22 mar 2023

Byte av elmätare vecka 13

2023-03-22 11:01

Hej alla medlemmar i BRF Hästhoven 2.

Under vecka 13 kommer vattenfall att byta ut elmätarna i våra hur, när elmätarna byts ut kommer elen att stängas av i ca 30 min.


7 mar 2023

Information från valberedningen

2023-03-07 15:27

Hej medlem i Brf Hästhoven 2, feb 2023

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift att förvalta vår gemensamma egendom. Våra gamla byggnader har en del renoveringsbehov och många nya projekt måste startas och övervakas. Även om den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt skötseln är utlagd på entreprenad, är styrelsen ytterst ansvarig och har stor arbetsbörda. Arbetet i styrelsen är inte bara viktigt, men även roligt. Man får lära känna sina grannar, och får kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar och möjlighet att verka för en trevlig förening.

Valberedningen i Brf Hästhoven 2 söker nu medlemmar som vill och har möjlighet att delta i kommande styrelse. Styrelsen har många viktiga uppgifter framöver och vi söker personer både med och utan erfarenhet från styrelsearbete. För att få en vital och fungerande styrelse är det viktigt det kommer in nya personer.

Har man erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller erfarenhet från eget företagande är detta givetvis en fördel, men absolut inget krav. Det viktigaste är ett visst mått av disponibel tid samt nyfikenhet och intresse för att vår bostadsrättsförening ska fungera och kunna ta sig an de utmaningar som väntar.

Om du tycker att detta verkar intressant och om du skulle vilja delta i den nya styrelsen som ska väljas på årsstämman nu i vår 2023 samt att du har lite disponibel tid, så ber vi dig att kontakta oss i valberedningen eller skriva ut och fylla i formuläret på baksidan och lägga det i föreningens brevlåda i porten Örsvängen 9. Berätta gärna lite om din bakgrund och ev. erfarenhet och om varför du skulle vilja delta i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att du svarar med ditt intresse före 10 mars.

Vänligen

Valberedningen för Brf Hästhoven 2

Staffan Pelikan och Yngve Simon

Staffan Pelikan Örsvängen 11, tel 070 542 7410

Yngve Simon, Örsvängen 15, tel 070 558 6471

Jag är intresserad av att delta i Brf Hästhovens 2's styrelse

Mina uppgifter:

Namn:

Adress:

Tel:

Ev. e-mailadress:

Min ev. erfarenhet av företagande, styrelsearbete eller yrkeserfarenhet som skulle vara till nytta i en kommande styrelse:

Lite kort om varför jag skulle vilja ingå i Brf Hästhovens styrelse och vad jag tror jag skulle kunna bidra med i styrelsearbetet:

Detta brev har delats ut i samtliga medlemmars brevlådor.