Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
31 mar 2020

Sandsopning gårdar och parkering Onsdag 1 April

2020-03-31 08:52

Äntligen Vår!

Onsdag 1 April kommer sandsopning att ske på vår parkering och våra gårdar. Man ansvara själv för renhållning på sin parkeringsyta! Passa gärna på att sopa ut sand/skräp från din pakeringyta mot mitten av parkeringen. Efter sandsopning kommer vårplantering i våra blomurnornor utanför våra hus att ske/ Mvh Styrelsen

26 mar 2020

Årsstämma och COVID-19

2020-03-26 08:55

Vi har för närvarande inga planer att senarelägga årsstämman på grund av den pågående COVID-19 pandemin. Om det kommer nya rekommendationer från myndigheter så kan detta givetvis komma att ändras. Vi uppmanar medlemmar i riskgrupperna att skicka ombud till stämman, och alla är så klart välkomna att skicka in frågor till styrelsen om man undrar något. Mer information kommer snart med kallelsen till årsstämman, men vi påminner om att datum blir den 21:a april och plats är Kulturcentrum i Hallonbergen Centrum.

29 feb 2020
Februarinyheter

Februarinyheter

2020-02-29 19:00

Årsstämma: tisdagen den 21:a april kl 18:30
Stämman kommer att hållas i Kulturcentrum i Hallonbergen centrum. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut till medlemmarna senast två veckor före stämman, ställas ut vid entréerna och publiceras i hemsidan.

Valberedningen 2020 
Valberedningen önskar förslag till styrelseledamöter från medlemmarna. Styrelsearbete är intressant och utvecklande och du kan få vara med att påverka alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta valberedningen.

Valberedningen:
Igor Borg, Örsvängen 13 Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 070 728 58 13 Mobil: 073 645 88 36
E-post: igor.borg58@gmail.com E-post: caroline.olsson90@gmail.com

Medlemsavgifter
Styrelsen har beslutat att inte höja medlemsavgifterna i år, men troligtvis blir en höjning nödvändig nästa år pga ombyggnation av sopsugsystemet. 

Sopsug
Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB) kommer  att koppla bort föreningen från det nuvarande sopsugsystem i slutet av 2020 för att färdigställa sitt nya och modernare system. Föreningen kommer då att stänga sopnedkasten och bygga en ny anslutning på gården med tre fraktioner (sorteringsektioner), enligt kvav från SAVAB. Tillfälliga kärl kommer att placeras på gården.

Com Hem upphör sända analogt den 26:e maj
Com Hem har meddelat styrelsen att de tänker sluta leverera analoga sändningar från och med den 26:e maj. De kommer att leverera SVT1, SVT2, SVT 24, Barkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11 och ATG Live digitalt och utan något krav på abonnemang. Däremot kommer de som har en gammal TV som inte kan ta emot digitala kanaler att antingen skaffa en box eller en ny TV.

De har även lagt till Comhem Play kostnadsfritt för alla som är folkbokförda i våra hus. Tjänsten innebär att man kan se de flesta abonnemangsfria kanaler via sin telefon, surfplatta eller dator i hela EU.

De som tittar på de analoga kanalerna kommer att i månadsskiftet mars/april att börja se en rullande remsa med informationstext om detta. De som tittar digitalt kommer inte att se någon remsa och behöver inte göra något för att kunna fortsätta titta.

Mer info finns på comhem.se/digitalisering

Delta?
Har du kunskaper och intresse av frågorna ovan är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

29 sep 2019

Ny sluten facebookgrupp för boende och medlemmar i Brf Hästhoven 2

2019-09-29 10:52

Styrelsen har nu skapat en sluten grupp för boende och medlemmar i Brf Hästhoven 2.

Tanken med att ha en sluten grupp är att vi ska kunna diskutera aktuella ämnen i föreningen, skapa en bättre grannsamverkan samt bidra till en mer öppen dialog mellan medlemmar och styrelsen.

Bor du i föreningen så är du välkommen att ansöka om medlemskap i gruppen.
All framtida kommunikation på Facebook kommer ske i den nya gruppen, den nuvarande facebooksidan kommer vara kvar men den kommer inte att uppdateras.

https://www.facebook.com/groups/brfhasthoven2/

12 sep 2019

Beskärning av grenar över parkeringsplatser

2019-09-12 17:36

Måndagen den 16/9 kl. 09.00-16.00 kommer Assars trädgårdstjänst att utföra beskärning av grenar som hänger ned över parkeringsplatser.

De kommer även ta bort gräs och löv som ligger mot påkörningsskydden.

För att detta ska gå smidigt så är vi tacksamma om ni kan flytta på bilen helt under tiden arbetet beräknas pågå för att göra det lättare för entreprenören. Har ni inte möjlighet att flytta på bilen så önskar vi att ni åtminstone backar ut den 2 meter ifrån påkörningsskyddet.

De platser som har grenar som hänger ut behöver flytta på bilen så pass mycket att grenarna inte riskerar att träffa bilen när de kapas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Hästhoven 2

Besöksräknare

40 506 besökare sedan 2016-09-02

Kalender
 • Öppet Hus
  2020-09-02 18:30
 • Öppet Hus
  2020-10-07 18:30
 • Öppet Hus
  2020-11-04 18:30
 • Öppet Hus
  2020-12-02 18:30