6 sep 2021

September Nyheter 2021

2021-09-06 13:32

Sundbyberg 2021-09

Septembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har ännu inte fått något startdatum för det planerade projektet och återkommer till er boende så fort vi har mer information.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen fortsätter att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras under hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet skedde den 18 augusti.

Besiktningen är nu utförd och gick problemfritt. PW Bad & Bygg AB som utförde stambytet har från den 18 augusti 2 månader framåt på sig att åtgärda besiktningsanmärkningarna i berörda lägenheter.

Sopsugsprojektet

I samband med schaktarbetet aviserade vi i tidigare nyhetsbrev om att träd skulle bli tvungna att fällas/tas bort då rötterna skulle bli kraftigt skadade vid schaktarbetet. Styrelsen har mottagit blandade känslor från boende i samband med borttagningen av träden, några upplevde det med glädje då dom fick ljusare inne i lägenheten och upplevde en vackrare utsikt, andra upplevde det med sorg och en del med ilska. Styrelsen fick även frågan om vi hade tillstånd att fälla lönnträden som stod på föreningens mark. Kommunen svar är att föreningen inte behöver/behövde tillstånd för att fälla lönnarna som stod på föreningens mark. Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter arbetet med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus och har nu förberett marken för att kunna montera sopnedkasten som kommer att placeras mellan hus 9-11 ut mot gatan och mellan hus 13-15 ut mot gatan. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast utomhus.

Enkätförfrågan ”vilka aktivitet vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in 69 stycken svar från er boende med förslag på vad vi kan göra med dom tomställda lokalerna, sista svarsdag för enkäten var 30 Juni 2021.
Sammanställningen ser ut på följande sätt


Örsvängen 11 Lokal, (större lokal)
53% vill ha övernattningslägenhet
25% vill ha bastu/relax
23% vill ha gym


Örsvängen 13 Lokal (mindre lokal)
38% Bastu/relax
30% Gym
22% övernattningslägenhet.
Styrelsen kommer nu att ta fram en skiss på hur en övernattningslägenhet kan planeras i lokalen Örsv 11, och en skiss på hur en bastu/relax kan planeras i lokalen Örsv 13. Skisser kommer vi sedan att presentera för er medlemmar inför årsstämman 2022.

Förtydligande om hur boende lättast kontaktar styrelsen för frågor eller ärenden.

Lämpligast gör man ett mailärende till kontakt@brfhasthoven2.se alternativt lägger en lapp med sitt ärende i styrelsens brevlåda utanför hus 9. Styrelsen arbete sker i ett teamwork mellan styrelsemedlemmarna och vi försöker sedan besvara ert ärende så fort det är möjligt. Självklart försöker vi vara behjälpliga vid spontana frågor från boende som kan uppstå i trapphus, hiss eller i anslutning till våra hus. Vi styrelsemedlemmar är också era grannar och kan vara upptagna eller stressade av olika privata anledningar och hinner då kanske inte besvara frågor/funderingar.

Hur beslut röstas fram i styrelsearbetet.

Ingen enskild styrelsemedlem är ensam ansvarig för några styrelsebeslut, hur styrelsebeslut röstas fram i en styrelse kan man läsa mera om i Bostadsrättslagen. Styrelsens protokoll är inte offentlig handling för medlemmar då det råder sekretess och tystnadsplikt för styrelsen om vad som diskuterats eller beslutats på styrelsemöten vilket bland annat kan innebära känsliga ämnen så som störningar, betalningssvårigheter. Inför föreningsstämman granskas styrelseprotokollen av utsedd revisor för föreningen. Styrelsen informera er medlemmar/boende löpande genom nyhetsbrev vad som planeras eller är på gång i eller utanför våra fastigheter.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Styrelsen har köpt nya slangvindor med längre slang för bevattning blommor/rabatter.

Vi har köpt nya slangvindor till alla husen och kommer att ställa ut dom till våren-22 i tvättstugans lilla förråd direkt du kommer in i tvättstugan, första dörren till vänster.

Örsvängen 11 tvättstugans nya torktumlare har haft ett längre driftstopp.

Den nyinköpta torktumlaren som installerades i April har varit avstängd sedan i början av Augusti och en garantireparation ska utföras genom ett kompressorbyte. Styrelsen håller på att undersöka varför garantireparationen tagit så lång tid och återkommer med besked när vi fått ett svar, till alla boende Örsv 11 som har hört utav sig till styrelsen .

Nästa Öppethus

Onsdag den 6 oktober, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln, Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en fin september månad!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2