31 maj 2023

Årsstämma 2023

2023-05-31 21:02

Kallelse till Öppen Årsstämma 2023

Styrelsen Brf Hästhoven 2 kallar våra medlemmar till öppen årsstämma

När – 15 Juni 2023

Vart – Gräsytan bakom Örsvängen 11

Tid – Klockan 18.00

Varför öppen årsstämma – Styrelsen vill öka tillgängligheten för medlemmar och även boende att delta på årsstämman.


Styrelsen önskar alla boende varmt välkomna!

31 maj 2023

Nyhetsbrev Maj 2023

2023-05-31 21:01

Maj nyheter 2023

Öppen Årsstämma 2023

Årsstämman kommer att ske den 15 Juni klockan 18.00 på gräsytan bakom Örsvängen 11. Vi har valt en öppen årsstämma och platsen för att öka tillgängligheten för fler medlemmar att delta på årsstämman, varmt välkomna!

Utbyte stamventiler, termostatventiler, termostater samtliga radiatorer och värmeinjustering

Styrelsen har beslutat att skriva avtal med Heatech som entreprenör av värmeinjusteringen. Heatech har lång erfarenhet och arbetar även med större fastighetsägare i liknande projekt. Arbetet planeras att starta i september och beräknas att pågå under 4 veckor. Tidsplan presenteras närmare starten av projektet.

Slutföra stambyte

Styrelsen har ännu inte tagit ett beslut på vilken entreprenör vårt samarbete i projektet blir.. Vi har anlitat ett företag för att ta mark/jordprov av eventuell förorening vid läckage avloppsledningar runt våra fastigheter. Detta är utfört då mark/jordschakt av förorenat material kan kräva stora kostnader vid destruktion/förorenat material, samtidigt var ledningskollen ute och märkte upp ledningar utanför våra hus entréer inför stundande projekt..

Elavbrott Örsvängen 15

Vi har haft ett större elavbrott/elfel på Örsvängen 15 under våren. Vid elavbrottet och ”jakten” på reservdelar konstaterades att delar av våra elcentraler kommer att behöver bytas ut, detta för att det är stor brist på reservdelar till centralerna som är från 60 talet. Detta arbete planeras att ske under nästkommande år 2024.

Sopsug felanmäla vilket fel till vem?

Alla fel på sopsugen anmäls till Styrelsen på mail kontakt@hasthoven2.se eller lägg en lapp i brevlådan vid entrén Örsvängen 9.

Driftstopp på sopsugen orsakade av sopstopp eller liknande fel brukar Savab/Envak vara väldigt snabba med att meddela styrelsen som då maila ut informationen till boende och vi försöker även hinna sätta upp info om driftstörning på sopinkasten. Fel som anmäls till Savab/Envak som ligger i föreningens ansvar kan annars bli stora kostnader för föreningen.

Stökigt/skadegörelse i några av våra fastigheter

Örsvängen 11 har under våren haft en del problem med åverkan på entrédörren´s låscylinder, dörrstängararm mm. Senast under majmånad har det varit inbrottsförsök/brytmärken på dörren in till elcentralen entréplan. Örsvängen 15 har haft ett inbrott i ett lägenhetsförråd tidig vår, när inbrottet skedde är okänt. Ta för vana att hälsa på okända i er fastighet då detta kan förebygga brott då den okända vet att den är uppmärksammad av boende, släpp inte in okända i er fastighet när ni går in/ut fråga istället om ni kan hjälpa till och vem dom ska besöka.

Brandceller, förebygga spridning av giftig gas och spridning av eld, förebygger även inbrott i lägenhetsförråd och cykelstölder

Det förekommer ofta att cykelrumsdörren står uppställda i våra fastigheter, Fortsätter detta problem så kommer dörruppställen att tas bort då delvis dörrens funktion är en brandcell som skall begränsa en eventuell rökutveckling och även spridning av brand. Uppställda dörrar ökar även inbrottsrisken i lägenhetsförråd och cykelstölder.

Skräpigt föreningens mark av portionssnus och cigarettfimpar

Styrelsen har fått klagomål på att det kastas ut cigarettfimpar, portionssnus och annat skräp från balkonger. Oftast syns nerskräpningen på gräsmattan eller asfalten utanför berörda balkonger. Vi hoppas att berörda boende skaffar sig en askkopp att fimpa och kasta portionssnus i så föreningen förebygger nerskräpning på våra gräs/asfaltsytor.

Förberett i tidigare projekt för ytterligare 8 laddstolpar som genererar 16 laddpunkter

Föreningen har efterfrågan från boende på ytterligare laddplatser för elbilar. Förberedelse pågår i form av elförsörjning i det redan startade projektet från förra året (2022). Tidsplan för ytterligare laddstolpar finns inte i dagsläget. Vi har och har haft problem med att boende velat ha/hyra en laddstolpe och sedan inte nyttjar elstolpen. Projektet laddstolpar och dess hyreskostnad baseras på investeringskostnad/avskrivningstid/elförbrukning nyttjas. För att förebygga hyreshöjning p-plats med laddstolpe kommer berörda p-plats hyresgäster att flyttas till en ledig p-plats med motorvärmare eller utan motorvärmare. Styrelsens p-plats grupp kommer att kontakta berörda.

Fönster insidan medlems underhållsansvar, även att smörja/justera och eventuellt täta fönster

Styrelsen har fått kontakt med en kunnig firma/person med mångårig erfarenhet av föreningens fönster av fabrikatet Leiab modell Epok som monterades av tidigare fastighetsägare AB Fastighetsförvaltaren ca 1999. Firma att kontakta vid fönsterproblem/låsning, smörjning, tätning osv är Kungsängens Glas Lars Andersson Tfn 070-547 42 11 e-post k-angens.glas@telia.com

Förhandling pågår för hyreshöjning föreningens hyresrätter

Styrelsen har ännu inget besked om vilken hyreshöjning det blir för föreningens hyresgäster, vi kommer att meddela berörda så fort vi har ett besked att ge.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong.

Nästa Öppethus

Onsdag den 7 Juni, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

13 apr 2023

Sandsopning Tisdagen 18 april

2023-04-13 11:24

Tisdagen den 18/4 kommer det att sandsopas på vår parkering samt utanför husen.

Vänligen parkera bilen på så sätt att de kan komma åt att sopa.

Tack på förhand!

Hälsningar Styrelsen

22 mar 2023

Byte av elmätare vecka 13

2023-03-22 11:01

Hej alla medlemmar i BRF Hästhoven 2.

Under vecka 13 kommer vattenfall att byta ut elmätarna i våra hur, när elmätarna byts ut kommer elen att stängas av i ca 30 min.


7 mar 2023

Information från valberedningen

2023-03-07 15:27

Hej medlem i Brf Hästhoven 2, feb 2023

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift att förvalta vår gemensamma egendom. Våra gamla byggnader har en del renoveringsbehov och många nya projekt måste startas och övervakas. Även om den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt skötseln är utlagd på entreprenad, är styrelsen ytterst ansvarig och har stor arbetsbörda. Arbetet i styrelsen är inte bara viktigt, men även roligt. Man får lära känna sina grannar, och får kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar och möjlighet att verka för en trevlig förening.

Valberedningen i Brf Hästhoven 2 söker nu medlemmar som vill och har möjlighet att delta i kommande styrelse. Styrelsen har många viktiga uppgifter framöver och vi söker personer både med och utan erfarenhet från styrelsearbete. För att få en vital och fungerande styrelse är det viktigt det kommer in nya personer.

Har man erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller erfarenhet från eget företagande är detta givetvis en fördel, men absolut inget krav. Det viktigaste är ett visst mått av disponibel tid samt nyfikenhet och intresse för att vår bostadsrättsförening ska fungera och kunna ta sig an de utmaningar som väntar.

Om du tycker att detta verkar intressant och om du skulle vilja delta i den nya styrelsen som ska väljas på årsstämman nu i vår 2023 samt att du har lite disponibel tid, så ber vi dig att kontakta oss i valberedningen eller skriva ut och fylla i formuläret på baksidan och lägga det i föreningens brevlåda i porten Örsvängen 9. Berätta gärna lite om din bakgrund och ev. erfarenhet och om varför du skulle vilja delta i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att du svarar med ditt intresse före 10 mars.

Vänligen

Valberedningen för Brf Hästhoven 2

Staffan Pelikan och Yngve Simon

Staffan Pelikan Örsvängen 11, tel 070 542 7410

Yngve Simon, Örsvängen 15, tel 070 558 6471

Jag är intresserad av att delta i Brf Hästhovens 2's styrelse

Mina uppgifter:

Namn:

Adress:

Tel:

Ev. e-mailadress:

Min ev. erfarenhet av företagande, styrelsearbete eller yrkeserfarenhet som skulle vara till nytta i en kommande styrelse:

Lite kort om varför jag skulle vilja ingå i Brf Hästhovens styrelse och vad jag tror jag skulle kunna bidra med i styrelsearbetet:

Detta brev har delats ut i samtliga medlemmars brevlådor.

Navigation
Besöksräknare

78 422 besökare sedan 2016-09-02

Kalender
  • Öppet hus Juni
    2023-06-07 18:30
  • Årsstämma 2023
    2023-06-15 18:00