24 feb 2024

Planerat fjörrvärmeavbrott 5/3-24 kl 08-24

2024-02-24 18:11

Hej! Norrenegi har aviserat om planerad fjärrväme/varmvattensvstängning till våra hus den  5/3-24 kl 08.00-24.00 / Mvh Styrelsen 

8 feb 2024

Nyhetsbrev februari 2024

2024-02-08 17:10


Nyhetsbrev februari 2024

Hej medlemmar,

Stämma:

Styrelsen har satt ett preliminärt datum, 2024-05-23, för årets stämma. Ni kommer få en kallelse till stämman med bekräftat datum längre fram.

Motioner till stämman:

För er som vill lämna in motion till stämman så ska denna vara styrelsen till handa senast 2024-03-15.

Det går att lämna in motion på två sätt.

Via mejl: kontakt@brfhasthoven2.se med ämnesrubrik ”motion stämma 2024”.

Brev: Lämna i pappersformat i styrelsens brevlåda som finns utanför hus 9.

Parkering:

Som tidigare aviserat kommer en höjning av parkeringsavgift att ske med start 2024-05-01. Detta medför att samtliga avtal behöver förnyas, ni blir kontaktade av styrelsen för att signera de nya avtalen.

Framöver, ej ovannämnda tillfälle, kommer det tillkomma en administrativ kostnad på ca 400 kr vid förnyelse/ändring eller tecknande av nytt parkeringsavtal som debiteras hyresgäst av parkeringsplats.

Heat Tech och kalla element:

Heat Tech har varit på plats efter termostatbyte för att kontrollera temperaturen i lägenheterna, justeringar i de lägenheter som inte uppmätte 21°C har gjorts.

Viktigt att kom ihåg, när ni mäter inomhus temperatur behöver man stå i mitten av rummet minst 1 meter från element och ungefär 1 meter upp från golvet.

Har ni fortsatt problem vänligen kontakta styrelsen.

Vi läckage från element måste alltid styrelsen informeras.

Nätverk Ör

2022 la kommunen fram planer berörande Örvallens framtid.

Mer information om dessa planerar går att läsa på Sundbybergs stads hemsida.

Nätverk Ör är en organisation som arbetar med att behålla Örvallen, mer information om den organisationen finna att läsa på deras hemsida.

www.raddaor.com

Förstörelse

Det har tyvärr skett en del skadegörelse runt våra hus, främst vid Örsvängen 11.

Vi ber boende vara uppmärksamma på vad som sker i vårt område.

Övrigt

Det är ej tillåtet att sätta upp behållare för fågelmat på fasad, balkong, fönster eller närliggande träd. Inte heller eller slänga fågelmat på marken runt om våra hus. Detta medför stor risk för skadedjur så som råttor.

VIKTIGA DATUM:

Preliminärt stämman: 2024-05-23

Motion lämnas in senast: 2024-03-15

Öppet hus: Första onsdagen varje månad om ej annat aviseras

Kontakta styrelsen

Ni är varmt välkomna till öppet hus som hålls den första onsdagen i månaden. Har ni inte möjlighet att vara på plats kan du kontakta oss via mejl eller post/brev.

Mailadress: kontakt@brfhasthoven2.se

Post: Via styrelsens brevlåda utanför hus 9

Om man väljer post/brev, för att underlätta återkoppling från styrelsen, lämna telefonnummer och lägenhetsnummer.

Mvh,
Styrelsen