Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
16 maj 2018

Kallelse till årsstämma

2018-05-16 23:45

Dag och Tid: 31 maj 2018, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum 

Dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Godkännande av dagordningen.
3.    Val av stämmoordförande.
4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
8.    Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9.    Föredragning av revisorns berättelse.
10.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11.    Beslut om resultatdisposition.
12.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13.    Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
14.    Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15.    Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16.    Val av valberedning.
17.    Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 19 §.

- Ändring av stadgarna (andra beslutet av två).

- Fråga om att ge i uppdrag till styrelsen att ändra användningsområde på förråden i markplan på Örsvängen 11 samt Örsvängen 13 till följande:
Örsvängen 11: Övernattningslägenhet med toalett och pentry
Örsvängen 13: Bastu och relaxavdelning

18.    Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19.    Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Fullmakt
OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).
För dig som inte kan närvara på årsstämman den 31/5 men vill representeras genom ombud behöver fylla i en fullmakt för att låta någon annan representera dig.
Har du inte möjlighet att skriva ut den själv? mejla styrelsen på kontakt@brfhasthoven2.se så hjälper vi dig att få ett exemplar.

 

9 maj 2018

Driftsättning av Ownit bredband

2018-05-09 09:44

Idag påbörjas driftsättningen av gruppanslutningen på bredbandet i föreningen.
En tekniker från Ownit kommer att koppla in hus för hus och detta beräknas påbörjas vid 10.00. 
Samtliga hus beräknas vara klart under eftermiddagen och då ska samtliga ha tillgång till den nya internetanslutningen.

Om ni inte redan registrerat er på ownits hemsida så kommer ni mötas av en välkomstsida där det står att ni ska aktivera ert internetabonnemang.
Där finns det möjlighet att köpa till trådlös router och ownits tv-tjänst för de boende som önskar att köpa den tjänsten av ownit.
För er som redan har en trådlös router och inte tänker använda varken telefonidelen eller tv via ownit behöver inte göra något mer än att koppla in kabeln i uttaget i hallen. 

Om ni har frågor gällande internetuppkoppling så är ni välkomna att vända er till Ownits kundservice.
https://www.ownit.se/kundservice

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Hästhoven 2