Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
18 apr 2020

Ändrat datum för stämman, 12 maj kl 18.30

2020-04-18 09:12

På grund av sjukdom är stämman flyttad till den 12 maj 2020.

I övrigt gäller tidigare utdelade kallelsen och tiden är densamma, 18.30.
Mer information om poströstning och handlingarna kommer att komma inför stämman.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen