10 feb 2023

Nyhetsbrev februari 2023

2023-02-10 14:07

Sundbyberg 2023-02-10

Februari nyheter 2023

Styrelsen börjar med att önska alla boende en God fortsättning på det nya året!

24 november -22 närvarade delar av styrelsen på ett möte vi blev kallade till av Lantmäteriet

Sundbybergs stad ihop med flera av stadens aktörer har ansökt om fastighetsreglering, omprövning av ledningsrätt samt omprövning av gemensamhetsanläggningar och skälet är då att genomföra åtgärder i enlighet med den nya detaljplanen för området -ny större Örskola och ny Örhall. Staden vill även ”köpa” 0,6 kvm mark i slutet av gräsytan utanför Örsvängen 9 vilket styrelsen har bestridit.

Ingen planerad avgiftshöjning för medlemmarna

Styrelsens ambition är att inte höja medlemsavgiften under 2023. För att förebygga en avgiftshöjning kommer vi bli tvungna att prioritera vilka projekt som skall utföras under 2023. Projekt som vi planerar att utföra 2023 är att avsluta stambytet (stamrör i bottenplattan källarplan, under våra hus och i vår mark utanför våra hus) och projektet med byte av stamventiler källarstråk, byte radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen inklusive injustering av radiatorventilerna, projektet genererar besparing av fjärrvärmekostnaden (uppvärmningskostnad) för föreningen.

Våra nya hissar

Alla fel eller driftstopp på föreningens nya hissar ska felanmälans direkt till Kone 077-150 00 00. Tänk på att täcka golv och väggar med tex kartong/grövre papp om ni ska fraktar saker i hissen som kan skada ytorna så vi behåller våra nya fina hissar oskadade.

Planerad cykelrumsröjning och barnvagnsrumsröjning

Rebicycle kommer sköta röjningen av cyklar, barnvagnar och pulkor i våra hus och den kommer ske i slutet på februari. Ni har fått ett första informationsbrev i era brevlådor, mer information kommer närmare själva röjningen. Ni kommer att få 3 stycken uppmärkningsband, dessa ska placeras på era cyklar, barnvagnar och pulkor som ni vill behålla. Ej uppmärkta föremål kommer att omhändertas av Rebicycle. Behöver ni fler än 3 uppmärkningsband kontaktar ni info@rebicycle.se innan den 15 februari. Ni behöver ange namn, adress samt hur många extra uppmärkningsband ni behöver.

Flera sandlådor

Styrelsen har kompletterat med sandlådor utanför varje hus. Behöver du sand för sanda vid din bil på parkeringen eller tycker det är halt utanför ditt hus och du vill stödsanda så går det jättebra att ta sand ur sandlådorna som nu finns utanför varje hus.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Utredning pågår om utrymmet är lämpligt att använda som laddplats för el-cyklar, el-sparkcyklar och liknande mindre elfordon som många boende idag laddar inne i sina lägenheter. Brandskyddsmyndigheten har svarat skriftligt

Föreningens avtal med Sveriges fastighetsförvaltning AB

Styrelsen har haft problem med samarbete med S-AB under året 2022. S-AB har bytt ut föreningens förvaltare 3-4 gånger under 2022. Styrelsen kommer att kalla till ett möte med S-AB nya tillsatta förvaltare under februari för att försöka få ett fungerande samarbete under 2023.

Förhandling pågår för hyreshöjning föreningens hyresrätter

Det var några år sedan föreningen hade hyreshöjning för våra hyresgäster. Vi har ökade driftskostnader för föreningen och det är nu dags för hyreshöjning fr o m 1 februari 2023. Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är fortfarande inte överens om 2023 års hyreshöjning. Fastighetsägarna har sänkt sitt bud från 9,3% till 8,9% och Hyresgästföreningen står fast vid 2,8%.

Vi återkommer så fort förhandlingar är klara.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider:

Måndag - Fredag kl 09:00-17:00

Lördag - Söndag kl 12.00-17.00

Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Störande ljud kvällstid

Styrelsen har fått klagomål på att det ibland förekommer störande ljud ifrån närliggande lägenheter där det pågår tv-spel/dataspel/TV tittande. Tänk på att använda hörlurar istället för att ha ljudet via högtalare, undvik hög röst och slag i tangentbord och liknande då det är störande för dina grannar som försöker sova och skall arbeta dagen efter.

Utdrag från BRF Hästhovens stadgar:

§ 6. Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Man får inte störa genom att föra oväsen och detta är extra angeläget att följa kl. 22.00–07.00

Nästa Öppethus

Onsdag den 1 mars, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2