Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
31 mar 2020

Sandsopning gårdar och parkering Onsdag 1 April

2020-03-31 08:52

Äntligen Vår!

Onsdag 1 April kommer sandsopning att ske på vår parkering och våra gårdar. Man ansvara själv för renhållning på sin parkeringsyta! Passa gärna på att sopa ut sand/skräp från din pakeringyta mot mitten av parkeringen. Efter sandsopning kommer vårplantering i våra blomurnornor utanför våra hus att ske/ Mvh Styrelsen