Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
27 sep 2020

Sopstoppet/sopsugen är nu åtgärdad

2020-09-27 07:46

Nu kan boende använda sopnedkastet som vanligt igen. Sopkärlen utanför våra hus kommer att hämtas tillbaka i början av nästa vecka/Mvh Styrelsen Brf Hästhoven2

21 sep 2020

Septembernyheter

2020-09-21 14:53

Septembernyheter


Kontakt och ärenden via kontakt@brfhasthoven2.se
Styrelsen vill hänvisa alla medlemmar till att lägger in sina ärenden i kontakt@brfhasthoven2.se och att de kontaktar styrelsen via denna kontaktsida. Detta för att vi idag blir stoppade av medlemmar som behöver hjälp i olika ärenden men då vi inte är mer än människor så glömmer vi ibland bort vissa saker som vi har fått till oss att ta reda på, utreda eller svara på vilket självklart blir frustrerande för den boende som har tagit kontakt och framfört sitt ärende till oss. Vi vill därför be er alla att från och med nu lägga in era ärenden i kontakt@brfhasthoven2.se för att vi på så sätt inte skall missa något.

Det är självklart väldigt trevligt och kul att träffa alla er boenden både ute i det gröna och i trapphuset så fortsätt gärna att stoppa oss även om det inte gäller styrelseärenden ????

Avtal Teknisk förvaltning och Fastighetsskötsel med Jensens Drift & Underhåll AB
Styrelsen har sagt upp avtalet med Jensen Drift och Underhåll AB per 2020-12-31.

Styrelsen är i full gång att ta in offerter med andra Tekniska förvaltare och vi återkommer så snart vi har ett avtal signerat.

Injustering av värmestammar och Relining

Pga. av rådande läge gällande Convid-19 så har styrelsen beslutat att skjuta på injustering av värmestammar samt reliningen till våren 2021.

GDPR

Styrelsen har arbetat fram nya rutiner för att bättre följa den personupppgiftslag som blev gällande i och med GDPR. Det innebär att vi måste få underskrifter från våra medlemmar/hyresgäster för att kunna fortsätta skicka nyhetsbrev. Blanketter med information kommer att delas ut till alla boende. Vi ber er skriva under dem och lämna dem i styrelsens brevlåda vid ingången till Örsvängen 9.

Håll tjuven ute!

Styrelsen vill be alla boende att kontrollera så att dörrar och portar stängts ordentligt efter sig samt ber alla vara uppmärksamma på obehöriga i trapphuset.

Ett enkelt Hej kan ibland räcka för att skrämma tjuven.

Grannsamverkan

Styrelsen efterlyser frivilliga att gå med i Grannsamverkan. Om detta intresse finns kontakta styrelsen via kontakt@brfhasthoven.se eller lämna en lapp i föreningens postlåda på Örsvängen 9


Inlämning av grovsopor till ReTuren

ReTurens mobila återvinningscentral kommer till Örsvängen 9-11/Örvallens parkering 22/9 kl. 16.30-19.30.

Nästa öppet hus är onsdagen den 7/10, Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

29 jun 2020

Juninyheter

2020-06-29 17:21

Juninyheter


Synpunkter på Nya Örskolan inkl. Idrottshall
Styrelsen har lämnat in synpunkter och ett yttrande till kommunen ang. Den nya Örskolan och Idrottshallen som är planerad att byggas på tomten där den idag befintliga ordinarie skolan ligger samt på tomten bredvid Örsvängen 9.

En sammanställning av boendes synpunkter bifogades i en separat fil tillsammans med det yttrande vi har skickat in.

Sammanställningen finns i sin helhet på Brf Hästhoven 2:s hemsida.

Protestlistorna har samlats in och även dessa är inlämnade till kommunen av de privatpersoner som satte upp dem.

Radonmätning

Det genomfördes en radonmätning utvalda lägenheter i våra 4 hus. Denna mätning är ett myndighetskrav och utfördes under vintern 2019. Mätningen visade att ingen av våra lägenheter mätte över det godkända gränsvärdet på 200 beq.

Nästa mätning sker igen om 10 år.

ComHem

Pga. rådande Corona tider så har ComHem valt att förlänga den analoga tv-sändningen till 8 september 2020. Det går bra för alla boende att redan nu ändra inställningen på er tv från analog till digital sändning.

Tips!
Registrera konto hos ComHem play för att se de flesta digitala tv-kanaler även på din mobil, läsplatta eller dator.

Försäljning av hyresrätter

För att öka priset på de hyresrätter som ligger ute till försäljning har styrelsen provat ett nytt sätt att göra just våra lägenheter intressanta och heta på marknaden. Vi har genom lättare renovering så som grundmålning mm även stylat lägenheterna för att locka till våra visningar.

Ny Sopsug

Kort information ang. den nya sopsugen:

Nu har nya sopsugsterminalen i Hallonbergen-Ör varit igång ungefär ett halvår. Enligt Sundbybergs Avfall- & Vatten fungerar den jättebra, de väntar nu på att fler fastigheter kan ansluta sig till den nya anläggningen. SAVAB planerar enligt plan att lägga ned nya sopsugsledningar i Örsvängen samt grönstråket i Hallonbergen under hösten, så att sopsugsledningar till den nya sopsugsterminalen kommer att vara framme till samtliga fastigheter till årsskiftet.

Styrelsen har beställt ett upphandlingsdokument för offert på ny sopsugstation inklusive mark- och byggarbeten. Uppstartsmöte för projektet är satt i början i augusti.


Nästa öppet hus är onsdagen den 1/7, Välkomna!Trevlig Sommar!

Önskar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

26 maj 2020

Majnyheter

2020-05-26 21:09

Majnyheter

Styrelsen 2020/2021
Efter årsstämman konstituerade sig styrelsen för 20/21 enligt följande:
Katariina Heinistö (port 15) - Ordförande
Jeanette Johansson (port 9) – Vice Ordförande
Lennart Svanborg (port 15) – Kassör
Jessica Neuman (port 11) – Sekreterare
Tommy Wik (port 15) – Ledamot
Devi Borg (port 13) – Ledamot
Jonas Karlsson (port 11) - Suppleant
Conny Suárez (port 11) – Suppleant


Synpunkter på Nya Örskolan inkl. Idrottshall
Styrelsen önskar få in argument och synpunkter på de planer som finns att bygga en ny Örskola som planeras på tomten där den idag befintliga ordinarie skolan ligger samt även för den Idrottshall som planeras att byggas på tomten bredvid Örsvängen 9.

Det kommer att anordnas ett Granskningsmöten för alla som är intresserade där man får ge sina synpunkter samt få mer information. Möten kommer att hållas i Vardagsrummet, Hallonbergen Centrum den 4/6 kl. 16-18 samt i Träpaviljongen, Örsvängen 1 den 15/6 kl. 16-18.

Information om planbeskrivning mm finns på www.sundbyberg.se 

Styrelsen önskar få in era argument och synpunkter senast den 16/6 så en sammanställning kan göras och skickas in till kommunen.

Stämmoprotokoll

Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på föreningens hemsida på medlemssidan.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

25 maj 2020

Protokoll från Årstämman

2020-05-25 18:53

Tack alla medlemmar som närvarade på stämman både genom poströstning, fullmakter och fysiskt.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Navigation