24 sep 2023

Nyhetsbrev september 2023

2023-09-24 21:05

September nyheter 2023

Utbyte stamventiler, termostatventiler, termostater samtliga radiatorer och värmeinjustering

Projektet med utbyte ventiler och värmeinjustering är nu klart. Samarbetet med HeathTech gick väldigt smidigt och tidsplanen följdes exemplariskt. Vi vill tacka alla boende som hjälpt till att hålla sin lägenhet tillgänglig under aviserad dag/tid under detta projekt. Om ni upptäcker läckage från era element där ventiler eller luftaren sitter ska ni höra av er till e-postadress info@heattech.se eller ringa tfnnr 070-750 03 68.

Slutföra stambyte

Styrelsen har skrivit avtal med Samsons Rör AB som kommer att påbörja sin etablering redan nu på måndag den 25/9 och startar på Örsvängen 13. Arbetet med att byta ut avloppsrören under våra hus och fram till tomtgränsen kommer att innebära störningar för alla boende i form av ljud vardagar och även avspärrning av ytor utomhus. Arbetet beräknas vara klart februari 2024.

Översvämmade parkeringsplatser

Parkeringsplatser som varit drabbade av översvämning är nu flyttade till gamla besöksparkeringen och besöksparkeringen är flyttad till Örsvängen 15.

Efter mycket påtryck från styrelsen och även drabbade boende hos föreningen så har Sundbybergs Stad/SAVAB haft spolbilar ute för att renspola igensatt dagvattenröret och även tillfälligt gjort en stenkista bortanför fotbollsplanen för att underlätta vattenavrinningen för vår p-yta fram till dess att staden tar ett beslut för fortsatta åtgärder.

Styrelsen har tecknat nytt parkeringsövervakningsavtal med Apcoa Parking.

Avtalet börjar gälla 6 April 2024. Det nya avtalet innebär mer intäkter till föreningen, att p-automaten försvinner och ersätts med en nedladdningsbar app eller QR-kod som kommer att användas för att betala p-avgiften för besökande. Apcoa kommer även utöka bevakning av föreningens p yta med 2 ggr/kväll. I vår när p ytorna är rena från snö och sopade kommer Apcoa måla tydliga parkeringslinjer, förbättra linjer på plank och även skyltning.

Förberett i tidigare projekt för ytterligare 8 laddstolpar som genererar 16 laddpunkter

Det pågår arbete i styrelsen för att kunna utöka antalet laddplatser för elbilar, vi återkommer när vi har mer information.

Förhandling för hyreshöjning föreningens hyresrätter 2024

Styrelsen har även i år tagit hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare Nabo att förhandla med hyresgästföreningen för hyreshöjning 2024 föreningens hyresrätter.

Styrelsen har en pågående utredning för en eventuell avgiftshöjning för medlemmar

Vi återkommer när vi har besked efter att utredningen är klar

Styrelsen har en pågående utredning för en eventuell höjning av hyran för parkeringsplatserna

Vi återkommer när vi har ett besked efter att utredningen är klar

Styrelsen har beslutat att köpa in Iloq nycklar som styrelsen programmerar till boende

Det har kommit till vår kännedom att beställa och få Iloqnyckel programmerad av Axlås till allmänna utrymmen är både omständlig och onödigt dyr, ca 2000kr. Styrelsen har beslutat att köpa in ett antal Iloq nycklar som styrelsen hanterar programmeringen av. Vid behov av att köpa en Iloqnyckel gör ni enklast ett ärende till kontakt@brfhasthoven2.se eller lägger en lapp i styrelsens brevlåda Örsvängen 9, kostnaden kommer bli ca 550kr.

Har ni tappat bort en nyckel och vill få den spärrad anmäler ni det lättast till kontakt@brfhasthoven2.se eller lägger en lapp i styrelsens brevlåda Örsvängen 9 där anger ni även nyckelmärkning ni finner högst upp på nyckeln (lämpligast kontrollerar ni vilka nycklar ni har kvar anger deras nummer så kan vi sedan finna den förlorade nyckeln i låssystemet). Om ni skulle hitta den förlorade nyckeln så kan vi lätt ta bort spärren på nyckeln och dess inbyggda portbricka så den strax går att använda igen.

Tillbud på bilar på föreningen parkeringsyta

Förra helgen 16/9 fick en boende alla däcken stulna ihop med bilens katalysator, Lördag kväll 23/9 fick en bil inbrott, ytterligare ett inbrott kunde avstyras av en observant boende. En helgrå Volvo/combi av nyare modell har synt till vid båda tillfällena. Båda händelserna är polisanmälda. Vi ber alla boende att vara uppmärksamma på obehöriga kvällar/nätter med eller utan bil som rör sig i eller omkring föreningens parkering.

För er boende som inte hade möjlighet att närvara på årsstämman eller läst information i portinfo så ser styrelsesammansättningen ut enligt följande efter årsstämman

Ordförande Aaron Timstråhle (hus 15)

Kassör Tobias Boberg (hus 15)

Ledamot Bo Tegnér (hus 13)

Ledamot Jessica Gasslander (hus 11)

Ledamot Michael Power (hus 11)

Ledamot Tim Laskar (hus 9)

Ledamot Jeanette Johansson (hus9)

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 oktober, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2