Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
10 jul 2018

Julinyheter

2018-07-10 00:00

Nytt telefonnummer till styrelsen
När Ownit aktiverades valde styrelsen att byta bort skypenumret och istället använda oss av ownits telefonitjänst. Nu fungerar röstbrevlådan bättre och inspelade meddelanden skickas som epost till styrelsen så att vi lättare kan lyssna av dem. Det nya telefonnumret är: 08–12158528  
 
Styrelsen 18/19 
Nu kan vi presentera den nya styrelsen för 18/19 som har konstituerat sig enligt följande: 
Ted Herngren (port 15) – Ordförande 
Lennart Svanborg (port 15) – Vice Ordförande 
Jessica Neuman (port 11) – Kassör 
Annmari Schulz (port 15) – Sekreterare 
Jeanette Johansson (port 9) – Ledamot 
Ola Olsson (port 15) – Ledamot 
Fredrik Hagnelöv (port 11) – Ledamot 
Tommy Wik (port 15) – Suppleant 
Markus Ånöstam (port 13) – Suppleant 
 
Stambytet – hur ligger vi till? 
Stambytet följer tidsplanen och i dagsläget är samtliga badrum/wc i Örsvängen 13 färdiga samt stam 1-3 i Örsvängen 15. I mitten av augusti påbörjas den sista stammen i Örsvängen 15 för att sedan i slutet av augusti gå in i Örsvängen 11.  
Det kommer att några veckor innan stambytet börjar att hållas ett informationsmöte för de boende i Örsvängen 11, en separat kallelse för detta kommer att delas ut till er. 
 
Trädgårdsgrupp 
I föreningen finns många trädgårdsintresserade som pysslar om våra rabatter och gör det fint för oss alla som bor i husen. Vi i styrelsen har diskuterat om vi inte ska försöka starta en trädgårdsgrupp för att samla alla intresserade och dela engagemanget mellan våra hus. Vi lägger varje år en hel del pengar på trädgårdsskötsel via Jensen, något vi i viss mån skulle kunna utföra själva och på så sätt omfördela våra befintliga kostnader.  
Tanken är att trädgårdsgruppen kommer med önskemål med vilka inköp som behövs i form av utrustning, tillbehör och växter. Sedan godkänner styrelsen kostnaden och trädgårdsgruppen köper in och genomför det som önskats. 
Vill du vara med i trädgårdsgruppen? Anmäl ditt intresse antingen via epost kontakt@brfhasthoven2.se eller genom att lägga en lapp i brevlådan på Örsvängen 9 med kontaktuppgifter. Vi återkommer sedan ifall det finns tillräckligt många intresserade för att starta en trädgårdsgrupp. 
 
Sommarfest lördagen den 1 september! 
Efter en mycket lyckad städdag i maj har styrelsen valt att anordna en sommarfest för samtliga boende i föreningen. Se till att boka lördagen den 1a september 2018 - mer information kommer inom kort! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2