Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
29 jan 2021

Styrelsen informerar

2021-01-29 00:00

Det har idag gått tre veckor sedan extrastämman.

Vi i styrelsen hade hoppats på att samtliga medlemmar vid det här laget redan hade fått ta del av protokollet.

Jonas som under stämman var protokollförare kom överens med ordförande Tony Larsson att få protokollet klart till måndag den 11/1 för att kunna justera och få ut protokollet till medlemmarna den 13/1.

Ordförande Tony Larsson har inte kunnat hålla vad han har lovat och vi har i skrivande stund fortfarande inte fått ett protokoll.

Detta är under all kritik och så här får det inte gå till!

Styrelsen har sökt Tony flertalet gånger och påtalat vikten av att få protokollet klart.

Styrelsen har även varit i kontakt med vår jurist på Nabo som även hon legat på Tony i frågan.

Styrelsen har krävt ett svar på varför inte protokollet inte blivit klart och hoppas på en bra förklaring från Tony Larsson till samtliga medlemmar.

Det vi vet och kan informera om är att rösterna är räknade och kontrollerade. Det kommer att redovisas i protokollet.

Valberedningens förslag röstades igenom:

Ledamot Katariina (Ordförande)

Ledamot Conny (Kassör)

Ledamot Jonas (Sekreterare)

Suppleant Igor

Med tanke på att styrelsen i nuläget är underbemannad kommer styrelsen att kalla till ordinarie stämma så snart som möjligt och troligtvis blir det under mars månad. Mer information kommer löpande.

Vi som idag sitter i styrelsen gör så gott vi kan för föreningen och medlemmarnas bästa men känner precis som många andra en frustration över att protokollet inte är klart i tid.

Styrelsen informerar så fort det finns mer information angående protokollet.

Under kommande nyhetsbrev kommer styrelsen att informera om vad styrelsen arbetar med utöver planering av ordinarie stämma.

/Styrelsen