28 mar 2021

Öppet hus!

2021-03-28 18:08

Nu när fler och fler börjar bli vaccinerade och vädret börjar bli något mildare tänkte vi i styrelsen återigen erbjuda öppet hus där ni medlemmar kan träffa styrelsen och komma med frågor eller funderingar.

Inledningsvis kommer detta att ske utomhus utanför styrelserummet på gaveln till hus 9.

Det är fortsatt viktigt att vi håller avstånd och tänker på de rekommendationer som råder.

Vi kör enligt tidigare! Dvs. första onsdagen varje månad.


Väl mött!

/Styrelsen 

26 mar 2021

Nyhetsbrev till boende i ÖR från Sunbyberg avfall & vatten

2021-03-26 12:40

Hej,

Här kommer vårt nyhetsbrev till de boende i Ör. I nyhetsbrevet beskriver vi vad som händer gällande sopsugen samt den tillfälliga avfallshanteringen.

För att vår avfallsentreprenör ska kunna tömma kärlen med bra arbetsmiljö för hämtpersonalen, så behöver avfallskärlen stå på asfalt. På de platser som inte har asfalt, så kommer vår markentreprenör att asfaltera en uppställningsplats (Mamsellstigen 4 och Örsvängen 9-15). När dessa fastigheter har blivit inkopplade till nya sopsugsanläggningen kommer vi återställa marken genom att ta bort asfalten samt så ny gräsmatta.

I slutet av denna vecka kommer kärlen att ställas ut och de boende kan börja använda kärlen på en gång. Första tömningen av kärlen blir 29 mars. Kärlen kommer sedan att tömmas måndag, onsdag och fredag.

Inom kort kommer inkasten inne i trapphusen att låsas.

Om kärlen skulle vara överfulla så får ni höra av er till mig, för då ställer vi ut fler kärl.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Mari Chmielewski
Projektsamordnare sopsug
Telefon: 08-518 336 76

Lötsjövägen 1B • Box 7510 • 174 07 Sundbyberg

Telefon, växel: +46 (0)8-51833650www.savab.se

Servicecenter: 08-706 65 00, service.stadsmiljo@sundbyberg.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information finns på www.savab.se

16 mar 2021

Nyhetsbrev 2021-03-16

2021-03-16 09:43

Ordinarie stämma

Planerat datum för ordinarie stämma är 2021-04-14.

Tiden för att inkomma med motioner förlängs till 2021-03-28.

Mer information kommer inom kort.


Ekonomi

Det har under veckan genomförts möte med banken i syfte att gå igenom föreningens ekonomi. Ekonomin ser bra ut kopplat till lån, amorteringsplan och konton. Hela styrelsen har nu även genomgått en utbildning i ekonomi för bostadsrättsföreningar.


Sopsug

Styrelsen har fattat beslut om att skriva avtal med ENVAC som kommer att installera föreningens nya sopsug.

SAVAB kommer inom de kommande veckorna att påbörja arbetet med att lägga ned nya sopsugsledningar på Örsvängen som vi sedan kan ansluta till med hjälp av ENVAC.


Entréer

Inom kort kommer våra entréer att få en uppfräschning. Framför allt kommer dörrar och luckor i våra gemensamma utrymmen att målas.


Tvättstugor

Styrelsen har fattat beslut om att renovera samtliga tvättstugor samt att byta ut uttjänta maskiner som ej fungerar, samt att byta ut alla ”energislösande” torkskåp. I anslutning till renoveringen kommer det att monteras nya digitala bokningstavlor/portregister i entréerna.


Nyckelsystem

Styrelsen har fattat beslut om att byta ut låssystemet som vi idag har till ett system från ILOQ. Det är ett nyckelsystem med programmerbara nycklar vilket kommer att underlätta arbetet med att lägga till/ta bort behörigheter till våra entréer och gemensamma utrymmen. Det är idag många nycklar som är på vift och föreningen har ingen koll på vilka som har tillgång till våra fastigheter.


Hissar

Föreningens hissar är gamla och har inte särskilt lång livslängd kvar. Det är ofta problem med dem vilket ställer till det, särskilt för de äldre och funktionshindrade. Styrelsen tar i nuläget in offerter i syfte att byta ut våra hissar. Det var tänkt från början att den tänkta påbyggnaden skulle bekosta detta men då vi inte vet hur långt bort det ligger i tid behöver det göras nu inom kort och då bekostas av föreningen som har god ekonomi och medel för detta.


Påbyggnation

Byggrätten är sedan tidigare såld till ett företag och dem inväntar nu besked ifrån kommunen hur läget ser ut för tillfället. Den processen går tyvärr väldigt långsamt då det är många stora projekt som pågår i Sundbybergs kommun för tillfället.


Överklagan Örskolan

Styrelsen har ingen ny information i denna fråga för tillfället.


Reklamation kakel

Styrelsen arbetar fortfarande med att ta fram en lösning på hur vi skall gå vidare med reklamation av de lägenheter som drabbats av kakel som har spruckit. Det har även uppdagats fler brister vi kommer behöva se över.


Laddstolpar för elbilar

Medlemmar i styrelsen har genomgått utbildning i installation av laddstolpar för elbil och söker nu engagerade medlemmar som vill vara med i en arbetsgrupp för att se över om föreningen skall installera laddstolpar.


Engagerade medlemmar

Anmäl gärna intresse om det är någon fråga just du brinner för!