Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
3 feb 2021

Nyhetsbrev 2021-02-03

2021-02-03 20:27

Nyhetsbrev 2021-02-03

Extrastämman:

Utkast av protokollet har nu kommit styrelsen tillhanda. Utsedda justerare och protokollförare arbetar nu med att färdigställa protokollet. Det färdigjusterade protokollet kommer att delges/anslås så fort det är klart.

Styrelsen fullföljer sitt arbete, vilket stämmoordförande inte gör genom att lysa med sin frånvaro. Styrelsen har löpande kontakt med jurist från Nabo.

Ordinarie stämma:

Styrelsen arbetar nu med att planera in en ordinarie stämma så snart som möjligt.

Inriktningen är att genomföra denna under mars månad. Mer info kommer.

Sopsug:

Arbetet med sopsug fortgår. Offerter behandlas och bearbetas.

Relining:

Arbetet med att färdigställa relining i de hus som ännu ej är gjorda är ej prioriterat i nuläget efter kontakt med projektledare William.

Reklamation kakel:

Styrelsen arbetar med att ta fram en lösning på hur vi skall gå vidare med reklamation av de lägenheter som drabbats av kakel som har spruckit.

Byte av radiatortermostater:

Under vår/sommar planeras installation/byte av termostater till radiatorer i lägenheter.

Det kommer vid detta tillfälle erbjudas byte av radiatorer till självkostnadspris.

Tvättstugor:

Våra tvättstugor behöver en översyn och uppfräschning. Styrelsen arbetar nu med att se över vilka maskiner som eventuellt behöver bytas/repareras och tar in offerter för detta.

Brandskyddsarbete:

Styrelsen kommer under året se över brandskyddsarbetet i föreningen. Det kommer innefatta lägenheter samt gemensamma utrymmen.

Grannsamverkan:

Under Corona har inbrott gått ner generellt. Men för att förebygga en ökad trend när Corona är över har vi som ambition att starta upp en grannsamverkan för ökad trygghet.

Laddstolpar:

Utvecklingen går framåt och fler och fler elbilar säljs. Efter önskemål från medlemmar kommer vi i styrelsen nu att se över möjligheten till att installera laddstolpar för elbil.

Problem med råttor:

Det förekommer problem med råttor i soprummet i hus 15. Anticimex är inkopplat. Det är förbjudet att mata fåglarna i anslutning till våra hus, det drar till sig råttor.

Öppet hus:

Nu under Corona har vi valt att inte ha öppet hus i syfte att undvika folksamling.

Självklart finns vi i styrelsen tillgängliga och försöker hjälpa er medlemmar på bästa sätt ändå.

Engagerade medlemmar:

Engagerade medlemmar bidrar till att vi som förening utvecklas. Kompetens inom diverse områden välkomnas varmt! Anmäl gärna intresse om det är någon fråga just du brinner för!

Har du som medlem erfarenhet av något ovanstående är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen för att kunna bidra med kompetens och/eller engagemang.

3 feb 2021

Inget Öppet hus under Corona

2021-02-03 17:41

OBS! Nu under Corona har vi valt att ej ha öppet hus i syfte att undvika folksamling.

Självklart hjälper styrelsen till med att lösa uppkomna frågor och problem ändå. Maila styrelsen så ska vi försöka hjälpa er på bästa sätt!