Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
26 mar 2021

Nyhetsbrev till boende i ÖR från Sunbyberg avfall & vatten

2021-03-26 12:40

Hej,

Här kommer vårt nyhetsbrev till de boende i Ör. I nyhetsbrevet beskriver vi vad som händer gällande sopsugen samt den tillfälliga avfallshanteringen.

För att vår avfallsentreprenör ska kunna tömma kärlen med bra arbetsmiljö för hämtpersonalen, så behöver avfallskärlen stå på asfalt. På de platser som inte har asfalt, så kommer vår markentreprenör att asfaltera en uppställningsplats (Mamsellstigen 4 och Örsvängen 9-15). När dessa fastigheter har blivit inkopplade till nya sopsugsanläggningen kommer vi återställa marken genom att ta bort asfalten samt så ny gräsmatta.

I slutet av denna vecka kommer kärlen att ställas ut och de boende kan börja använda kärlen på en gång. Första tömningen av kärlen blir 29 mars. Kärlen kommer sedan att tömmas måndag, onsdag och fredag.

Inom kort kommer inkasten inne i trapphusen att låsas.

Om kärlen skulle vara överfulla så får ni höra av er till mig, för då ställer vi ut fler kärl.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Mari Chmielewski
Projektsamordnare sopsug
Telefon: 08-518 336 76

Lötsjövägen 1B • Box 7510 • 174 07 Sundbyberg

Telefon, växel: +46 (0)8-51833650www.savab.se

Servicecenter: 08-706 65 00, service.stadsmiljo@sundbyberg.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information finns på www.savab.se

Besöksräknare

51 985 besökare sedan 2016-09-02

Arkivet