Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
20 jan 2018

Februarinyheter

2018-01-20 18:31

Bredband, avtal tecknat med Ownit.
Under hösten har vi tagit in offerter från 5 olika leverantörer på en gruppanslutning av internet till föreningen. Ownit var den internetoperatören som styrelsen valde som det bästa alternativet för föreningen. Ownit och Bredbandsbolaget ägs båda av Telenor och delar bland annat samma teknik för IPTV, något vi tyckte var viktigt att internetoperatören kunde erbjuda i egen regi. Ownit kommer leverera 700-1000mbit i båda riktningarna. Föreningen kommer att höja avgiften med ca 40kr i månaden, men då kommer internet att ingå i avgiften.
För hyresrätter i föreningen som önskar ta del av gruppanslutning så kommer vi behöva skriva en överenskommelse om höjd hyra. Vi i styrelsen kommer dela ut informationsblad om detta till er. Vi kommer återkomma med exakt datum för inkoppling, men preliminärt blir det i mars/april.
 

Försäljningen av byggrätten genomförd.
Efter vår stämma i april då styrelsen fick tillåtelse att påbörja försäljningen av byggrätten för påbyggnationen så har vi jobbat med att hitta en köpare. I slutet av sommaren påbörjade vi förhandlingar med den köparen som vi ansåg kunde leverera bäst slutresultat och vi har under hösten jobbat med att ta fram det avtalet som reglerar hur försäljningen ska gå till.

Vi är glada att meddela att vi innan jul signerade avtalet och vi nu har ett avtal med Carpenter i Mälardalen AB. De kommer att driva både detaljplaneprocessen samt bygglovsprocessen åt föreningen. Föreningen kommer även att i entreprenaden ge Carpenter i uppdrag att byta ut fasaden samt bygga ut balkongerna. Carpenter kommer genast påbörja detaljplaneprocessen och då förändringar av utseende på husen (påbyggnad, fasadmaterial/färg & balkonger) behöver vara med i den nya detaljplanen så kommer även stämman behöva godkänna utseendet innan vi lämnar in det till kommunen (vilket kommer ske i maj).
Därför kommer vi kalla till en extrastämma gällande husens nya utseende i mars/april.
Påbyggnationen kommer ske med moduler som de bygger i trä i sin fabrik i Västerås och sedan lyfter upp på husen. För er som vill läsa mer om Carpenter kan göra det på deras hemsida www.carpenterhus.se.
 

Bokning av tvättstugor ska ske med lägenhetsnummer
Efter årsskiftet så ändrade vi rutinerna vid bokning av tvättstugorna.
Tidigare skrev man efternamn, men då det inte alltid var tydlig med vart man bodde så var det inte alltid lätt att hitta den som bokat tvättstugan en viss tid. Därför valde vi i styrelsen att ändra detta efter årsskiftet.
Nu ska man skriva sitt lägenhetsnummer enligt skatteverket (1101, 1403, 1802 osv) och bokar man grovtvättstugan så ska man även skriva vilket hus man bor i. Förslagsvis såhär 11-1101, 15-1403, 9-1801 osv.


Stadgeändringen
Boka redan nu in 21 februari klockan 19.30-21.00, då har vi bokat konsertsalen hos Kulturcentrum uppe i Hallonbergen Centrum. Kallelse till extrastämman kommer efter att vi haft det extra öppna huset 24 januari (18.30-19.15) och tagit del av eventuella synpunkter på stadgarna.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

Besöksräknare

40 506 besökare sedan 2016-09-02

Kalender
 • Öppet Hus
  2020-09-02 18:30
 • Öppet Hus
  2020-10-07 18:30
 • Öppet Hus
  2020-11-04 18:30
 • Öppet Hus
  2020-12-02 18:30