Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
27 sep 2020

Sopstoppet/sopsugen är nu åtgärdad

2020-09-27 07:46

Nu kan boende använda sopnedkastet som vanligt igen. Sopkärlen utanför våra hus kommer att hämtas tillbaka i början av nästa vecka/Mvh Styrelsen Brf Hästhoven2

21 sep 2020

Septembernyheter

2020-09-21 14:53

Septembernyheter


Kontakt och ärenden via kontakt@brfhasthoven2.se
Styrelsen vill hänvisa alla medlemmar till att lägger in sina ärenden i kontakt@brfhasthoven2.se och att de kontaktar styrelsen via denna kontaktsida. Detta för att vi idag blir stoppade av medlemmar som behöver hjälp i olika ärenden men då vi inte är mer än människor så glömmer vi ibland bort vissa saker som vi har fått till oss att ta reda på, utreda eller svara på vilket självklart blir frustrerande för den boende som har tagit kontakt och framfört sitt ärende till oss. Vi vill därför be er alla att från och med nu lägga in era ärenden i kontakt@brfhasthoven2.se för att vi på så sätt inte skall missa något.

Det är självklart väldigt trevligt och kul att träffa alla er boenden både ute i det gröna och i trapphuset så fortsätt gärna att stoppa oss även om det inte gäller styrelseärenden ????

Avtal Teknisk förvaltning och Fastighetsskötsel med Jensens Drift & Underhåll AB
Styrelsen har sagt upp avtalet med Jensen Drift och Underhåll AB per 2020-12-31.

Styrelsen är i full gång att ta in offerter med andra Tekniska förvaltare och vi återkommer så snart vi har ett avtal signerat.

Injustering av värmestammar och Relining

Pga. av rådande läge gällande Convid-19 så har styrelsen beslutat att skjuta på injustering av värmestammar samt reliningen till våren 2021.

GDPR

Styrelsen har arbetat fram nya rutiner för att bättre följa den personupppgiftslag som blev gällande i och med GDPR. Det innebär att vi måste få underskrifter från våra medlemmar/hyresgäster för att kunna fortsätta skicka nyhetsbrev. Blanketter med information kommer att delas ut till alla boende. Vi ber er skriva under dem och lämna dem i styrelsens brevlåda vid ingången till Örsvängen 9.

Håll tjuven ute!

Styrelsen vill be alla boende att kontrollera så att dörrar och portar stängts ordentligt efter sig samt ber alla vara uppmärksamma på obehöriga i trapphuset.

Ett enkelt Hej kan ibland räcka för att skrämma tjuven.

Grannsamverkan

Styrelsen efterlyser frivilliga att gå med i Grannsamverkan. Om detta intresse finns kontakta styrelsen via kontakt@brfhasthoven.se eller lämna en lapp i föreningens postlåda på Örsvängen 9


Inlämning av grovsopor till ReTuren

ReTurens mobila återvinningscentral kommer till Örsvängen 9-11/Örvallens parkering 22/9 kl. 16.30-19.30.

Nästa öppet hus är onsdagen den 7/10, Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2