12 apr 2022

Nyhetsbrev April 2022

2022-04-12 19:08

Nyhetsbrev April 2022

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer starta våren/sommaren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Mer information om informationsmöte kommer att aviseras vid ett senare tillfälle.

Planerat hissbyte Örsvängen 9-11 Vecka 23-28

Planerat hissbyte Örsvängen 13-15 Vecka 27-33 (OBS! ändrat startdatum för hissbyte)

OBS! UNDER DESSA VECKOR KOMMER HISSEN VARA UR FUNKTION!

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har beslutat installera laddstolpar för elbilar på parkeringsplatsen. Tidplan för installation kommer vid senare tillfälle.

Föreningsstämma

Tisdagen den 31 Maj klockan 18.00-20.00 kommer föreningens årsstämma att ske på Kulturcentrum i Hallonbergens centrum. Vill du vara med i styrelsen och arbeta för våra hus och påverka ditt boende, anmäl ditt intresse till valberedningen Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tfn 073 321 4663 eller Staffan Pelikan Örsvängen 11, tfn 070 542 7410

.Har du en bra idé till föreningen? Skriv ner den och lämna motionen senast 20 april antingen via e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller i styrelsens brevlåda på Örsvängen 9.

Har du haft flugor på besök?

En del boende har fått besök av flugor, troligen gräsflugor. Larverna till gräsflugan utvecklas i gräsmattor där de lever på rotbladlöss. Gräsflugan orsakar ingen skada på människa eller egendom men kan uppfattas som besvärlig då den uppträder i stora mängder och de drabbar ofta samma byggnad år efter år. För att bekämpa flugorna kalkas våra gräsytor i ett första steg och vi kommer även inspektera taken så att ingen växtlighet finns på taken där flugorna kan trivas.

Utbyte av porttelefonerna

Är planerat att ske Onsdagen den 20 April. Vi återkommer med avisering genom e-post och genom anslag i portarnas entréer som en påminnelse att inte glömma ta med sig dom nya portbrickorna vi har delat ut i samtliga boendes brevlådor (om man inte har tillräckligt många av dom nya nycklarna)

Skyddsrum

Styrelsen har fått lite frågor angående föreningens skyddsrum. Skyddsrum finns på Örsvängen 9 och Örsvängen 15, varje skyddsrum är beräknat för 240 stycken personer. Skyddsrum och skyddsrumsmaterial besiktades 2014. Skyddsrumsmaterialet förvaras i elcentralen bredvid hissen på Örsvängen 9 och Örsvängen 15. Skyddsrum ska kunna iordningställas inom 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. Mer information om skyddsrum finns att läsa på MSB https://www.msb.se

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 Maj, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en trevlig Påsk

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2