23 nov 2023

Nyhetsbrev november 2023

2023-11-23 19:58

Korrigering av information angående iLoq nycklar 
I tidigare nyhetsbrev fick ni information om att styrelsen skulle beställa in nycklar. Styrelsen har nu beslutat om att medlemmar själva får beställa nyckeln (modell S5) med inbyggd portbricka via återförsäljare (finns olika leverantörer), därefter hjälper styrelsen till med att programmera nyckeln. Detta kan styrelsen vara behjälpliga med under öppet hus (första onsdagen varje månad, kl 18.30 – 19.15 OM inte annat anges). 

Föreningens gräsytor runt husen
  Under vecka 46 kalkades samtliga gräsytor tillhörande föreningen, detta för att fortsätta förebygga gräsflugor vi tidigare varit drabbade utav.  

Uppdaterad regel för tvättstugan
  Efter ett genomfört tvättpass får medlemmar fortfarande ha tillgång till torkskåpet och torktumlare i 40 minuter till.   

Höjd avgift för medlemmar
 Under hösten har styrelsen tillsammans med Nabo gjort en långsiktig analys av föreningens ekonomi. I grunden är föreningens ekonomi god men på grund av den höga inflationen och det nya ränteläget är det nödvändigt att höja avgiften för att kompensera för detta. Nabo har föreslagit en ökning med 13% som fördelas över 2 år. 8% år 1 och 5% år 2.  

Styrelsen har i linje med denna rekommendation beslutat att höja avgiften från och med 1 januari 2024 med 8%. 

Hyreshöjning är planerad
Förhandlingarna pågår fortfarande om hyreshöjning för föreningens hyresrätter. Mer information kommer så fort förhandlingarna är avklarade. 

Höjd avgift för samtliga parkeringar
  Från och med 1 april 2024 höjs avgiften på samtliga parkerinsplatser. De nya avgifterna är följande: 

  • P-plats med laddstolpar samt motorvärmare (inklusive el till värmaren) 700kr/mån
  • P-plats med enbart motorvärmare (inklusive el till värmaren) 600kr/mån
  • P-plats utan laddstolpe/motorvärmare 500kr/mån

Nya parkeringsavtal med nya avgifter kommer att skickas ut för underskrift ihop med en uppsägning av nuvarande avtal till berörda under januari 2024. Tecknar du inte ett nytt p-avtal upphör ditt nuvarande p-avtal att gälla fr o m 2024.04.01

Heat Tech – värmeinjustering
När utomhustemperaturen är mer jämn (vid minusgrader) kommer Heat Tech att ha en uppföljning på deras arbete. Styrelsen kommer meddela om datum/tid för utförandet när vi får den av Heat Tech. Upplever ni fortfarande problem med värmen så kontakta styrelsen via kontakt@brfhasthoven2.se eller lägg en lapp i bruna brevlådan Örsvängen 9.  

Porttelefoner ur funktion 
Kablar utanför hus 9 har blivit avkapade under pågående projekt avsluta stambytet. Detta är orsaken till att porttelefonen är ur funktion till och från. Felavhjälpande arbete pågår. Driftstörningen innebär även att styrelsen inte har något internet i styrelserummet och kan INTE programmera nya portbrickor, Iloq nycklar eller ändra porttelefonnummer innan kablaget är lagat. Föreningstelefonen 08-12158528 är också ur funktion. Vi informerar alla boende så fort kablaget är lagat.  

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet
Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att ha öppen eld, marschaller och liknande på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong. 

Uppdatera era kontaktuppgifter på föreningens hemsida
Har ni inte redan ett inlogg skapar ni det på hemsidan Brf Hästhoven2 genom att trycka på knappen inlogg högst upp till höger, där skapar ni era kontaktuppgifter och framöver kan ni även ändra era kontaktuppgifter vid behov. Styrelsen gör många utskick genom e-post som tex nyhetsbrev, tillfälliga driftstörningar m m. Vid stora akuta driftstörningar kan vi även skicka ut kort information över sms.

Nästa Öppethus 
Onsdag den 6 december, 18.30-19.15, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln. Välkomna :-)  

Vi närmar oss helgdagar med mycket levande ljus, glöm inte att kontrollera funktionen i lägenhetens brandvarnare.
Styrelsen önska alla boende en trevlig första Adventshelg!