Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
3 feb 2021

Nyhetsbrev 2021-02-03

2021-02-03 20:27

Nyhetsbrev 2021-02-03

Extrastämman:

Utkast av protokollet har nu kommit styrelsen tillhanda. Utsedda justerare och protokollförare arbetar nu med att färdigställa protokollet. Det färdigjusterade protokollet kommer att delges/anslås så fort det är klart.

Styrelsen fullföljer sitt arbete, vilket stämmoordförande inte gör genom att lysa med sin frånvaro. Styrelsen har löpande kontakt med jurist från Nabo.

Ordinarie stämma:

Styrelsen arbetar nu med att planera in en ordinarie stämma så snart som möjligt.

Inriktningen är att genomföra denna under mars månad. Mer info kommer.

Sopsug:

Arbetet med sopsug fortgår. Offerter behandlas och bearbetas.

Relining:

Arbetet med att färdigställa relining i de hus som ännu ej är gjorda är ej prioriterat i nuläget efter kontakt med projektledare William.

Reklamation kakel:

Styrelsen arbetar med att ta fram en lösning på hur vi skall gå vidare med reklamation av de lägenheter som drabbats av kakel som har spruckit.

Byte av radiatortermostater:

Under vår/sommar planeras installation/byte av termostater till radiatorer i lägenheter.

Det kommer vid detta tillfälle erbjudas byte av radiatorer till självkostnadspris.

Tvättstugor:

Våra tvättstugor behöver en översyn och uppfräschning. Styrelsen arbetar nu med att se över vilka maskiner som eventuellt behöver bytas/repareras och tar in offerter för detta.

Brandskyddsarbete:

Styrelsen kommer under året se över brandskyddsarbetet i föreningen. Det kommer innefatta lägenheter samt gemensamma utrymmen.

Grannsamverkan:

Under Corona har inbrott gått ner generellt. Men för att förebygga en ökad trend när Corona är över har vi som ambition att starta upp en grannsamverkan för ökad trygghet.

Laddstolpar:

Utvecklingen går framåt och fler och fler elbilar säljs. Efter önskemål från medlemmar kommer vi i styrelsen nu att se över möjligheten till att installera laddstolpar för elbil.

Problem med råttor:

Det förekommer problem med råttor i soprummet i hus 15. Anticimex är inkopplat. Det är förbjudet att mata fåglarna i anslutning till våra hus, det drar till sig råttor.

Öppet hus:

Nu under Corona har vi valt att inte ha öppet hus i syfte att undvika folksamling.

Självklart finns vi i styrelsen tillgängliga och försöker hjälpa er medlemmar på bästa sätt ändå.

Engagerade medlemmar:

Engagerade medlemmar bidrar till att vi som förening utvecklas. Kompetens inom diverse områden välkomnas varmt! Anmäl gärna intresse om det är någon fråga just du brinner för!

Har du som medlem erfarenhet av något ovanstående är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen för att kunna bidra med kompetens och/eller engagemang.

3 feb 2021

Inget Öppet hus under Corona

2021-02-03 17:41

OBS! Nu under Corona har vi valt att ej ha öppet hus i syfte att undvika folksamling.

Självklart hjälper styrelsen till med att lösa uppkomna frågor och problem ändå. Maila styrelsen så ska vi försöka hjälpa er på bästa sätt!

29 jan 2021

Styrelsen informerar

2021-01-29 00:00

Det har idag gått tre veckor sedan extrastämman.

Vi i styrelsen hade hoppats på att samtliga medlemmar vid det här laget redan hade fått ta del av protokollet.

Jonas som under stämman var protokollförare kom överens med ordförande Tony Larsson att få protokollet klart till måndag den 11/1 för att kunna justera och få ut protokollet till medlemmarna den 13/1.

Ordförande Tony Larsson har inte kunnat hålla vad han har lovat och vi har i skrivande stund fortfarande inte fått ett protokoll.

Detta är under all kritik och så här får det inte gå till!

Styrelsen har sökt Tony flertalet gånger och påtalat vikten av att få protokollet klart.

Styrelsen har även varit i kontakt med vår jurist på Nabo som även hon legat på Tony i frågan.

Styrelsen har krävt ett svar på varför inte protokollet inte blivit klart och hoppas på en bra förklaring från Tony Larsson till samtliga medlemmar.

Det vi vet och kan informera om är att rösterna är räknade och kontrollerade. Det kommer att redovisas i protokollet.

Valberedningens förslag röstades igenom:

Ledamot Katariina (Ordförande)

Ledamot Conny (Kassör)

Ledamot Jonas (Sekreterare)

Suppleant Igor

Med tanke på att styrelsen i nuläget är underbemannad kommer styrelsen att kalla till ordinarie stämma så snart som möjligt och troligtvis blir det under mars månad. Mer information kommer löpande.

Vi som idag sitter i styrelsen gör så gott vi kan för föreningen och medlemmarnas bästa men känner precis som många andra en frustration över att protokollet inte är klart i tid.

Styrelsen informerar så fort det finns mer information angående protokollet.

Under kommande nyhetsbrev kommer styrelsen att informera om vad styrelsen arbetar med utöver planering av ordinarie stämma.

/Styrelsen


27 sep 2020

Sopstoppet/sopsugen är nu åtgärdad

2020-09-27 07:46

Nu kan boende använda sopnedkastet som vanligt igen. Sopkärlen utanför våra hus kommer att hämtas tillbaka i början av nästa vecka/Mvh Styrelsen Brf Hästhoven2

21 sep 2020

Septembernyheter

2020-09-21 14:53

Septembernyheter


Kontakt och ärenden via kontakt@brfhasthoven2.se
Styrelsen vill hänvisa alla medlemmar till att lägger in sina ärenden i kontakt@brfhasthoven2.se och att de kontaktar styrelsen via denna kontaktsida. Detta för att vi idag blir stoppade av medlemmar som behöver hjälp i olika ärenden men då vi inte är mer än människor så glömmer vi ibland bort vissa saker som vi har fått till oss att ta reda på, utreda eller svara på vilket självklart blir frustrerande för den boende som har tagit kontakt och framfört sitt ärende till oss. Vi vill därför be er alla att från och med nu lägga in era ärenden i kontakt@brfhasthoven2.se för att vi på så sätt inte skall missa något.

Det är självklart väldigt trevligt och kul att träffa alla er boenden både ute i det gröna och i trapphuset så fortsätt gärna att stoppa oss även om det inte gäller styrelseärenden ????

Avtal Teknisk förvaltning och Fastighetsskötsel med Jensens Drift & Underhåll AB
Styrelsen har sagt upp avtalet med Jensen Drift och Underhåll AB per 2020-12-31.

Styrelsen är i full gång att ta in offerter med andra Tekniska förvaltare och vi återkommer så snart vi har ett avtal signerat.

Injustering av värmestammar och Relining

Pga. av rådande läge gällande Convid-19 så har styrelsen beslutat att skjuta på injustering av värmestammar samt reliningen till våren 2021.

GDPR

Styrelsen har arbetat fram nya rutiner för att bättre följa den personupppgiftslag som blev gällande i och med GDPR. Det innebär att vi måste få underskrifter från våra medlemmar/hyresgäster för att kunna fortsätta skicka nyhetsbrev. Blanketter med information kommer att delas ut till alla boende. Vi ber er skriva under dem och lämna dem i styrelsens brevlåda vid ingången till Örsvängen 9.

Håll tjuven ute!

Styrelsen vill be alla boende att kontrollera så att dörrar och portar stängts ordentligt efter sig samt ber alla vara uppmärksamma på obehöriga i trapphuset.

Ett enkelt Hej kan ibland räcka för att skrämma tjuven.

Grannsamverkan

Styrelsen efterlyser frivilliga att gå med i Grannsamverkan. Om detta intresse finns kontakta styrelsen via kontakt@brfhasthoven.se eller lämna en lapp i föreningens postlåda på Örsvängen 9


Inlämning av grovsopor till ReTuren

ReTurens mobila återvinningscentral kommer till Örsvängen 9-11/Örvallens parkering 22/9 kl. 16.30-19.30.

Nästa öppet hus är onsdagen den 7/10, Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

Navigation