Brf Hästhoven 2 | 769616-7621

Frågor & Svar

  1. På årsstämman den 19 maj 2015 beslutades det att föreningen ska genomföra ett stambyte.
  2. Ramhandlingarna tas fram som ska skickas ut till entreprenörer för att lämna anbud på stambytet.
  3. Medgivande hämtas in från bostadsrättsinnehavare samt hyresgäster utifrån det som är beslutat att finnas i ramhandlingarna.
  4. Anbud från entreprenörer kommer in och styrelsen väljer vilken entreprenör vi vill gå vidare med.
  5. Entreprenören påbörjar arbetet med stambytet, har möte med varje lägenhetsinnehavare och går igenom vad som kan behållas och eventuella tillval.

Här nedan försöker vi sammanställa vad som kommer att genomföras i standardutförandet. Standardutförandandet gäller samtliga bostadsrättslägenheter och hyresrättslägenheter. 

Bostadrättslägenheterna får standardutförandet utan avgiftshöjning eller tillval, det kommer dock att finnas möjligheter för bostadsrättsinnehavare att behålla viss utrustning i badrummet så länge dessa uppfyller kraven som entreprenören ställer för att garantier ska gälla.

Hyresrättslägenheterna får standardutförandet mot en hyreshöjning på ca 700:- i månaden. Hyresgäster kommer ej att få möjlighet att välja tillval.

Rivning av badrum & wc
Samtliga ytskick i badrum och wc kommer att tas bort, det betyder att det kommer bli helt rent och ingenting kommer finnas kvar på golv, väggar eller tak.
I standardutförande kommer ingen inredning att behållas utan handfat, toalett, badrumsskåp, spegel, badkar, dusch m.m kommer att slängas och ersättas med ny modern inredning.

Badrum
Ny golvbrunn placeras 450x450mm från hörn. Helkaklade väggar och klinker på golv. Vätskeburen radiator demonteras och ny elektrisk golvvärme samt handdukstork installeras. Nytt handfat och ny blandare. Nytt spegelskåp med inbyggd belysning samt eluttag. Nya avloppsrör borras ner till våningen under, detta medför att undertaket behöver sänkas med ny infälld spotlightbelysning. Varje badrum förbereds för tvättmaskin med avlopp samt el (befintliga tvättmaskiner återinstalleras). Samtlig el i badrummet trådas om. Lägenhetsinnehavaren (samtliga) får möjlighet att välja mellan badkar eller dusch.
Bostadsrättsinnehavare kommer att erbjudas möjlighet att få en toalett installerad i badrummet som tillval.

WC
Klinker på golv och målade väggar. Nytt handfat med blandare samt ny toalettstol. Spegel på väggen med armatur ovanför. Avloppsrör borras ner till våningen under vilket medför sänkt tak även i wc, infälld spotlightbelysning installeras. Elektrisk golvvärme och kakel på väggarna som tillval för bostadsrättsinnehavare.

Kök
Avlopp och vattenrör demonteras i kök. Arbetet kommer ske i befintligt köksskåp under diskhon som återställs. Ingen demontering av kök kommer att ske. Kökskranen byts ut, förberedelse för diskmaskin i form av diskmaskinsavstängning. I lägenheter där orginalventilationen finns kvar kommer denna att bytas till en ny ventilationskanal utan asbest. I de lägenheter där ventilationskanalen byts ut kommer köksskåpen att återställas.

Övrigt i lägenheten
Samtliga radiatorventiler i lägenheten byts ut och nya termostater installeras.
Elcentralen i lägenheten byts till en ny och 3-fas dras fram till varje lägenhet.
Bostadsrättsinnehavare kommer att få möjlighet att välja till omtrådning (tillval) av lägenhetens el.

Övrigt i fastigheterna
Värmebatteri i barnvagnsrum demonteras, om möjligt kommer nedbyggnad av tak i entréerna på Örsvängen 11 och 13 att demonteras.
Avloppsstammar i bottenplattorna relinas. Avloppsstammarna från fastigheten ut till gatan byts ut. Samtliga avstängnings- och injusteringsventiler på radiatorvärmen byts ut. Belysning i förråd, cykelrum samt barnvagnsrum byts ut till nya LED-armaturer.
Målning av allmänna utrymmen på bottenplan.

Här nedan svarar vi på frågor vi fått angående stambytet

Ekonomin inför stambytet?
Föreningen har i dagsläget tillräckligt med pengar undanlagda från tidigare försäljningar av hyresrätter och kan utföra stambytet utan att ta några nya lån eller höja avgifterna för bostadsrättsinnehavarna.

Hyreshöjning för hyresrätter?
Hyreshöjning kommer att ske med relativhyra om 700:- per månad eller det belopp som framförhandlas med Hyresgästföreningen.

Om jag tidigare har fått badrumsrenoveringar i min hyreslägenhet, kommer min hyra fortfarande att höjas med 700 kr/mån?
För de hyresrätter som tidigare har fått standardhöjande åtgärder av badrum och wc så kommer det beloppet räknas av från hyreshöjningen i samråd med Hyresgästföreningen.

Om jag vill ha plastmatta istället för klinker?
Då majoriteten av föreningens medlemmar önskar klinker på golven i badrum och wc så kommer stambytet att utföras med det som standard.
För er som önskar plastmatta istället för klinker så kan det komma att erbjudas som tillval ifall det går att ha elektrisk golvvärme under plastmattan.

Varför väljer ni att ha elektrisk golvvärme istället för vätskeburen radiator?
Några har reagerat på att vi har valt att demontera den vätskeburna radiatorn som finns i badrummet och istället välja elektrisk golvvärme. Ni är oroliga att detta kommer medföra en höjd elräkning. Svaret är både ja och nej. En normalt inställd elektrisk golvvärme medför en extra kostnad på ca 30-40 kr i månaden under de månader man väljer att ha igång den. Fördelen med elektrisk golvvärme är att varje lägenhetsinnehavare själv kan välja när dom vill använda den, detta då det vätskeburna alternativet är temperaturstyrt av utomhustemperaturen. Då vi vill hålla nere föreningens uppvärmningskostnader så blir det inte riktigt varmt på elementen förens vi har under +5 grader utomhus. Nu kan varje lägenhetsinnehavare själv välja att köra golvvärme året runt och är man orolig för höjda elräkningar så kan man ställa värmen på en låg temperatur och inte ha så varmt i badrummet. Om föreningen sänker sina värmekostnader så kommer det i det långa loppet innebära sänkta medlemsavgifter.

Jag har idag en tvättmaskin i badrummet, kommer denna att återmonteras?
Ja, om du har en tvättmaskin idag i badrummet så kommer den kostnadsfritt att återmonteras i samtliga lägenheter.
Det kommer att finnas ett tillval för de bostadsrättsinnehavare som önskar köpa till installation av en tvättmaskin i samband med stambytet.

Jag har en funktionsnedsättning och har därför hjälpmedel i badrum och wc, vad händer med det?
Alla hjälpmedel som idag är monterade kommer att återmonteras när stambytet är färdigt.

Kommer jag att kunna bo kvar i lägenheten?
Under stambytet kommer vi att ha tillfälliga toaletter och duschar, troligtvis placerade i en vagn utanför husen. Styrelsens ambition är att samtliga ska kunna bo kvar i huset under stambytet. Om du av särskilda anledningar inte har möjlighet att bo kvar under stambytet så behöver du höra av dig till styrelsen och berätta detta. Vi kommer då i varje enskilt fall avgöra hur vi ska lösa det.

Kommer jag få avgiftsfritt för min bostadsrätt under stambytet?
Stambytet har gemensamt röstats fram att det ska genomföras, därför kommer ingen bostadsrättsinnehavare få en sänkt avgift under tiden stambytet pågår.

Jag bor i en hyresrätt, kommer jag få hyreslättnad under stambytet?
Hyreslättnad för hyresgäster kommer att förhandlas fram tillsammans med Hyresgästföreningen. Vi kan därför inte i dagsläget svara på hur mycket det kan bli.

Hur lång tid kommer stambytet att pågå?
Vi kommer att stambyta hus för hus. Den uppskattade tiden som stambytet kommer att pågå i din lägenhet är ca 10 veckor om inget oväntat händer.

Vilka försäkringar gäller / finns mot stöld under stambytet?
Som grund skall de boende ha en giltig hemförsäkring, om du är osäker på vad som gäller kontrollera detta med ditt försäkringsbolag. Om stöld misstänks kopplat till bygget ska detta utredas via vanlig polisanmälan. Alla boende ska iaktta normal aktsamhet och förvara värdesaker skyddat under stambytet.

Vad ska tömmas i köket?
Överskåpen ovan diskbänken mot bad/wcrum måste tömmas helt då dom skall plockas ner för sanering/demontering av asbestkanalen vid tak (detta gäller boende där originalventilationen är kvar ovanför skåpet). Även de med renoverade kök bör tömma överskåpen mot bad/wcrum då bilningen orsakar vibrationer i väggen. Sen måste allt som står på diskbänken vara undanplockad och diskbänkskåpet måste vara tömt.

Hur tas byggdammet omhand av byggaren i lägenheten under pågående arbete? Kommer ”vanliga” dammsugare att förstöras? Finns byggdammsugare tillgänglig?
Byggaren grovstädar lägenheten regelbundet men tillhandahåller tyvärr inte med byggdammsugare. Normalt klarar en modern dammsugare för hemmet av byggdamm under förutsättning att den boende byter påse och filter enligt instruktionerna. Detta är dock inget som projektledare eller entreprenör kan garantera då kvalitén på dammsugare varierar. Bäst är att höra med tillverkare/återförsäljare av sin dammsugare.

Sker någon städning av byggaren i trapphuset under arbetet? 
Ja, byggaren grovstädar trapphuset vid behov. Ordinarie städning sker enligt schema och styrelsen kommer utvärdera om vi behöver beställa extra städning.

Inkoppling (el) av befintliga tvättmaskiner?
Ja, demonterade befintliga tvättmaskinerna kommer att återinstalleras.

Vilka källarförråd ska tömmas och när ska det vara klart? Var ska sakerna ta vägen och finns det hjälp att få för tömning?
Byggaren aviserar om detta före arbetet inleds, förhoppningsvis behöver vi inte tömma förrådet utan bara täcka upp.

Kommer ventilationen att vara helt stängd i lägenheten och i så fall hur länge?
Ventilationen ska vara lockad under rivning och återuppbyggnad i den stam där arbetet pågår, projektet kommer utreda under arbetets gång ifall vi kan driftsätta ventilationen i köket från det att rivningen är avslutad. Information gällande detta kommer ges senare.

Får egen renovering ske samtidigt med stambytet?
Nej inte utan medgivande från arbetsledaren och föreningens projektledare. Ordinarie ansökan om ombyggnation skall också ske till föreningen.

Finns något akutnummer att använda efter kontorstid vid eventuell kris gällande stambytet?
Till platschefen alt. Peter West som högst ansvarig för entreprenaden. Det är dock viktigt att boende inte missbrukar detta och ringer kvällstid eller helger för allmänna frågor utan tar det under dagtid vardagar med platschefen.

Vilken rätt till hyresnedsättning har en hyresgäst pga. olägenhet i samband med bytet?
Boende hyresgäst har rätt till hyresnedsättning enligt de förhandlingar som sker med Hyresgästföreningen. Hyresgästerna meddelas separat om storlek på nedsättning och när den dras från hyresavierna. Normalt dras nedsättningen av från avierna när stambytet är genomfört i hyresgästens lägenhet och kommer på nästkommande kvartalsutskick med avier.

Vilken är kostnaden för en skogstoalett och hur frekvent töms den?
75kr + moms (ca 94 kronor inkl moms) per dag och den töms varje vecka.

Min fråga är inte besvarad, hur får jag svar?
Du är alltid välkommen att komma förbi när vi har Öppet hus. Vi har Öppet hus den första onsdagen varje månad mellan 18.30 - 19.15.
Annars kan du skicka in dina frågor via vårt kontaktformulär på "kontakta styrelsen" eller genom att skicka en e-post till kontakt@brfhasthoven2.se

Vi kommer hålla denna sida uppdaterad med vad som händer gällande stambytet samt informera om det i trapphuset, via vår Facebook samt per e-post.

Senast uppdaterad 2018-03-13 av Ted Herngren.