29 okt 2023

Planerat fjärrvärmeavbrott från Norrenergi

2023-10-29 11:02


Information från Norrenergi

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans

– värme och varmvatten stängs av

Nu bygger vi om vår fjärrvärmeproduktion och därför behöver vi stänga av värmeleveransen

till er fastighet enligt nedan:

Måndagen 6/11 och torsdagen 9/11 kl. 08:00 – 13:00

Berörda fastigheter är:

• Logdansvägen jämna nummer 2-48

• Mamsellstigen jämna nummer 2-8

• Majeldsvägen ojämna nummer 1-23, jämna nummer 2-16

• Kavaljersbacken jämna nummer 2-16

• Spelmanshöjden ojämna nummer 1-15, jämna nummer 2-26

• Ringleken ojämna nummer 1, jämna nummer 2-4, ojämna nummer 3-5 (Örskolan)

• Örsvängen ojämna nummer 1-15, jämna nummer 6 A-C

Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden. Vi jobbar så fort vi kan

för att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Så snart arbetet är genomfört kommer

värmen tillbaka.

För mer information om arbetet, kontakta gärna vår arbetsledare Hans Andersson eller

Simon Swärd Borgman på telefon 08-475 04 00.

Varma hälsningar

Norrenergi