Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
25 maj 2020

Protokoll från Årstämman

2020-05-25 18:53

Tack alla medlemmar som närvarade på stämman både genom poströstning, fullmakter och fysiskt.

Med vänlig hälsning, Styrelsen