Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
29 jun 2020

Juninyheter

2020-06-29 17:21

Juninyheter


Synpunkter på Nya Örskolan inkl. Idrottshall
Styrelsen har lämnat in synpunkter och ett yttrande till kommunen ang. Den nya Örskolan och Idrottshallen som är planerad att byggas på tomten där den idag befintliga ordinarie skolan ligger samt på tomten bredvid Örsvängen 9.

En sammanställning av boendes synpunkter bifogades i en separat fil tillsammans med det yttrande vi har skickat in.

Sammanställningen finns i sin helhet på Brf Hästhoven 2:s hemsida.

Protestlistorna har samlats in och även dessa är inlämnade till kommunen av de privatpersoner som satte upp dem.

Radonmätning

Det genomfördes en radonmätning utvalda lägenheter i våra 4 hus. Denna mätning är ett myndighetskrav och utfördes under vintern 2019. Mätningen visade att ingen av våra lägenheter mätte över det godkända gränsvärdet på 200 beq.

Nästa mätning sker igen om 10 år.

ComHem

Pga. rådande Corona tider så har ComHem valt att förlänga den analoga tv-sändningen till 8 september 2020. Det går bra för alla boende att redan nu ändra inställningen på er tv från analog till digital sändning.

Tips!
Registrera konto hos ComHem play för att se de flesta digitala tv-kanaler även på din mobil, läsplatta eller dator.

Försäljning av hyresrätter

För att öka priset på de hyresrätter som ligger ute till försäljning har styrelsen provat ett nytt sätt att göra just våra lägenheter intressanta och heta på marknaden. Vi har genom lättare renovering så som grundmålning mm även stylat lägenheterna för att locka till våra visningar.

Ny Sopsug

Kort information ang. den nya sopsugen:

Nu har nya sopsugsterminalen i Hallonbergen-Ör varit igång ungefär ett halvår. Enligt Sundbybergs Avfall- & Vatten fungerar den jättebra, de väntar nu på att fler fastigheter kan ansluta sig till den nya anläggningen. SAVAB planerar enligt plan att lägga ned nya sopsugsledningar i Örsvängen samt grönstråket i Hallonbergen under hösten, så att sopsugsledningar till den nya sopsugsterminalen kommer att vara framme till samtliga fastigheter till årsskiftet.

Styrelsen har beställt ett upphandlingsdokument för offert på ny sopsugstation inklusive mark- och byggarbeten. Uppstartsmöte för projektet är satt i början i augusti.


Nästa öppet hus är onsdagen den 1/7, Välkomna!Trevlig Sommar!

Önskar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2