Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
29 maj 2019

Ny numrering på parkeringen

2019-05-29 21:44

Föreningen har nu fått våra nya nummerskyltar till parkeringen. Vi kommer sätta upp dessa så fort tid finnes.

Med den nya numreringen så kommer det bli mer logiskt både för alla som parkerar men även för styrelsen som ska hålla reda på vart respektive plats finns.

I samband med att vi beställde nya skyltar så passade vi även på att lägga till texten ”Förhyrd plats”. Detta för att ytterligare förtydliga att platserna är hyrda och att man inte bara kan ställa sig på en tom plats.