Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
18 apr 2020

Ändrat datum för stämman, 12 maj kl 18.30

2020-04-18 09:12

På grund av sjukdom är stämman flyttad till den 12 maj 2020.

I övrigt gäller tidigare utdelade kallelsen och tiden är densamma, 18.30.
Mer information om poströstning och handlingarna kommer att komma inför stämman.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen

Besöksräknare

42 320 besökare sedan 2016-09-02

Kalender
  • Öppet Hus
    2020-10-07 18:30
  • Öppet Hus
    2020-11-04 18:30
  • Öppet Hus
    2020-12-02 18:30