10 maj 2024

Information från styrelsen

2024-05-10 07:58

Hej alla medlemmar.

Öppethus; Pga. röd dag har vi valt att flytta öppethus till tisdagen den 4 juni 18:30.

Årsstämman;

Tyvärr behöver vi meddela att vi behöver ändra datum för årsstämman, anledning till detta är att revisorn ej är färdig med årsredovisningen.

Revisorn behöver tre veckor för att granska och färdigställa bokslut, det har nu gått sex veckor sedan de mottog vår årsredovisning.

Till stämman föreslår vi att byta revisorbyrå inför kommande bokslut.

Vi återkommer med nytt datum så snart vi mottagit färdigställt bokslut.


/ Styrelsen