Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
26 maj 2020

Majnyheter

2020-05-26 21:09

Majnyheter

Styrelsen 2020/2021
Efter årsstämman konstituerade sig styrelsen för 20/21 enligt följande:
Katariina Heinistö (port 15) - Ordförande
Jeanette Johansson (port 9) – Vice Ordförande
Lennart Svanborg (port 15) – Kassör
Jessica Neuman (port 11) – Sekreterare
Tommy Wik (port 15) – Ledamot
Devi Borg (port 13) – Ledamot
Jonas Karlsson (port 11) - Suppleant
Conny Suárez (port 11) – Suppleant


Synpunkter på Nya Örskolan inkl. Idrottshall
Styrelsen önskar få in argument och synpunkter på de planer som finns att bygga en ny Örskola som planeras på tomten där den idag befintliga ordinarie skolan ligger samt även för den Idrottshall som planeras att byggas på tomten bredvid Örsvängen 9.

Det kommer att anordnas ett Granskningsmöten för alla som är intresserade där man får ge sina synpunkter samt få mer information. Möten kommer att hållas i Vardagsrummet, Hallonbergen Centrum den 4/6 kl. 16-18 samt i Träpaviljongen, Örsvängen 1 den 15/6 kl. 16-18.

Information om planbeskrivning mm finns på www.sundbyberg.se 

Styrelsen önskar få in era argument och synpunkter senast den 16/6 så en sammanställning kan göras och skickas in till kommunen.

Stämmoprotokoll

Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på föreningens hemsida på medlemssidan.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

25 maj 2020

Protokoll från Årstämman

2020-05-25 18:53

Tack alla medlemmar som närvarade på stämman både genom poströstning, fullmakter och fysiskt.

Med vänlig hälsning, Styrelsen