Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
28 mar 2018

Valberedningen 2018

2018-03-28 20:11

Hej Brf medlemmar!

Det här är en uppmaning från valberedningen!

I vår ska vi föreslå nya styrelserepresentanter till Årsstämman. Därför gör vi detta utskick med en uppmaning just till Er.
Vi behöver förslag eller intresseanmälningar till styrelserepresentanter. Att arbeta med olika frågor i Styrelsen är ett intressant och utvecklande arbete. Här får du vara med att påverka inte bara din situation utan alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter så kan vi berätta mera!

Igor Borg, Örsvängen 13
Mobil: 070 728 58 13
E-post: igor.borg58@gmail.com

Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 073 645 88 36
E-post: caroline.olsson90@gmail.com

27 mar 2018

Gruppanslutning internet, säg upp ditt internetavtal till 9 maj

2018-03-27 10:31

Det har nu framkommit att Sundbybergs Stadsnät inte meddelar sina operatörer att de ska säga upp sina avtal förens föreningens avtal med Sundbybergs Stadsnät är avslutat 9 maj 2018.

Detta betyder att alla medlemmar själva måste säga upp sina avtal med respektive internetoperatör för att de ska avslutas till 9 maj då Ownit kopplar in sin utrustning. För de medlemmar som är låsta i längre avtalsperioder så får ni säga upp ert avtal och sedan får vi se hur det löses praktiskt.
Enligt avtalet vi har med Sundbybergs Stadsnät så har internetoperatören rätt att leverera sin tjänst till slutkunden (medlemmen/hyresgästen) tills dess att avtalet är avslutat. Detta kan rent praktiskt betyda att du har kvar din internetoperatör tills avtalet är avslutat och först då kopplas du in på Ownits utrustning.

Detta gäller samtliga som idag har ett internetabonnemang via nätverksuttaget i hallen.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen Brf Hästhoven 2

 

18 mar 2018

Protokoll från extrastämman

2018-03-18 22:07

Nu finns protokollet från extrastämman att läsa på medlemssidan.
Där finns även röstlängden samt fullmakter.

13 mar 2018

Marsnyheter

2018-03-13 10:45

Föreningen flyttar sina lån till SBAB från och med mars/april.
Under hösten har föreningens kassör Jessica jobbat hårt med att försöka omförhandla föreningens lån.
Denna och tidigare styrelser har försökt att omförhandla lånen både med Länsförsäkringar men även med andra banker. Det svaret vi får är att föreningens avgifter är för låga i förhållande till föreningens storlek, att inga avgiftshöjningar sker för att täcka framtida underhållsutgifter samt inflation / indexjusteringar. Med bakgrund av detta så beslutade styrelsen att höja avgiften och rekommendera framtida styrelser att göra detsamma för att föreningen ska vara attraktiv som låntagare och kunna förhandla sig till bra ränta när vi behöver ta lån för att bekosta vårt underhåll av fastigheten.

Efter en intensiv förhandling under hela hösten med SBAB så lyckades Jessica komma överens med SBAB om att flytta de 4 rörliga lån som föreningen har hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar kom med ett motbud som var 0.7 punkter sämre än den räntan vi fick hos SBAB. Flytten av de 4 lånen kommer vara klart 1 april.
Föreningen kommer i och med detta att sänka sina räntekostnader med upp till 700 000 kr under 2018. När vårt sista bundna lån med 3.9% ränta löper ut 2020 så kommer även detta att flyttas över till SBAB.

Ny fastighetsförsäkring via Bostadsrätterna från och med 1 mars.
Styrelsen har tecknat en ny fastighetsförsäkring som börjar gälla 1 mars 2018 via Bostadsrätterna. Försäkringen tecknas via Söderberg & Partners som för närvarande använder Moderna Försäkringar.
Försäkringen som tecknats är en fullvärdesförsäkring där bostadsrättstillägget ingår.
För er bostadsrättsinnehavarare som har tecknat eget bostadsrättstillägg så kan ni avsluta det hos ert försäkringsbolag då det ingår i föreningens försäkring.
Byte av försäkringsbolag gällande fastighetsförsäkringen kommer ge föreningen en sänkning med ca 50 000 kronor per år.

Extrastämman 22 februari
Styrelsen vill tacka de 40 medlemmar som kom till föreningens extrastämma den 22 februari för ert engagemang att komma och rösta och påverka föreningens framtid.

Följande beslut röstades fram:

 • Ändring av stadgarna (första beslutet av två).
  Stämman röstade ja till att anta de nya stadgarna i sin presenterade form.
 • Fråga om att säga upp distributionsavtalet med Comhem
  Stämman röstade ja till att säga upp distributionsavtalet med Comhem som löper ut 9 mars 2019. Styrelsen kommer att diskutera med Comhem om de är intresserade av att omförhandla avtalet med föreningen.
 • Fråga om att teckna gruppavtal ownit bas för tvutbudet.
  Stämman röstade nej till att teckna gruppavtal via IPTV med Ownit.
  Styrelsen ska diskutera med Ownit samt Comhem och jämföra deras erbjudanden om gruppanslutning och återkomma i frågan på den ordinarie stämman.

Öppet Hus
Då det uppstod en del diskussioner och frågor på extrastämma vill styrelsen passa på att påminna om att vi har öppet hus den första onsdagen i månaden. Vi har öppet hus just för att kunna svara på liknande frågor/funderingar som uppkom på extrastämman. Vi önskar medlemmar varmt välkomna om ni har frågor eller funderingar om vad som helst som rör vår förening.

Styrelsen kommer att köpa in så kallade fettfilter till boende som har spiskåpor ovan spis, dessa fettfilter kan boende köpa till självkostnadspris. Vi har sedan tidigare nya luftfilter till friskluftsintagen och även dessa kan de boende köpa till självkostnadspris av styrelsen.

Internetanslutningen med Ownit
Den 9 maj kommer Sundbybergs Stadsnät koppla ur sin utrustning i källaren och Ownit kommer installera sin. Föreningen har tecknat en gruppanslutning som ger samtliga bostadsrättsinnehavare en internetuppkoppling på 1000 mbit som ingår i avgiften.
För alla medlemmar som har comhem som internetoperatör så ska ni avsluta ert internetabonnemang till den 9 maj. För de medlemmar som har internet via någon operatör som levererar via Sundbybergs Stadsnät så kommer ert internetabonnemang att avslutas automatiskt av er internetoperatör.

För föreningens hyresgäster så behöver vi skriva en överenskommelse om att ni godtar ett hyrestillägg på 90 kr i månaden för att ni ska få tillgång till gruppanslutningen.  

Uttaget som internet kommer levereras genom ska sitta i respektive hall i varje lägenhet. Vi har fått frågor från några medlemmar som inte hittar sitt uttag, är du en av dem så kan du höra av dig till styrelsen så kan vi försöka se om någon tidigare lägenhetsinnehavare har gömt uttaget / tagit bort uttaget.

Framtiden för föreningen.
Föreningen har utöver det pågående stambytet en hel del kommande underhåll av fastigheterna.
Vår ambition och förhoppning är att försäljningen av byggrätten ska kunna täcka det som kommer inom 3-5 år. Med marknadsläget som råder och där priser inte bara stiger och stiger så måste föreningen täcka upp för ett scenario då det inte är ekonomiskt genomförbart för byggherren att utföra påbyggnationen. Om det scenariot faller in så behöver föreningen täckt upp för de kostnader som kommer och därför kommer vi i varje budget behöva fortsätta lägga undan för underhåll på våra hissar, tak och fasader.

Detta innebär att föreningen kommer behöva höja avgiften vid varje budget och skjuta till medel till den yttre reparationsfonden. Våra hyresrätter är en dold tillgång och när de lämnas tillbaka till föreningen så kommer de upplåtas som bostadsrätter. Men föreningen måste kunna utföra planerat underhåll utan att vara beroende av att ”sälja” hyresrätter och då behöver vi vara en bra låntagare som kan få ta nya lån när vi behöver det. Allt överskott som blir varje år kommer föreningen att använda för att amortera på lånen, alla försäljningar som sker kommer föreningen att använda för att amortera. Detta sänker våra räntekostnader och minskar vår känslighet om räntan skulle börja stiga framöver.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2