Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
26 apr 2021

Nyhetsbrev April 2021

2021-04-26 18:00

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Vi vill börja med att be om ursäkt för sent nyhetsbrev efter årsstämman som var i Malins Park (bakom våra hus) den 14 April 2021. Omständigheter som en pågående Covid-19 epidemi är delvis orsaken till förseningen av att signera protokollet från årsstämman som måste ske innan registrering av ny styrelse kan ske till Bolagsverket.

Vi/nya styrelsemedlemmar tackar ödmjukast för förtroendet från medlemmarna i Brf Hästhoven 2 som röstade fram oss som föreningens nya styrelse.

Vi har konstituerat oss enligt följande

Ordinarie ledamöter

Aaron Timstråhle (hus 15) Ordförande

Tommy Wik (hus 15) V Ordförande

Eva Pavoni (hus 13) Kassör

Jeanette Johansson (hus 9) Sekreterare

Djuro Andric (hus 13)

Bo Mattsson (hus 15)

Tobias Boberg (hus 15)

Suppleanter

Marianne Simon (hus15)

Jessica Gasslander (hus 11)

ÖPPETHUS

Vi har den glädjande nyheten att vi kommer att återuppta Öppet hus första onsdagen varje månad. Hela den nya styrelsen kommer att försöka delta på öppet hus Onsdag den 5 Maj klockan 18.30-19.15, vi träffas på ett Covid-19 säkert avstånd på Örsvängen 9 gaveln ut mot gatan. Varmt välkommen!

Pågående arbeten som kan innebära störningar för boende i våra fastigheter.

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter sitt planerade arbete med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus med start Måndag 26 April vilket innebär att gata och trottoar närmast våra hus kommer att grävas upp. Störningen som kan uppstå för boende i våra fastigheter förutom markarbetet är att kärlen för mat/restavfall kommer att flyttas och stå utanför hus 11 och 15, vid kärlens tömningsdagar kommer kärlen att flyttas över gatan innan klockan 08.00 för att kunna tömmas på ett säkert sätt för allmänheten och arbetsmiljön för tömmande bils personal. Tömningsdagar för kärlen är måndag, onsdag och fredag, direkt efter tömning ställs kärlen tillbaka på nämnd placering utanför våra hus.

I samband med det planerade sopsugsarbetet som sker utanför våra hus kommer det att monteras en vibrationsmätare på samtliga av våra fastigheter vilket innebär ett mycket litet ingrepp på 8mm på våra fastigheter, samtidigt sker en besiktning av våra hus fasader.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2021

Styrelsen informerar

2021-04-12 21:39

Se bifogat nyhetsbrev.

8 apr 2021

Fullmakt till stämman

2021-04-08 16:15

Här bifogat finner du fullmakt till stämman om du är i behov av en sådan.

28 mar 2021

Öppet hus!

2021-03-28 18:08

Nu när fler och fler börjar bli vaccinerade och vädret börjar bli något mildare tänkte vi i styrelsen återigen erbjuda öppet hus där ni medlemmar kan träffa styrelsen och komma med frågor eller funderingar.

Inledningsvis kommer detta att ske utomhus utanför styrelserummet på gaveln till hus 9.

Det är fortsatt viktigt att vi håller avstånd och tänker på de rekommendationer som råder.

Vi kör enligt tidigare! Dvs. första onsdagen varje månad.


Väl mött!

/Styrelsen 

26 mar 2021

Nyhetsbrev till boende i ÖR från Sunbyberg avfall & vatten

2021-03-26 12:40

Hej,

Här kommer vårt nyhetsbrev till de boende i Ör. I nyhetsbrevet beskriver vi vad som händer gällande sopsugen samt den tillfälliga avfallshanteringen.

För att vår avfallsentreprenör ska kunna tömma kärlen med bra arbetsmiljö för hämtpersonalen, så behöver avfallskärlen stå på asfalt. På de platser som inte har asfalt, så kommer vår markentreprenör att asfaltera en uppställningsplats (Mamsellstigen 4 och Örsvängen 9-15). När dessa fastigheter har blivit inkopplade till nya sopsugsanläggningen kommer vi återställa marken genom att ta bort asfalten samt så ny gräsmatta.

I slutet av denna vecka kommer kärlen att ställas ut och de boende kan börja använda kärlen på en gång. Första tömningen av kärlen blir 29 mars. Kärlen kommer sedan att tömmas måndag, onsdag och fredag.

Inom kort kommer inkasten inne i trapphusen att låsas.

Om kärlen skulle vara överfulla så får ni höra av er till mig, för då ställer vi ut fler kärl.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Mari Chmielewski
Projektsamordnare sopsug
Telefon: 08-518 336 76

Lötsjövägen 1B • Box 7510 • 174 07 Sundbyberg

Telefon, växel: +46 (0)8-51833650www.savab.se

Servicecenter: 08-706 65 00, service.stadsmiljo@sundbyberg.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information finns på www.savab.se

Navigation
Besöksräknare

53 065 besökare sedan 2016-09-02

Arkivet
Kalender
  • Öppethus
    2021-06-02 18:30