Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
31 mar 2020

Sandsopning gårdar och parkering Onsdag 1 April

2020-03-31 08:52

Äntligen Vår!

Onsdag 1 April kommer sandsopning att ske på vår parkering och våra gårdar. Man ansvara själv för renhållning på sin parkeringsyta! Passa gärna på att sopa ut sand/skräp från din pakeringyta mot mitten av parkeringen. Efter sandsopning kommer vårplantering i våra blomurnornor utanför våra hus att ske/ Mvh Styrelsen

26 mar 2020

Årsstämma och COVID-19

2020-03-26 08:55

Vi har för närvarande inga planer att senarelägga årsstämman på grund av den pågående COVID-19 pandemin. Om det kommer nya rekommendationer från myndigheter så kan detta givetvis komma att ändras. Vi uppmanar medlemmar i riskgrupperna att skicka ombud till stämman, och alla är så klart välkomna att skicka in frågor till styrelsen om man undrar något. Mer information kommer snart med kallelsen till årsstämman, men vi påminner om att datum blir den 21:a april och plats är Kulturcentrum i Hallonbergen Centrum.