23 okt 2023

Inomhustemperatur efter värmeinjusteringen

2023-10-23 17:45

Hej alla boende!

Hur mäter man inomhustemperaturen?

Mitt i rummet alternativt 1 m in i rummet från fönster och 1 m upp från golv med en termometer.

Man mäter inte inomhustemperaturen med en termometer stående på fönsterbrädan eller genom att känna med handen på elementet om det är varmt eller kallt.

Elementens värme regleras av termostaten som känner av rummets temperatur på luften Termostaten är inställd på att släppa på/ut värme under 22 grader inne i din lägenhet. Har du 20,5 gr- 21,5 gr så finns det inget fel med temperaturen inne i din lägenhet

Ytterligare faktorer som kan påverka inomhustemperaturen är hur du har möblerat framför elementen med stora blockerande möbler, även gardiner kan ha en påverkan på spridning av elementets värme och termostatens av/på funktion. Har du stora möbler framför termostaten eller elementet blockerar dessa saker att sprida elementets värmestrålning ut i rummet, stora saker blockerar luftens cirkulation runt termostaten som skall känna av rummets temperatur och slå på/av värme.

Har du din spaltventil ovan fönster i sovrum och vardagsrum till hälften öppen? Spaltventilens tilluft in i lägenheten hjälper till att sprida värmen från elementen som även stiger upp mot taket rätt fördelad i din lägenhet.

Elementen skall vara lite svalare nertill än upptill, detta reglerar dom utbytta och injusterade ventilerna på elementen för att utvinna så mycket som möjligt av värmen vi skickar in i elementet. Varmvattnet kommer in i elementet upptill, cirkulerar runt i hela elementet sakta för att ta till vara/utvinna så mycket av värmen i varmvattnet som möjligt innan varmvattnet lämnar elementet nertill och till slut hamnar hos fjärrvärmeverket som mäter returtemperaturen på föreningens varmvatten. Att leverera för hög returtemperatur på varmvattnet tillbaka till fjärrvärmeverket genererar ”straffavgift” högre fjärrvärmeavgift för hela föreningen. Detta för att alla fastighetsägare skall utvinna så mycket av varmvattnet som det är möjligt för att inte slösa på energi, jobba miljömedvetet ”inte elda för kråkorna”.

Tidigare har föreningen haft termostater på elementen som inte har fungerat och stängt ner värmetillförseln när inomhus temperatur varit uppnådd, ventil som har varit uppskruvade och ur funktion vilket ökat värmecirkulationen i elementen, boende har vädrat ut värme genom öppna fönster för att det varit för varmt i lägenheten.

Delar av styrelsen har under några veckor varit runt hos boende som felanmält värmerelaterade fel efter avslutat termostat/injusterings arbete i våra fastigheter. Endast ett fåtal fall av alla värmerelaterade felanmälningar har haft ett driftfel, övriga felanmälningar har handlat om handhavande fel i form av möblering och gardiner som täcker över elementen, trotts detta har vi i 99,9% av felanmälningarna ändå mätt en inomhustemperatur på 20 - 22 gr i samtliga rum, en inomhustemperatur som rekommenderas av folkhälsomyndigheten.

Har ni mätt er inomhustemperatur korrekt och kontrollerat blockerande möbler/gardiner runt era element enligt information ovan och ändå behöver felanmälan inomhustemperaturen vänder ni er till styrelsen på e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller lägg lapp i styrelsens brevlåda utanför Örsvängen 9 med era kontaktuppgifter namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

Hej alla boende!

Hur mäter man inomhustemperaturen?

Mitt i rummet alternativt 1 m in i rummet från fönster och 1 m upp från golv med en termometer.

Man mäter inte inomhustemperaturen med en termometer stående på fönsterbrädan eller genom att känna med handen på elementet om det är varmt eller kallt.

Elementens värme regleras av termostaten som känner av rummets temperatur på luften Termostaten är inställd på att släppa på/ut värme under 22 grader inne i din lägenhet. Har du 20,5 gr- 21,5 gr så finns det inget fel med temperaturen inne i din lägenhet

Ytterligare faktorer som kan påverka inomhustemperaturen är hur du har möblerat framför elementen med stora blockerande möbler, även gardiner kan ha en påverkan på spridning av elementets värme och termostatens av/på funktion. Har du stora möbler framför termostaten eller elementet blockerar dessa saker att sprida elementets värmestrålning ut i rummet, stora saker blockerar luftens cirkulation runt termostaten som skall känna av rummets temperatur och slå på/av värme.

Har du din spaltventil ovan fönster i sovrum och vardagsrum till hälften öppen? Spaltventilens tilluft in i lägenheten hjälper till att sprida värmen från elementen som även stiger upp mot taket rätt fördelad i din lägenhet.

Elementen skall vara lite svalare nertill än upptill, detta reglerar dom utbytta och injusterade ventilerna på elementen för att utvinna så mycket som möjligt av värmen vi skickar in i elementet. Varmvattnet kommer in i elementet upptill, cirkulerar runt i hela elementet sakta för att ta till vara/utvinna så mycket av värmen i varmvattnet som möjligt innan varmvattnet lämnar elementet nertill och till slut hamnar hos fjärrvärmeverket som mäter returtemperaturen på föreningens varmvatten. Att leverera för hög returtemperatur på varmvattnet tillbaka till fjärrvärmeverket genererar ”straffavgift” högre fjärrvärmeavgift för hela föreningen. Detta för att alla fastighetsägare skall utvinna så mycket av varmvattnet som det är möjligt för att inte slösa på energi, jobba miljömedvetet ”inte elda för kråkorna”.

Tidigare har föreningen haft termostater på elementen som inte har fungerat och stängt ner värmetillförseln när inomhus temperatur varit uppnådd, ventil som har varit uppskruvade och ur funktion vilket ökat värmecirkulationen i elementen, boende har vädrat ut värme genom öppna fönster för att det varit för varmt i lägenheten.

Delar av styrelsen har under några veckor varit runt hos boende som felanmält värmerelaterade fel efter avslutat termostat/injusterings arbete i våra fastigheter. Endast ett fåtal fall av alla värmerelaterade felanmälningar har haft ett driftfel, övriga felanmälningar har handlat om handhavande fel i form av möblering och gardiner som täcker över elementen, trotts detta har vi i 99,9% av felanmälningarna ändå mätt en inomhustemperatur på 20 - 22 gr i samtliga rum, en inomhustemperatur som rekommenderas av folkhälsomyndigheten.

Har ni mätt er inomhustemperatur korrekt och kontrollerat blockerande möbler/gardiner runt era element enligt information ovan och ändå behöver felanmälan inomhustemperaturen vänder ni er till styrelsen på e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller lägg lapp i styrelsens brevlåda utanför Örsvängen 9 med era kontaktuppgifter namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2