28 jun 2024

Nu skall porttelefonen fungera igen :-)

2024-06-28 14:24

Hej alla! Nu ska porttelefonen fungera igen att ringa upp på och öppna portdörren med / Mvh Styrelsen 

24 jun 2024

porttelefoner ur funktion samtliga hus

2024-06-24 10:33

Hej! Vi har pågående driftavbrott porttfn samtliga hus, felsökning pågår / Vh Styrelsen

10 maj 2024

Information från styrelsen

2024-05-10 07:58

Hej alla medlemmar.

Öppethus; Pga. röd dag har vi valt att flytta öppethus till tisdagen den 4 juni 18:30.

Årsstämman;

Tyvärr behöver vi meddela att vi behöver ändra datum för årsstämman, anledning till detta är att revisorn ej är färdig med årsredovisningen.

Revisorn behöver tre veckor för att granska och färdigställa bokslut, det har nu gått sex veckor sedan de mottog vår årsredovisning.

Till stämman föreslår vi att byta revisorbyrå inför kommande bokslut.

Vi återkommer med nytt datum så snart vi mottagit färdigställt bokslut.


/ Styrelsen 

24 feb 2024

Planerat fjörrvärmeavbrott 5/3-24 kl 08-24

2024-02-24 18:11

Hej! Norrenegi har aviserat om planerad fjärrväme/varmvattensvstängning till våra hus den  5/3-24 kl 08.00-24.00 / Mvh Styrelsen 

8 feb 2024

Nyhetsbrev februari 2024

2024-02-08 17:10


Nyhetsbrev februari 2024

Hej medlemmar,

Stämma:

Styrelsen har satt ett preliminärt datum, 2024-05-23, för årets stämma. Ni kommer få en kallelse till stämman med bekräftat datum längre fram.

Motioner till stämman:

För er som vill lämna in motion till stämman så ska denna vara styrelsen till handa senast 2024-03-15.

Det går att lämna in motion på två sätt.

Via mejl: kontakt@brfhasthoven2.se med ämnesrubrik ”motion stämma 2024”.

Brev: Lämna i pappersformat i styrelsens brevlåda som finns utanför hus 9.

Parkering:

Som tidigare aviserat kommer en höjning av parkeringsavgift att ske med start 2024-05-01. Detta medför att samtliga avtal behöver förnyas, ni blir kontaktade av styrelsen för att signera de nya avtalen.

Framöver, ej ovannämnda tillfälle, kommer det tillkomma en administrativ kostnad på ca 400 kr vid förnyelse/ändring eller tecknande av nytt parkeringsavtal som debiteras hyresgäst av parkeringsplats.

Heat Tech och kalla element:

Heat Tech har varit på plats efter termostatbyte för att kontrollera temperaturen i lägenheterna, justeringar i de lägenheter som inte uppmätte 21°C har gjorts.

Viktigt att kom ihåg, när ni mäter inomhus temperatur behöver man stå i mitten av rummet minst 1 meter från element och ungefär 1 meter upp från golvet.

Har ni fortsatt problem vänligen kontakta styrelsen.

Vi läckage från element måste alltid styrelsen informeras.

Nätverk Ör

2022 la kommunen fram planer berörande Örvallens framtid.

Mer information om dessa planerar går att läsa på Sundbybergs stads hemsida.

Nätverk Ör är en organisation som arbetar med att behålla Örvallen, mer information om den organisationen finna att läsa på deras hemsida.

www.raddaor.com

Förstörelse

Det har tyvärr skett en del skadegörelse runt våra hus, främst vid Örsvängen 11.

Vi ber boende vara uppmärksamma på vad som sker i vårt område.

Övrigt

Det är ej tillåtet att sätta upp behållare för fågelmat på fasad, balkong, fönster eller närliggande träd. Inte heller eller slänga fågelmat på marken runt om våra hus. Detta medför stor risk för skadedjur så som råttor.

VIKTIGA DATUM:

Preliminärt stämman: 2024-05-23

Motion lämnas in senast: 2024-03-15

Öppet hus: Första onsdagen varje månad om ej annat aviseras

Kontakta styrelsen

Ni är varmt välkomna till öppet hus som hålls den första onsdagen i månaden. Har ni inte möjlighet att vara på plats kan du kontakta oss via mejl eller post/brev.

Mailadress: kontakt@brfhasthoven2.se

Post: Via styrelsens brevlåda utanför hus 9

Om man väljer post/brev, för att underlätta återkoppling från styrelsen, lämna telefonnummer och lägenhetsnummer.

Mvh,
Styrelsen


23 nov 2023

Nyhetsbrev november 2023

2023-11-23 19:58

Korrigering av information angående iLoq nycklar 
I tidigare nyhetsbrev fick ni information om att styrelsen skulle beställa in nycklar. Styrelsen har nu beslutat om att medlemmar själva får beställa nyckeln (modell S5) med inbyggd portbricka via återförsäljare (finns olika leverantörer), därefter hjälper styrelsen till med att programmera nyckeln. Detta kan styrelsen vara behjälpliga med under öppet hus (första onsdagen varje månad, kl 18.30 – 19.15 OM inte annat anges). 

Föreningens gräsytor runt husen
  Under vecka 46 kalkades samtliga gräsytor tillhörande föreningen, detta för att fortsätta förebygga gräsflugor vi tidigare varit drabbade utav.  

Uppdaterad regel för tvättstugan
  Efter ett genomfört tvättpass får medlemmar fortfarande ha tillgång till torkskåpet och torktumlare i 40 minuter till.   

Höjd avgift för medlemmar
 Under hösten har styrelsen tillsammans med Nabo gjort en långsiktig analys av föreningens ekonomi. I grunden är föreningens ekonomi god men på grund av den höga inflationen och det nya ränteläget är det nödvändigt att höja avgiften för att kompensera för detta. Nabo har föreslagit en ökning med 13% som fördelas över 2 år. 8% år 1 och 5% år 2.  

Styrelsen har i linje med denna rekommendation beslutat att höja avgiften från och med 1 januari 2024 med 8%. 

Hyreshöjning är planerad
Förhandlingarna pågår fortfarande om hyreshöjning för föreningens hyresrätter. Mer information kommer så fort förhandlingarna är avklarade. 

Höjd avgift för samtliga parkeringar
  Från och med 1 april 2024 höjs avgiften på samtliga parkerinsplatser. De nya avgifterna är följande: 

 • P-plats med laddstolpar samt motorvärmare (inklusive el till värmaren) 700kr/mån
 • P-plats med enbart motorvärmare (inklusive el till värmaren) 600kr/mån
 • P-plats utan laddstolpe/motorvärmare 500kr/mån

Nya parkeringsavtal med nya avgifter kommer att skickas ut för underskrift ihop med en uppsägning av nuvarande avtal till berörda under januari 2024. Tecknar du inte ett nytt p-avtal upphör ditt nuvarande p-avtal att gälla fr o m 2024.04.01

Heat Tech – värmeinjustering
När utomhustemperaturen är mer jämn (vid minusgrader) kommer Heat Tech att ha en uppföljning på deras arbete. Styrelsen kommer meddela om datum/tid för utförandet när vi får den av Heat Tech. Upplever ni fortfarande problem med värmen så kontakta styrelsen via kontakt@brfhasthoven2.se eller lägg en lapp i bruna brevlådan Örsvängen 9.  

Porttelefoner ur funktion 
Kablar utanför hus 9 har blivit avkapade under pågående projekt avsluta stambytet. Detta är orsaken till att porttelefonen är ur funktion till och från. Felavhjälpande arbete pågår. Driftstörningen innebär även att styrelsen inte har något internet i styrelserummet och kan INTE programmera nya portbrickor, Iloq nycklar eller ändra porttelefonnummer innan kablaget är lagat. Föreningstelefonen 08-12158528 är också ur funktion. Vi informerar alla boende så fort kablaget är lagat.  

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet
Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att ha öppen eld, marschaller och liknande på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong. 

Uppdatera era kontaktuppgifter på föreningens hemsida
Har ni inte redan ett inlogg skapar ni det på hemsidan Brf Hästhoven2 genom att trycka på knappen inlogg högst upp till höger, där skapar ni era kontaktuppgifter och framöver kan ni även ändra era kontaktuppgifter vid behov. Styrelsen gör många utskick genom e-post som tex nyhetsbrev, tillfälliga driftstörningar m m. Vid stora akuta driftstörningar kan vi även skicka ut kort information över sms.

Nästa Öppethus 
Onsdag den 6 december, 18.30-19.15, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln. Välkomna :-)  

Vi närmar oss helgdagar med mycket levande ljus, glöm inte att kontrollera funktionen i lägenhetens brandvarnare.
Styrelsen önska alla boende en trevlig första Adventshelg!

1 nov 2023

Renhållning parkeringsytan Torsd 2 november

2023-11-01 08:34

Torsdag 2 november kl 07.30 - 16.00 kommer parkeringens yta att blåsas ren och löv m m tas bort.

Vill du ha din parkeringsyta helt rengjord måste du flytta bort din bil helt från din p-plats under dagen då renhållningen pågår. Detta på grund av att det annars finns risk att din bil får skador så som stenskott på lack och rutor. Väljer du att stå kvar med din bil på din parkeringsplats ansvarar du själv för renhållningen på din parkeringsyta /Mvh Styrelsen

29 okt 2023

Planerat fjärrvärmeavbrott från Norrenergi

2023-10-29 11:02


Information från Norrenergi

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans

– värme och varmvatten stängs av

Nu bygger vi om vår fjärrvärmeproduktion och därför behöver vi stänga av värmeleveransen

till er fastighet enligt nedan:

Måndagen 6/11 och torsdagen 9/11 kl. 08:00 – 13:00

Berörda fastigheter är:

• Logdansvägen jämna nummer 2-48

• Mamsellstigen jämna nummer 2-8

• Majeldsvägen ojämna nummer 1-23, jämna nummer 2-16

• Kavaljersbacken jämna nummer 2-16

• Spelmanshöjden ojämna nummer 1-15, jämna nummer 2-26

• Ringleken ojämna nummer 1, jämna nummer 2-4, ojämna nummer 3-5 (Örskolan)

• Örsvängen ojämna nummer 1-15, jämna nummer 6 A-C

Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden. Vi jobbar så fort vi kan

för att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Så snart arbetet är genomfört kommer

värmen tillbaka.

För mer information om arbetet, kontakta gärna vår arbetsledare Hans Andersson eller

Simon Swärd Borgman på telefon 08-475 04 00.

Varma hälsningar

Norrenergi

23 okt 2023

Inomhustemperatur efter värmeinjusteringen

2023-10-23 17:45

Hej alla boende!

Hur mäter man inomhustemperaturen?

Mitt i rummet alternativt 1 m in i rummet från fönster och 1 m upp från golv med en termometer.

Man mäter inte inomhustemperaturen med en termometer stående på fönsterbrädan eller genom att känna med handen på elementet om det är varmt eller kallt.

Elementens värme regleras av termostaten som känner av rummets temperatur på luften Termostaten är inställd på att släppa på/ut värme under 22 grader inne i din lägenhet. Har du 20,5 gr- 21,5 gr så finns det inget fel med temperaturen inne i din lägenhet

Ytterligare faktorer som kan påverka inomhustemperaturen är hur du har möblerat framför elementen med stora blockerande möbler, även gardiner kan ha en påverkan på spridning av elementets värme och termostatens av/på funktion. Har du stora möbler framför termostaten eller elementet blockerar dessa saker att sprida elementets värmestrålning ut i rummet, stora saker blockerar luftens cirkulation runt termostaten som skall känna av rummets temperatur och slå på/av värme.

Har du din spaltventil ovan fönster i sovrum och vardagsrum till hälften öppen? Spaltventilens tilluft in i lägenheten hjälper till att sprida värmen från elementen som även stiger upp mot taket rätt fördelad i din lägenhet.

Elementen skall vara lite svalare nertill än upptill, detta reglerar dom utbytta och injusterade ventilerna på elementen för att utvinna så mycket som möjligt av värmen vi skickar in i elementet. Varmvattnet kommer in i elementet upptill, cirkulerar runt i hela elementet sakta för att ta till vara/utvinna så mycket av värmen i varmvattnet som möjligt innan varmvattnet lämnar elementet nertill och till slut hamnar hos fjärrvärmeverket som mäter returtemperaturen på föreningens varmvatten. Att leverera för hög returtemperatur på varmvattnet tillbaka till fjärrvärmeverket genererar ”straffavgift” högre fjärrvärmeavgift för hela föreningen. Detta för att alla fastighetsägare skall utvinna så mycket av varmvattnet som det är möjligt för att inte slösa på energi, jobba miljömedvetet ”inte elda för kråkorna”.

Tidigare har föreningen haft termostater på elementen som inte har fungerat och stängt ner värmetillförseln när inomhus temperatur varit uppnådd, ventil som har varit uppskruvade och ur funktion vilket ökat värmecirkulationen i elementen, boende har vädrat ut värme genom öppna fönster för att det varit för varmt i lägenheten.

Delar av styrelsen har under några veckor varit runt hos boende som felanmält värmerelaterade fel efter avslutat termostat/injusterings arbete i våra fastigheter. Endast ett fåtal fall av alla värmerelaterade felanmälningar har haft ett driftfel, övriga felanmälningar har handlat om handhavande fel i form av möblering och gardiner som täcker över elementen, trotts detta har vi i 99,9% av felanmälningarna ändå mätt en inomhustemperatur på 20 - 22 gr i samtliga rum, en inomhustemperatur som rekommenderas av folkhälsomyndigheten.

Har ni mätt er inomhustemperatur korrekt och kontrollerat blockerande möbler/gardiner runt era element enligt information ovan och ändå behöver felanmälan inomhustemperaturen vänder ni er till styrelsen på e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller lägg lapp i styrelsens brevlåda utanför Örsvängen 9 med era kontaktuppgifter namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

Hej alla boende!

Hur mäter man inomhustemperaturen?

Mitt i rummet alternativt 1 m in i rummet från fönster och 1 m upp från golv med en termometer.

Man mäter inte inomhustemperaturen med en termometer stående på fönsterbrädan eller genom att känna med handen på elementet om det är varmt eller kallt.

Elementens värme regleras av termostaten som känner av rummets temperatur på luften Termostaten är inställd på att släppa på/ut värme under 22 grader inne i din lägenhet. Har du 20,5 gr- 21,5 gr så finns det inget fel med temperaturen inne i din lägenhet

Ytterligare faktorer som kan påverka inomhustemperaturen är hur du har möblerat framför elementen med stora blockerande möbler, även gardiner kan ha en påverkan på spridning av elementets värme och termostatens av/på funktion. Har du stora möbler framför termostaten eller elementet blockerar dessa saker att sprida elementets värmestrålning ut i rummet, stora saker blockerar luftens cirkulation runt termostaten som skall känna av rummets temperatur och slå på/av värme.

Har du din spaltventil ovan fönster i sovrum och vardagsrum till hälften öppen? Spaltventilens tilluft in i lägenheten hjälper till att sprida värmen från elementen som även stiger upp mot taket rätt fördelad i din lägenhet.

Elementen skall vara lite svalare nertill än upptill, detta reglerar dom utbytta och injusterade ventilerna på elementen för att utvinna så mycket som möjligt av värmen vi skickar in i elementet. Varmvattnet kommer in i elementet upptill, cirkulerar runt i hela elementet sakta för att ta till vara/utvinna så mycket av värmen i varmvattnet som möjligt innan varmvattnet lämnar elementet nertill och till slut hamnar hos fjärrvärmeverket som mäter returtemperaturen på föreningens varmvatten. Att leverera för hög returtemperatur på varmvattnet tillbaka till fjärrvärmeverket genererar ”straffavgift” högre fjärrvärmeavgift för hela föreningen. Detta för att alla fastighetsägare skall utvinna så mycket av varmvattnet som det är möjligt för att inte slösa på energi, jobba miljömedvetet ”inte elda för kråkorna”.

Tidigare har föreningen haft termostater på elementen som inte har fungerat och stängt ner värmetillförseln när inomhus temperatur varit uppnådd, ventil som har varit uppskruvade och ur funktion vilket ökat värmecirkulationen i elementen, boende har vädrat ut värme genom öppna fönster för att det varit för varmt i lägenheten.

Delar av styrelsen har under några veckor varit runt hos boende som felanmält värmerelaterade fel efter avslutat termostat/injusterings arbete i våra fastigheter. Endast ett fåtal fall av alla värmerelaterade felanmälningar har haft ett driftfel, övriga felanmälningar har handlat om handhavande fel i form av möblering och gardiner som täcker över elementen, trotts detta har vi i 99,9% av felanmälningarna ändå mätt en inomhustemperatur på 20 - 22 gr i samtliga rum, en inomhustemperatur som rekommenderas av folkhälsomyndigheten.

Har ni mätt er inomhustemperatur korrekt och kontrollerat blockerande möbler/gardiner runt era element enligt information ovan och ändå behöver felanmälan inomhustemperaturen vänder ni er till styrelsen på e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller lägg lapp i styrelsens brevlåda utanför Örsvängen 9 med era kontaktuppgifter namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

24 sep 2023

Nyhetsbrev september 2023

2023-09-24 21:05

September nyheter 2023

Utbyte stamventiler, termostatventiler, termostater samtliga radiatorer och värmeinjustering

Projektet med utbyte ventiler och värmeinjustering är nu klart. Samarbetet med HeathTech gick väldigt smidigt och tidsplanen följdes exemplariskt. Vi vill tacka alla boende som hjälpt till att hålla sin lägenhet tillgänglig under aviserad dag/tid under detta projekt. Om ni upptäcker läckage från era element där ventiler eller luftaren sitter ska ni höra av er till e-postadress info@heattech.se eller ringa tfnnr 070-750 03 68.

Slutföra stambyte

Styrelsen har skrivit avtal med Samsons Rör AB som kommer att påbörja sin etablering redan nu på måndag den 25/9 och startar på Örsvängen 13. Arbetet med att byta ut avloppsrören under våra hus och fram till tomtgränsen kommer att innebära störningar för alla boende i form av ljud vardagar och även avspärrning av ytor utomhus. Arbetet beräknas vara klart februari 2024.

Översvämmade parkeringsplatser

Parkeringsplatser som varit drabbade av översvämning är nu flyttade till gamla besöksparkeringen och besöksparkeringen är flyttad till Örsvängen 15.

Efter mycket påtryck från styrelsen och även drabbade boende hos föreningen så har Sundbybergs Stad/SAVAB haft spolbilar ute för att renspola igensatt dagvattenröret och även tillfälligt gjort en stenkista bortanför fotbollsplanen för att underlätta vattenavrinningen för vår p-yta fram till dess att staden tar ett beslut för fortsatta åtgärder.

Styrelsen har tecknat nytt parkeringsövervakningsavtal med Apcoa Parking.

Avtalet börjar gälla 6 April 2024. Det nya avtalet innebär mer intäkter till föreningen, att p-automaten försvinner och ersätts med en nedladdningsbar app eller QR-kod som kommer att användas för att betala p-avgiften för besökande. Apcoa kommer även utöka bevakning av föreningens p yta med 2 ggr/kväll. I vår när p ytorna är rena från snö och sopade kommer Apcoa måla tydliga parkeringslinjer, förbättra linjer på plank och även skyltning.

Förberett i tidigare projekt för ytterligare 8 laddstolpar som genererar 16 laddpunkter

Det pågår arbete i styrelsen för att kunna utöka antalet laddplatser för elbilar, vi återkommer när vi har mer information.

Förhandling för hyreshöjning föreningens hyresrätter 2024

Styrelsen har även i år tagit hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare Nabo att förhandla med hyresgästföreningen för hyreshöjning 2024 föreningens hyresrätter.

Styrelsen har en pågående utredning för en eventuell avgiftshöjning för medlemmar

Vi återkommer när vi har besked efter att utredningen är klar

Styrelsen har en pågående utredning för en eventuell höjning av hyran för parkeringsplatserna

Vi återkommer när vi har ett besked efter att utredningen är klar

Styrelsen har beslutat att köpa in Iloq nycklar som styrelsen programmerar till boende

Det har kommit till vår kännedom att beställa och få Iloqnyckel programmerad av Axlås till allmänna utrymmen är både omständlig och onödigt dyr, ca 2000kr. Styrelsen har beslutat att köpa in ett antal Iloq nycklar som styrelsen hanterar programmeringen av. Vid behov av att köpa en Iloqnyckel gör ni enklast ett ärende till kontakt@brfhasthoven2.se eller lägger en lapp i styrelsens brevlåda Örsvängen 9, kostnaden kommer bli ca 550kr.

Har ni tappat bort en nyckel och vill få den spärrad anmäler ni det lättast till kontakt@brfhasthoven2.se eller lägger en lapp i styrelsens brevlåda Örsvängen 9 där anger ni även nyckelmärkning ni finner högst upp på nyckeln (lämpligast kontrollerar ni vilka nycklar ni har kvar anger deras nummer så kan vi sedan finna den förlorade nyckeln i låssystemet). Om ni skulle hitta den förlorade nyckeln så kan vi lätt ta bort spärren på nyckeln och dess inbyggda portbricka så den strax går att använda igen.

Tillbud på bilar på föreningen parkeringsyta

Förra helgen 16/9 fick en boende alla däcken stulna ihop med bilens katalysator, Lördag kväll 23/9 fick en bil inbrott, ytterligare ett inbrott kunde avstyras av en observant boende. En helgrå Volvo/combi av nyare modell har synt till vid båda tillfällena. Båda händelserna är polisanmälda. Vi ber alla boende att vara uppmärksamma på obehöriga kvällar/nätter med eller utan bil som rör sig i eller omkring föreningens parkering.

För er boende som inte hade möjlighet att närvara på årsstämman eller läst information i portinfo så ser styrelsesammansättningen ut enligt följande efter årsstämman

Ordförande Aaron Timstråhle (hus 15)

Kassör Tobias Boberg (hus 15)

Ledamot Bo Tegnér (hus 13)

Ledamot Jessica Gasslander (hus 11)

Ledamot Michael Power (hus 11)

Ledamot Tim Laskar (hus 9)

Ledamot Jeanette Johansson (hus9)

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 oktober, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

28 jun 2023

Årsredovisning 2022

2023-06-28 17:29

Hej alla medlemmar!

Nu finns Årsredovisningen för 2022 att läsa för medlemmar på föreningens hemsida / Mvh Styrelsen Brf Hästhoven2

28 jun 2023

Påminnelse om kallelse Årsstämma 2023

2023-06-28 17:24

Kallelse till årsstämma 2023

Dag och Tid: 29 juni 2023   klockan 17:00

Plats: Utomhus bakom Örsvängen 11, 174 51 Sundbyberg

Dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Godkännande av dagordningen.

3. Val av stämmoordförande.

4, Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5. Val av två justera re tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9. Föredragning av revisorns berättelse.

10, Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelselsen.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer för nästkommande

verksamhetsår.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

16. Val av valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut),

19, Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

18 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ett (1) ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, daterad och av

medlemmen undertecknadfullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett årfrån utfärdandet.

Ombudfår inte företräda mer än en {1} medlem, På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde,

Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara:

• annan medlem

• medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo

• annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen iföreningens hus

• god man

Om medlem harförvaltare företräds medlemmen avförvaltaren. Underårig medlem företräds av sin

förmyndare. Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett

registreringsbevis som är högst ett år gammalt.

/ Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

31 maj 2023

Nyhetsbrev Maj 2023

2023-05-31 21:01

Maj nyheter 2023

Öppen Årsstämma 2023

Årsstämman kommer att ske den 15 Juni klockan 18.00 på gräsytan bakom Örsvängen 11. Vi har valt en öppen årsstämma och platsen för att öka tillgängligheten för fler medlemmar att delta på årsstämman, varmt välkomna!

Utbyte stamventiler, termostatventiler, termostater samtliga radiatorer och värmeinjustering

Styrelsen har beslutat att skriva avtal med Heatech som entreprenör av värmeinjusteringen. Heatech har lång erfarenhet och arbetar även med större fastighetsägare i liknande projekt. Arbetet planeras att starta i september och beräknas att pågå under 4 veckor. Tidsplan presenteras närmare starten av projektet.

Slutföra stambyte

Styrelsen har ännu inte tagit ett beslut på vilken entreprenör vårt samarbete i projektet blir.. Vi har anlitat ett företag för att ta mark/jordprov av eventuell förorening vid läckage avloppsledningar runt våra fastigheter. Detta är utfört då mark/jordschakt av förorenat material kan kräva stora kostnader vid destruktion/förorenat material, samtidigt var ledningskollen ute och märkte upp ledningar utanför våra hus entréer inför stundande projekt..

Elavbrott Örsvängen 15

Vi har haft ett större elavbrott/elfel på Örsvängen 15 under våren. Vid elavbrottet och ”jakten” på reservdelar konstaterades att delar av våra elcentraler kommer att behöver bytas ut, detta för att det är stor brist på reservdelar till centralerna som är från 60 talet. Detta arbete planeras att ske under nästkommande år 2024.

Sopsug felanmäla vilket fel till vem?

Alla fel på sopsugen anmäls till Styrelsen på mail kontakt@hasthoven2.se eller lägg en lapp i brevlådan vid entrén Örsvängen 9.

Driftstopp på sopsugen orsakade av sopstopp eller liknande fel brukar Savab/Envak vara väldigt snabba med att meddela styrelsen som då maila ut informationen till boende och vi försöker även hinna sätta upp info om driftstörning på sopinkasten. Fel som anmäls till Savab/Envak som ligger i föreningens ansvar kan annars bli stora kostnader för föreningen.

Stökigt/skadegörelse i några av våra fastigheter

Örsvängen 11 har under våren haft en del problem med åverkan på entrédörren´s låscylinder, dörrstängararm mm. Senast under majmånad har det varit inbrottsförsök/brytmärken på dörren in till elcentralen entréplan. Örsvängen 15 har haft ett inbrott i ett lägenhetsförråd tidig vår, när inbrottet skedde är okänt. Ta för vana att hälsa på okända i er fastighet då detta kan förebygga brott då den okända vet att den är uppmärksammad av boende, släpp inte in okända i er fastighet när ni går in/ut fråga istället om ni kan hjälpa till och vem dom ska besöka.

Brandceller, förebygga spridning av giftig gas och spridning av eld, förebygger även inbrott i lägenhetsförråd och cykelstölder

Det förekommer ofta att cykelrumsdörren står uppställda i våra fastigheter, Fortsätter detta problem så kommer dörruppställen att tas bort då delvis dörrens funktion är en brandcell som skall begränsa en eventuell rökutveckling och även spridning av brand. Uppställda dörrar ökar även inbrottsrisken i lägenhetsförråd och cykelstölder.

Skräpigt föreningens mark av portionssnus och cigarettfimpar

Styrelsen har fått klagomål på att det kastas ut cigarettfimpar, portionssnus och annat skräp från balkonger. Oftast syns nerskräpningen på gräsmattan eller asfalten utanför berörda balkonger. Vi hoppas att berörda boende skaffar sig en askkopp att fimpa och kasta portionssnus i så föreningen förebygger nerskräpning på våra gräs/asfaltsytor.

Förberett i tidigare projekt för ytterligare 8 laddstolpar som genererar 16 laddpunkter

Föreningen har efterfrågan från boende på ytterligare laddplatser för elbilar. Förberedelse pågår i form av elförsörjning i det redan startade projektet från förra året (2022). Tidsplan för ytterligare laddstolpar finns inte i dagsläget. Vi har och har haft problem med att boende velat ha/hyra en laddstolpe och sedan inte nyttjar elstolpen. Projektet laddstolpar och dess hyreskostnad baseras på investeringskostnad/avskrivningstid/elförbrukning nyttjas. För att förebygga hyreshöjning p-plats med laddstolpe kommer berörda p-plats hyresgäster att flyttas till en ledig p-plats med motorvärmare eller utan motorvärmare. Styrelsens p-plats grupp kommer att kontakta berörda.

Fönster insidan medlems underhållsansvar, även att smörja/justera och eventuellt täta fönster

Styrelsen har fått kontakt med en kunnig firma/person med mångårig erfarenhet av föreningens fönster av fabrikatet Leiab modell Epok som monterades av tidigare fastighetsägare AB Fastighetsförvaltaren ca 1999. Firma att kontakta vid fönsterproblem/låsning, smörjning, tätning osv är Kungsängens Glas Lars Andersson Tfn 070-547 42 11 e-post k-angens.glas@telia.com

Förhandling pågår för hyreshöjning föreningens hyresrätter

Styrelsen har ännu inget besked om vilken hyreshöjning det blir för föreningens hyresgäster, vi kommer att meddela berörda så fort vi har ett besked att ge.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong.

Nästa Öppethus

Onsdag den 7 Juni, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

13 apr 2023

Sandsopning Tisdagen 18 april

2023-04-13 11:24

Tisdagen den 18/4 kommer det att sandsopas på vår parkering samt utanför husen.

Vänligen parkera bilen på så sätt att de kan komma åt att sopa.

Tack på förhand!

Hälsningar Styrelsen

22 mar 2023

Byte av elmätare vecka 13

2023-03-22 11:01

Hej alla medlemmar i BRF Hästhoven 2.

Under vecka 13 kommer vattenfall att byta ut elmätarna i våra hur, när elmätarna byts ut kommer elen att stängas av i ca 30 min.


7 mar 2023

Information från valberedningen

2023-03-07 15:27

Hej medlem i Brf Hästhoven 2, feb 2023

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift att förvalta vår gemensamma egendom. Våra gamla byggnader har en del renoveringsbehov och många nya projekt måste startas och övervakas. Även om den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt skötseln är utlagd på entreprenad, är styrelsen ytterst ansvarig och har stor arbetsbörda. Arbetet i styrelsen är inte bara viktigt, men även roligt. Man får lära känna sina grannar, och får kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar och möjlighet att verka för en trevlig förening.

Valberedningen i Brf Hästhoven 2 söker nu medlemmar som vill och har möjlighet att delta i kommande styrelse. Styrelsen har många viktiga uppgifter framöver och vi söker personer både med och utan erfarenhet från styrelsearbete. För att få en vital och fungerande styrelse är det viktigt det kommer in nya personer.

Har man erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller erfarenhet från eget företagande är detta givetvis en fördel, men absolut inget krav. Det viktigaste är ett visst mått av disponibel tid samt nyfikenhet och intresse för att vår bostadsrättsförening ska fungera och kunna ta sig an de utmaningar som väntar.

Om du tycker att detta verkar intressant och om du skulle vilja delta i den nya styrelsen som ska väljas på årsstämman nu i vår 2023 samt att du har lite disponibel tid, så ber vi dig att kontakta oss i valberedningen eller skriva ut och fylla i formuläret på baksidan och lägga det i föreningens brevlåda i porten Örsvängen 9. Berätta gärna lite om din bakgrund och ev. erfarenhet och om varför du skulle vilja delta i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att du svarar med ditt intresse före 10 mars.

Vänligen

Valberedningen för Brf Hästhoven 2

Staffan Pelikan och Yngve Simon

Staffan Pelikan Örsvängen 11, tel 070 542 7410

Yngve Simon, Örsvängen 15, tel 070 558 6471

Jag är intresserad av att delta i Brf Hästhovens 2's styrelse

Mina uppgifter:

Namn:

Adress:

Tel:

Ev. e-mailadress:

Min ev. erfarenhet av företagande, styrelsearbete eller yrkeserfarenhet som skulle vara till nytta i en kommande styrelse:

Lite kort om varför jag skulle vilja ingå i Brf Hästhovens styrelse och vad jag tror jag skulle kunna bidra med i styrelsearbetet:

Detta brev har delats ut i samtliga medlemmars brevlådor.

10 feb 2023

Nyhetsbrev februari 2023

2023-02-10 14:07

Sundbyberg 2023-02-10

Februari nyheter 2023

Styrelsen börjar med att önska alla boende en God fortsättning på det nya året!

24 november -22 närvarade delar av styrelsen på ett möte vi blev kallade till av Lantmäteriet

Sundbybergs stad ihop med flera av stadens aktörer har ansökt om fastighetsreglering, omprövning av ledningsrätt samt omprövning av gemensamhetsanläggningar och skälet är då att genomföra åtgärder i enlighet med den nya detaljplanen för området -ny större Örskola och ny Örhall. Staden vill även ”köpa” 0,6 kvm mark i slutet av gräsytan utanför Örsvängen 9 vilket styrelsen har bestridit.

Ingen planerad avgiftshöjning för medlemmarna

Styrelsens ambition är att inte höja medlemsavgiften under 2023. För att förebygga en avgiftshöjning kommer vi bli tvungna att prioritera vilka projekt som skall utföras under 2023. Projekt som vi planerar att utföra 2023 är att avsluta stambytet (stamrör i bottenplattan källarplan, under våra hus och i vår mark utanför våra hus) och projektet med byte av stamventiler källarstråk, byte radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen inklusive injustering av radiatorventilerna, projektet genererar besparing av fjärrvärmekostnaden (uppvärmningskostnad) för föreningen.

Våra nya hissar

Alla fel eller driftstopp på föreningens nya hissar ska felanmälans direkt till Kone 077-150 00 00. Tänk på att täcka golv och väggar med tex kartong/grövre papp om ni ska fraktar saker i hissen som kan skada ytorna så vi behåller våra nya fina hissar oskadade.

Planerad cykelrumsröjning och barnvagnsrumsröjning

Rebicycle kommer sköta röjningen av cyklar, barnvagnar och pulkor i våra hus och den kommer ske i slutet på februari. Ni har fått ett första informationsbrev i era brevlådor, mer information kommer närmare själva röjningen. Ni kommer att få 3 stycken uppmärkningsband, dessa ska placeras på era cyklar, barnvagnar och pulkor som ni vill behålla. Ej uppmärkta föremål kommer att omhändertas av Rebicycle. Behöver ni fler än 3 uppmärkningsband kontaktar ni info@rebicycle.se innan den 15 februari. Ni behöver ange namn, adress samt hur många extra uppmärkningsband ni behöver.

Flera sandlådor

Styrelsen har kompletterat med sandlådor utanför varje hus. Behöver du sand för sanda vid din bil på parkeringen eller tycker det är halt utanför ditt hus och du vill stödsanda så går det jättebra att ta sand ur sandlådorna som nu finns utanför varje hus.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Utredning pågår om utrymmet är lämpligt att använda som laddplats för el-cyklar, el-sparkcyklar och liknande mindre elfordon som många boende idag laddar inne i sina lägenheter. Brandskyddsmyndigheten har svarat skriftligt

Föreningens avtal med Sveriges fastighetsförvaltning AB

Styrelsen har haft problem med samarbete med S-AB under året 2022. S-AB har bytt ut föreningens förvaltare 3-4 gånger under 2022. Styrelsen kommer att kalla till ett möte med S-AB nya tillsatta förvaltare under februari för att försöka få ett fungerande samarbete under 2023.

Förhandling pågår för hyreshöjning föreningens hyresrätter

Det var några år sedan föreningen hade hyreshöjning för våra hyresgäster. Vi har ökade driftskostnader för föreningen och det är nu dags för hyreshöjning fr o m 1 februari 2023. Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är fortfarande inte överens om 2023 års hyreshöjning. Fastighetsägarna har sänkt sitt bud från 9,3% till 8,9% och Hyresgästföreningen står fast vid 2,8%.

Vi återkommer så fort förhandlingar är klara.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider:

Måndag - Fredag kl 09:00-17:00

Lördag - Söndag kl 12.00-17.00

Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Störande ljud kvällstid

Styrelsen har fått klagomål på att det ibland förekommer störande ljud ifrån närliggande lägenheter där det pågår tv-spel/dataspel/TV tittande. Tänk på att använda hörlurar istället för att ha ljudet via högtalare, undvik hög röst och slag i tangentbord och liknande då det är störande för dina grannar som försöker sova och skall arbeta dagen efter.

Utdrag från BRF Hästhovens stadgar:

§ 6. Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Man får inte störa genom att föra oväsen och detta är extra angeläget att följa kl. 22.00–07.00

Nästa Öppethus

Onsdag den 1 mars, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 maj 2022

Informationsmöte inför hissbyte våra fastigheter

2022-05-12 15:52

Kone kommer och informerar om tidsplanen, hur hela processen kommer att gå till med demontering gamla hissar och montering nya hissar och svarar på frågor om ni har några gällande hissbytet.

När: Måndag 23/5

Tid: 18.00

Plats: Gräsyta bakom Örsvängen 13

Varmt Välkomna! 

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2022

Nyhetsbrev April 2022

2022-04-12 19:08

Nyhetsbrev April 2022

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer starta våren/sommaren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Mer information om informationsmöte kommer att aviseras vid ett senare tillfälle.

Planerat hissbyte Örsvängen 9-11 Vecka 23-28

Planerat hissbyte Örsvängen 13-15 Vecka 27-33 (OBS! ändrat startdatum för hissbyte)

OBS! UNDER DESSA VECKOR KOMMER HISSEN VARA UR FUNKTION!

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har beslutat installera laddstolpar för elbilar på parkeringsplatsen. Tidplan för installation kommer vid senare tillfälle.

Föreningsstämma

Tisdagen den 31 Maj klockan 18.00-20.00 kommer föreningens årsstämma att ske på Kulturcentrum i Hallonbergens centrum. Vill du vara med i styrelsen och arbeta för våra hus och påverka ditt boende, anmäl ditt intresse till valberedningen Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tfn 073 321 4663 eller Staffan Pelikan Örsvängen 11, tfn 070 542 7410

.Har du en bra idé till föreningen? Skriv ner den och lämna motionen senast 20 april antingen via e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller i styrelsens brevlåda på Örsvängen 9.

Har du haft flugor på besök?

En del boende har fått besök av flugor, troligen gräsflugor. Larverna till gräsflugan utvecklas i gräsmattor där de lever på rotbladlöss. Gräsflugan orsakar ingen skada på människa eller egendom men kan uppfattas som besvärlig då den uppträder i stora mängder och de drabbar ofta samma byggnad år efter år. För att bekämpa flugorna kalkas våra gräsytor i ett första steg och vi kommer även inspektera taken så att ingen växtlighet finns på taken där flugorna kan trivas.

Utbyte av porttelefonerna

Är planerat att ske Onsdagen den 20 April. Vi återkommer med avisering genom e-post och genom anslag i portarnas entréer som en påminnelse att inte glömma ta med sig dom nya portbrickorna vi har delat ut i samtliga boendes brevlådor (om man inte har tillräckligt många av dom nya nycklarna)

Skyddsrum

Styrelsen har fått lite frågor angående föreningens skyddsrum. Skyddsrum finns på Örsvängen 9 och Örsvängen 15, varje skyddsrum är beräknat för 240 stycken personer. Skyddsrum och skyddsrumsmaterial besiktades 2014. Skyddsrumsmaterialet förvaras i elcentralen bredvid hissen på Örsvängen 9 och Örsvängen 15. Skyddsrum ska kunna iordningställas inom 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. Mer information om skyddsrum finns att läsa på MSB https://www.msb.se

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 Maj, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en trevlig Påsk

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

7 feb 2022

Valberedningen informerar medlemmar

2022-02-07 21:27

Hej medlem i Brf Hästhoven 2,                                                                        2 feb 2022

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift att förvalta vår gemensamma egendom. Våra gamla byggnader har ett stort renoveringsbehov, så många nya projekt måste startas övervakas. Även om den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt skötseln är utlagd på entreprenad, är styrelsen ytterst ansvarig och har stor arbetsbörda. Arbetet i styrelsen är inte bara viktigt, men även roligt. Man får lära känna sina grannar, och får kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar och möjlighet att verka för en trevlig förening.

Valberedningen i Brf Hästhoven 2 söker nu medlemmar som vill och har möjlighet att delta i kommande styrelse. Styrelsen har många viktiga uppgifter framöver och vi söker personer både med och utan erfarenhet från styrelsearbete. För att få en vital och fungerande styrelse är det viktigt det kommer in nya personer.

Har man erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller erfarenhet från eget företagande är detta givetvis en fördel, men absolut inget krav. Det viktigaste är ett visst mått av disponibel tid samt nyfikenhet och intresse för att vår bostadsrättsförening ska fungera och kunna ta sig an de utmaningar som väntar.

Om du tycker att detta verkar intressant och om du skulle vilja delta i den nya styrelsen som ska väljas på årsstämman nu i vår 2022 samt att du har lite disponibel tid, så ber vi dig att kontakta oss i valberedningen eller skriva ut och fylla i formuläret på baksidan och lägga det i föreningens brevlåda i porten Örsvängen 9. Berätta gärna lite om din bakgrund och ev. erfarenhet och om varför du skulle vilja delta i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att du svarar med ditt intresse före 28 feb.

Vänligen

Valberedningen för Brf Hästhoven 2

Katariina Heinistö och Staffan Pelikan

Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tel 073 321 4663

Staffan Pelikan Örsvängen 11, tel 070 542 7410

5 dec 2021

December Nyheter 2021

2021-12-05 08:16

Sundbyberg 2021-12

Decembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem och porttelefoner

Fastigheternas låscylindrar är nu utbytta, det som kvarstår är utbyte av fastigheternas porttelefoner. Innan dom nya porttelefonerna är installerade kan det pågå driftstörning att ringa från porttelefonen och att öppna entrédörren från telefonerna.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har skrivit avtal med LS Tak Sverige AB för att utföra den mindre renoveringen utav husens tak enligt utlåtandet från oberoende sakkunnig i tak. Takarbetet är påbörjat i hus 9.

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer troligt starta våren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Informationsmöte sker i god tid innan planerat hissarbetet påbörjas.

Sopsugsprojektet

Dom nya sopnedkasten placerade mellan hus 9-11 och 13-15 ut mot gatan är nu monterade. Driftsättningen av den nya sopsugen beräknas ske första kvartalet 2022. Sundbyberg Avfall & Vatten har gått runt i våra fastigheter och ringt på hos boende för att besvara frågor om hur man sorterar sitt avfall på rätt sätt i dom olika fraktionerna och även delat ut sorteringsmaterial. När den nya sopsugen är driftsatt kommer dom gröna tillfälliga kärlen för restavfall tas bort och matavfallsorterings kärlen kommer att stängas ner. Viktigt att tänka på är att använda dom nya bruna påsarna som tejpas ihop när sopsugen är driftsatt.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Vi har rivit ut gamla sopsugen inne i våra fastigheter, utrymmet är rengjort och skall nu målas för att sedan kunna användas som cykelrum då vi ser att vi har brist på cykelplatser

Kommunens fortsatta tidsplan för detaljplanearbetet ny större Örskola och ny Örhall

Detaljplan vann laga kraft 6 maj 2021. I stort ser kommunens planering ut på följande sätt, nu börjar kommunens arbeten för att genomföra detaljplanen: lantmäteriförrättning (LM), förberedande arbeten (såsom lednings-omläggningar, ordnande av allmän plats), byggnation av skola och idrottshall. Prel. Tidplan

–Lantmäteriförrättning 2021-2022

–Upphandling 2022-2023

–Byggnation 2023-2025

Föreningen kommer fortfarande ha möjlighet att överklaga bygglovet.

27 september närvarade delar av styrelsen på ett informationsmöte i kommunhuset som handlade om Örvallens framtid

Från Sundbybergs Stad närvarade bland annat Helen Lehman Mark o Exploateringsingenjör som berättade att Kommunen har problem med avloppsvatten och regnvatten på grund av generella kapacitetsutmaningar under jord i hela kommunen. Det finns i nuläget inte tillräckligt dimensionerade ledningar för att ta hand om vattnet som behöver ledas bort. Då marken omkring Örvallen är sjöbotten och en av de lägsta punkterna i norra Sundbyberg innebär det att vid stora mängder nedfall kommer utmaningarna här vara särskilt stora. Därför kommer staden stå inför speciella utmaningar i detta område. En pumpstation och dess placering kommer att utredas av berörd förvaltning tillsammans med bland annat Solna Stad men också alla intressenter med el- och andra sorters ledningar som passerar området”

Styrelsen har tecknat avtal med ny teknisk fastighetsförvaltare.

Den nya fastighetsförvaltaren heter Svensk fastighetsförvaltning AB och kommer att tillträda 1 januari 2022. Vi återkommer med kontaktuppgifter till den nya fastighetsförvaltaren närmare tillträdet.

Styrelsen jobbar med att ta fram en ny och hållbar underhållsplan för våra hus.

Styrelsen har under sommar/höst börjat arbeta fram en ny underhållsplan för våra hus som bygger på sak kunniga utlåtanden/besiktningar av olika anläggningar då den tidigare underhållsplanen mer har byggt på antaganden. Vi gör detta för att få en mer realistisk bild av hur mycket pengar föreningen behöver budgetera varje år för framtida renoveringar av våra hus och att säkerhetsställa att renoveringarna/upprustningar sker i rätt tid efter en prioriteringslista. Vi återkommer med mer information om den nya underhållsplanen när vi är färdiga i arbetet med underhållsplanen.

Planerad dräneringen runt våra fastigheter enligt den gamla underhållsplanen.

Styrelsen har tagit ut en sak kunnig besiktningsman som mätt fukt i golv/väggar i husens källarplan (bottenplattan) för att se över behovet av att dränera om runt våra fastigheter. Besiktningen visade att endast hus 9 gav ett litet utslag på fukt i en del av bottenplattan. Vi kommer nu att utvärdera behovet av dränering runt delar av hus 9 ihop med en sak kunnig i dränering flerfamiljshus med skyddsrum.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 5 Januari, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Nu när många boende tänder levande ljus i hemmet, glöm inte bort att kontrollera funktionen på din brandvarnare!

God Jul och Gott nytt år önskar Styrelsen Brf Hästhoven

6 sep 2021

September Nyheter 2021

2021-09-06 13:32

Sundbyberg 2021-09

Septembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har ännu inte fått något startdatum för det planerade projektet och återkommer till er boende så fort vi har mer information.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen fortsätter att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras under hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet skedde den 18 augusti.

Besiktningen är nu utförd och gick problemfritt. PW Bad & Bygg AB som utförde stambytet har från den 18 augusti 2 månader framåt på sig att åtgärda besiktningsanmärkningarna i berörda lägenheter.

Sopsugsprojektet

I samband med schaktarbetet aviserade vi i tidigare nyhetsbrev om att träd skulle bli tvungna att fällas/tas bort då rötterna skulle bli kraftigt skadade vid schaktarbetet. Styrelsen har mottagit blandade känslor från boende i samband med borttagningen av träden, några upplevde det med glädje då dom fick ljusare inne i lägenheten och upplevde en vackrare utsikt, andra upplevde det med sorg och en del med ilska. Styrelsen fick även frågan om vi hade tillstånd att fälla lönnträden som stod på föreningens mark. Kommunen svar är att föreningen inte behöver/behövde tillstånd för att fälla lönnarna som stod på föreningens mark. Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter arbetet med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus och har nu förberett marken för att kunna montera sopnedkasten som kommer att placeras mellan hus 9-11 ut mot gatan och mellan hus 13-15 ut mot gatan. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast utomhus.

Enkätförfrågan ”vilka aktivitet vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in 69 stycken svar från er boende med förslag på vad vi kan göra med dom tomställda lokalerna, sista svarsdag för enkäten var 30 Juni 2021.
Sammanställningen ser ut på följande sätt


Örsvängen 11 Lokal, (större lokal)
53% vill ha övernattningslägenhet
25% vill ha bastu/relax
23% vill ha gym


Örsvängen 13 Lokal (mindre lokal)
38% Bastu/relax
30% Gym
22% övernattningslägenhet.
Styrelsen kommer nu att ta fram en skiss på hur en övernattningslägenhet kan planeras i lokalen Örsv 11, och en skiss på hur en bastu/relax kan planeras i lokalen Örsv 13. Skisser kommer vi sedan att presentera för er medlemmar inför årsstämman 2022.

Förtydligande om hur boende lättast kontaktar styrelsen för frågor eller ärenden.

Lämpligast gör man ett mailärende till kontakt@brfhasthoven2.se alternativt lägger en lapp med sitt ärende i styrelsens brevlåda utanför hus 9. Styrelsen arbete sker i ett teamwork mellan styrelsemedlemmarna och vi försöker sedan besvara ert ärende så fort det är möjligt. Självklart försöker vi vara behjälpliga vid spontana frågor från boende som kan uppstå i trapphus, hiss eller i anslutning till våra hus. Vi styrelsemedlemmar är också era grannar och kan vara upptagna eller stressade av olika privata anledningar och hinner då kanske inte besvara frågor/funderingar.

Hur beslut röstas fram i styrelsearbetet.

Ingen enskild styrelsemedlem är ensam ansvarig för några styrelsebeslut, hur styrelsebeslut röstas fram i en styrelse kan man läsa mera om i Bostadsrättslagen. Styrelsens protokoll är inte offentlig handling för medlemmar då det råder sekretess och tystnadsplikt för styrelsen om vad som diskuterats eller beslutats på styrelsemöten vilket bland annat kan innebära känsliga ämnen så som störningar, betalningssvårigheter. Inför föreningsstämman granskas styrelseprotokollen av utsedd revisor för föreningen. Styrelsen informera er medlemmar/boende löpande genom nyhetsbrev vad som planeras eller är på gång i eller utanför våra fastigheter.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Styrelsen har köpt nya slangvindor med längre slang för bevattning blommor/rabatter.

Vi har köpt nya slangvindor till alla husen och kommer att ställa ut dom till våren-22 i tvättstugans lilla förråd direkt du kommer in i tvättstugan, första dörren till vänster.

Örsvängen 11 tvättstugans nya torktumlare har haft ett längre driftstopp.

Den nyinköpta torktumlaren som installerades i April har varit avstängd sedan i början av Augusti och en garantireparation ska utföras genom ett kompressorbyte. Styrelsen håller på att undersöka varför garantireparationen tagit så lång tid och återkommer med besked när vi fått ett svar, till alla boende Örsv 11 som har hört utav sig till styrelsen .

Nästa Öppethus

Onsdag den 6 oktober, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln, Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en fin september månad!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

17 aug 2021

Information till boende 2021-08-17

2021-08-17 14:18

Vår Tekniska fastighetsförvaltare FT Drift har bytt sin mailadress till kundservice@ftdrift.se.


Vi vill uppmärksamma alla boende i Hästhoven 2 på tvättstugornas trivselregler och att dessa skall efterlevas av alla boende.

För alla boendes trivsel har vi regler för tvättstugan

 • Tvättstugan kan användas alla dagar kl. 07:00 – 22:00
 • Maskinerna stängs av automatiskt kl. 22:00.
 • Tvättider bokas på listan i skåpet utanför tvättstugan med lgh-nr (ex. 1201).
 • Ett ej utnyttjat tvättpass kan användas av annan boende efter 60 min.
 • Endast ett tvättpass får förbokas när bokat tvättpass är påbörjat.
 • När tvättpasset påbörjats kan nästa tvättpass bokas.
 • Vardagar (Måndag-Fredag) morgonpass 07:00 – 13:00 får dubbelbokas.
 • Städning - Du städar själv tvättstugan innan du avslutat ditt tvättpass
 • Torka rent ovanpå tvättmaskinerna och torktumlaren, lämna tvättmedelsfackens luckor öppna för vädring så vi slipper mögelangrepp
 • Torka rent arbetsbord och tvätt/diskho
 • Sopa av golvet i tork- och tvättrum
 • Våttorka golvet i tork- och tvättrum
 • Rengör luddfiltret i torktumlaren och i torkskåpet
 • Släng ludd/damm i soppåsen

Övrigt
I den lilla soptunnan får endast ludd slängas. Tvättmedelsförpackningar och liknande ska källsorteras av boende själv. Mattor och dylikt får endast tvättas i grovtvättstugan som finns i hus 15, bokningslista finns utanför grovtvättstugan.
Trivsel
När du lämnar tvättstugan, se till att det är rent och städat efter dig. Husdjur såsom hundar och katter får inte medtagas. Det är förbjudet att röka i tvättstugan. Barn får inte vistas i tvättstugan utan vuxens sällskap.

Trevlig tvättstund! 😊

17 aug 2021

Sommarnyheter 2021

2021-08-17 14:07

Sommarnyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har tecknat avtal med Axlås för att byta ut låssystemet i husens allmänna utrymmen och planerad start för utbytet är under tidig höst. I samband med att vi installerar det nya iLOQ låssystemet så kommer vi också att byta ut fastigheternas porttelefoner till nya modernare som är kompatibla till den nya ILOQ nyckeln. Samtliga portbrickor du har idag kommer att fortsätta att låsa upp entrédörren. Alla hushåll kommer att få 2 st iLOQ nycklar som du kommer att kunna öppna alla dörrar du ska ha tillträde till i din fastighets allmänna utrymmen så som barnvagnsrum, cykelrum, tvättstuga, grovtvättstuga och dom nya sopsugsnedkasten när dom är färdigställda. Vi kommer närmare uppstarten av projektet att gå ut med mera information hur alla boende kan beställa fler nycklar vid behov och vad kostnaden per nyckel kommer att bli.

Ett erbjudande till samtliga boende kommer att gå ut om att få möjlighet att byta ut sin lägenhetscylinder (godkänd av hemförsäkringsbolagen) kostnaden för detta cylinderbyte står boende själv för (iLOQ nyckeln till fastigheten kommer då även att kunna öppna lägenhetens patent lås).

All administration/programmering av lägenhetscylinder och behörigheten till lägenhetscylindern kommer ske genom Axlås som har kontor i Kista.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har tagit ut en oberoende sak kunnig besiktningsman för att besikta våra fastigheters tak. Besiktningsutlåtandet var minst 8-10 års livslängd till för våra tak och då med några betydligt mindre åtgärder än att behöva byta ut hela taken. Vi håller redan på att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras tidig hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet som avslutades Hösten 2019.

Den planerade 2 års besiktning kommer att utföras 18 augusti. Berörda lägenheter som anmält garanti fel kommer att aviseras inför besöket i brevlådan och via mail. OBS! Detta gäller inte sprucket kakel då denna besiktning kommer att utföras separat, vi återkommer i sprucken kakel ärende när vi har mer information.

Överklagan Mark & Miljööverdomstolen av detaljplanen för nya Örskolan och nya Örhallen

Tyvärr fick vi avslag från Mark & Miljööverdomstolen i vår och Kavaljersbackens överklagan om prövningstillstånd med standard skälet ”Det finns inte skäl att meddela prövningstillstånd” och att Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Beskärning av buskage och markarbeten

Det har utförts beskärning av högt buskage på gaveln av hus 13 mot Malins park då buskaget växte in i husets fasad. Potthålen på parkeringsytan är nu lagade. Dagvattenbrunnslock är utbytt utanför hus 9 då befintligt var trasigt.

Sopsugsprojektet

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast. I samband med schaktarbetet kommer 2 st träd i nära anslutning till dom nya nedkasten bli tvunget att tas bort, 1 st träd vid 9-11 och 1st träd 13-15 då rötterna kommer att skadas svårt vid schaktarbetet. När sopsugsnedkasten är driftsatta ska alla boende kunna kasta restavfall i 2 nedkast, matavfall i ett nedkast och tidningar i ett nedkast. Vi har även kommunens sorteringsstation för sortering plast, glas, wellpapp osv vid Örvallens fotbollsplan mitt emot hus 9.

Enkätförfrågan/utskicket ”vilka aktiviteter vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in närmare 75 stycken svar/förslag på vår enkätundersökning! som vi nu håller på att sammanställa och redovisa i nästa nyhetsbrev. Woow och så kul att så många boende engagerar sig med att komma med förslag till verksamhet i våra tomma utrymmen! :-)

NÄSTA ÖPPETHUS

är den 4 augusti, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på gaveln av Örsvängen 9.

Vi önskar alla boende en fortsatt fin sommar

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

9 maj 2021

Nyhetsbrev Maj 2021

2021-05-09 18:25

Sundbyberg 2021-05-09

Maj nyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Tidigare styrelses planerade och uppstartade projekt kommer att bli försenade på grund av att avtalen som signerats med företagen visat sig vara felaktigt signerade. Nuvarande styrelse har fått detta bekräftat av bolagsverket. Detta innebär att nuvarande styrelse måste signera om avtal vi beslutat att fortsätta utföra under vår/sommar/höst/vinter 2021.

Tvättstugornas planerade renovering kommer att senareläggas då styrelsen inte anser att det är ett brådskande projekt och kommer därför inte att utföras i år.

Utbyte av låssystem i våra hus

Styrelsen har beslutat att fortsätta arbetet med utbytet av låssystem/cylindrar i skalskydd (fastigheternas ytterdörrar) och allmänna utrymmen (Tvättstuga, barnvagnsrum, lägenhetsförrådsutrymmen och teknikutrymmen). I samband med detta arbete kommer vi att byta ut utvalda ståldörrar till ståldörrar med en glasruta i som gör utrymmena tryggare/säkrare, till exempel dörren ut till källaren och dörren in till tvättstugan. Vi kommer också att byta ut dörrar som innehåller asbest för att säkerhetsställa framtida reparationer i/på dörrarna.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar.

Planerad Relining av bottenplattan (källare) för att slutföra stambytet.

Styrelsen har fortsatt arbetet med att ta in offerter för att slutföra relining av hus 9,13 och 15. I detta arbete kommer tvättstugornas avlopp att beröras då reiling skall ske även av dessa avloppsrör, mer information om reliningen kommer när avtal är tecknat.

2 års besiktning av stambytet som avslutades Hösten 2019.

Den planerade besiktningen kommer att utföras under hösten 2021, vi återkommer med datum och tid för besiktningen.

Injustering/byte ventiler på värmestammar i källarstråk och radiatorer i lägenheter och allmännautrymmen planeras att starta sen sommar/tidig höst 2021.

Styrelsen arbetar med att ta in offerter för detta arbete som innebär kostnadsbesparingar för föreningen i form av minskade uppvärmningskostnader för husen. Vi ser att fler och fler åldersgrupper nu får vaccinera sig mot Covid-19 vilket underlättar att utföra detta planerade projekt. Hantverkare kommer att behöva få tillträde till samtliga lägenheter i våra fastigheter för att byta ut ventil och termostat vred på radiatorerna (elementen). Styrelsen återkommer med uppstartsdatum till boende när avtal är signerade.

Överklagan till Mark & Miljödomstolen av detaljplanen för nya Örskolan och nya Örhallen.

Överklagan som föreningen gjorde 2020.18.12 fick avslag av Nacka Tingsrätt 2021.04.15. Styrelsen har beslutat att fortsätta överklaga byggnadernas storlek och dess påverkan för boendes närmiljö i form av buller, ljusinsläpp mm ihop med Brf Kavaljersbacken. I första skedet har vi begärt anstånd för överklagan för att i samarbetet med Brf kavaljersbacken samla krafterna, kunskapen att jobba fram en ny överklagan ihop med advokatbyrå Landahl . Samarbetet med Brf Kavaljersbacken innebär att föreningen halverar kostnaderna som en överklagan med hjälp av en advokatbyrå innebär.

Beskärning av träd utanför hus 11

Det kommer att ske en lättare beskärning av enstaka träd utanför hus 11 för att arbetet med nya sopsugrören skall kunna fortsätta. Beskärningen utförs av Sundbyberg avfall & vatten.

Pågående arbeten som kan innebära störningar för boende i våra fastigheter

Målningen av dörrar i allmänna utrymmen.

Dörrarna har besiktats och kommer att bättringsmålas där färg har släppt eller är bristfällig målade. Hus 9 kommer att få samtliga dörrar målade en 2a gång då detta arbete inte blivit utfört. Detta arbete kommer att påbörjas redan på Måndag 10 Maj 2021.

Lagning av ”potthål” på parkeringsytan

Styrelsen har beställt lagning av den skadade asfalten där det bildats djupare hål på parkeringsytan. Vi återkommer med datum för reparationen av parkeringsytan.

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus. Störningen som kan uppstå för boende i våra fastigheter förutom markarbetet är att kärlen för mat/restavfall kommer att flyttas och stå utanför hus 11 och 15, vid kärlens tömningsdagar kommer kärlen att flyttas över gatan innan klockan 08.00 för att kunna tömmas på ett säkert sätt för allmänheten och arbetsmiljön för tömmande bils personal. Tömningsdagar för kärlen är måndag, onsdag och fredag, direkt efter tömning ställs kärlen tillbaka på nämnd placering utanför våra hus.

ÖPPETHUS

Nästa öppethus är den 2 Juni, ni träffar delar av styrelsen på gaveln av Örsvängen 9. Varmt välkommen! 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

26 apr 2021

Nyhetsbrev April 2021

2021-04-26 18:00

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Vi vill börja med att be om ursäkt för sent nyhetsbrev efter årsstämman som var i Malins Park (bakom våra hus) den 14 April 2021. Omständigheter som en pågående Covid-19 epidemi är delvis orsaken till förseningen av att signera protokollet från årsstämman som måste ske innan registrering av ny styrelse kan ske till Bolagsverket.

Vi/nya styrelsemedlemmar tackar ödmjukast för förtroendet från medlemmarna i Brf Hästhoven 2 som röstade fram oss som föreningens nya styrelse.

Vi har konstituerat oss enligt följande

Ordinarie ledamöter

Aaron Timstråhle (hus 15) Ordförande

Tommy Wik (hus 15) V Ordförande

Eva Pavoni (hus 13) Kassör

Jeanette Johansson (hus 9) Sekreterare

Djuro Andric (hus 13)

Bo Mattsson (hus 15)

Tobias Boberg (hus 15)

Suppleanter

Marianne Simon (hus15)

Jessica Gasslander (hus 11)

ÖPPETHUS

Vi har den glädjande nyheten att vi kommer att återuppta Öppet hus första onsdagen varje månad. Hela den nya styrelsen kommer att försöka delta på öppet hus Onsdag den 5 Maj klockan 18.30-19.15, vi träffas på ett Covid-19 säkert avstånd på Örsvängen 9 gaveln ut mot gatan. Varmt välkommen!

Pågående arbeten som kan innebära störningar för boende i våra fastigheter.

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter sitt planerade arbete med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus med start Måndag 26 April vilket innebär att gata och trottoar närmast våra hus kommer att grävas upp. Störningen som kan uppstå för boende i våra fastigheter förutom markarbetet är att kärlen för mat/restavfall kommer att flyttas och stå utanför hus 11 och 15, vid kärlens tömningsdagar kommer kärlen att flyttas över gatan innan klockan 08.00 för att kunna tömmas på ett säkert sätt för allmänheten och arbetsmiljön för tömmande bils personal. Tömningsdagar för kärlen är måndag, onsdag och fredag, direkt efter tömning ställs kärlen tillbaka på nämnd placering utanför våra hus.

I samband med det planerade sopsugsarbetet som sker utanför våra hus kommer det att monteras en vibrationsmätare på samtliga av våra fastigheter vilket innebär ett mycket litet ingrepp på 8mm på våra fastigheter, samtidigt sker en besiktning av våra hus fasader.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2021

Styrelsen informerar

2021-04-12 21:39

Se bifogat nyhetsbrev.

8 apr 2021

Fullmakt till stämman

2021-04-08 16:15

Här bifogat finner du fullmakt till stämman om du är i behov av en sådan.

28 mar 2021

Öppet hus!

2021-03-28 18:08

Nu när fler och fler börjar bli vaccinerade och vädret börjar bli något mildare tänkte vi i styrelsen återigen erbjuda öppet hus där ni medlemmar kan träffa styrelsen och komma med frågor eller funderingar.

Inledningsvis kommer detta att ske utomhus utanför styrelserummet på gaveln till hus 9.

Det är fortsatt viktigt att vi håller avstånd och tänker på de rekommendationer som råder.

Vi kör enligt tidigare! Dvs. första onsdagen varje månad.


Väl mött!

/Styrelsen 

26 mar 2021

Nyhetsbrev till boende i ÖR från Sunbyberg avfall & vatten

2021-03-26 12:40

Hej,

Här kommer vårt nyhetsbrev till de boende i Ör. I nyhetsbrevet beskriver vi vad som händer gällande sopsugen samt den tillfälliga avfallshanteringen.

För att vår avfallsentreprenör ska kunna tömma kärlen med bra arbetsmiljö för hämtpersonalen, så behöver avfallskärlen stå på asfalt. På de platser som inte har asfalt, så kommer vår markentreprenör att asfaltera en uppställningsplats (Mamsellstigen 4 och Örsvängen 9-15). När dessa fastigheter har blivit inkopplade till nya sopsugsanläggningen kommer vi återställa marken genom att ta bort asfalten samt så ny gräsmatta.

I slutet av denna vecka kommer kärlen att ställas ut och de boende kan börja använda kärlen på en gång. Första tömningen av kärlen blir 29 mars. Kärlen kommer sedan att tömmas måndag, onsdag och fredag.

Inom kort kommer inkasten inne i trapphusen att låsas.

Om kärlen skulle vara överfulla så får ni höra av er till mig, för då ställer vi ut fler kärl.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Mari Chmielewski
Projektsamordnare sopsug
Telefon: 08-518 336 76

Lötsjövägen 1B • Box 7510 • 174 07 Sundbyberg

Telefon, växel: +46 (0)8-51833650www.savab.se

Servicecenter: 08-706 65 00, service.stadsmiljo@sundbyberg.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information finns på www.savab.se

16 mar 2021

Nyhetsbrev 2021-03-16

2021-03-16 09:43

Ordinarie stämma

Planerat datum för ordinarie stämma är 2021-04-14.

Tiden för att inkomma med motioner förlängs till 2021-03-28.

Mer information kommer inom kort.


Ekonomi

Det har under veckan genomförts möte med banken i syfte att gå igenom föreningens ekonomi. Ekonomin ser bra ut kopplat till lån, amorteringsplan och konton. Hela styrelsen har nu även genomgått en utbildning i ekonomi för bostadsrättsföreningar.


Sopsug

Styrelsen har fattat beslut om att skriva avtal med ENVAC som kommer att installera föreningens nya sopsug.

SAVAB kommer inom de kommande veckorna att påbörja arbetet med att lägga ned nya sopsugsledningar på Örsvängen som vi sedan kan ansluta till med hjälp av ENVAC.


Entréer

Inom kort kommer våra entréer att få en uppfräschning. Framför allt kommer dörrar och luckor i våra gemensamma utrymmen att målas.


Tvättstugor

Styrelsen har fattat beslut om att renovera samtliga tvättstugor samt att byta ut uttjänta maskiner som ej fungerar, samt att byta ut alla ”energislösande” torkskåp. I anslutning till renoveringen kommer det att monteras nya digitala bokningstavlor/portregister i entréerna.


Nyckelsystem

Styrelsen har fattat beslut om att byta ut låssystemet som vi idag har till ett system från ILOQ. Det är ett nyckelsystem med programmerbara nycklar vilket kommer att underlätta arbetet med att lägga till/ta bort behörigheter till våra entréer och gemensamma utrymmen. Det är idag många nycklar som är på vift och föreningen har ingen koll på vilka som har tillgång till våra fastigheter.


Hissar

Föreningens hissar är gamla och har inte särskilt lång livslängd kvar. Det är ofta problem med dem vilket ställer till det, särskilt för de äldre och funktionshindrade. Styrelsen tar i nuläget in offerter i syfte att byta ut våra hissar. Det var tänkt från början att den tänkta påbyggnaden skulle bekosta detta men då vi inte vet hur långt bort det ligger i tid behöver det göras nu inom kort och då bekostas av föreningen som har god ekonomi och medel för detta.


Påbyggnation

Byggrätten är sedan tidigare såld till ett företag och dem inväntar nu besked ifrån kommunen hur läget ser ut för tillfället. Den processen går tyvärr väldigt långsamt då det är många stora projekt som pågår i Sundbybergs kommun för tillfället.


Överklagan Örskolan

Styrelsen har ingen ny information i denna fråga för tillfället.


Reklamation kakel

Styrelsen arbetar fortfarande med att ta fram en lösning på hur vi skall gå vidare med reklamation av de lägenheter som drabbats av kakel som har spruckit. Det har även uppdagats fler brister vi kommer behöva se över.


Laddstolpar för elbilar

Medlemmar i styrelsen har genomgått utbildning i installation av laddstolpar för elbil och söker nu engagerade medlemmar som vill vara med i en arbetsgrupp för att se över om föreningen skall installera laddstolpar.


Engagerade medlemmar

Anmäl gärna intresse om det är någon fråga just du brinner för!