17 aug 2021

Information till boende 2021-08-17

2021-08-17 14:18

Vår Tekniska fastighetsförvaltare FT Drift har bytt sin mailadress till kundservice@ftdrift.se.


Vi vill uppmärksamma alla boende i Hästhoven 2 på tvättstugornas trivselregler och att dessa skall efterlevas av alla boende.

För alla boendes trivsel har vi regler för tvättstugan

 • Tvättstugan kan användas alla dagar kl. 07:00 – 22:00
 • Maskinerna stängs av automatiskt kl. 22:00.
 • Tvättider bokas på listan i skåpet utanför tvättstugan med lgh-nr (ex. 1201).
 • Ett ej utnyttjat tvättpass kan användas av annan boende efter 60 min.
 • Endast ett tvättpass får förbokas när bokat tvättpass är påbörjat.
 • När tvättpasset påbörjats kan nästa tvättpass bokas.
 • Vardagar (Måndag-Fredag) morgonpass 07:00 – 13:00 får dubbelbokas.
 • Städning - Du städar själv tvättstugan innan du avslutat ditt tvättpass
 • Torka rent ovanpå tvättmaskinerna och torktumlaren, lämna tvättmedelsfackens luckor öppna för vädring så vi slipper mögelangrepp
 • Torka rent arbetsbord och tvätt/diskho
 • Sopa av golvet i tork- och tvättrum
 • Våttorka golvet i tork- och tvättrum
 • Rengör luddfiltret i torktumlaren och i torkskåpet
 • Släng ludd/damm i soppåsen

Övrigt
I den lilla soptunnan får endast ludd slängas. Tvättmedelsförpackningar och liknande ska källsorteras av boende själv. Mattor och dylikt får endast tvättas i grovtvättstugan som finns i hus 15, bokningslista finns utanför grovtvättstugan.
Trivsel
När du lämnar tvättstugan, se till att det är rent och städat efter dig. Husdjur såsom hundar och katter får inte medtagas. Det är förbjudet att röka i tvättstugan. Barn får inte vistas i tvättstugan utan vuxens sällskap.

Trevlig tvättstund! 😊

17 aug 2021

Sommarnyheter 2021

2021-08-17 14:07

Sommarnyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har tecknat avtal med Axlås för att byta ut låssystemet i husens allmänna utrymmen och planerad start för utbytet är under tidig höst. I samband med att vi installerar det nya iLOQ låssystemet så kommer vi också att byta ut fastigheternas porttelefoner till nya modernare som är kompatibla till den nya ILOQ nyckeln. Samtliga portbrickor du har idag kommer att fortsätta att låsa upp entrédörren. Alla hushåll kommer att få 2 st iLOQ nycklar som du kommer att kunna öppna alla dörrar du ska ha tillträde till i din fastighets allmänna utrymmen så som barnvagnsrum, cykelrum, tvättstuga, grovtvättstuga och dom nya sopsugsnedkasten när dom är färdigställda. Vi kommer närmare uppstarten av projektet att gå ut med mera information hur alla boende kan beställa fler nycklar vid behov och vad kostnaden per nyckel kommer att bli.

Ett erbjudande till samtliga boende kommer att gå ut om att få möjlighet att byta ut sin lägenhetscylinder (godkänd av hemförsäkringsbolagen) kostnaden för detta cylinderbyte står boende själv för (iLOQ nyckeln till fastigheten kommer då även att kunna öppna lägenhetens patent lås).

All administration/programmering av lägenhetscylinder och behörigheten till lägenhetscylindern kommer ske genom Axlås som har kontor i Kista.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har tagit ut en oberoende sak kunnig besiktningsman för att besikta våra fastigheters tak. Besiktningsutlåtandet var minst 8-10 års livslängd till för våra tak och då med några betydligt mindre åtgärder än att behöva byta ut hela taken. Vi håller redan på att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras tidig hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet som avslutades Hösten 2019.

Den planerade 2 års besiktning kommer att utföras 18 augusti. Berörda lägenheter som anmält garanti fel kommer att aviseras inför besöket i brevlådan och via mail. OBS! Detta gäller inte sprucket kakel då denna besiktning kommer att utföras separat, vi återkommer i sprucken kakel ärende när vi har mer information.

Överklagan Mark & Miljööverdomstolen av detaljplanen för nya Örskolan och nya Örhallen

Tyvärr fick vi avslag från Mark & Miljööverdomstolen i vår och Kavaljersbackens överklagan om prövningstillstånd med standard skälet ”Det finns inte skäl att meddela prövningstillstånd” och att Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Beskärning av buskage och markarbeten

Det har utförts beskärning av högt buskage på gaveln av hus 13 mot Malins park då buskaget växte in i husets fasad. Potthålen på parkeringsytan är nu lagade. Dagvattenbrunnslock är utbytt utanför hus 9 då befintligt var trasigt.

Sopsugsprojektet

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast. I samband med schaktarbetet kommer 2 st träd i nära anslutning till dom nya nedkasten bli tvunget att tas bort, 1 st träd vid 9-11 och 1st träd 13-15 då rötterna kommer att skadas svårt vid schaktarbetet. När sopsugsnedkasten är driftsatta ska alla boende kunna kasta restavfall i 2 nedkast, matavfall i ett nedkast och tidningar i ett nedkast. Vi har även kommunens sorteringsstation för sortering plast, glas, wellpapp osv vid Örvallens fotbollsplan mitt emot hus 9.

Enkätförfrågan/utskicket ”vilka aktiviteter vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in närmare 75 stycken svar/förslag på vår enkätundersökning! som vi nu håller på att sammanställa och redovisa i nästa nyhetsbrev. Woow och så kul att så många boende engagerar sig med att komma med förslag till verksamhet i våra tomma utrymmen! :-)

NÄSTA ÖPPETHUS

är den 4 augusti, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på gaveln av Örsvängen 9.

Vi önskar alla boende en fortsatt fin sommar

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2