Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
16 mar 2021

Nyhetsbrev 2021-03-16

2021-03-16 09:43

Ordinarie stämma

Planerat datum för ordinarie stämma är 2021-04-14.

Tiden för att inkomma med motioner förlängs till 2021-03-28.

Mer information kommer inom kort.


Ekonomi

Det har under veckan genomförts möte med banken i syfte att gå igenom föreningens ekonomi. Ekonomin ser bra ut kopplat till lån, amorteringsplan och konton. Hela styrelsen har nu även genomgått en utbildning i ekonomi för bostadsrättsföreningar.


Sopsug

Styrelsen har fattat beslut om att skriva avtal med ENVAC som kommer att installera föreningens nya sopsug.

SAVAB kommer inom de kommande veckorna att påbörja arbetet med att lägga ned nya sopsugsledningar på Örsvängen som vi sedan kan ansluta till med hjälp av ENVAC.


Entréer

Inom kort kommer våra entréer att få en uppfräschning. Framför allt kommer dörrar och luckor i våra gemensamma utrymmen att målas.


Tvättstugor

Styrelsen har fattat beslut om att renovera samtliga tvättstugor samt att byta ut uttjänta maskiner som ej fungerar, samt att byta ut alla ”energislösande” torkskåp. I anslutning till renoveringen kommer det att monteras nya digitala bokningstavlor/portregister i entréerna.


Nyckelsystem

Styrelsen har fattat beslut om att byta ut låssystemet som vi idag har till ett system från ILOQ. Det är ett nyckelsystem med programmerbara nycklar vilket kommer att underlätta arbetet med att lägga till/ta bort behörigheter till våra entréer och gemensamma utrymmen. Det är idag många nycklar som är på vift och föreningen har ingen koll på vilka som har tillgång till våra fastigheter.


Hissar

Föreningens hissar är gamla och har inte särskilt lång livslängd kvar. Det är ofta problem med dem vilket ställer till det, särskilt för de äldre och funktionshindrade. Styrelsen tar i nuläget in offerter i syfte att byta ut våra hissar. Det var tänkt från början att den tänkta påbyggnaden skulle bekosta detta men då vi inte vet hur långt bort det ligger i tid behöver det göras nu inom kort och då bekostas av föreningen som har god ekonomi och medel för detta.


Påbyggnation

Byggrätten är sedan tidigare såld till ett företag och dem inväntar nu besked ifrån kommunen hur läget ser ut för tillfället. Den processen går tyvärr väldigt långsamt då det är många stora projekt som pågår i Sundbybergs kommun för tillfället.


Överklagan Örskolan

Styrelsen har ingen ny information i denna fråga för tillfället.


Reklamation kakel

Styrelsen arbetar fortfarande med att ta fram en lösning på hur vi skall gå vidare med reklamation av de lägenheter som drabbats av kakel som har spruckit. Det har även uppdagats fler brister vi kommer behöva se över.


Laddstolpar för elbilar

Medlemmar i styrelsen har genomgått utbildning i installation av laddstolpar för elbil och söker nu engagerade medlemmar som vill vara med i en arbetsgrupp för att se över om föreningen skall installera laddstolpar.


Engagerade medlemmar

Anmäl gärna intresse om det är någon fråga just du brinner för!

Besöksräknare

51 986 besökare sedan 2016-09-02

Arkivet