Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
31 mar 2020

Sandsopning gårdar och parkering Onsdag 1 April

2020-03-31 08:52

Äntligen Vår!

Onsdag 1 April kommer sandsopning att ske på vår parkering och våra gårdar. Man ansvara själv för renhållning på sin parkeringsyta! Passa gärna på att sopa ut sand/skräp från din pakeringyta mot mitten av parkeringen. Efter sandsopning kommer vårplantering i våra blomurnornor utanför våra hus att ske/ Mvh Styrelsen

26 mar 2020

Årsstämma och COVID-19

2020-03-26 08:55

Vi har för närvarande inga planer att senarelägga årsstämman på grund av den pågående COVID-19 pandemin. Om det kommer nya rekommendationer från myndigheter så kan detta givetvis komma att ändras. Vi uppmanar medlemmar i riskgrupperna att skicka ombud till stämman, och alla är så klart välkomna att skicka in frågor till styrelsen om man undrar något. Mer information kommer snart med kallelsen till årsstämman, men vi påminner om att datum blir den 21:a april och plats är Kulturcentrum i Hallonbergen Centrum.

29 feb 2020
Februarinyheter

Februarinyheter

2020-02-29 19:00

Årsstämma: tisdagen den 21:a april kl 18:30
Stämman kommer att hållas i Kulturcentrum i Hallonbergen centrum. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut till medlemmarna senast två veckor före stämman, ställas ut vid entréerna och publiceras i hemsidan.

Valberedningen 2020 
Valberedningen önskar förslag till styrelseledamöter från medlemmarna. Styrelsearbete är intressant och utvecklande och du kan få vara med att påverka alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta valberedningen.

Valberedningen:
Igor Borg, Örsvängen 13 Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 070 728 58 13 Mobil: 073 645 88 36
E-post: igor.borg58@gmail.com E-post: caroline.olsson90@gmail.com

Medlemsavgifter
Styrelsen har beslutat att inte höja medlemsavgifterna i år, men troligtvis blir en höjning nödvändig nästa år pga ombyggnation av sopsugsystemet. 

Sopsug
Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB) kommer  att koppla bort föreningen från det nuvarande sopsugsystem i slutet av 2020 för att färdigställa sitt nya och modernare system. Föreningen kommer då att stänga sopnedkasten och bygga en ny anslutning på gården med tre fraktioner (sorteringsektioner), enligt kvav från SAVAB. Tillfälliga kärl kommer att placeras på gården.

Com Hem upphör sända analogt den 26:e maj
Com Hem har meddelat styrelsen att de tänker sluta leverera analoga sändningar från och med den 26:e maj. De kommer att leverera SVT1, SVT2, SVT 24, Barkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11 och ATG Live digitalt och utan något krav på abonnemang. Däremot kommer de som har en gammal TV som inte kan ta emot digitala kanaler att antingen skaffa en box eller en ny TV.

De har även lagt till Comhem Play kostnadsfritt för alla som är folkbokförda i våra hus. Tjänsten innebär att man kan se de flesta abonnemangsfria kanaler via sin telefon, surfplatta eller dator i hela EU.

De som tittar på de analoga kanalerna kommer att i månadsskiftet mars/april att börja se en rullande remsa med informationstext om detta. De som tittar digitalt kommer inte att se någon remsa och behöver inte göra något för att kunna fortsätta titta.

Mer info finns på comhem.se/digitalisering

Delta?
Har du kunskaper och intresse av frågorna ovan är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

29 sep 2019

Ny sluten facebookgrupp för boende och medlemmar i Brf Hästhoven 2

2019-09-29 10:52

Styrelsen har nu skapat en sluten grupp för boende och medlemmar i Brf Hästhoven 2.

Tanken med att ha en sluten grupp är att vi ska kunna diskutera aktuella ämnen i föreningen, skapa en bättre grannsamverkan samt bidra till en mer öppen dialog mellan medlemmar och styrelsen.

Bor du i föreningen så är du välkommen att ansöka om medlemskap i gruppen.
All framtida kommunikation på Facebook kommer ske i den nya gruppen, den nuvarande facebooksidan kommer vara kvar men den kommer inte att uppdateras.

https://www.facebook.com/groups/brfhasthoven2/

12 sep 2019

Beskärning av grenar över parkeringsplatser

2019-09-12 17:36

Måndagen den 16/9 kl. 09.00-16.00 kommer Assars trädgårdstjänst att utföra beskärning av grenar som hänger ned över parkeringsplatser.

De kommer även ta bort gräs och löv som ligger mot påkörningsskydden.

För att detta ska gå smidigt så är vi tacksamma om ni kan flytta på bilen helt under tiden arbetet beräknas pågå för att göra det lättare för entreprenören. Har ni inte möjlighet att flytta på bilen så önskar vi att ni åtminstone backar ut den 2 meter ifrån påkörningsskyddet.

De platser som har grenar som hänger ut behöver flytta på bilen så pass mycket att grenarna inte riskerar att träffa bilen när de kapas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Hästhoven 2

10 sep 2019
Septembernyheter

Septembernyheter

2019-09-10 19:18

Styrelsen 2019/2020
Efter årsstämman konstituerade sig styrelsen för 19/20 enligt följande:
Katariina Heinistö (port 15) - Ordförande
Ted Herngren (port 15) – Vice Ordförande
Jessica Neuman (port 11) – Kassör
Annmari Schulz (port 15) – Sekreterare (avgått augusti 2019)
Lennart Svanborg (port 15) – Ledamot
Jeanette Johansson (port 9) – Ledamot
Devi Borg (port 13) – Ledamot
Jonas Karlsson (port 13) - Suppleant
Tommy Wik (port 15) – Suppleant

Stambytet – är allt klart nu?
Stambytet är, tyvärr, inte helt klart än, det som återstår är avloppsrören som ligger nedgjutna i bottenplattan i källaren. Vi har relinat rören som finns i hus 11, något som, tyvärr, knappast gick smärtfritt. Bristfällig information från projektet i kombination med en entreprenör som skyllde på saker hela tiden gjorde att det drog ut på tiden.

Vi har ännu inte en godkänd entreprenad utan väntar på en korrekt filmning av arbetet innan föreningen betalar slutfakturan. Ifall brister upptäcks så kommer entreprenören att behöva komma tillbaka för att slutföra sitt arbete i hus 11.

I hus 9, 13 & 15 så har föreningen bytt leverantör av relining. Vi gör ett omtag och kommer kräva bättre information från den nya projektledningen. Utgångspunkten med det nya företaget är att vi med hjälp av pumpar ska kunna ha igång avloppet dygnet runt och endast behöva stänga av vatten och avlopp vid några få tillfällen snarare än hela dagar. De kvarvarande husen kommer att relinas under höst/vinter.

Entreprenaden med PW Bad & Bygg har fått sitt slutintyg och blivit godkänd av besiktningsmännen. Detta innebär att PW har utfört stambytet enligt de handlingar som föreningen tog fram, därför har nu PW avetablerat sig och tagit bort sin utrustning.

Om det fortfarande finns saker kvar som inte är utfört eller åtgärdat i era lägenheter så är det viktigt att höra av sig till styrelsen. Bara för att entreprenaden är godkänd så betyder inte det att deras ansvar att rätta till felaktigheter försvinner.

Byte av termostatventiler
En av delarna i stambytet var att föreningen även skulle byta samtliga termostatventiler på elementen samt injusteringsventilerna i källaren till alla värmerör. Denna del togs bort i entreprenaden med PW Bad & Bygg och vi valde att utföra den efter stambytet.

Vi för nu diskussioner med ett företag om att vi efter vintern (april-juni) nästa år ska utföra detta arbete. Det vi rent praktiskt ska göra i varje lägenhet är att vi byter ut termostaten eller ratten på alla element. Vi diskuterar även med dem om kostnadsförslag till de lägenhetsinnehavare som önskar att byta ut elementen. Föreningen kommer inte bekosta byte av element, men vi tycker att de som önskar ska kunna köpa bytet. Mer information om detta kommer runt årsskiftet.

Nyckelsystem och bokningstavlor till tvättstugorna
Nu när stambytet är avklarat så är det dags att ta tag i en del praktiska saker som vi har väntat med. Vårt nyckelsystem är en sådan sak: en gång i tiden satt det ihop med Örsvängen 3-7 och därför finns det alldeles för många nycklar ute på vift för vårt eget bästa.

Styrelsen tittar på att byta ut befintligt nyckelsystem mot iLOQ som är ett mellanting mellan tagg och nyckel: nycklarna programmeras likt en tagg, men man låser upp dörren genom att stoppa in nyckeln i cylindern och vrida om.

Fördelen med detta är att det kostar betydligt mindre än att sätta taggläsare på alla dörrar men vi får möjlighet att programmera en nyckel så att samma nyckel, exempelvis, går till källardörren, cykelrummet, och barnvagnsrummet. Vi får även möjlighet att läsa ut vilka nycklar som öppnat en dörr, något som ger en trygghet för oss boende eftersom vi kan följa upp vilka som gått i en dörr om det händer något i våra gemensamma utrymmen.

En del av detta projekt är att de boende som önskar att även byta ut sin lägenhetscylinder till iLOQ ska få möjlighet att köpa till detta. Då skulle man som boende kunna använda samma nyckel till sin lägenhet som till dörrarna i allmänna utrymmen.

I samband med detta tänker vi även byta ut tvättstugedörrarna till en ny med glasruta samt sätta upp ett elektroniskt bokningssystem. Fördelarna med ett elektroniskt bokningssystem är att bara den som bokat tvättstugan som kan komma in under tiden. Vi kan tillåta att man får torka 30 min in på nästa pass, och att tvättstugan kan automatisk bli bokningsbar om man inte öppnat dörren 30 min in på passet. Bokning av flera pass framåt i tiden kan stoppas då systemet går att programmera för hur många pass man ska kunna boka. Problem med att boende bokar i andra lägenhetsnummer försvinner eftersom bokningen kopplas till ens lägenhet och de taggar som tillhör den.

Sopsug
Sundbybergs Vatten och Avlopp AB, som vi har avtal med för vårt sopsugssystem, kommer att klippa loss sig från systemet från omkring fjärde kvartalet 2020. Nu måste vi bestämma oss innan december 2019 om vi ska teckna ett nytt avtal med dem för att koppla oss till deras nya sopsugsanläggning. Vi kommer att ta fram underlag för investerings- och driftskostnader kopplade till det nya samt undersöka om andra alternativ. Mer information kommer ut så fort vi fått fram den.

Byte av ståldörrar på entréplan
Vi har börjat ta fram offerter på att eventuellt byta ut dörrarna på bottenplanet. Dörrarna är slitna och vissa innehåller asbest som eventuellt läcker ut.

Delta?
Har du kunskaper och intresse av frågorna ovan är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Stämmoprotokoll
Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på föreningens hemsida på medlemssidan.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

27 jul 2019

Nya bilder på föreningen

2019-07-27 12:23

Föreningen har nu fått lite nya bilder på hemsidan.
Klicka på länken nedan för att komma till sidan med bilder på föreningen.

29 maj 2019

Ny numrering på parkeringen

2019-05-29 21:44

Föreningen har nu fått våra nya nummerskyltar till parkeringen. Vi kommer sätta upp dessa så fort tid finnes.

Med den nya numreringen så kommer det bli mer logiskt både för alla som parkerar men även för styrelsen som ska hålla reda på vart respektive plats finns.

I samband med att vi beställde nya skyltar så passade vi även på att lägga till texten ”Förhyrd plats”. Detta för att ytterligare förtydliga att platserna är hyrda och att man inte bara kan ställa sig på en tom plats.

19 maj 2019

Kallelse till årsstämma 11 juni kl. 18:30

2019-05-19 15:57

Dag och Tid: 11 juni 2019, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16. Val av valberedning.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 13 §.

Styrelsen lägger en motion gällande andrahandsuthyrning i maximalt två år som idag tillämpas, ska förtydligas och skrivas in i föreningens stadgar.
- Ändring av 48 § Andrahandsuthyrning (första beslutet av två).
Ny lydelse i fet och rödmarkerad text:

”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Maximalt två år är den sammanlagda tiden styrelsen kan ge samtycke till. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.”

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19. Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

27 apr 2019
28 feb 2019

Marsnyheter

2019-02-28 19:07

Valberedningen 2019 
I vår ska vi föreslå nya styrelserepresentanter till Årsstämman.
Därför gör vi detta utskick med en uppmaning just till Er.

Vi behöver förslag eller intresseanmälningar till styrelserepresentanter. Att arbeta med olika frågor i Styrelsen är ett intressant och utvecklande arbete. Här får du vara med att påverka inte bara din situation utan alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter så kan vi berätta mera!

Igor Borg, Örsvängen 13                                                        Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 070 728 58 13                                                                Mobil: 073 645 88 36
E-post: igor.borg58@gmail.com                                              E-post: caroline.olsson90@gmail.com

Motioner till årsstämman 
Snart är det dags för årsstämman 2019. Inför detta vill vi påminna Er om att lämna in Er motion i god tid. För att vi ska få med din motion så måste den lämnas in senast den 31 mars för att styrelsen ska hinna behandla den innan kallelsen till stämman.
Motionen kan antingen lämnas skriftligt i styrelsebrevlådan på Örsvängen 9 eller så kan du maila den till kontakt@brfhasthoven2.se

Com Hem-avtalet 
I höstas gick vi ut med en enkätundersökning till samtliga medlemmar i föreningen där vi undersökte hur medlemmarnas Tv-vanor ser ut idag. Ca 80 stycken av våra 100 medlemmar svarade på denna.

Undersökningen visade att en knapp minoritet ville behålla Com Hem. Men då det inte fanns en klar majoritet för att avsluta med Com Hem så valde styrelsen att förhandla med Com Hem.
Resultatet blev att vi fick ett förmånligare avtal med Com Hem med en lägre årskostnad samt kortare avtalstid, något vi inte kunde tacka nej till. Därför kommer vi nu fortsätta ha Com Hem på samma sätt som tidigare.  

Städdag 2019
Onsdagen den 8 maj kommer föreningen ha städdag. Vi kommer ha samma upplägg som förra året med att vi tänder våra grillar 17.00 och att föreningen bjuder på korvgrillning. Vi kommer även detta år servera dricka till både barnen och vuxna.

Tvättstugorna
Vi vill återigen uppmärksamma samtliga boende om att det är allas ansvar att städa efter sig när man är klar med sitt tvättpass. Skräp och tomma förpackningar ska inte lämnas kvar i tvättstugan. Instruktioner för hur städningen skall utföras av boende finns i varje tvättstuga.

Styrelsen har beslutat att under 2019 prova möjlighet till dubbelbokning på de två morgonpassen under måndag till fredag. Ett flertal medlemmar har önskat möjlighet till att få boka dubbla pass och då dessa pass inte nyttjas så ofta så finns nu möjligheten för de som är hemma dagtid på vardagar.

Betala avgiften / hyran med e-faktura eller autogiro
Från och med mars månads avgift så tar Rådrum ut en avgift på 20:- ifall du önskar att få den på papper hemskickad. Om du istället väljer att få den via e-post, på autogiro eller som e-faktura så kostar det inte dig något extra.

Autogiro
Anmälan sker via din internetbank.
Sök upp Brf Hästhoven 2 (bankgironummer: 5321-3104) i listan av autogiroanslutna företag.
Kom ihåg att också välja på rådrums aviseringssida om du vill ha dina avier till din e-postadress eller till din brevlåda, i annat fall så skickas inga avier ut.

Länk och inloggning hittar du på din senaste avi.
Om du inte har en internetbank så kan du kontakta styrelsen för att få en pappersblankett istället.

E-faktura
Anmälan sker via din internetbank där du söker upp "Rådrum" som leverantör av e-fakturor. Välj den leverantör som endast heter "RÅDRUM" och inte någon av de som heter Rådrum AB och har en efterföljande siffra.

På den efterföljande sidan skriver du in följande information.
Namn: Den boende som fick pappersavin
E-post: Din epost för bekräftelse när e-faktura är aktiverat
Kundnummer: Det kundnummer som står på avin
Bgnr, endast siffror: Föreningens bankgironummer 53213104. 

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

14 dec 2018

Decembernyheter 2

2018-12-14 23:35

Avgiftshöjning med 4% från och med 2019-01-01
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 4% från och med 2019-01-01.
Höjningen av avgiften följer det vi tidigare kommunicerat. Vi har dels ett kommande underhåll som vi behöver förbereda för samt att när vi försökte omförhandla våra lån så fick vi svaret av bankerna att vi behövde höja avgiften med 10% för att de skulle börja diskutera lån med oss.
Framtida styrelser kommer få ta beslut från år till år ifall vi behöver höja avgiften i enlighet med inflationen och de indexhöjningar som sker från våra leverantörer.  

Avgift för andrahandsuthyrning 
Styrelsen har även beslutat att vi i enlighet med våra nya stadgar kommer att börja ta ut en avgift på 10% av prisbasbelopp per år för andrahandsuthyrning (2019 blir avgiften 4650:- per år).
Avgiften kommer att börja tas ut från och med årsskiftet 2019-01-01 och gäller för samtliga pågående och framtida andrahandsuthyrningar. Avgiften kommer att fördelas ut månadsvis under perioden som andrahandsuthyrningen är godkänd.

Brandsäkerheten i våra hus (brandsläckare, brandfilt och brandvarnare)
Styrelsen fick i höstas en förfrågan från en medlem om brandsäkerheten i våra hus och om vi kan göra det säkrare och bättre. Styrelsen började utreda möjligheten att exempelvis placera brandsläckare på varje våningsplan och vi pratade med bland annat vårt försäkringsbolag, Storstockholms brandförsvar samt brandskyddsföretag om deras syn på brandskydd och vad som räddar liv / minskar skador.

Slutsatsen vi fick av denna förfrågning var att det som främst räddar liv och minskar skador är att de boende har utrustningen nära till hands ifall det skulle börja brinna, detta för att snabbt kunna släcka samt att har man det i sin lägenhet så vet man att den alltid finns tillgänglig. Att som fastighetsägare återkommande informera de boende om hur de ska agera vid brand är något som räddar liv.

Styrelsen rekommendation är att samtliga boende har minst en fungerande brandvarnare som det har gjorts ett batteritest på den senaste månaden. Utöver detta så är samtliga vi pratat med överens om att en pulversläckare på 6 kg samt en brandfilt bör finnas i varje lägenhet för att snabbt kunna släcka spisbränder samt bränder i elektriska apparater/installationer.

Vi kommer nu dela ut broschyren ”Skydda dig mot brand hemma” till samtliga boende tillsammans med produktblad på de produkter vi rekommenderar att alla ska ha hemma (som finns att köpa på Hornbach). Vi håller även på och färdigställer en informationssida om brand på vår hemsida där materialet ska finnas digitalt samt på engelska.

Sopnedkastet, stopp i Örsvängen 11 och 13! 
Efter mailet angående stoppen ute i gatan så fick vi i veckan två stopp lokalt i hus 11 och 13. Sopnedkastet är endast för restavfallet i väl förslutna påsar, men många verkar tro att det är någon form av grovsopsnedkast för allehanda skräp. Slänger du sådant som inte ska vara i nedkastet så orsakar det stopp och det luktar skit i hela trapphuset. Föreningen får även betala för din lathet helt i onödan vilket påverkar oss alla ekonomiskt i föreningen!

Med vänlig hälsning,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

14 dec 2018

Ändrad numrering av parkeringsplatserna

2018-12-14 23:20

Nu när första aviseringen från Rådrum har skickats ut så har säkert ni med parkeringsplats märkt att numret på er plats skiljer sig från det numret ni tidigare hade när Restate skickade avierna.
Anledningen till detta är att vi i styrelsen valde att göra om numreringen på platserna då den äldre numreringen är Förvaltarens gamla numrering som gällde för alla deras parkeringsplatser i Ör.

Den nya numreringen gör att platserna kommer i följd samt att vi delar upp dem i två serier, de platser som börjar på 101 ligger närmst husen och de som börjar på 201 är de som ligger mot fotbollsplanerna. Lägst nummer är mot rackethallen.

När vädret blir varmare i vår så kommer vi även att byta ut alla nummerskyltar, men för att slippa dubbel administrativ kostnad så gjorde vi förändringen nu när Rådrum registrerade allt hos sig och så ordnar vi skyltningen i efterhand.

Nedan finns en "översättningsbild" som visar det gamla numret i parkeringsrutan och sedan det nya numret ovan och under.
Vi har även valt att numrera upp gästplatserna om vi i framtiden gör om dessa till parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar.

2 dec 2018

Decembernyheter

2018-12-02 21:46

Rådrum, ny ekonomisk förvaltare från och med 1 januari 2019!
Under september sa Restate upp avtalet på totalförvaltning som föreningen haft sen ombildningen. Styrelsen valde att i samband med detta ta in offerter från fler ekonomiska förvaltare för att se om det fanns andra alternativ än att teckna nytt avtal med Restate.

Efter att ha frågat grannföreningarna i Hallonbergen / Ör om vad de tyckte om sina förvaltare så tog vi in offerter från 3 ekonomiska förvaltare (utöver Restate). Efter goda referenser från andra bostadsrättsföreningar, ett mycket bra webbaserat styrelseverktyg samt bättre aviseringslösningar (faktura på mail, e-faktura, pappersfaktura) har styrelsen fattat beslut om att teckna avtal med Rådrum för ekonomisk förvaltning. Rådrum tar över den ekonomiska förvaltningen från och med årsskiftet 2019-01-01. 
www.radrum.se

Detta betyder att föreningen får ett nytt bankgironummer samt att det gamla autogirot kommer upphöra. Samtliga boende (brf och hyresrätt) kommer att under december månad få avgift/hyresavier på papper. På avin kommer det finnas inloggningsuppgifter så att ni kan logga in på Rådrums portal för att välja hur ni i framtiden vill ta emot era avier. En skillnad mot tidigare är att Rådrum skickar avier varje månad istället för en bunt om 3 månader som Restate skickade.
Ni som fortsättningsvis önskar era avier på papper kommer inte behöva göra någonting.

Styrelsen har även valt att teckna ett separat avtal för drift och teknisk förvaltning direkt med Jensen Drift. Detta avtal börjar även det vid årsskiftet och ni boende kommer egentligen inte märka någon skillnad utan felanmäler på samma sätt som ni alltid gjort.
www.jensendrift.se

Stambytet – hur ligger vi till? 
Stambytet följer tidsplanen och sista etappen med 2orna i hus 11 påbörjas efter årsskiftet.
Hus 9 startar i slutet av januari och där är 3orna först ut. Projektledningen och byggentreprenören kommer att kalla till ett informationsmöte för de boende i hus 9 som kommer ske i början av januari.

Städning av tvättstugorna
För att hålla våra tvättstugor i föreningen så rena och fräscha som möjligt har styrelsen infört en bokad städning av samtliga tvättstugor som tar plats varje onsdagsmorgon.

Vi vill ändå uppmärksamma om att det är samtliga boendes ansvar att se till att hålla rent i tvättstugorna efter ens tvättpass. Skräp, damm och tomma förpackningar ska inte lämnas kvar i tvättstugan. Instruktioner för vad du förväntas göra efter tvättpasset finns i varje tvättstuga.

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

19 sep 2018

Nya stadgarna är registrerade hos bolagsverket

2018-09-19 11:41

Nu har vi efter en lång handläggningstid äntligen fått våra nya stadgar registrerade hos bolagsverket.
Från och med 2018-09-18 är det våra nya stadgar som gäller och de som vi kommer förhålla oss till.

De nya stadgarna är nu uppdaterade på vår hemsida samt finns att ladda ner nedan.

18 aug 2018

Anmälan till sommarfesten 1 september

2018-08-18 10:07

Hej alla medlemmar,

Vi vill bara påminna om att skriva upp er på anmälningslistan i trapphuset ifall ni vill komma på sommarfesten 1 september. Anmälan är inte bindande och ni får självklart komma fast ni inte skrivit upp er.
Dock behöver vi i styrelsen veta på ett ungefär hur många det är som kommer så att vi kan ordna så att det finns bord/stolar till alla.

Sommarfesten ska vara ett tillfälle då vi boende kan träffas och umgås, utbyta idéer med varandra och bara ha trevligt

Om du inte har skrivit upp dig ännu så gör det snarast, i varje entré så sitter en lista där du på ditt lägenhetsnummer skriver hur många ni är som kommer.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

10 jul 2018

Julinyheter

2018-07-10 00:00

Nytt telefonnummer till styrelsen
När Ownit aktiverades valde styrelsen att byta bort skypenumret och istället använda oss av ownits telefonitjänst. Nu fungerar röstbrevlådan bättre och inspelade meddelanden skickas som epost till styrelsen så att vi lättare kan lyssna av dem. Det nya telefonnumret är: 08–12158528  
 
Styrelsen 18/19 
Nu kan vi presentera den nya styrelsen för 18/19 som har konstituerat sig enligt följande: 
Ted Herngren (port 15) – Ordförande 
Lennart Svanborg (port 15) – Vice Ordförande 
Jessica Neuman (port 11) – Kassör 
Annmari Schulz (port 15) – Sekreterare 
Jeanette Johansson (port 9) – Ledamot 
Ola Olsson (port 15) – Ledamot 
Fredrik Hagnelöv (port 11) – Ledamot 
Tommy Wik (port 15) – Suppleant 
Markus Ånöstam (port 13) – Suppleant 
 
Stambytet – hur ligger vi till? 
Stambytet följer tidsplanen och i dagsläget är samtliga badrum/wc i Örsvängen 13 färdiga samt stam 1-3 i Örsvängen 15. I mitten av augusti påbörjas den sista stammen i Örsvängen 15 för att sedan i slutet av augusti gå in i Örsvängen 11.  
Det kommer att några veckor innan stambytet börjar att hållas ett informationsmöte för de boende i Örsvängen 11, en separat kallelse för detta kommer att delas ut till er. 
 
Trädgårdsgrupp 
I föreningen finns många trädgårdsintresserade som pysslar om våra rabatter och gör det fint för oss alla som bor i husen. Vi i styrelsen har diskuterat om vi inte ska försöka starta en trädgårdsgrupp för att samla alla intresserade och dela engagemanget mellan våra hus. Vi lägger varje år en hel del pengar på trädgårdsskötsel via Jensen, något vi i viss mån skulle kunna utföra själva och på så sätt omfördela våra befintliga kostnader.  
Tanken är att trädgårdsgruppen kommer med önskemål med vilka inköp som behövs i form av utrustning, tillbehör och växter. Sedan godkänner styrelsen kostnaden och trädgårdsgruppen köper in och genomför det som önskats. 
Vill du vara med i trädgårdsgruppen? Anmäl ditt intresse antingen via epost kontakt@brfhasthoven2.se eller genom att lägga en lapp i brevlådan på Örsvängen 9 med kontaktuppgifter. Vi återkommer sedan ifall det finns tillräckligt många intresserade för att starta en trädgårdsgrupp. 
 
Sommarfest lördagen den 1 september! 
Efter en mycket lyckad städdag i maj har styrelsen valt att anordna en sommarfest för samtliga boende i föreningen. Se till att boka lördagen den 1a september 2018 - mer information kommer inom kort! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

11 jun 2018

Protokoll från årsstämma

2018-06-11 20:16

Protokollet från årsstämman finns nu på medlemssidan.
För att komma åt det behöver din mailadress vara registrerad samt att du har skapat ett konto.

Om du önskar en fysisk kopia så finns det att hämta på nästa öppet hus

16 maj 2018

Kallelse till årsstämma

2018-05-16 23:45

Dag och Tid: 31 maj 2018, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum 

Dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Godkännande av dagordningen.
3.    Val av stämmoordförande.
4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
8.    Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9.    Föredragning av revisorns berättelse.
10.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11.    Beslut om resultatdisposition.
12.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13.    Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
14.    Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15.    Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16.    Val av valberedning.
17.    Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 19 §.

- Ändring av stadgarna (andra beslutet av två).

- Fråga om att ge i uppdrag till styrelsen att ändra användningsområde på förråden i markplan på Örsvängen 11 samt Örsvängen 13 till följande:
Örsvängen 11: Övernattningslägenhet med toalett och pentry
Örsvängen 13: Bastu och relaxavdelning

18.    Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19.    Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Fullmakt
OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).
För dig som inte kan närvara på årsstämman den 31/5 men vill representeras genom ombud behöver fylla i en fullmakt för att låta någon annan representera dig.
Har du inte möjlighet att skriva ut den själv? mejla styrelsen på kontakt@brfhasthoven2.se så hjälper vi dig att få ett exemplar.

 

9 maj 2018

Driftsättning av Ownit bredband

2018-05-09 09:44

Idag påbörjas driftsättningen av gruppanslutningen på bredbandet i föreningen.
En tekniker från Ownit kommer att koppla in hus för hus och detta beräknas påbörjas vid 10.00. 
Samtliga hus beräknas vara klart under eftermiddagen och då ska samtliga ha tillgång till den nya internetanslutningen.

Om ni inte redan registrerat er på ownits hemsida så kommer ni mötas av en välkomstsida där det står att ni ska aktivera ert internetabonnemang.
Där finns det möjlighet att köpa till trådlös router och ownits tv-tjänst för de boende som önskar att köpa den tjänsten av ownit.
För er som redan har en trådlös router och inte tänker använda varken telefonidelen eller tv via ownit behöver inte göra något mer än att koppla in kabeln i uttaget i hallen. 

Om ni har frågor gällande internetuppkoppling så är ni välkomna att vända er till Ownits kundservice.
https://www.ownit.se/kundservice

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Hästhoven 2

13 apr 2018

Aprilnyheter

2018-04-13 19:28

Gruppanslutning bredband, vad händer?
Den 9 maj kopplar Sundbybergs Stadsnät ur sin utrustning och Ownit kopplar in sin.
Ca 2 veckor innan så kommer alla boende få ett brev från Ownit med information om hur aktiveringen av bredbandet kommer gå till. Ni kan då göra extrabeställning på exempelvis TV eller router.

Ni som har bredband med Comhem behöver säga upp det om ni vill slippa betala dubbelt för internet, för er med någon annan internetoperatör så behöver ni säga upp ert bredband till 9 maj då Sundbybergs Stadsnät inte kommer göra det.

Om ni idag har telefoni via er nuvarande operatör så behöver ni aktivera en portering av ert telefonnummer innan 9 maj. Ni kan redan idag ringa till Ownits kundcenter för att ordna med portering av ert telefonnummer. 08 - 525 07 300.

Bostadsrättsinnehavare:
Samtliga bostadsrättsinnehavare kommer att få en avgiftshöjning på 40 kr i månaden från och med maj månad. Höjningen kommer att ske på kvartal 3 avgiftsaviseringar med en retroaktiv höjning från och med maj.

Hyresrätter:
Samtliga hyresrätter kommer att få en sänkning av sin hyra med 50 kr i månaden. I dagsläget är tillägget för Sundbybergs Stadsnät inbakat i er hyra och eftersom föreningen nu avslutar det avtalet så ska vi inte längre ta ut den avgiften från er.
De hyresrättsinnehavare som önskar att ta del av föreningens gruppanslutning behöver skriva på ett medgivande om ett tillägg på 90 kr i månaden. Då får ni tillgång till en bredbandsuppkoppling på 1000 mbit samt ip-telefoni. Kontakta styrelsen om du inte varit hemma när vi knackat på hos er för att få ett medgivande att signera.

Årets städdag, tisdag 8 maj klockan 17:00 – 20:00.
Till årets städdag så tänkte vi prova att ha det på en eftermiddag, tidigare år har vi haft det på en helgdag vilket har gjort att några medlemmar inte kunnat närvara då de varit bortresta.
På årets städdag kommer styrelsen att bjuda på korvgrillning och fika (om vädret tillåter) för att stilla hungern. Vi tänder grillen vid 17 och håller den igång så länge det finns deltagare.
Vi kommer som tidigare år vara med i ”Vi håller rent” för att göra vår närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Årets ordinarie stämma, torsdagen den 31 maj klockan 18:00 – 21:00
Årets stämma kommer att hållas som tidigare stämmor uppe i Hallonbergen centrum på Kulturcentrum. Stämman öppnas klockan 18:00 och vi har lokalen till 21:00.
Boka in datumet, en kallelse till stämman kommer när det närmar sig och årets årsredovisning är godkänd och signerad.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

28 mar 2018

Valberedningen 2018

2018-03-28 20:11

Hej Brf medlemmar!

Det här är en uppmaning från valberedningen!

I vår ska vi föreslå nya styrelserepresentanter till Årsstämman. Därför gör vi detta utskick med en uppmaning just till Er.
Vi behöver förslag eller intresseanmälningar till styrelserepresentanter. Att arbeta med olika frågor i Styrelsen är ett intressant och utvecklande arbete. Här får du vara med att påverka inte bara din situation utan alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter så kan vi berätta mera!

Igor Borg, Örsvängen 13
Mobil: 070 728 58 13
E-post: igor.borg58@gmail.com

Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 073 645 88 36
E-post: caroline.olsson90@gmail.com

27 mar 2018

Gruppanslutning internet, säg upp ditt internetavtal till 9 maj

2018-03-27 10:31

Det har nu framkommit att Sundbybergs Stadsnät inte meddelar sina operatörer att de ska säga upp sina avtal förens föreningens avtal med Sundbybergs Stadsnät är avslutat 9 maj 2018.

Detta betyder att alla medlemmar själva måste säga upp sina avtal med respektive internetoperatör för att de ska avslutas till 9 maj då Ownit kopplar in sin utrustning. För de medlemmar som är låsta i längre avtalsperioder så får ni säga upp ert avtal och sedan får vi se hur det löses praktiskt.
Enligt avtalet vi har med Sundbybergs Stadsnät så har internetoperatören rätt att leverera sin tjänst till slutkunden (medlemmen/hyresgästen) tills dess att avtalet är avslutat. Detta kan rent praktiskt betyda att du har kvar din internetoperatör tills avtalet är avslutat och först då kopplas du in på Ownits utrustning.

Detta gäller samtliga som idag har ett internetabonnemang via nätverksuttaget i hallen.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen Brf Hästhoven 2

 

18 mar 2018

Protokoll från extrastämman

2018-03-18 22:07

Nu finns protokollet från extrastämman att läsa på medlemssidan.
Där finns även röstlängden samt fullmakter.

13 mar 2018

Marsnyheter

2018-03-13 10:45

Föreningen flyttar sina lån till SBAB från och med mars/april.
Under hösten har föreningens kassör Jessica jobbat hårt med att försöka omförhandla föreningens lån.
Denna och tidigare styrelser har försökt att omförhandla lånen både med Länsförsäkringar men även med andra banker. Det svaret vi får är att föreningens avgifter är för låga i förhållande till föreningens storlek, att inga avgiftshöjningar sker för att täcka framtida underhållsutgifter samt inflation / indexjusteringar. Med bakgrund av detta så beslutade styrelsen att höja avgiften och rekommendera framtida styrelser att göra detsamma för att föreningen ska vara attraktiv som låntagare och kunna förhandla sig till bra ränta när vi behöver ta lån för att bekosta vårt underhåll av fastigheten.

Efter en intensiv förhandling under hela hösten med SBAB så lyckades Jessica komma överens med SBAB om att flytta de 4 rörliga lån som föreningen har hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar kom med ett motbud som var 0.7 punkter sämre än den räntan vi fick hos SBAB. Flytten av de 4 lånen kommer vara klart 1 april.
Föreningen kommer i och med detta att sänka sina räntekostnader med upp till 700 000 kr under 2018. När vårt sista bundna lån med 3.9% ränta löper ut 2020 så kommer även detta att flyttas över till SBAB.

Ny fastighetsförsäkring via Bostadsrätterna från och med 1 mars.
Styrelsen har tecknat en ny fastighetsförsäkring som börjar gälla 1 mars 2018 via Bostadsrätterna. Försäkringen tecknas via Söderberg & Partners som för närvarande använder Moderna Försäkringar.
Försäkringen som tecknats är en fullvärdesförsäkring där bostadsrättstillägget ingår.
För er bostadsrättsinnehavarare som har tecknat eget bostadsrättstillägg så kan ni avsluta det hos ert försäkringsbolag då det ingår i föreningens försäkring.
Byte av försäkringsbolag gällande fastighetsförsäkringen kommer ge föreningen en sänkning med ca 50 000 kronor per år.

Extrastämman 22 februari
Styrelsen vill tacka de 40 medlemmar som kom till föreningens extrastämma den 22 februari för ert engagemang att komma och rösta och påverka föreningens framtid.

Följande beslut röstades fram:

 • Ändring av stadgarna (första beslutet av två).
  Stämman röstade ja till att anta de nya stadgarna i sin presenterade form.
 • Fråga om att säga upp distributionsavtalet med Comhem
  Stämman röstade ja till att säga upp distributionsavtalet med Comhem som löper ut 9 mars 2019. Styrelsen kommer att diskutera med Comhem om de är intresserade av att omförhandla avtalet med föreningen.
 • Fråga om att teckna gruppavtal ownit bas för tvutbudet.
  Stämman röstade nej till att teckna gruppavtal via IPTV med Ownit.
  Styrelsen ska diskutera med Ownit samt Comhem och jämföra deras erbjudanden om gruppanslutning och återkomma i frågan på den ordinarie stämman.

Öppet Hus
Då det uppstod en del diskussioner och frågor på extrastämma vill styrelsen passa på att påminna om att vi har öppet hus den första onsdagen i månaden. Vi har öppet hus just för att kunna svara på liknande frågor/funderingar som uppkom på extrastämman. Vi önskar medlemmar varmt välkomna om ni har frågor eller funderingar om vad som helst som rör vår förening.

Styrelsen kommer att köpa in så kallade fettfilter till boende som har spiskåpor ovan spis, dessa fettfilter kan boende köpa till självkostnadspris. Vi har sedan tidigare nya luftfilter till friskluftsintagen och även dessa kan de boende köpa till självkostnadspris av styrelsen.

Internetanslutningen med Ownit
Den 9 maj kommer Sundbybergs Stadsnät koppla ur sin utrustning i källaren och Ownit kommer installera sin. Föreningen har tecknat en gruppanslutning som ger samtliga bostadsrättsinnehavare en internetuppkoppling på 1000 mbit som ingår i avgiften.
För alla medlemmar som har comhem som internetoperatör så ska ni avsluta ert internetabonnemang till den 9 maj. För de medlemmar som har internet via någon operatör som levererar via Sundbybergs Stadsnät så kommer ert internetabonnemang att avslutas automatiskt av er internetoperatör.

För föreningens hyresgäster så behöver vi skriva en överenskommelse om att ni godtar ett hyrestillägg på 90 kr i månaden för att ni ska få tillgång till gruppanslutningen.  

Uttaget som internet kommer levereras genom ska sitta i respektive hall i varje lägenhet. Vi har fått frågor från några medlemmar som inte hittar sitt uttag, är du en av dem så kan du höra av dig till styrelsen så kan vi försöka se om någon tidigare lägenhetsinnehavare har gömt uttaget / tagit bort uttaget.

Framtiden för föreningen.
Föreningen har utöver det pågående stambytet en hel del kommande underhåll av fastigheterna.
Vår ambition och förhoppning är att försäljningen av byggrätten ska kunna täcka det som kommer inom 3-5 år. Med marknadsläget som råder och där priser inte bara stiger och stiger så måste föreningen täcka upp för ett scenario då det inte är ekonomiskt genomförbart för byggherren att utföra påbyggnationen. Om det scenariot faller in så behöver föreningen täckt upp för de kostnader som kommer och därför kommer vi i varje budget behöva fortsätta lägga undan för underhåll på våra hissar, tak och fasader.

Detta innebär att föreningen kommer behöva höja avgiften vid varje budget och skjuta till medel till den yttre reparationsfonden. Våra hyresrätter är en dold tillgång och när de lämnas tillbaka till föreningen så kommer de upplåtas som bostadsrätter. Men föreningen måste kunna utföra planerat underhåll utan att vara beroende av att ”sälja” hyresrätter och då behöver vi vara en bra låntagare som kan få ta nya lån när vi behöver det. Allt överskott som blir varje år kommer föreningen att använda för att amortera på lånen, alla försäljningar som sker kommer föreningen att använda för att amortera. Detta sänker våra räntekostnader och minskar vår känslighet om räntan skulle börja stiga framöver.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

10 feb 2018

Förklaring Gruppanslutning

2018-02-10 20:00

Efter onsdagens öppna hus så framkom önskemål från närvarande medlemmar att vi i styrelsen bör förtydliga vilka egentliga praktiska och ekonomiska fördelar ett gruppavtal ger er medlemmar.
Idag finns avgiften för kanalerna via Comhem inbakat i månadsavgiften, det är en avgift vi alla betalar men då den ”ingår” i avgiften så ser inte respektive medlem denna kostnad. I tabellen på nästa sida så är den inbakade avgiften presenterad då det är en viktig del i slutkostnaden om vi ska försöka förtydliga vilken besparing ett gruppavtal ger. Avgiften betalar vi idag oavsett om den boende använder de analoga kanalerna eller inte.

Vi har tagit 5 stycken olika scenarion för att presentera de månadskostnader (dolda i avgiften samt eget tecknat avtal med ex. Comhem) som boende har beroende på vilken tv-lösning de har idag:
1. Så som det är idag, 14 analoga kanaler som ingår i månadsavgiften.
2. Den boende har köpt digitalbox med digitala kanaler från Comhem.
3. Den boende har köpt digitalbox men även ett större kanalpaket än ovan från Comhem.
4. Om vi väljer att teckna Ownit TV Bas som gruppavtal.
5. Om den boende önskar att uppgradera med fler kanaler från Ownit (jämförbart med Comhem större kanalpaket)

Ett gruppavtal med TV från Ownit innehåller ett kanalpaket som motsvarar de kanaler vi idag via Comhem. Skillnaden är att vi får en HD-box och kanalerna blir högupplösta och ser bättre ut på en platt-tv. Prisskillnaden är att det kostar föreningen 49 kr mer i månaden per lägenhet att teckna detta avtal, men denna kostnadsökning täcks in av avgiftshöjningen som sker 2019-01-01. För de boende som idag betalar för ett tv-abonnemang utöver de analoga kanalerna så ger en gruppanslutning en sänkning av månadskostnaden.

Fördelar:
* Föreningen får möjlighet att vid varje avtalsperiod slut förhandla med samtliga nätverksbaserade aktörer på marknaden om en internet- och tv-lösning. Detta kan ge oss möjlighet att få bättre paketpriser i framtiden på internet och tv då vi kan konkurrensutsätta operatören.
* För de boende som tecknat ett större separat tv-paket från Comhem (eller motsvarande från Sundbybergs Stadsnät) får en sänkning med minst 170 kr i månaden (2000 kr per år).
* I det nya kanalpaketet så kommer en digital HD-box att ingå samt HD-kanaler. I dagsläget ingår endast analoga kanaler från Comhem vilket har en sämre bild på nya moderna platta tv-apparater.
* För de som önskar att uppgradera till fler kanaler hos Ownit så görs detta till ett rabatterat pris om 109 kr / månaden för Ownit Bas
à Ownit Flex alternativt Ownit Bas à Ownit Stor för 229 kr / månaden.
* Internet samt digital-TV kommer att ingå i avgiften, detta gör föreningen mer attraktiv när boende önskar att sälja då det för vissa köpare är en viktig faktor vid lägenhetsval.
* Du som boende behöver inte prata med försäljare av tv och internet utan kan hänvisa till att föreningen har ett gruppavtal och att styrelsen förhandlar med operatörerna.


Nackdelar
* De boende som idag enbart tittar på de kanaler som ingår i avgiften på en gammal ”tjock-tv” kommer uppgraderingen av bildkvalité inte märkas.
* För att kunna se på tv via HD-boxen kommer de boende att behöva köpa till en router för 799 kr i en engångskostnad. Denna lösning ger en lägre månadsavgift men skapar en engångsavgift. Föreningen skulle exempelvis kunna köpa in dessa boxar till alla boende och sedan höja avgiften med 70 kr / månaden under 1 år för att täcka utgiften.
* Uttaget för internet sitter i hallen, detta medför att boende måste dra en kabel från hallen in till vardagsrummet eller till den plats där tvn står. (Det är dock möjligt att exempelvis köpa en så kallad ”Homeplug” så att man kan ha nätverk via eluttagen i lägenheten. Då kan man istället för att dra en kabel sätta en dosa i eluttaget i hallen samt en dosa i eluttaget där man har sin tv).
* För boende med mer än 1 tv-apparat så kommer man behöva köpa till en HD-box samt abonnemang för de tillkommande tv-apparater man har i hemmet. F.n. är kostnaden för tillkommande tv-apparater 99 kr / mån, men då får man samma kanalpaket som på huvudavtalet. (exempelvis, har du tecknat Ownit Stor så får du även det på den tillkommande tv-apparaten).

För att se tabellen med jämförelserna, vänligen ladda ner bifogad fil.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

7 feb 2018

Ändring: Punkt 9

2018-02-07 07:00

Punkt 9, teckna tv-avtal med ownit.

Vi i styrelsen har fått återkoppling från er boende gällande att kanalpaketet vi skulle ta beslut om är en försämring mot det som idag erbjuds via comhem och som redan ingår i avgiften.

Därför har vi beslutat att vi istället kommer fråga om vi ska teckna Ownit Bas som är ett större kanalpaket som motsvarar det vi har idag.
En av fördelarna om föreningen tecknar detta kanalpaket är att de boende som önskar mer kanaler kan uppgradera sitt kanalpaket till rabatterat pris.
Om man önskar exempelvis Ownit Flex så får den boende betala 109 kr / mån extra istället för 259 kr som det kostar i vanliga fall.

Merkostnaden för detta kanalpaket täcks in av den planerade avgiftshöjningen som sker vid årsskiftet 18/19.

Punkten lyder som följande:
9. Fråga om att teckna gruppavtal ownit bas för tvutbudet

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

4 feb 2018

Kallelse till extrastämma 21 februari kl 19.30

2018-02-04 17:23

Dag och Tid: Onsdag, 21 februari 2018, klockan 19:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning

1.     Stämmans öppnande.
2.     Godkännande av dagordningen.
3.     Val av stämmoordförande.
4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
8.     Fråga om att säga upp distributionsavtalet med comhem.
9.     Fråga om att teckna gruppavtal ownit grund för tvutbudet.
10.   Ändring av stadgarna (första beslutet av två). 

För mer information gällande punkt 8-10, läs bifogad fil "180204 - Informationsbrev kallelse till extrastämma 180221.pdf"

VÄLKOMNA!

Sundbyberg den 4 februari 2018
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

20 jan 2018

Februarinyheter

2018-01-20 18:31

Bredband, avtal tecknat med Ownit.
Under hösten har vi tagit in offerter från 5 olika leverantörer på en gruppanslutning av internet till föreningen. Ownit var den internetoperatören som styrelsen valde som det bästa alternativet för föreningen. Ownit och Bredbandsbolaget ägs båda av Telenor och delar bland annat samma teknik för IPTV, något vi tyckte var viktigt att internetoperatören kunde erbjuda i egen regi. Ownit kommer leverera 700-1000mbit i båda riktningarna. Föreningen kommer att höja avgiften med ca 40kr i månaden, men då kommer internet att ingå i avgiften.
För hyresrätter i föreningen som önskar ta del av gruppanslutning så kommer vi behöva skriva en överenskommelse om höjd hyra. Vi i styrelsen kommer dela ut informationsblad om detta till er. Vi kommer återkomma med exakt datum för inkoppling, men preliminärt blir det i mars/april.
 

Försäljningen av byggrätten genomförd.
Efter vår stämma i april då styrelsen fick tillåtelse att påbörja försäljningen av byggrätten för påbyggnationen så har vi jobbat med att hitta en köpare. I slutet av sommaren påbörjade vi förhandlingar med den köparen som vi ansåg kunde leverera bäst slutresultat och vi har under hösten jobbat med att ta fram det avtalet som reglerar hur försäljningen ska gå till.

Vi är glada att meddela att vi innan jul signerade avtalet och vi nu har ett avtal med Carpenter i Mälardalen AB. De kommer att driva både detaljplaneprocessen samt bygglovsprocessen åt föreningen. Föreningen kommer även att i entreprenaden ge Carpenter i uppdrag att byta ut fasaden samt bygga ut balkongerna. Carpenter kommer genast påbörja detaljplaneprocessen och då förändringar av utseende på husen (påbyggnad, fasadmaterial/färg & balkonger) behöver vara med i den nya detaljplanen så kommer även stämman behöva godkänna utseendet innan vi lämnar in det till kommunen (vilket kommer ske i maj).
Därför kommer vi kalla till en extrastämma gällande husens nya utseende i mars/april.
Påbyggnationen kommer ske med moduler som de bygger i trä i sin fabrik i Västerås och sedan lyfter upp på husen. För er som vill läsa mer om Carpenter kan göra det på deras hemsida www.carpenterhus.se.
 

Bokning av tvättstugor ska ske med lägenhetsnummer
Efter årsskiftet så ändrade vi rutinerna vid bokning av tvättstugorna.
Tidigare skrev man efternamn, men då det inte alltid var tydlig med vart man bodde så var det inte alltid lätt att hitta den som bokat tvättstugan en viss tid. Därför valde vi i styrelsen att ändra detta efter årsskiftet.
Nu ska man skriva sitt lägenhetsnummer enligt skatteverket (1101, 1403, 1802 osv) och bokar man grovtvättstugan så ska man även skriva vilket hus man bor i. Förslagsvis såhär 11-1101, 15-1403, 9-1801 osv.


Stadgeändringen
Boka redan nu in 21 februari klockan 19.30-21.00, då har vi bokat konsertsalen hos Kulturcentrum uppe i Hallonbergen Centrum. Kallelse till extrastämman kommer efter att vi haft det extra öppna huset 24 januari (18.30-19.15) och tagit del av eventuella synpunkter på stadgarna.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

9 jan 2018

Förslag på nya stadgar till Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

2018-01-09 20:18

Bakgrund
Riksdagen antog ändringar i lagen om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016. De flesta av ändringarna påverkade inte en bostadsrättsförening men några gjorde det.

T.ex. så var en av ändringarna att styrelsen måste hålla årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före en årsstämma. Revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman. En annan förändring gäller när själva kallelsen till föreningsstämman ska gå ut. Förändringen är att en kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna.  De äldre bestämmelserna i stadgarna blir alltså i och för sig ogiltiga efter 30 juni 2018 men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Styrelsens förslag till nya stadgar
När vi i styrelsen skulle uppdatera föreningens stadgar så kom vi fram till att våra tidigare stadgar var svåra att hitta i, saknade en profilering till föreningen samt att föreningen inte har tillgång till originalfilen. Vi tog då beslutet att uppdatera våra stadgar helt och hållet för att få nya moderna stadgar som vi i framtiden kan uppdatera ifall vi vill göra förändringar.

De nya stadgarna har samma innehåll som våra gamla stadgar, dock är vissa delar omskrivna då vi använt oss av Restates mönsterstadgar som grund. Vi har jämfört del för del för att säkerställa att innebörden är densamma, dock kan det vara en annan formulering i våra befintliga stadgar.

De nya stadgarna innehåller även delar som tillkommit i bostadsrättslagen sedan 2007 då våra tidigare stadgar togs fram. De nya stadgarna innehåller även delen stämman röstat genom gällande styrelsens sammansättning.

Hur går vi vidare?
Styrelsen kommer kalla till en extrastämma som kommer hållas i mitten/slutet av februari.
Men vi presenterar redan nu utkastet till stadgarna så att ni medlemmar har möjlighet att läsa igenom och komma med frågor / synpunkter. Senast fredagen den 26 januari vill vi att ni medlemmar kommer med era tankar och funderingar, efter det kommer vi skicka ut en kallelse till extrastämma.

Till kallelsen kommer de slutgiltiga stadgar vi ska ta beslut om finnas med och vår förhoppning är då att alla medlemmar känner sig komfortabla med att de kan ta beslut om att anta de nya stadgarna.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

8 jan 2018

Erbjudande om säkerhetsdörr

2018-01-08 06:21

Föreningen har fått ett nytt erbjudande från Secor / Daloc på leverans och montage av säkerhetsdörr till lägenheten.
De bostadsrättsinnehavare som önskar att montera in en säkerhetsdörr kan använda sig av beställningsblanketten som finns i bifogat erbjudande.

Kontantpriset är 15.790:- för dörren monterad och klar.
Om du bor i hyresrätt så kan du få en säkerhetsdörr mot ett hyrestillägg på 140:- / månaden, kontakta i så fall styrelsen om du är intresserad av detta.

14 dec 2017

Elhandelsavtal med Boo Energi

2017-12-14 23:44

Föreningen har från och med 2017-12-01 tecknat elhandelsavtal med Boo Energi för våra abonnemang på de gemensamma ytorna.
Då vi årligen köper in ca 120.000 kWh el till våra hus så har vi fått ett förmånligt avtal med en viss rabatt. En del i avtalet var att alla boende i föreningens hus även skulle kunna ta del av denna rabatt, det är detta informationsbrev ni nu fått i era brevlådor.

Det finns inte så mycket marginaler på ett elhandelsavtal men vi har fått 1 öre rabatt per kWh om man väljer Boo-portföljen.
Men de har även ytterligare ett sätt att sänka sina elkostnader och det är genom att koppla hushållets träningssappar till Boo energi och ju mer ni rör på er desto mer rabatt får ni. För närvarande kan man träna bort upp till 40 kWh på sin elräkning.

För att ta del av föreningens rabatt så använder ni BRF37 som kod när ni tecknar avtalet.
https://www.booenergi.se/teckna-elavtal

För att läsa mer om hur ni tränar bort kWh från er elräkning.
https://e2e.booenergi.se/

Det är inget tvingande för er boende i våra hus att teckna avtal med Boo Energi, men vi i styrelsen vill att medlemmar ska få kunna ta del av bra avtal som vi i föreningen tecknar.
Har ni inte sett informationsbrevet så finns det att läsa nedan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i brf hästhoven 2

29 nov 2017

Tillval stambytet

2017-11-29 21:28

Vi har nu lagt upp tillvalslistan samt beställningsblanketten under "STAMBYTET".
Dessa blanketter finns även utskrivna i visningsrummet på Örsvängen 11

11 okt 2017

Budget för 2018

2017-10-11 06:10

Stambytet
Stambytet har äntligen påbörjats, först ut är treorna i Örsvängen 13 som nu får sina badrum och wc utrivna. Vi i styrelsen har lämnat över det dagliga arbetet till vår projektledare samt entreprenören. Styrelsen kommer dock finnas med i bakgrunden och bevaka föreningens intressen i stambytet, men vi kommer inte vara delaktiga i det dagliga arbetet.

Budgeten för 2018 är klar
Styrelsen har nu tillsammans med Restate jobbat med budgeten för 2018. Vi har tillsammans med vår ekonomiska förvaltare gjort upp en plan för hur föreningen ska ha en hållbar ekonomi över lång tid framöver. Vi har även i samband med detta pratat med Länsförsäkringar samt andra banker gällande våra lån och jobbar i dagsläget på att omförhandla lånen inför 2018.

Styrelsen har beslutat att till 2018 års budget justera årsavgifterna samt kostnaden för parkeringsplatser, mer om detta nedan. En av anledningarna till justeringarna är för att vi långsiktigt måste följa inflationen och de höjningar våra leverantörer har mot föreningen. Om vi inte utför årliga höjningar så hamnar vi i avgiftsskuld viket gör att föreningen tvingas höja avgiften kraftigt och framtida medlemmar får ta smällen när inte budgeten längre går ihop.

Höjning av årsavgiften samt avgiften för parkeringsplatser
Från och med 2018-01-01 kommer årsavgiften höjas med 4%. Styrelsens långsiktiga plan är att även 2019-01-01 höja avgiften 4% för att komma ikapp de år vi inte höjt avgiften (detta beslut tas av nästa styrelse). Därefter är rekommendationen att vi årligen höjer avgiften 2% för att följa inflationen och indexregleringarna som våra leverantörer justerar sina priser efter. Vi kommer även framöver behöva täcka upp för det inkomstbortfall som sker när en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Det överskottet som eventuellt finns i slutet av året kommer styrelsen att använda för att amortera på föreningens lån.

Styrelsen har även beslutat att avgiften för parkeringsplatserna ska öka till 350:- / månaden för platser utan el samt 450:- / månaden för platser med el. Samtliga platser kommer att höjas och detta kommer ske löpande allt eftersom att parkeringsavtalens 6 månaders förlängning löper ut. Varje hyrestagare kommer få möjlighet att säga upp sin plats om man inte vill betala den nya avgiften.

Louise lämnar styrelsen
Louise har meddelat oss att hon tyvärr måste lämna styrelsen och sin post som sekreterare.
Vi i styrelsen tackar Louise för den tiden hon har varit med och för allt jobb och engagemang hon lagt ner på styrelsearbetet.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Hästhoven 2

11 sep 2017

Utrensning av cykel- och barnvagnsrum

2017-09-11 15:26

Nu har vi tagit bort alla de cyklarna som fortfarande hade sin gula lapp kvar i cykelrummen och barnvagnsrum. Om din cykel/vagn är borttagen, hör av dig till oss så återfås den mot beskrivning. Vi kommer att förvara dessa cyklar i 6 månader innan vi troligtvis skänker bort dem.

31 aug 2017

Nytt företag för vår städning

2017-08-31 10:46

Idag torsdagen den 31 augusti städar vårt nya städföretag hos oss för första gången. Företaget heter Dacor och vi känner att de kommer göra ett bra jobb i våra hus. Till en början kommer det vara Daniel som städar hos oss men han kommer efter några veckor lämna över till en kollega. 

Här kan ni läsa mer om Dacor: http://www.dacor.se/hem-foretag/

 

28 jun 2017

Avtal signerat för stambytet

2017-06-28 18:24

Idag har vi signerat avtalet för stambytet!
Det känns skönt att efter 2 års arbete med framtagande av handlingar samt anbudsförfrågning äntligen kunna säga att stambytet nu verkligen blir av.

Av 6 stycken inkomna anbud så valde styrelsen entreprenören PW Bad & Bygg AB.
Vi och PW Bad & Bygg har samma ambitioner med stambytet, något som vi i styrelsen lagt stor värde i.
Tidsplanen och utförandet är anpassat så att stambytet tar hänsyn i den mån det går till att det utförs med kvarboende.

Informationen till er boende kommer från och med nu främst ske genom vår projektledare Peter Hladisch samt platschefen hos PW Bad & Bygg.
Då husen tas i turordning så kommer även informationen att gå ut husvis när det börjar bli dags för stambytet. Därför kommer vi att nu börja informera de boende i Örsvängen 13 om vad som kommer att hända, exempelvis ska en utställning byggas upp under sommaren som de boende i Örsvängen 13 ska kunna besöka. Sedan kommer de att få göra sina val i augusti för att stambytet sedan ska kunna påbörjas i september.

Ni i de övriga husen kommer inte få detaljerad information om stambytet mer än tidsplanen när det är dags för er att göra valen samt när stambytet börjar i huset.

Den grova tidsplanen är fortfarande följande:
Örsvängen 13, Hösten 2017 (start i september)
Örsvängen 15, Vinter/Vår 2017-2018
Örsvängen 11, Hösten 2018
Örsvängen 9, Vinter/Vår 2018-2019

För mer information om entreprenören så kan ni besöka deras hemsida: http://pwbygg.se

För styrelsen brf hästhoven 2,
Ted Herngren

 

31 maj 2017

Öppet hus

2017-05-31 09:00

Den första onsdagen i varje månad kl.18.30 – 19.00 har vi öppet hus i styrelserummet (med undantag för eventuella röda dagar och semestertider).
Under öppet hus kan du få hjälp med t.ex:

 • Ny parkeringsplats
 • Om du har en trasig bricka till porten eller vill köpa till fler
 • Ställa frågor om stambytet
 • Ställa frågor om den eventuella påbyggnationen
 • Få tillgång till stämmoprotokollet
 • Eller andra övriga frågor
 • Eller bara komma och fika med oss!
   

Plats: Styrelserummet hus 9, sidoingången
Tid: kl.18.30 – 19.00
Nästa öppet hus: 7 juni

Varmt välkomna!
Hälsningar,

Styrelsen i Brf Hästhoven 2

26 maj 2017

Ny uppmärkning av förråd samt lägenhetsdörr

2017-05-26 07:56

Vi kommer denna och nästa vecka att märka upp förråden och lägenhetsdörrarna med nya skyltar. Detta för att en gång för alla reda ut vilken lägenhet som har vilket förråd. Hus 9 har redan fått den nya märkningen.

Vi kommer att sätta likadan skylt på förråd som på lägenhetsdörr. De nya skyltarna ser ut såhär: 

Örsvängen 9, lgh 1302 (105)

Det är adressen, Skatteverkets lägenhetsnummer samt det interna lägenhetsnummer som vi har i föreningen.

Vi ber er därför att ta bort de befintliga skyltarna på ytterdörren (de flesta dörrar har två skyltar).

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Hästhoven 2

22 maj 2017

Medlemssidan

2017-05-22 09:00

Ni vet väl om att vi har en medlemssida dit bara medlemmar i föreningen har tillgång.
På medlemssidan kan du hitta följande information:

 • Kontaktuppgifter till alla i styrelsen
 • Årsredovisningar & stämmoprotokoll
 • Lägenhetsförteckning och medlemsregister
 • Försäljningsstatistik på samtliga försäljningar i föreningen

För att få tillgång till medlemsidan så skapar du ett inlogg med hjälp av den epost du lämnat till styrelsen, detta gör du på sidan nedan.

14 maj 2017

Lägenhet korttidsuthyres

2017-05-14 10:00

Föreningen har en lägenhet som sagts upp (det var tidigare en hyreslägenhet) och som nu står tom. Den kommer senare att fungera som evakueringslägenhet under stambytet för någon boende som inte kan bo kvar i sin lägenhet. Det är 3 rok på 74 kvm, på våning 6 i hus 11. Uthyres omöblerad.

Hyra: 11 500 kr/månad, el ingår.
När: fr.o.m. snarast till max 31 augusti.

Hör av dig till styrelsen om du vet någon som skulle vara intresserad av att hyra den. Vi kommer att ta referenser.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 maj 2017

Nyheter från styrelsen MAJ

2017-05-12 08:49

Här är en summering av lite vad som är på gång och vad som har hänt:  

Årsmötet
Tack alla ni som var med på årsmötet. Ett stämmoprotokoll sitter nu i varje entré. Om du vill ha ditt egna exemplar, gå in på hemsidan här, kom till öppet hus eller mejla oss.
Den nya styrelsen består av:
Ordförande Ted Herngren
Vice ordförande Lennart Svanborg
Kassör Jessica Neumann
Sekreterare Louise Almlöf

Ledamot Ola Olsson
Ledamot Grzegorz Swiatkowski
Ledamot Fredrik Hagnelöv

Suppleant Tommy Wik
Suppleant Jeanette Johansson

Stambytet
Vi är i full färd med att gå igenom anbuden och har som mål att välja entreprenör i maj månad. När vi har gjort det kommer vi att kunna komma med mer detaljerad info om stambytet som t.ex. starttid.

Öppet hus
Den första onsdagen i varje månad kl.18.30 – 19.00 har vi öppet hus (med undantag för eventuella röda dagar och semestertider). Nästa öppet hus är onsdagen den 7 juni (och inte 5 juni som vi tidigare råkade skriva). 
Plats: Styrelserummet hus 9, sidoingången.

Tvättstugorna
Det är tyvärr ofta det försvinner inventarier från tvättstugorna. Moppar, hinkar, borstar och persienntillbehör är sådant som tyvärr får fötter. Det är en onödig kostnad för föreningen att ständigt behöva köpa nya inventarier.  

Utrensning cykel- och barnvagnsrum
Samtliga av föreningens cykelrum är överbelamrade. För att lösa detta så monterade vi takkrokar i varje cykelrum. Men för att få det mer organiserat ska vi ha en utrensning i cykelrummen så vi får bort de cyklar som inte tillhör någon boende. Detta kommer att genomföras innan stambytet. Mer detaljer om detta kommer men förmodligen kommer det gå till på samma sätt som när det gjordes för några år sedan, att man sätter en lapp på sin cykel med namn och lägenhetsnummer. Det kommer vara samma procedur för barnvagnsrummen.

Bråten i allmänna utrymmen
Vi anlitade Jensen för att ta bort allt bråte som tyvärr ställs i de gemensamma utrymmena. Möbler, elektriska prylar, krukor mm är sådant som sätts ner. Att ha Jensens som gör detta regelbundet är en onödig kostnad för föreningen samt att brandrisken ökar. Åk till återvinningsstationen med ditt skräp eller lämna till den mobila återvinningscentralen som kommer närmast i tiden till Hallonbergsplan, parkeringen återvinningsstationen den 23 maj kl.16.30 – 19.30. Gå in på http://www.savab.se för mer info.

Swish
För att underlätta betalningar för oss så kommer vi i fortsättningen använda oss av Swish istället för kontanter när det gäller betalningar som tex att köpa ny bricka, barnvagnsrumsnyckel, tillfällig parkering. Detta gör att vi slippar ha en handkassa och kontanthantering och att allt kommer direkt in på vårt bankkonto. Om någon inte skulle ha Swish gå går det självklart att fortfarande betala kontant. Förhoppningsvis är detta igång till kommande öppet hus den 5 juni.

Lägenhet korttidsuthyres
Föreningen har en lägenhet som sagts upp (det var tidigare en hyreslägenhet) och som nu står tom. Den kommer senare att fungera som evakueringslägenhet under stambytet för någon boende som inte kan bo kvar i sin lägenhet. Det är 3 rok på 74 kvm, på våning 6
i hus 11. Detta är också ett sätt för föreningen att på ett enkelt sätt få in pengar. Uthyres omöblerad.
Hyra: 11 500 kr/månad, el ingår.
När: fr.o.m snarast till max 31 augusti
Hör av dig till styrelsen om du vet någon som skulle vara intresserad av att hyra den. Vi kommer att vilja ha referenser.

Städdagen
Tack ni som var med på städdagen och gjorde det fint i vårt kvarter! Vi plockade skräp och gjorde fint i våra rabatter. Planterade plantor, fröer och lökar.

Hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhoven 2

10 maj 2017

Protokoll från årsstämma 2017

2017-05-10 21:06

Nu finns protokollet från årsstämman 2017 tillgängligt för nedladdning.

27 apr 2017

Styrelsen 2017/2018

2017-04-27 22:33

Styrelsen 2017/2018 i Brf Hästhoven 2 ser ut som följande:

Ordförande: Ted Herngren
Vice ordförande: Lennart Svanborg
Sekreterare: Louise Almlöf
Kassör: Jessica Neuman

Ledamöten:
Grzegorz Swiatkowski
Fredrik Hagnelöv
Ola Olsson

Suppleanter:
Jeanette Johansson
Tommy Wik
 

26 apr 2017

Årsredovisning 2016

2017-04-26 21:50

Nu finns vår årsredovisning för 2016 att ladda ner.

11 apr 2017

Vårstädning lördag 29 april

2017-04-11 21:08

Vi är även i år med i skräpplockardagarna. Detta är en nationell manifestation mot nedskräpning arrangerad av Håll Sverige rent.
Datum för detta är lördagen den 29 april.
Vi samlas utanför hus 13 och delar ut soppåsar och handskar.
Det kommer även finnas möjlighet att plantera växter och lökar. Efteråt så fikar vi.
Alla är välkomna, gamla som unga. Detta brukar ta cirka 1-2 timmar.
http://www.hsr.se/vi-haller-rent

Datum: Lördagen den 29 april
Tid: Kl. 9.00
Plats: Samling utanför hus 13
Vad? Vi kommer att:

 • Plantera vårlökar och växter
 • Plocka skräp på parkeringen, runt husen, lekpark och i skogsdungarna bredvid oss
 • Perfekt sätt att träffa styrelsen och grannar, gamla som nya!

Hoppas vi ses!

Hälsningar,
Styrelsen Brf Hästhoven 2

27 mar 2017

Kallelse till årsstämma 25 april 2017

2017-03-27 22:42

Dag och Tid: 25 april 2017, klockan 19:00
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning

1.     Stämmans öppnande.
2.     Godkännande av dagordningen.
3.     Val av stämmoordförande.
4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
8.     Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9.     Föredragning av revisorns berättelse.
10.   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11.   Beslut om resultatdisposition.
12.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13.   Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
14.   Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15.   Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16.   Val av Valberedning.
17.   Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem
anmält enligt 19 §.

- Fråga om styrelsen kan sälja byggrätt för påbyggnation samt anlita konsult för biträde vid avyttringen.

- Fråga om att ge i uppdrag till styrelsen att utreda och genomföra en ombyggnation av förråd och grovtvättstuga (de med fönster) i markplan till övernattningslägenhet för föreningens medlemmar eller små hyresrätter till studenter.

- Motion 1 från 14 medlemmar (bilaga 1) gällande: Styrelseledamöterna inte är gifta eller sambo, valberedningen inte är gifta eller sambo, styrelseledamöterna skall vara folkbokförda på adress inom föreningen, valberedningen skall vara folkbokförda på adress inom föreningen.
För föreningens bästa..rekommenderas att styrelseledamöterna inte är gifta eller sambo, vilket kan innebära jäv, och  anses olämpligt i de flesta styrelser eftersom styrelsen kan mista sin beslutsförhet om flera ledamöten inte får handlägga och besluta i en fråga på grund av jäv, gäller även för valberedningen.
Medlemmar i styrelsen skall vara folkbokförda på adress inom föreningen, gällande även valberedning.

- Motion 2 från Ted Herngren, Örsvängen 15 (bilaga 2) gällande: "Inrätta bilpool åt medlemmarna i brf hästhoven 2"
Jag yrkar att stämman beslutar:
- Att bostadsrättsföreningen avsätter 1-2 parkeringsplatser till en bilpool.
- Att ge i uppdrag till styrelsen att utreda om samtliga medlemmar ska ha tillgång till bilpoolen som en del i avgiften eller om varje medlem som önskar tillgång till bilpoolen ska bekosta medlemskap själva.
- Att ge i uppdrag till styrelsen att hitta en bilpoolsaktör och teckna avtal med denne för en bilpool åt föreningens medlemmar.

18.   Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19.   Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Sundbyberg den 27 mars 2017
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Fullmakt
OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).
För dig som inte kan närvara på Årsstämman den 25/4 men vill representeras genom ombud, finns en fullmakt att ladda ner på hemsidan för Brf Hästhoven 2. http://www.brfhasthoven2.se
Har du inte möjlighet att skriva ut den själv? mejla styrelsen på kontakt@brfhasthoven2.se så hjälper vi dig att få ett exemplar.

 

9 mar 2017

Viktig information gällande ordinarie stämman

2017-03-09 19:08

Datum för ordinarie stämma
Vi har nu bestämt datum för den ordinarie stämman.
Tisdagen den 25 april kommer stämman att hållas, spara datumet redan nu!
Vi har valt att ha stämman tidigt då vi har mycket arbete framför oss med stambytet nu under vår/sommar samt att styrelsen i dagsläget är underbemannad.

Motioner till stämman
Alla medlemmar har rätt att lämna motioner till den ordinarie stämman.
För att vi ska få med din motion så måste den lämnas in senast den 22 mars då kallelsen till stämman måste gå ut senast 4 veckor innan med dagordning. För att lämna en motion till stämman så kan du antingen lämna den skriftligt i styrelsebrevlådan på Örsvängen 9 alternativt maila den till oss på kontakt@brfhasthoven2.se

Lågt intresse för att sitta i styrelsen
Vi har pratat med valberedningen som informerat oss om att det är ett lågt intresse från er medlemmar för att sitta i styrelsen. För att vi ska få ihop en styrelse till nästa period så är det viktigt att du hör av dig snarast till valberedningen och meddelar ditt intresse.
Du når valberedningen på:
Anne, 0704-906300
Igor, 0707-285813

Stambytet
Den 14 mars kommer vi i styrelsen tillsammans med Peter Hladisch ha anbudsöppning.
Vår ambition är att till stämman ha valt entreprenör för stambytet och kunna presentera en tidplan för er medlemmar.

3 mar 2017

Februarinyheter (i mars)

2017-03-03 08:27

Vi i styrelsen vill tacka alla som visade sitt engagemang och kom till extrastämman och röstade i de punkterna vi hade uppe på agendan.
Tyvärr missade vi att lägga upp denna informationslapp på vår hemsida utan den sattes bara upp i trapphusen, men bättre sent än aldrig.

Extrastämman
Den 12 januari höll vi en extrastämma för att rösta om vi skulle gå vidare med planarbetet för påbyggnad av husen, låta styrelsen få avlönas för tiden som läggs på planarbetet, teckna gruppabonnemang på bredband samt avlöna valberedningen. Stämman röstade ja på samtliga punkter och styrelsen har nu tillsammans med Restate tittat på hur vi ska gå vidare med planarbetet för påbyggnaden av husen.

Vi kommer även inom kort att säga upp avtalet med Sundbybergs Stadsnät för att påbörja arbetet med att teckna ett gruppavtal för internetuppkopplingen som kommer att börja gälla till sommaren 2018.

Stambytet
Vi har genomfört en anbudsprocess där vi hämtat in anbud för stambytet, vi väntar ännu på att de sista ska lämna in sina anbud innan vi går vidare i processen med att välja ut den byggare vi vill jobba tillsammans med.

Innan vi har valt en byggare så kan vi tyvärr inte säga när stambytet kommer att kunna påbörjas. Vårt mål är att kunna ha en tidplan för stambytet innan årsstämman.

Säkra ner fastigheternas el-centraler
Nu är samtliga hus nedsäkrade och det fungerar bra. Nedsäkringen ger föreningen en besparing på 25 000:- per år i fasta avgifter för våra el-abonnemang.
Den nya motorvärmarstyrningen har även den sänkt föreningens elkostnader då motorvärmare inte längre står på i onödan och drar ström när det inte behövs.

Lägenhetsnummer och tillhörande förråd
Styrelsen har nu satt upp skyltar på samtliga lägenhetsdörrar samt förråd i Örsvängen 9.
Vårt mål är att ta ett hus varje månad och nu under februari så kommer vi byta skyltar i Örsvängen 11. Vi kommer gå ut med information någon dag innan i porten.

Utökad mobilmast på Örsvängen 15 tak
Telia kommer att utöka sin mobilmast på taket av Örsvängen 15, från 8 till 9 stycken antenner samt ändra lite på utformningen. Telia kommer montera 2 stativ närmre kanten på fastigheten istället för som nu då antennerna sitter monterade på teknikboden som står mitt på taket. Vi har i samband med detta ökat avgiften för mobilstationen med 40%.

Skräp i allmänna utrymmen
Vi i styrelsen har fått be Jensen att röja i de allmänna utrymmena åt oss då vissa boende har valt att ställa skräp/möbler utanför förråden och i cykelrummen. Detta är en onödig kostnad som föreningen får bekosta då vi måste hålla våra utrymmen rena från hinder. Vi vill be alla boende att själva ta hand om sitt skräp och köra det till tippen och inte ställa det i de allmänna utrymmena.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

6 feb 2017

Protokoll från extrastämman 12 januari 2017

2017-02-06 21:19

Den 12 januari hölls en extrastämma i brf hästhoven 2 där vi beslutade om följande:

 • Fråga om att påbörja planarbetet för påbyggnad av husen.
 • Fråga om att avlöna styrelsemedlem för att driva planarbetet.
 • Fråga om att teckna gruppanslutning på bredband.
 • Fråga om ersättning till valberedningen.

Stämman röstade ja på samtliga punkter och protokollet finns att läsa nedan.
Röstlängden finns under sidan För Boende --> Protokoll & Årsredovisningar

5 jan 2017

Information inför extrastämma i Brf Hästhoven 2

2017-01-05 17:51

Till medlemmarna i Brf Hästhoven 2

Hej,

På torsdag den 12 januari har vi extrastämma där vi bland annat skall besluta om vi vill bygga på våra hus med fler lägenheter. Det är ett stort och viktigt beslut och vi i styrelsen vill därför ge er information vad projektet innebär för att vi tillsammans skall fatta bästa möjliga beslut.

Bakgrund

Som ni alla vet har vi ett stort underhållsbehov av våra hus och vi har påbörjat upphandlingen av stambyte inklusive el- och ventilationsarbete. Utöver detta har vi behov av att renovera fasader, tak och hissar mm. och det finns även önskemål om att utveckla fastigheten, t.ex. bygga större balkonger. Ekonomiskt har vi idag pengar att genomföra den första delen med stambytet, det vi handlar upp idag. Men inte mer. När vi är klara med stambytet kommer vi i princip att stå på noll och behöver finansiering för att kunna genomföra fler större projekt. Idén med att bygga på fastigheten har funnits sedan en tid och styrelsen har undersökt om det kan vara en väg till att finansiera underhåll och utveckling av vår fastighet.

Varför bygga på fler våningar?

Liksom vår grannförening Brf Blåelden har vi hus som konstruktionsmässigt tål att byggas på. I samtal med Sundbyberg stad har staden uttryckt sig positivt till detta och Brf Blåelden kommer sannolikt att ansöka om en förändring av detaljplanen och söka bygglov för en påbyggnation.

Det som är aktuellt för vår förening är att ansöka om förändrad detaljplan och sedan sälja rätten att bygga på våra tak, den så kallade ”Byggrätten”. Vi har låtit vår förvaltare Restate värdera byggrätterna och fått ett intyg på ett försäljningsvärde om ca 30 miljoner kronor på ca 1840 kvm bostadsyta. Det skulle med andra ord ge oss nära dubbla budgeten av vad vi har idag för vårt underhåll och det skulle öppna upp möjligheten att genomföra i stort sett allt det vi önskar med våra hus. Utan att behöva låna pengar eller höja några avgifter.

Restate har även tagit fram en kalkyl och några räkningsexempel för hur vår ekonomi kan påverkas vilket vi kommer visa på extra stämman. Amortering av våra lån, genomförande av underhåll och energiåtgärder visas i olika grad och samtliga val ger oss lägre kostnader och högre kvalitet och värde på våra hus.

Vad innebär det att bygga på?

Om vi beslutar oss för att bygga på börjar vi med att ansöka om ändring av detaljplan och bygglov. Styrelsen har låtit en arkitekt ta fram skisser på hur en påbyggnation kan se ut och dessa finns med som bilaga. Om ansökningarna blir godkända går vi vidare med förhandling och tar fram avtal om hur detta skall gå till. Hur och när skall de byggas, försäljning av byggrätter och alla detaljer som hör till. Det är också av högsta intresse att om möjligt kombinera detta med vårt kommande stambyte och övrigt underhålls som vi handlar upp nu. Det finns ekonomiska fördelar att göra detta effektivt och eventuellt genomföra samtidigt om det är möjligt.

Rent praktiskt för oss boende är ett bygge naturligtvis en störande process. Men en påbyggnation på taket stör inte närmelsevis på det sättet som ett stambyte kommer göra där vi gör stora ingrepp i våra lägenheter. Om vi väljer att bygga på blir det antingen i kombination med vårt stambyte eller som ett separat byggprojekt efter stambytet.

Vad skall vi ta beslut om?

Till en början skall vi ta beslut om vi tror på hela konceptet – att bygga på lägenheter på taket för att finansiera vårt underhåll och utveckla vår fastighet som vi vill. Och att ta inledande kostnader för ansökningarna som är ca 750 000 kr. Vi kommer naturligtvis diskutera alla detaljer på extrastämman men det är bra om du funderar över vilka frågor du vill ha svar på och är beredd att ta beslut på torsdag. Säger vi ja behöver vi även avlöna någon som driver detta, förslagsvis någon i styrelsen som behöver lägga mycket tid på detta inledningsvis och under ett projekt. Detta behöver vi också ta beslut om.

Vi i styrelsen tror mycket på detta projekt. Får vi ja på en ansökan om påbyggnation ger det vår förening en mycket god ekonomi och det kommer rätt förvaltat ge en bättre ekonomi på olika sätt för oss medlemmar lång tid framöver. Men det är viktigt att alla frågor kommer upp på bordet och att vi tar detta beslut tillsammans på torsdag.

Tillsammans med det här informationsbrevet får ni skisser på hur en påbyggnation kan se ut. Fundera på vad vi skrivit här, vilka frågor som du tycker är viktiga att ta upp och vad vi behöver svar på för att ta bästa möjliga beslut.

Väl mött på torsdag!

 

Styrelsen för Brf Hästhoven 2.

31 dec 2016

Kallelse till extrastämma

2016-12-31 15:14

Dag och Tid: 12 januari 2017, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Fråga om att påbörja planarbetet för påbyggnad av husen.
9. Fråga om att avlöna styrelsemedlem för att driva planarbetet.
10. Fråga om att teckna gruppanslutning på bredband.
11. Fråga om ersättning till valberedningen.

VÄLKOMNA!
Sundbyberg den 30 december 2016
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Gällande ekonomisk kalkyl så kommer denna att publiceras här på hemsidan samt delas ut till alla medlemmar tillsammans med bilagorna för extrastämman.

Fullmakt
OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).
För dig som inte kan närvara på extrastämman den 12/1 men vill representeras genom ombud behöver lämna fullmakt.
Vill du ha hjälp att få tag i fullmakten, ring styrelsen på 08-559 23 751 eller mejla kontakt@brfhasthoven2.se

23 dec 2016

Information angående kommande kallelse till extrastämma.

2016-12-23 14:43

Styrelsen ansökte under 2015 till Sundbybergs kommun om att få ändra i detaljplanen för att möjliggöra en påbyggnad av våra fastigheter med 2 våningar per hus.
Vi ville se om kommunen var positiv till detta och det beskedet vi fått nu är att vi får möjlighet att gå vidare i processen och påbörja detaljplaneändringen om föreningens medlemmar godkänner detta.

Torsdagen den 12 januari klockan 18:30 kommer vi därför hålla en extrastämma där närvarande medlemmar från Brf Hästhoven 2 kommer att få rösta ja eller nej om vi ska gå vidare med detaljplaneprocessen.

Styrelsen kommer att skicka ut en kallelse till extrastämman under mellandagarna tillsammans med ett kompendium innehållandes skisser på påbyggnaden, värderingen av byggrätten samt de ekonomiska effekterna av att genomföra påbyggnaden.

 

16 dec 2016

Snöskyfflar i varje entré

2016-12-16 19:09

Nu finns det snöskyfflar i varje hus entré. Dessa är till för att göra mini-skottning om man vill, om tex inte vår leverantör Jensen har hunnit fram eller om man vill låna skyffel för att själv skotta fram sin bil. 

7 dec 2016

Decembernyheter

2016-12-07 19:16

Decembernyheter från styrelsen

Först vill vi påminna om att nu på onsdag 7 december är det öppet hus i styrelserummet.

Stambytet
Ni undrar säkert hur det går med i medgivandeprocessen. Vi i styrelsen har försökt att hälsa på hos alla som inte gett sitt medgivande för att se om det finns några frågetecken. Dom flesta som vi har pratat med har fått svar på sina frågor men det finns fortfarande några vi inte fått kontakt med (i dagsläget är det 2 st. bostadsrätter och 3 st. hyresrätter).

Styrelsen kommer fortsätta försöka nå dessa för att se varför dom inte skrivit under medgivandet. Parallellt med detta så är ramhandlingarna ute för anbud och vi inväntar att få ta del av anbuden i början av nästa år.

Föreningstelefonen
Vi har haft lite problem med telefonsvarartjänsten från Skype vilket har lett till att vårt nya telefonnummer inte har fungerat som det var tänkt. Men det ska nu fungera att ringa

08-559 23 751 och lämna ett meddelande till oss.

Städningen
Styrelsen har varit i kontakt med Excelencia som städar våra trapphus. Vi har som ni uppmärksammat att städningen inte riktigt levt upp till en godtagbar standard. Styrelsen kommer fortlöpande ha en dialog med Excelencia gällande kvalitén. Vi har även beställt längre mattor till vinterhalvåret för att samla upp så mycket smuts det går.

Hyllor och krokar i barnvagnsrummen
Vissa av barnvagnsrummen används flitigt och blir snabbt belamrade. För att lösa detta har vi beställt montering av ett hyllplan i varje barnvagnsrum för att kunna förvara barnvagnar på två våningar. För att få ordning på barncyklarna så har vi även beställt likadana krokar som i cykelrummet. Vi hoppas att detta skapar mer ordning och reda i barnvagnsrummen.

Säkra ner fastigheternas el-centraler
När vi skulle utföra detta förra gången så vågade inte elektrikern byta säkringar på alla hus direkt. Säkringarna byttes på Örsvängen 15 och har fungerat utan problem sen dess. Nu är det bestämt att elektrikern kommer att byta ut säkringarna i samtliga hus.

Lägenhetsnummer och tillhörande förråd
Vi har fått nya skyltar att sätta på lägenhetsdörrarna samt förråden. Den nya skylten kommer ha exakt samma text både på lägenhetsdörren samt på förrådet, detta för att en gång för alla reda ut vad lägenheten heter samt vilket förråd som hör till.

Det finns ingen exakt tidplan på när vi ska montera dessa, men vi går ut med mer information när det blir aktuellt att montera dessa.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

22 sep 2016

Medgivande för stambytet

2016-09-22 00:01

Nu är medgivande till alla boende i vår förening gällande stambytet på väg till er i posten.

I medgivandet står det vilka förändringar som kommer att genomföras i varje lägenhet. Arbetet i respektive lägenhet förväntas ta cirka 6-8 veckor, med ambulerande start eftersom arbetet sker stamvis.

Om du har frågor gällande medgivandet kan du ställa de direkt på informationsmötet den 29 september eller kontakta Peter Hladisch på Restate genom att kontakta honom på peter@restate.se eller 08 – 400 294 08.

Vi ses på informationsmötet torsdagen den 29 september kl.18.30.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Hästhoven 2

22 sep 2016

Tyck till – Malins park!

2016-09-22 00:00

Sundbybergs kommun kommer att genomföra en medborgardialog gällande Malins park. Detta är parken precis bredvid vår förening. 

 • Hur vill du parken ska se ut?
 • Vad vill du kunna göra i parken?
 • Vill du ha nya gungor, klätterställning?
 • Kom med input till kommunen!

När? Fredagen den 30 sept och lördagen den 1 oktober.
Tid: kl.10.00 – 15.00 (båda dagarna)
Plats: Malins park

14 sep 2016

Arborist

2016-09-14 00:00

Med start igår den 13 september och fem dagar framöver kommer en arborist för att beskära föreningens träd.

14 sep 2016

Informationsmöte angående stambytet 29 sept

2016-09-14 00:00

Kallelse till informationsmöte angående stambytet, torsdagen den 29/9 kl. 18.30.

Torsdagen den 29 september klockan 18:30 kommer vi hålla ett informationsmöte angående stambytet som nu har kommit till fasen att samtliga måste skriva under medgivandet.

Vi kommer hålla till i kulturcentrums konsertlokal uppe i Hallonbergen Centrum. Det är samma lokal som årsstämman hölls i.

Vi kommer gå genom medgivandet samt förklara vad vi avser att utföra vid stambytet.
Sedan kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med stambytet. Om vi har färdiga ramhandlingar kommer även dessa finnas tillgängliga för er att bläddra i.

Ni kommer att få medgivandet utskickat till er tillsammans med en kallelse inom en snar framtid.


Alla boende i Brf Hästhoven 2 är varmt välkomna.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

4 jul 2016

Ingen telefontid i juli

2016-07-04 00:00

Under juli månad är föreningens telefon avstängd. Det innebär att ingen svarar under den normala telefontiden. Telefontiden öppnar åter i augusti. Det går att mejla som vanligt och felanmälan är också som vanligt öppen.

Vi önskar er en bra sommar!

Styrelsen Brf Hästhoven 2

30 jun 2016

Nyheter från styrelsen

2016-06-30 00:00

Stambytet
Nu går stambytet in i nästa fas och vi vet att ni är många som undrar vad status är och vad som händer. Styrelsen fick den 16 juni granskningshandlingarna för rambeskrivningen till stambytet. Vi har sedan granskat dessa sammanställt synpunkter. Nästa steg är att ge Restate i uppdrag att påbörja inhämtning av medgivande från samtliga boende samt skicka ut ramhandlingen till potentiella byggentreprenörer som får komma med offert och tidsplan.

Nya tvättider i samtliga tvättstugor
Vi har under cirka ett års tid haft nya tvättider på prov i tvättstugan på Örsvängen 11. Detta för att fler ska hinna tvätta per dag. Feedbacken vi fick var övervägande positiv och därför har styrelsen beslutat att införa de nya tvättiderna i samtliga tvättstugor från och med 1 juli 2016. Det kommer nu finnas 5 stycken tider att boka per dag och tvättpassen blir på 3 timmar. De nya tvättiderna kommer att vara: Tid 1: 07-10. Tid 2: 10-13. Tid 3: 13-16. Tid 4: 16-19. Tid 5: 19-22. Det är samma tider för hela veckan.

Cykelrummen
Samtliga av föreningens cykelrum är överbelamrade. Efter en inventering så har vi sett att ca ¼ av cyklarna inte har använts på länge och tar upp behövlig golvyta. Vi kommer därför att montera 20-25 takkrokar i varje cykelrum där främst cyklar med platta däck kommer att hängas upp så att de som cyklar ofta enkelt kan komma in och ut med sin cykel. Vi kommer även att göra en utrensning av cyklar så vi får bort de som inte tillhör någon boende. Mer info om detta kommer sen.

Öppet hus och föreningstelefonen
Vi kommer att införa öppet hus en gång i månaden där ni medlemmar har möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor. Vid varje tillfälle kommer vi att vara i styrelserummet på Örsvängen 9. Det första tillfället är onsdagen den 7 september 2016.

I och med detta kommer vi inte längre ha fasta telefontider utan ni medlemmar kan lämna meddelande på telefonsvararen och sedan kommer någon i styrelsen att ringa upp vid lämplig tid. Ni kan självklart fortsätta att mejla oss som vanligt.

Hör av dig till oss om du har frågor!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

hasthoven2@gmail.com

30 jun 2016

Ändrade tider för grovtvättstugan

2016-06-30 00:00

För att fler ska hinna tvätta i grovtvättstugan i hus 15 har passen minskats ner från sex timmar till fyra timmar samt även att tvättstugans öppettider utökats till kl.20 alla dagar.

Nya tvättiderna (alla dagar):
Kl: 8-12
Kl: 12-16
Kl: 16-20

Vi har även uppdaterat bokningsformuläret så man kan fylla i vilket hus man bor i. Tänk på att texta tydligt så alla kan läsa vem det är som bokat.

Läs mer i tidigare inlägg om hur du kommer in i grovtvättstugan här! 

Hör av dig till Hasthoven2@gmail.com om du har några frågor.

Hälsningar,
Styrelsen, Brf Hästhoven 2

16 jun 2016

Nya tvättider i hus 11

2016-06-16 00:00

Som vi pratade om på årsmötet och på tidigare möte har vi nu ändrat tvättiderna i hus 11. Detta för att modernisera vår tvättstuga med bättre tider, och för att fler ska kunna hinna tvätta per dag, fler ska kunna hinna tvätta efter jobbet. Barnfamiljer ska tex inte behöva vänta för länge för att kunna hitta ledigt tvättpass.
Vad gjorde vi i hus 11?
Vi ändrade tvättiderna i hus 11 på prov i cirka 10 månader. Vi utökade till 5 pass/dag samt utökade även tvättstugans öppettider från kl.7 till kl. 22. Detta gör att fler har möjlighet att tvätta per dag samt att de som t.ex. jobbar mellan kl.8-17 hinner hem för att tvätta kl.19.
Nya tvättiderna (alla dagar):
Kl: 7-10
Kl: 10-13
Kl: 13-16
Kl. 16-19
Kl: 19-22

Nuvarande tvättider i resterande hus: 
Måndag – lördag:
Kl: 8-12
Kl: 12-16
Kl: 16-20
Söndag:
Kl: 12-16
Kl: 16-20

Enkät
Efter de 10 månaderna fick alla boende i hus 11 svara på en enkät. Den innehöll frågor som tex: har det blivit bättre eller sämre med nya tvättiderna, ska vi fortsätta med de nya tvättiderna, vilken dag och tid tvättar du helst på, hur ofta tvättar du..

Resultatet
En majoritet ville ha kvar de nya tvättiderna. Tack alla ni som fyllde i enkäten! Vi har därför nu permanent infört dessa tider i hus 11 samt ska även se om detta är något som de andra husen efterfrågar. Mer info för de andra husen kommer senare.
Städningen var det som flest gav feedback om. Tyvärr är det många som slarvar med städningen efter avslutat tvättpass. Tänk på att ALLTID sopa och moppa golvet samt rengöra luddfilter både i torktumlaren och i torkskåpet. Här är lite av den feedback vi fick:

 • ”Tyvärr mycket hundhår på golv och i luddfilter, du som har hund rengör ordentligt efter dig”
 • ”Det hade varit smidigare med elektroniskt bokningssystem”
 • ”Dåligt städat”
 • ”Rengör filter i båda tumlare och torkskåp”
 • ”Boka tvättid med det efternamnet som står på din dörr, och boka inte med båda efternamnen utan håll dig till ett”
 • ”Ny mangel, den är ofta trasig”
 • ”Alla måste bli bättre på att städa efter sig

Digitalt bokningssystem 
Vi håller även på att kolla upp vad det skulle kosta att köpa in ett digitalt bokningssystem. Detta skulle innebära att man kan boka via datorn eller via app i mobilen. Om man inte skulle ha dator eller mobil går det ändå att boka manuellt på en digital tavla utanför varje tvättstuga.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Hälsningar, 
Styrelsen Brf Hästhoven 2 

11 maj 2016

Vilka projekt jobbar vi med?

2016-05-11 00:00

Det är mycket som händer i vår förening just nu och vi vill därför passa på att informera om de större projekten vi jobbar med.

Trapphusbelysningen klar!
Eftersom trapphusbelysningen är gammal och armaturerna ofta går sönder, har vi bytt ut all trapphusbelysning till energieffektiv LED-belysning med närvarodetektering och dimring. Detta kommer att minska både våra underhållskostnader och även energianvändningen. 

Stambytet
Just nu håller vår förvaltare Restate och Bjerking AB tillsammans på att gå igenom rambeskrivningen och allt som den ska innehålla. På vårt kommande årsmöte kommer vi att gå igenom detta mer i detalj. Vi kommer även gå igenom hur det fungerar med medgivande – det vi måste ha av alla boende för att kunna gå in med hantverkare och utföra stambytet.

Målningen – inställd till efter stambytet
Vi har en del klotter i cykelrum, på dörrar och andra gemensamma utrymmen. Vi kommer att måla om efter stambytet. Detta pga av allt slitage det kommer bli i dessa utrymmen under stambytet. Då kommer dörrarna i entréplanet få ny färg, hissdörrarna, cykelrum, och tvättstugegången likaså.

Ny belysning i tvättstugorna
Belysningen i våra tvättstugor är gammal och ineffektiv. Vi kommer därför att byta till ny LED-belysning med närvarodetektering. Installationen påbörjas om cirka 2 veckor.

Kollar upp nytt bokningssystem för tvättstugorna
Vi håller på att kolla upp vad det skulle kosta med ett nytt bokningssystem till våra tvättstugor. De flesta föreningar har nuförtiden digitala bokningstavlor. För att underlätta bokningen för alla boende håller vi därför på att kolla upp vad detta skulle kosta.

Nya tvättider på prov i hus 11
För att fler ska lättare hitta ledig tvättid har vi provat på att utöka tvättstugans öppettider i hus 11 samt även utökat antal pass per dag och minskat ner tvättpassen från 4 timmar till 3 timmar.

Uppdatering av underhållsplanen
En ny, bättre och mer utförligare underhållsplan har tagits fram. Den sträcker sig 30 år fram i tiden.


Hör av dig till oss om du har frågor!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

25 apr 2016

Årsstämma 11 maj kl.18.30

2016-04-25 06:47

Dag och Tid: 11 maj 2016, klockan 18:30

Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16. Val av Valberedning.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem
anmält enligt 19 §.

Styrelsen föreslår

– Ändring av föreningens stadgar enligt följande (Kräver två stämmobeslut):

§ 11- (Ny lydelse)

”Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill

dess nästa ordinarie stämma hållits. Ledamöter till styrelsen väljs på två eller ett år enligt

följande: Vid 7 ledamöter väljs 4 på ett år och 3 på två år, vid 6 ledamöter väljs 3 på ett år

och 3 på två år, vid 5 ledamöter väljs 3 på ett år och2 på två år osv. Omval kan ske.

Vid ordinarie föreningsstämma väljs också en valberedning bestående av 2 till 5 personer

och utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens

uppgift är att lämna förslag enligt styrelsen uppdrag, till samtliga personval samt förslag till

arvode.”

18. Stambyte – Vad händer i lägenheterna

Medgivande till stambyte. Hur går det till.

19. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).

20. Stämmans avslutande.

VARMT VÄLKOMNA!

Sundbyberg den 25 april 2016

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Fullmakt

OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).

För dig som inte kan närvara på Årsstämman den 11/5 men vill representeras genom

ombud, finns en fullmakt att ladda ner på hemsidan för Brf Hästhoven 2.

Vill du ha hjälp att få tag i fullmakten, ring styrelsen på 0760- 55 07 17 eller mejla

hasthoven2@gmail.com

25 apr 2016

Fullmakt för årsstämma

2016-04-25 00:00

OBS! En medlem kan med fullmakt bara representera EN annan medlem (inte flera andra).

För dig som inte kan närvara på Årsstämman den 11/5 men vill representeras genom ombud, finns en fullmakt att ladda ner på hemsidan för Brf Hästhoven 2.

Vill du ha hjälp att få tag i fullmakten, ring styrelsen på 0760- 55 07 17 eller mejla

hasthoven2@gmail.com

18 apr 2016

Vårstädning söndag 24 april

2016-04-18 00:00

Nu på söndag har vi vårstädning i föreningen. Alla är välkomna att delta, gammal som ung! Detta gör vi genom Skräpplockardagarna som är en nationell manifestation mot nedskräpning arrangerad av Håll Sverige rent. Vi kommer plocka skräp i vårt område och göra allmänt vårfint i rabatterna. Vi ska även se över våra gemensamma utrymmen och ta bort sådant som tyvärr ställts dit. Efteråt så bjuder vi på fika!

Om du inte skulle orka vårstäda, kom ändå och fika med oss!

Datum: söndagen den 24 april
Tid: Kl.10-11
Plats: samling utanför respektive hus
Vad? Vi kommer att:

 • Plocka skräp på parkeringen, runt husen, lekpark och i skogsdungarna bredvid oss
 • Slänga skräp som står i gemensamma utrymmen
 • Perfekt sätt att träffa grannar, nya som gamla!
 • FIKA!

Hoppas vi ses!

Hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhoven 2

P.S. Är du intresserad av att vara med i en trivselgrupp för vår utomhusmiljö? Prata då med oss nu på söndag så tar vi upp intresseanmälningar. D.S.

3 mar 2016

Installering av ny trapphusbelysningen

2016-03-03 00:00

Nästa vecka (vecka 10) kommer det att installeras ny energisnål LED-belysning i trapphusen. Det kommer att bli helt nya LED-armaturer med närvarodetektering och dimring.

Varför byts den ut?
Eftersom trapphusbelysningen är gammal och armaturerna ofta går sönder, blir det mer ekonomiskt att byta till ny belysning. Bland annat börjar det bli svårt och dyrt att hitta reservdelar till de gamla armaturerna. Detta kommer att minska både våra underhållskostnader och även energi- förbrukningen. Energiförbrukningen kan minska så mycket som upp till 80 %.

Nu även nödbelysning
På varje våningsplan kommer det även att finnas nödbelysning. Detta innebär att om strömmen går så kommer ändå belysningen på en armatur per våningsplan att lysa.  Det kommer vara den armaturen närmast hissen och trappan.

Status målning av dörrar
Vi har beslutat att skjuta upp målningen av dörrarna till de gemensamma utrymmena pga det stundande stambytet. Det kommer bli mycket slitage med repor på dörrarna och därför väljer vi att göra detta efter stambytet. De dörrarna som skulle målas var förråds-, barnvagnsrums-, tvättstugedörrar mm.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

 Med vänliga hälsningar,
Styrelsen, Brf Hästhoven 2

28 dec 2015

Vilka större projekt är på gång?

2015-12-28 00:00

Det är mycket som händer i vår förening just nu och vi vill därför passa på att informera om de större projekten vi jobbar med: 

Trapphusbelysningen
Eftersom trapphusbelysningen är gammal och armaturerna ofta går sönder, kommer vi att byta all trapphusbelysning till energieffektiv LED-belysning med närvarodetektering och dimring. Detta kommer att minska både våra underhållskostnader och även energiförbrukningen. På varje våningsplan, armaturen närmast hissen och trappan, kommer det att installeras nödbelysning som lyser om strömmen går.

Stambytet
Vi har lämnat in rambeskrivningen som ligger till grund för stambytet, vad som ska ingå och vad som inte ska ingår. Det har tyvärr tagit lite längre tid än vi beräknade men nu är den i sitt slutskede. Så fort rambeskrivningen är godkänd kan vi få in prisuppgifter och börja informera vad stambytet innebär för var och en av oss, kostnaden och när det kommer att bli av. Detta hoppas vi kunna informerar om i februari/mars.

Målning
Det var längesedan det gjordes målningsunderhåll i våra hus. Vi har en del klotter i cykelrum, på dörrar och andra gemensamma utrymmen. Därför kommer dörrarna i entréplanet få ny färg, hissdörrarna, cykelrum, och tvättstugegången likaså.

Tveka inte i att höra av dig till oss om du har frågor!

Gott Nytt År!

10 dec 2015

Avstängning av värmen i badrum

2015-12-10 00:00

Det har visat sig att rören till värmestammen som levererar komfortvärme till våra badrum är mycket rostiga och i dåligt skick. Denna värmestam av järnrör betjänar uteslutande elementet i badrummet. Den har under lång tid varit utsatt för vatten vid dusch och bad och är olyckligt placerad genom vägg mot WC.

Efter samråd med vår fastighetsförvaltare Jensen beslutade vi därför att stänga av värmestammen i samtligas badrum (i alla hus).
Detta görs för att minska riskera att några av oss boende skall drabbas av vattenskador.

Eftersom badrummen ligger inne i lägenheten tror vi dock att det inte skall upplevas besvärande. Vissa värmestammar i badrum har redan varit avstängda under delar av hösten pga. läckage.

Tips: Låt dörren till badrummet stå på glänt efter att ni duschat eller badat.

Ledningarna för kall- och varmvatten är i koppar och i mycket bättre skick. Värmen till elementen i övriga lägenheten berörs inte, värmen i övriga lägenheten kommer att förbli densamma. Efter stamrenoveringen kommer värmen tillbaka till badrummet.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Brf Hästhoven 2

26 okt 2015

Breddning av parkeringsplatserna

2015-10-26 00:00

morgon tisdagen den 27 oktober kommer vi att börja arbetet med att bredda parkeringsplatserna, så att det blir mer plats för att parkera och ta sig mellan bilarna. I och med detta kommer vissa platser att flyttas, upp till ett par meter.

Alla har dock kvar samma nummer på platserna som innan. Imorgon tisdaden den 27 oktober börjar vi med platserna 864-878 samt 914-922. Vi vill därför att ni efter det flytter era bilar så fort som det är möjligt till er nya plats, helst tisdag eftermiddag.

Arbetet kommer vara avslutat ca klockan 15:00. Flyttar ni inte er bil så är risken stor att ni står ivägen för bilen brevid. Har ni inte haft möjlighet att flytta bilen på en gång för att en annan bil stått i vägen så önskar vi att ni har lite uppsikt över er plats och flyttar den så fort som luckan blir ledig.

Skulle du ha problem med att parkera din bil för att en annan bil står i vägen, eller har du en bil på plats 864-878 eller 914-922 och vet att du inte kan flytta den på tisdag, så meddela Emil Envall Ahlberg på telefon 0734038765 eller någon annan i styrelsen så fort som möjligt.

Vid frågor anngående detta ärende ber vi er kontakta Emil Envall Ahlberg: på telefon
0734 038 765 eller via mejl emilenvall@gmail.com.

Vid övriga frågor, kontakta gärna oss via mejl Hasthoven2@gmail.com eller ring oss på
0760 – 55 07 17.

14 sep 2015

Grovtvättstugan

2015-09-14 00:00

Nu kommer alla boende åt grovtvättstugan i hus 15 utan att behöva få nyckel av styrelsen. Detta innebär att du kommer in i porten i hus 15 med din egna bricka. För att sedan komma in till tvättstugan använder du din egen portnyckel (källardörren till höger om hissen, sedan sista dörren till höger i korridoren).
Du bokar grovtvättstugan utanför hissen i hus 15.

I grovtvättstugan finns det en stor tvättmaskin, centrifug och torkskåp.

När ska man använda grovtvättstugan?
Om du tvättar mattor, överkast eller andra skrymmande textilier.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhoven 2
hasthoven2@gmail.com

8 jun 2015

Var med i Trivselgruppen

2015-06-08 00:00

Vi ska bilda en Trivselgrupp för föreningen. Syftet med Trivselgruppen är att värna om vår utomhusmiljö såväl som om gemenskapen i vår förening.

Medlemmarna i Trivselgruppen verkar för att göra det trivsamt för hela föreningen, inte bara för ett hus.

Exempel på aktiviteter:  

 • Plantera blommor i våra krukor/rabatter utanför portarna
 • Anordna städdag
 • Grillkväll
 • Allmänt pyssel i vår omgivning

Anmäl dig genom att mejla till hasthoven2@gmail.com

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Hälsningar,

Styrelsen i Brf Hästhoven 2

7 jun 2015

Protokoll årsmötet för 2014

2015-06-07 00:00

Nu är protokollet justerat och klart.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Styrelsen har telefontid tisdagar och torsdagar kl 18.00–19.00, tel 0760-55 07 17. Övriga tider kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen. Glöm inte att uppge namn och telefonnummer om du vill bli kontaktad!

Det går också bra att lägga en lapp i lådan på Örsvängen 9 eller att skicka e-post till
hasthoven2(a)gmail.com (ersätt (a) med @).

Styrelsens kansli är beläget på entréplanet på Örsvängen 9 (bredvid tvättstugan).

2 jun 2015

Ny belysning i barnvagnsrummen

2015-06-02 00:00

Nu är det ny energieffektiv LED-belysning med närvarodetektering i våra barnvagnsrum. Tidigare hade vi lågenergilampor där och en vanlig strömbrytare vilket gjorde att det lätt glömdes bort att släckas där inne och lamporna brann i onödan. Med nya belysningen sparar vi både energi och underhåll. Bra för oss – bra för miljön!

8 maj 2015

Mötesanteckningar från infomötet

2015-05-08 00:00

Brf Hästhoven 2 informationsmöte
2015-04-23
Plats: Örskolans matsal
Tid: 18.30

Styrelsen bjöd in alla boende till ett informationsmöte i Örskolans matsal. Det var cirka 65 boende närvarande på mötet. Syftet med mötet var främst att berätta om det kommande stambytet och hur det i stora drag kommer att gå, men även ta upp andra mindre ämnen.

Agenda:
Stambytet
Återvinningen
Kompostering
Städdag
Utomhusbelysningen
Hemsidan + Facebook

Stambytet
Styrelsen hade bjudit in Peter Hladisch som är teknisk förvaltare på Restate. Han gick igenom vad det innebär med ett stambyte samt de olika stegen mot ett stambyte. De tre formella stegen mot ett stambyte är:


1. Att styrelsen anordnar ett informationsmöte för alla, även hyresgäster där det informeras övergripande om vad som kommer göras. Mer detaljer om vad som kommer ingå i stambytet kommer senare.
2. Styrelsen anordnar en extra stämma eller på årsmötet där BRF-innehavarna röstar med enkel majoritet för att stambytet skall genomföras. Inte hur stambytet ska gå till, utan endast att föreningen godkänner att ett stambyte kommer att ske.
3. Efter detta behövs det medgivande från samtliga boende att gå in i allas lägenheter och för hyresgäster en förhandling med Hyresgästföreningen om eventuell hyreshöjning (beroende på nivån på eventuell standardhöjning i lägenheterna).  Det kommer vara två olika medgivande, en till bostadsrättsinnehavare och en till hyresgäster.


Frågor gällande stambytet
Hur lång tid kommer det att ta?
 Väldigt grovt räknat kommer det att ta cirka 15 veckor per hus.
Under den tiden, kan man duscha, diska? Under den specifika tiden kommer vatten och avlopp vara urkopplat. Men det kommer finnas reservduschar, tillfälliga vattenkranar och portabla toaletter.
Blir det relining eller stambytet? Det kommer att bli ett stambyte.
Finns det någon deadline när stambytet senaste kommer påbörjas? Föreningen räknar med att genomföra stambytet inom två år.
Är det klar vilken byggherre som ska göra stambytet? Nej det är inte bestämt. Styrelsen har lämnat förfrågan på förslag till stambyte och lista över saker som behöver åtgärdas i husen till en extern konsult som utformar en rambeskrivning. Utifrån rambeskrivningen bestäms utformningen och kostnaderna för genomförandet. Det slutgiltiga beslutet när man vet exakt vad som skall göras, tas av medlemmarnas på extrastämma. Då kommer det finnas en kostnad för stambytet. Efter detta kommer frågan om upphandling av utförare.
Kommer det finnas evakueringsboende för äldre och personer med rörelsehinder? När det börjar närma sig stambytet kommer styrelsen att informera om, och i så fall vilken typ av evakueringsboende som kan bli aktuellet. Detta är inte bestämt eller klart ännu.

Hur gör man att stambytet håller tiden? Det finns olika branschregler där det finns vite mm som kan skrivas in i avtal. Det är svårt att få 100% garantier på att det kommer ta exakt så många veckor som först bestämdes. Det kan komma upp händelser som ingen hade kunnat förutspå.

Stambyte , Fas 1
Varför inte relining? Vad måste göras och varför?
Målet för stambytet är energisnålt, långsiktigt och hållbart. Vi kalla det som skall göras i en lägenhet för Fas 1, toalett, badrum, köksavlopp, ventilation och radiatorventiler. Tanken är att försöka göra allts som behöver göras i en lägenhet vid ett tillfälle för att slippa komma tillbaka till de boende efter något år för nya prövningar.
Vi har sett att stammarna är för dåliga för relining, vi har haft en del vattenskador och sett den dåliga kvalitén på rör och stammar i samband med renoveringar som gjorts i vissa lägenheter. Toaletten, badrummet och köksavloppet berörs vid ett stambyte. Den avgörande punkten och det som sätter standarden för renoveringen är de värme och vattenledningsrör som mynnar ut i väggen bakom badkaret från toaletten. Detta gör att inredningen i badrummet måste rivas och rören dras om för att installationen skall bli godkänd. Ventilation blev också underkänd vid senaste besiktning och den vill vi åtgärda samtidigt.
Alla rör och stammar i källaren kommer också att bytas, asbest kommer att saneras.
Ett första steg av detta blir filmning av plattan, påbörjas den 4 maj i hus 9.
Avloppet som löper under bottenplattan på varje hus kommer att filmas för att se om det kan relinas eller om dessa rör kräver ett mer omfattande arbete. Resultat av filmningen kan påverka vad som behöver göras; om det går att renlinig av rören eller om man måste hitta annan lösning.

Föreningen har också en Fas 2 att se fram emot.
Till Fas 2 Räknas

 • Vi har årlig koll på taken, de håller tätt men kommer inom en framtid att behöva bytas.
 • Hissarna måste bytas. De är gamla och slitna och det är svårt att hitta nya reservdelar:
  Dessutom krävs en innerdörr för säkerhetens skull.
 • Fasaderna behöver underhållas. De behöver rappas om och plåten till balkongerna målas.

För att eventuellt finansiera den kostsamma Fas 2
…undersöker styrelsen möjligheten att bygga på husen två våningar.
De andra föreningarna i vår närhet har samma planer. Tanken är att sälja byggrätten och få taken, hissarna och fasaderna åtgärdade på köpet. Sedan kommer föreningen också att få ökade medlemsintäkter för de nya lägenheterna. Kan inte föreningen dra ekonomisk nytta av en påbyggnad kommer den inte att genomföras och en eventuell påbyggnad kommer också att kräva medlemmarnas godkännande. Men styrelsen ser det som sin skyldighet att utreda frågan.

Komposteringen
Kärlskåpen är på plats och föreningen ska börja kompostera. Efter valborg kommer behållare och papperpåse att delas ut. Kärlskåpen kommer att vara låsta och allas portnyckel kommer att fungera till att låsa upp för att kunna slänga. Till en början med kommer kommunen att hämta en gång i veckan. Om det är ett stort intresse av att kompostera kommer vi utöka med fler kärlskåp och även fler hämtningar.

Återvinningen på parkeringen
Det har kommit in klagomål från boende gällande kommunens återvinning som står på föreningens parkering.  Det gäller främst att det låter mycket när det slängs glasflaskor, det slängs sent på kvällar och tidiga morgnar. Det är ofta skräpigt och trångt för de som har sina parkeringsplaster i närheten. Återvinningen kommer därför att flyttas från parkering till kommunens parkering som ligger precis bakom. Det blir nya, tystar uppsamlingskärl. I dagsläget finns inget datum för när den kommer att flyttas. Flytten ligger helt i Kommunen och FTIs händer.

Städdag
På söndag den 26/4 är vi med i skräpplockardagarna vilket innebär att vi kommer plocka skräp i vårt område. Men vi har även köpt in trädgårdsredskap och kommer att plantera blomlökar och frön. Vi ska även se över våra gemensamma utrymmen och ta bort sådant som tyvärr ställts tid.

Belysningen
Det kommer att installeras ny utomhusbelysning. 
Belysningen i våra portar och utanför källaringångarna har sedan länge varit undermåliga, det är mörkt i vid porten och utanför huset. De lampor som Förvaltaren monterade på 90-talet har bl.a. plastkåpor som kraftigt gulnat och hindrar ljusutsläppet. Belysningen kring husen skall kännas välkomnande. Portarna skall vara tydligt upplysta och det skall vara lätt att se porttelefonen. Den nya belysningen kommer sättas upp under maj månad.

 • Området utanför porten, gångvägen, skall också lysas upp så man klart och tydligt ser om andra personer befinner sig i närheten.
 • Källaringången (ingång cykelrum) och området utanför ska lysas upp så man ser om andra personer uppehåller sig där samt att man ser när man ska låsa upp dörren.
 • Gångvägen utanför Örsvängen 9 mot Örsv 11 och gångvägen vidare utmed hus Örsv 11 (mot Malins Park), kommer också att utrustas med lampor.
 • Den nya belysningen kommer vara modern teknologi som är hållbar, energibesparande, underhållsfri och på lång sikt även sparar pengar åt föreningen jämfört med konventionell belysning.

Hemsidan + Facebook
Det händer mycket i föreningen och om ni vill veta vad som händer, besök vår hemsida: www.brfhasthove2.se eller vår Facebook-sida. För att hitta den, sök bara på Brf Hästhoven 2.
På hemsidan finns det nu en flik högst upp som heter ”Nyheter”, där läggs all den senaste informationen om. Sidan uppdateras cirka 2 gånger per månad.

Övrigt
Motion på årsmötet att styrelsen ska sitta på ett och två år. Årsmötet blir den 19 maj. På årsmötet kommer det att vara en ekonomisk genomgång.

Hälsningar
Styrelsen Brf Hästhoven 2

Ola Olsson (ordförande)
Aaron Timstråhle (vice ordförande)
Louise Åkesson (sekreterare)
Stephan Forsgren (ledamot)
Peter Wargård (ledamot)
Bo Tegnér (suppleant)
Emil Envall (suppleant)

30 apr 2015

Kallelse till årsstämma

2015-04-30 00:00

Varmt välkommen på årsstämma den 19 maj kl.18.30 i Örskolans matsal.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
 15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
 16. Val av Valberedning.
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem
  anmält enligt 19 §.
  Styrelsen förslår
  – Ändring av föreningens stadgar enligt följande (Kräver två stämmobeslut):
  § 11- (Ny lydelse)
  ”Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Ledamöter till styrelsen väljs på två eller ett år enligt följande: Vid 7 ledamöter väljs 4 på ett år och 3 på två år, vid 6 ledamöter väljs 3 på ett år och 3 på två år, vid 5 ledamöter väljs 3 på ett år och2 på två år osv. Omval kan ske.
  Vid ordinarie föreningsstämma väljs också en valberedning bestående av 2 till 5 personer och utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag enligt styrelsen uppdrag, till samtliga personval samt förslag till arvode.”

– Beslut om att genomföra stambyte i fastigheterna. Ja eller nej, enkel majoritet.

– Motion från Ina Bergström: ”Skyddande cykelställ – kanske som små skjul med låsbar grind eller att de flyttas till husens andra sida, mot skolan”

 1. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
 2. Stämmans avslutande.

Varmt välkomna! 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Fullmakt
För dig som inte kan närvara på årsstämman den 19 maj men vill representeras genom ombud, finns en fullmakt att ladda ner:

27 apr 2015

Städdagen

2015-04-27 00:00

Stort tack till alla som var med på vår städdag igår söndag! Väldigt roligt att så många ställde upp och gjorde fint runt omkring våra hus. Det plockades skräp, planterades blomlökar och frön, det krattades, sopades, putsades och fejades. Det blev väldigt fint!

Vi avslutade dagen med lite gott fika. Detta kommer vi göra fler gånger!

15 apr 2015

Varmvattnet och värmen stängs av 15 april

2015-04-15 00:00

Även denna vecka gör NorrEnergi arbeten och därför stängs både varmvattnet och värmen av i alla husen mellan kl.8-15.

Ring NorrEnergi på 08-47504 00 och be att få prata med Tove eller Hans.

13 apr 2015

Informationsmöte den 23 april

2015-04-13 00:00

Eftersom vi har ett planerat stambyte på gång vet vi att det är många frågor kring detta. Därför kommer vi att ha ett informationsmöte påtorsdagen den 23 april kl.18.30 – 20.00,
Örskolans matsal.

Vi kommer även ta upp andra ämnen som till exempel komposteringen, återvinningen och lite annat smått och gott.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhoven 2

P.S. Du glömmer väl inte att regelbundet gå in på vår hemsidawww.brfhasthoven2.se och läsa under ”Nyheter” eller vår Facebook-sidaför att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen?  D.S.

8 apr 2015

Tillgång till grovtvättstugan

2015-04-08 00:00

Nu har alla boende behörighet att komma in i hus 15 och boka grovtvättstugan. När vi installerade nya bricksystemet innebar det också att portarna låstes och att därför alla boende inte kunde komma in och boka grovtvättstugan. Men nu har alla behörighet med sin bricka.

Bokningskalendern sitter vid hissen i hus 15. När du bokat tvättpasset kontaktar du styrelsen så ser vi till att du får nyckeln in till grovtvättstugan. Grovtvättstugan har en specialtvättmaskin för stora skrymmande textilier, som t.ex. mattor och överkast samt ett stort torkskåp.

Vill du boka grovtvättstugan?
Kontakta då oss på: Hasthoven2@gmail.com  eller ring oss på: 0760 – 55 07 17
Styrelsen har telefontid tisdagar och torsdagar kl. 18.00–19.00.  Övriga tider kan du tala in meddelande. Glöm inte att uppge namn och telefonnummer om du vill bli kontaktad. Du kan även lämna meddelande i brevlådan Örsvängen 9. 

7 apr 2015

Avstängning av värme och varmvatten 8 april

2015-04-07 00:00

Onsdagen den 8 april stänger NorrEnergi av vårt varmvatten och värmen mellan kl.8-16. Detta på grund av ombyggnation av fjärrvärmenätet. Under denna tiden kan därför varken värme eller varmvatten levereras.

Om du har några frågor, ring NorrEnergi på telefon 08 – 475 04 00 och prata med Hans Andersson eller Tove Swenson.

1 apr 2015

Nu börjar vi med kompostering

2015-04-01 00:00

Vår förening har under en längre tid fått dispens från att kompostera. Nu måste vi dock börja med det.

Till en början kommer föreningen att ha två kärlskåp där man slänger sitt matavfall. Ett delas mellan hus 9 och 11, ett mellan hus 13 och 15. Om intresset för att kompostera är stort (vilket vi hoppas) kommer vi att installera fler kärlskåp.

Hur går det till?
Sundbyberg Stad tillhandahåller kostnadsfritt komposteringskärl samt påsar till varje hushåll.Komposteringskärl samt påsar kommer föreningen att dela ut till alla boende under april månad.

I Sundbyberg samlar man in matrester från hushåll och restauranger för att utvinna biogas och biogödsel. Det är obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall.

Exempel på matavfall:

 • Råa eller tillagade rester av till exempel grönsaker, frukt, fisk, fågel, kött, ägg och mjöl
 • Ben från fisk och fågel (inte köttben)
 • Skal från frukt och grönt
 • Bröd, kex, kakor, godis
  Även det här kan sorteras som matavfall:
 • Hushållspapper (suger upp fukt i påsen)
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

Vill du veta mer om kompostering i Sundbyberg stad, gå in på kommunens hemsida. Du kan även se film här!

Om ni har några frågor, kontakta gärna oss via mejl Hasthoven2@gmail.com eller ring på
0760 – 55 07 17.

16 mar 2015

Vårstädning söndagen 26 april

2015-03-16 00:00

Söndagen den 26 april är det dags att göra vårfint runt omkring våra hus. Föreningen är då med i Skräpplockardagarna som är en nationell manifestation mot nedskräpning, arrangerad av Håll Sverige rent. Detta innebär att vi får sopsäckar av Sundbyberg stad och att de även hämtar de fyllda sopsäckarna åt oss.

Vi samlas kl.11 utanför respektive hus och plockar skräp runt husen, i lekparken, på parkeringen, i rabatterna och andra angränsande ytor runt våra hus.

Vi hoppas på att så många som möjligt vill vara med att göra fint i vårt kvarter! Så slå två flugor i en smäll, umgås med grannar och gör vår utomhusmiljö fin! Ju fler som ställer upp, desto renare och finare blir det!

Datum: söndagen 26 april
Tid: kl.11.00 – 12.00
Plats: samling utanför respektive hus

Om du har några frågor, kontakta styrelsen på hasthoven2@gmail.com.

5 mar 2015

Tillfällig parkeringsplats

2015-03-05 00:00

Behöver du hyra tillfällig parkeringsplats?

Nu kan du som boende hyra en tillfällig parkeringsplats av föreningen. Detta innebär att du betalar kontant och hyr minst en hyra månad och max tre månader. Behöver du hyra under en längre period, tecknar du ett vanligt parkeringsavtal.

Pris: 350 kr/månaden

Om du är intresserad, mejla dina personuppgifter (namn, adress, telefon och personnummer) till styrelsen på hasthoven2@gmail.com eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i hus 9.

1 dec 2014

Utmärkning av förråden

2014-12-01 00:00

Det har framkommit att vissa boende saknar förråd. Varje lägenhet har rätt till ett förråd. För att lösa detta kommer vi under december och januari kontakta alla boende för att ta reda på vilket förråd som tillhör vilken lägenhet. Det är också viktigt att vi vet vem som har vilket förråd när vi behöver komma åt vattenledningar som går igenom vissa förråd.

2 nov 2014

Test av nya belysningsalternativ

2014-11-02 00:00

Belysningen i våra portar och utanför källaringångarna har sedan länge varit undermåliga, det är mörkt i vid porten och utanför huset. De lampor som Förvaltaren monterade på 90-talet har bl.a. plastkåpor som kraftigt gulnat och hindrar ljusutsläppet. Ett arbete pågår nu med test av olika typer av belysningsarmaturer i hus Örsv 9.

Målet är att:

 • Belysningen kring husen skall kännas välkomnande. Portarna skall vara tydligt upplysta och det skall vara lätt att se porttelefonen.
 • Området utanför porten, gångvägen, skall också lysas upp så man klart och tydligt ser om andra personer befinner sig i närheten.
 • Källaringången (ingång cykelrum) och området utanför ska lysas upp så man ser om andra personer uppehåller sig där samt att man ser när man ska låsa upp dörren.
 • Gångvägen utanför Örsvängen 9 mot Örsv 11 och gångvägen vidare utmed hus Örsv 11 (mot Malins Park), kommer också att utrustas med lampor.
 • Den nya belysningen kommer vara modern teknologi som är hållbar, energibesparande, underhållsfri och på lång sikt även sparar pengar åt föreningen jämfört med konventionell belysning.
 • När vi hitta lampor som vi är nöjda med, kommer alla fyra husen utrustas på samma sätt.
1 nov 2014

Nu finns Brf Hästhoven 2 på Facebook!

2014-11-01 00:00

Brf Hästhoven 2 gör entré på Facebook. Där gör vi regelbundna uppdateringar om vad som händer i föreningen, allt från småsaker till större händelser. Detta gör det lättare för oss att ha en mer öppen dialog med er. Självklart fortsätter vi att uppdatera webbplatsen och sätta upp meddelanden i husen när det händer något extra viktigt.

Besök föreningens sida på Facebook!

2 okt 2014

Tvättstugeregler på svenska och engelska

2014-10-02 00:00

Styrelsen har tagit fram en svensk och en engelsk text som beskriver vad som gäller i tvättstugan. Du finner dem på Stadgar och ordningsregler samt genom att klicka på länkarna nedan.

Kontakta styrelsen om du har frågor om reglerna.

 

1 okt 2014

Välkommen på städkväll!

2014-10-01 00:00

Eftersom det tyvärr hamnar mycket skräp i våra gemensamma utrymmen, såsom cykelförråd och tvättstuga, bjuder vi in alla boende till en gemensam städkväll tisdagen den 28 oktober.

Vi samlas kl.17.30 utanför respektive hus och börjar sedan städa upp i cykelrum, förrådsgångar och tvättstuga. Mellan kl.18.00 och 18.20 slänger vi allt i ReTurens grovsopbil som då står på Mamsellstigens vändplats.

Efter denna kväll ska vår städfirma städa alla gemensamma utrymmen noggrant (cykelförråd, förrådsgångar, tvättstugor, hissar, trappor m.m.).

Tack på förhand alla ni som vill ställa upp!

Hälsningar
Styrelsen Brf Hästhoven 2

5 sep 2014

Frågor och svar om de nya portarna och låssystemet

2014-09-05 00:00

Här har vi samlat svar på några av de frågor som har kommit från föreningens medlemmar med anledning av beslutet om nya portar och nytt låssystem. Kontakta gärna styrelsen om du inte hittar svaret på din fråga!

Är telefonnumren synliga i porten, eller bara namnet på den/de boende?
Bara namnen syns i porten.

Går det att ändra inställningen för automatisk portöppning i ett senare skede, för den som kanske inte behöver det i dag men vill ha det om ett år?
Ja. Det är styrelsen som kommer att administrera det, så den som vill ändra sitt val kan kontakta styrelsen. Samma sak om man t.ex. hyr ut i andra hand under ett år, då kan man ändra namn och telefonnummer genom att kontakta styrelsen.

Blir portnyckeln så småningom obrukbar, eller fortsätter den att fungera även i framtiden?
Brf Hästhoven 2 bestämmer om vi vill ta bort portnyckeln. Detta är inte bestämt än. I dagsläget har vi samma fastighetsnyckel som Brf Blåklinten och sedan 1965 har många bott i husen, så det kan finnas en hel del portnycklar ute på vift.

Kostar det 100 kronor även för den som förlorar sin bricka och behöver en ny?
Ja. Om man förlorar en bricka är det viktigt att det snarast anmäls till styrelsen, som då spärrar brickan och gör den obrukbar.

Om man vill ange exempelvis två namn och ett nummer, eller ett namn och två nummer – kan man göra det?
Man kan ange två namn som går till samma nummer. Men man kan inte ange två nummer till ett namn.

Hur kommer besökare in?
Om du får besök när porten är låst söker din besökare upp ditt namn i en lista vid porttelefonen. Sedan trycker besökaren på ”ring”, varpå det ringer i den telefon som du har kopplat till porten. Du kan tala med besökaren innan du öppnar porten genom en knapptryckning på telefonen. Se även Handhavande porttelefon (pdf).

Hur länge fungerar den befintliga portnyckeln?
Den kommer att fungera en bit in i höst (2014).

3 sep 2014

På tisdag 7/10 låses portarna

2014-09-03 00:00

På tisdag den 7 oktober kl. 14.00 sätts det nya brick- och låssystemet i gång. Detta innebär att portarna kommer att vara låsta dygnet runt.

Den vanliga portnyckeln fortsätter att fungera under en period, men på sikt fasas den ut.

Hör av dig till styrelsen om du har några frågor!

2 sep 2014

Brickutlämning 16 och 17 september

2014-09-02 00:00

I dag tisdag den 16 september lämnar vi ut brickor för hus 9 och 11.
I morgon onsdag den 17 september lämnar vi ut brickor för hus 13 och 15.

All brickutlämning sker i styrelserummet i hus 9, ta sidoingången (cykelingången).

För varje lägenhet ingår tre brickor. Extrabrickorna som har beställts kostar 100kr styck.
På utlämningsdagen tar vi enbart emot kontanter för de extrabrickor som beställts. Det räcker med att en person per lägenhet kvitterar ut brickorna, oavsett hur många brickor ni beställt till er lägenhet. Har du inte med dig kontakter för dina extrabrickor kan du hämta ut dina tre brickor vid brickutlämningen och hämta extrabrickorna senare.

Systemet sätts igång onsdagen den 24 september kl. 15.00
De gamla portnycklarna fungerar även efter det att det nya låssystemet har aktiverats. Det enda som skiljer sig är att porten kommer att vara låst dygnet runt. Porten kan alltså öppnas med bricka eller portnyckel. Portnyckeln fasas ut senare. Så om du skulle missa alla tillfällen vi har för brickutlämning kommer du fortfarande in med din vanliga portnyckel.

Om du har frågor, mejla till oss på: hasthoven2@gmail.com eller ring oss på
0760-55 07 17tisdagar och torsdagar kl 18.00–19.00.


Brickutlämning
Örsvängen 9 + 11
Tisdagen den 16 september
Kl. 18.00–19.00

Örsvängen 13 + 15
Onsdagen den 17 september
Kl. 18.00–19.00

1 sep 2014

Portbrickor börjar delas ut under v 38

2014-09-01 00:00

Nu börjar det dra ihop sig för brickutlämning för de nya portarna. Vi delar ut brickorna under vecka 38 och har ett ”uppsamlingsheat” veckan efter.

För varje lägenhet ingår tre brickor. Extrabrickorna som har beställts kostar 100 kronor styck. På utlämningsdagen tar vi enbart emot kontanter för beställda extrabrickor.

Våra gamla hederliga portnycklar fungerar även efter det att det nya låssystemet har aktiverats. Det enda som skiljer är att porten är låst dygnet runt. Porten kan alltså öppnas med bricka eller portnyckel – så även om du skulle missa alla tillfällen vi har för brickutlämning kommer du fortfarande in med din vanliga nyckel.

Portnyckeln fasas ut senare.

Mer information kommer snart!

Hälsningar Styrelsen, Brf Hästhoven 2

1 aug 2014

Kulvertbyte

2014-08-01 00:00

Efter kulverthaveriet i februari 2014, mellan Örsvängen 13 och 11, har arbetet nu påbörjats för att byta ut kulvertarna mellan Örsvängen 13 och 11 samt mellan 11 och 9.

Detta kan innebära en del störningar. Information om vattenavstängningar kommer att anslås i god tid på anslagstavlor, i hissar och i berörda boendes brevlådor.

Hör av dig till styrelsen om du har några frågor!

1 jun 2014

Nya portar och nytt låssystem

2014-06-01 00:00

Under sommaren ska nya portar monteras i föreningens fyra hus. Portarna har ett låssystem med inpasseringsbrickor som delas ut till alla boende (tre brickor per hushåll – fler brickor kostar 100 kronor styck). Brickorna kan programmeras med automatisk portöppning för den som så önskar.

Öppna porten för besökare med hjälp av telefonen

Låssystemet innehåller också en funktion för att släppa in besökare med hjälp av den fasta hemtelefonen eller mobiltelefonen. Det går att anmäla flera olika nummer som kopplas till systemet.

Fyll i formuläret senast den 16 juni

Styrelsen behöver veta vilka telefonnummer som ska kopplas till låssystemet och vilka brickor som ska programmeras med automatisk dörröppning. Därför ska formuläret som har delats ut i brevlådorna fyllas isenast den 16 juni och läggas i brevlådan på Örsvängen 9.

Här har vi samlat frågor och svar om låssystemet. Kontakta styrelsen om du har andra frågor om portarna eller låssystemet.

1 maj 2014

Årsmöte 2014

2014-05-01 00:00

Varmt välkommen till årsmöte i Brf Hästhoven 2!

Tid: 4 juni kl 18.30
Plats: Örskolans matsal

Är du intresserad av att vara med och påverka ditt boende och föreningens utveckling? Vi står inför ett spännande år med många viktiga uppgifter. Ring eller e-posta Tommy Ekelund och berätta lite om dig själv och vad du kan och vill bidra med! Han nås på

Av säkerhetsskäl är e-postadressen inlagd som en bild. Du kan inte klicka på den, utan måste skriva in den i ditt e-postprogram.

2 nov 2013

Informationsmöte 3 dec 2013

2013-11-02 00:00

Samtliga boende är välkomna till informationsträff tisdag den 3 december, kl. 18.30 i Örskolans matsal. Följande punkter tas upp:

 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hur går det till? Vad behöver de boende tänka på?
 • Dörrar och portar, kodlås.
 • Målning av dörrar till fastighetens gemensamma utrymmen.
 • Inglasad balkong. Brf Hästhoven har fått generellt bygglov.
 • Parkeringen, utbyte av elstolpar och reparation av trasigt plank.
 • Visioner – Reparationer. Arbetsgruppen berättar om hur långt de kommit gällande planering av stambyte.

Varmt välkommen önskar styrelsen!

1 nov 2013

Dags för OVK

2013-11-01 00:00

Nu är det dags för den återkommande obligatoriska ventilationskontrollen, OVK

Mellan den 10 och den 12 december 2013 utför vi en obligatorisk ventilationskontroll på Örsvängen 9–15. Kontrollen visar om det finns problem med ventilation, fläktar och kanaler. Samtidigt besiktigas avlopp, vatten och värme. På så vis får styrelsen en uppfattning om husens status och indikationer på underhåll som behöver utföras och som påverkar driftkostnaderna.
Dessa två besiktningar stöds av § 15 i föreningens stadgar och ligger till grund för styrelsens kommande underhållsplan.

Besiktningen utförs av O Nilsson Consulting Farsta AB

Mer information kommer veckan före besiktningen.