Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
29 feb 2020
Februarinyheter

Februarinyheter

2020-02-29 19:00

Årsstämma: tisdagen den 21:a april kl 18:30
Stämman kommer att hållas i Kulturcentrum i Hallonbergen centrum. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut till medlemmarna senast två veckor före stämman, ställas ut vid entréerna och publiceras i hemsidan.

Valberedningen 2020 
Valberedningen önskar förslag till styrelseledamöter från medlemmarna. Styrelsearbete är intressant och utvecklande och du kan få vara med att påverka alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta valberedningen.

Valberedningen:
Igor Borg, Örsvängen 13 Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 070 728 58 13 Mobil: 073 645 88 36
E-post: igor.borg58@gmail.com E-post: caroline.olsson90@gmail.com

Medlemsavgifter
Styrelsen har beslutat att inte höja medlemsavgifterna i år, men troligtvis blir en höjning nödvändig nästa år pga ombyggnation av sopsugsystemet. 

Sopsug
Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB) kommer  att koppla bort föreningen från det nuvarande sopsugsystem i slutet av 2020 för att färdigställa sitt nya och modernare system. Föreningen kommer då att stänga sopnedkasten och bygga en ny anslutning på gården med tre fraktioner (sorteringsektioner), enligt kvav från SAVAB. Tillfälliga kärl kommer att placeras på gården.

Com Hem upphör sända analogt den 26:e maj
Com Hem har meddelat styrelsen att de tänker sluta leverera analoga sändningar från och med den 26:e maj. De kommer att leverera SVT1, SVT2, SVT 24, Barkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11 och ATG Live digitalt och utan något krav på abonnemang. Däremot kommer de som har en gammal TV som inte kan ta emot digitala kanaler att antingen skaffa en box eller en ny TV.

De har även lagt till Comhem Play kostnadsfritt för alla som är folkbokförda i våra hus. Tjänsten innebär att man kan se de flesta abonnemangsfria kanaler via sin telefon, surfplatta eller dator i hela EU.

De som tittar på de analoga kanalerna kommer att i månadsskiftet mars/april att börja se en rullande remsa med informationstext om detta. De som tittar digitalt kommer inte att se någon remsa och behöver inte göra något för att kunna fortsätta titta.

Mer info finns på comhem.se/digitalisering

Delta?
Har du kunskaper och intresse av frågorna ovan är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen i Brf Hästhoven 2