12 maj 2022

Informationsmöte inför hissbyte våra fastigheter

2022-05-12 15:52

Kone kommer och informerar om tidsplanen, hur hela processen kommer att gå till med demontering gamla hissar och montering nya hissar och svarar på frågor om ni har några gällande hissbytet.

När: Måndag 23/5

Tid: 18.00

Plats: Gräsyta bakom Örsvängen 13

Varmt Välkomna! 

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2022

Nyhetsbrev April 2022

2022-04-12 19:08

Nyhetsbrev April 2022

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer starta våren/sommaren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Mer information om informationsmöte kommer att aviseras vid ett senare tillfälle.

Planerat hissbyte Örsvängen 9-11 Vecka 23-28

Planerat hissbyte Örsvängen 13-15 Vecka 27-33 (OBS! ändrat startdatum för hissbyte)

OBS! UNDER DESSA VECKOR KOMMER HISSEN VARA UR FUNKTION!

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har beslutat installera laddstolpar för elbilar på parkeringsplatsen. Tidplan för installation kommer vid senare tillfälle.

Föreningsstämma

Tisdagen den 31 Maj klockan 18.00-20.00 kommer föreningens årsstämma att ske på Kulturcentrum i Hallonbergens centrum. Vill du vara med i styrelsen och arbeta för våra hus och påverka ditt boende, anmäl ditt intresse till valberedningen Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tfn 073 321 4663 eller Staffan Pelikan Örsvängen 11, tfn 070 542 7410

.Har du en bra idé till föreningen? Skriv ner den och lämna motionen senast 20 april antingen via e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller i styrelsens brevlåda på Örsvängen 9.

Har du haft flugor på besök?

En del boende har fått besök av flugor, troligen gräsflugor. Larverna till gräsflugan utvecklas i gräsmattor där de lever på rotbladlöss. Gräsflugan orsakar ingen skada på människa eller egendom men kan uppfattas som besvärlig då den uppträder i stora mängder och de drabbar ofta samma byggnad år efter år. För att bekämpa flugorna kalkas våra gräsytor i ett första steg och vi kommer även inspektera taken så att ingen växtlighet finns på taken där flugorna kan trivas.

Utbyte av porttelefonerna

Är planerat att ske Onsdagen den 20 April. Vi återkommer med avisering genom e-post och genom anslag i portarnas entréer som en påminnelse att inte glömma ta med sig dom nya portbrickorna vi har delat ut i samtliga boendes brevlådor (om man inte har tillräckligt många av dom nya nycklarna)

Skyddsrum

Styrelsen har fått lite frågor angående föreningens skyddsrum. Skyddsrum finns på Örsvängen 9 och Örsvängen 15, varje skyddsrum är beräknat för 240 stycken personer. Skyddsrum och skyddsrumsmaterial besiktades 2014. Skyddsrumsmaterialet förvaras i elcentralen bredvid hissen på Örsvängen 9 och Örsvängen 15. Skyddsrum ska kunna iordningställas inom 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. Mer information om skyddsrum finns att läsa på MSB https://www.msb.se

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 Maj, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en trevlig Påsk

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

7 feb 2022

Valberedningen informerar medlemmar

2022-02-07 21:27

Hej medlem i Brf Hästhoven 2,                                                                        2 feb 2022

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift att förvalta vår gemensamma egendom. Våra gamla byggnader har ett stort renoveringsbehov, så många nya projekt måste startas övervakas. Även om den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt skötseln är utlagd på entreprenad, är styrelsen ytterst ansvarig och har stor arbetsbörda. Arbetet i styrelsen är inte bara viktigt, men även roligt. Man får lära känna sina grannar, och får kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar och möjlighet att verka för en trevlig förening.

Valberedningen i Brf Hästhoven 2 söker nu medlemmar som vill och har möjlighet att delta i kommande styrelse. Styrelsen har många viktiga uppgifter framöver och vi söker personer både med och utan erfarenhet från styrelsearbete. För att få en vital och fungerande styrelse är det viktigt det kommer in nya personer.

Har man erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller erfarenhet från eget företagande är detta givetvis en fördel, men absolut inget krav. Det viktigaste är ett visst mått av disponibel tid samt nyfikenhet och intresse för att vår bostadsrättsförening ska fungera och kunna ta sig an de utmaningar som väntar.

Om du tycker att detta verkar intressant och om du skulle vilja delta i den nya styrelsen som ska väljas på årsstämman nu i vår 2022 samt att du har lite disponibel tid, så ber vi dig att kontakta oss i valberedningen eller skriva ut och fylla i formuläret på baksidan och lägga det i föreningens brevlåda i porten Örsvängen 9. Berätta gärna lite om din bakgrund och ev. erfarenhet och om varför du skulle vilja delta i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att du svarar med ditt intresse före 28 feb.

Vänligen

Valberedningen för Brf Hästhoven 2

Katariina Heinistö och Staffan Pelikan

Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tel 073 321 4663

Staffan Pelikan Örsvängen 11, tel 070 542 7410