får den boende betala 109 kr / mån extra istället för 259 kr som det kostar i vanliga fall.

Merkostnaden för detta kanalpaket täcks in av den planerade avgiftshöjningen som sker vid årsskiftet 18/19.

Punkten lyder som följande:
9. Fråga om att teckna gruppavtal ownit bas för tvutbudet

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

4 feb 2018

Kallelse till extrastämma 21 februari kl 19.30

2018-02-04 17:23

Dag och Tid: Onsdag, 21 februari 2018, klockan 19:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning

1.     Stämmans öppnande.
2.     Godkännande av dagordningen.
3.     Val av stämmoordförande.
4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
8.     Fråga om att säga upp distributionsavtalet med comhem.
9.     Fråga om att teckna gruppavtal ownit grund för tvutbudet.
10.   Ändring av stadgarna (första beslutet av två). 

För mer information gällande punkt 8-10, läs bifogad fil "180204 - Informationsbrev kallelse till extrastämma 180221.pdf"

VÄLKOMNA!

Sundbyberg den 4 februari 2018
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2